1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
KRS 0000170358PodajCel

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspierajcie rodziny zastępcze!

Udzielamy wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym. Wspieramy rozwój przyjętych dzieci. Bronimy interesów rodzin wobec administracji i innych instytucji.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Prowadzimy:

 • Klub Rodziców Zastępczych, który jest miejscem szkoleń, grup wsparcia,spotkań integracyjnych
 • Świetlicę edukacyjno-terapeutyczną, której celem jest wspieranie rozwoju przyjętych dzieci

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Co zrobiliśmy dotychczas?

Od dwudziestu lat nieprzerwanie podejmujemy działania wspierające rodziny zastępcze, które niosą pomoc dzieciom odrzuconym i osieroconym.
Konferencje – łącznie zorganizowaliśmy w Elblągu 6 konferencji pod hasłem „Rodzinna opieka zastępcza”. Każda konferencja podejmowała problemy rodzin zastępczych i skierowana była, oprócz rodziców zastępczych, do grona pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, sędziów, lekarzy. Ważnym społecznie tematem podjętym na konferencji była tematyka FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego). Szkodliwe dla dziecka skutki picia alkoholu przez kobiety w ciąży są nadal mało znane. Podjęliśmy ten temat jako pierwsi w Elblągu – konferencja w 2002r.
Obozy i kolonie – dzieci z rodzin zastępczych uczestniczyły łącznie w siedmiu koloniach i obozach edukacyjno-terapeutycznych zorganizowanych przez stowarzyszenie (w Mrągowie, Zakopanem, Lidzbarku Welskim, Mikoszewie, Sierczynku, Hańczy, Ocyplu).
Szkolenia – mamy własnych Instruktorów SPUR (Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny). Jest to program zatwierdzony przez MPiPS i służy do przygotowania kandydatów na rodziny zastępcze i zastępcze zawodowe. Nasi Instruktorzy łącznie przeszkolili ok.500 rodzin zastępczych( w tym kandydatów na rodziny zastępcze).
Projekty – zrealizowano kilkanaście projektów. Najważniejsze z nich to;
- prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego w latach 2006-2010-na podstawie umów z Urzędem Miasta Elbląg i Starostwa Powiatowego w Elblągu.
- „Klub Dzieci Aktywnych – pomoc edukacyjno-terapeutyczna dzieciom z rodzin zastępczych” - finansowany z FIO.
- „Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FAS/FAE i ich opiekunów z rodzin zastępczych(dwie edycje finansowane przez Fundację Batorego. 
- prowadzenie Klubu Rodziców Zastępczych,
- prowadzenie świetlicy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci.
Wyróżnienia – naszą działalność doceniła Fundacja Charytatywny Bal Dziennikarzy, która dwukrotnie z własnej inicjatywy przekazała nam pieniądze. 
Fundacja Batorego doceniając nasze doświadczenie zaproponowała nam udział w konkursie dotyczącym działań w zakresie tematyki FAS.
W 2009 roku i 2017roku otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie im. Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej w Elblągu.W 2013 roku w tym samym konkursie zostaliśmy jego laureatem.
O naszych rodzinach pisano w Wysokich Obcasach.
Co robimy nadal?

Bieżące działania wiążą się z prowadzeniem Klubu Rodziców Zastępczych. Odbywają się w nim cykliczne spotkania rodziców o charakterze wsparcia. Prowadzone jest poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne i prawne w oparciu o własnych członków specjalistów(pedagodzy,sędzia rodzinny,psycholog-psychoterapeuta).Klub jest też miejscem , w którym gościmy rodziny przyjeżdżające z różnych stron kraju. Dzięki temu możemy rozszerzać naszą pomoc również dla rodzin, które w miejscu zamieszkania jej nie otrzymują. W takich sytuacjach  uwidacznia się nasze ogromne doświadczenie i dogłębne rozumienie problematyki rodzicielstwa zastępczego. Organizujemy( co najmniej raz w roku) wyjazdy integracyjne , w których biorą udział całe rodziny oraz osoby z otoczenia rodzin szczególnie im pomocne na co dzień. W miarę posiadanych środków organizujemy warsztaty dla rodziców ,których celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu zaburzeń rozwojowych u podopiecznych, wyposażenie rodziców w sposoby radzenia sobie z ich trudnymi zachowaniami. Współpracujemy z CTS Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Centrum Psychoterapii w Elblągu. W tych placówkach dzieci z rodzin zastępczych dzięki naszej dobrej współpracy uczestniczą w terapiach grupowych, korzystają z terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju, są diagnozowane. Organizujemy wspólnie z PCPR w Elblągu i Stowarzyszeniem Daj Nadzieję festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ustalonego w Polsce na dzień 30 Maja. W przygotowaniu jest aktualizacja programu szkoleniowego. Po jego napisaniu rozpoczniemy ponownie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Posiadamy własną siedzibę składającą się z dwóch dużych pokojów, kuchni, łazienki ,zaplecza gospodarczego. Jeden z pokojów jest miejscem spotkań dla rodziców. W drugim urządzona jest świetlica dla dzieci-dobrze wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci lubią to miejsce i chętnie uczestniczą we wszystkich organizowanych dla nich zajęciach. Prowadzimy dla nich warsztaty plastyczne ,muzyczne ,teatralne, kulinarne. Jeśli nie ma specjalnie dla nich organizowanych zajęć  wówczas  zasoby świetlicy pozwalają dzieciom miło spędzać czas  w tym  czasie gdy ich opiekunowie mają spotkania w sąsiednim pomieszczeniu. Opiekę nad dziećmi powierzamy wolontariuszom. Pozyskaliśmy wolontariuszy dzięki naszej wieloletniej współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym. W działania świetlicy wpisuje się doroczna akcja z okazji Mikołaja. Współpracujemy w tym zakresie z poradnią Poza Schematami w Warszawie. Wspólnie z dziećmi przygotowujemy prezenty wykonane w różnych technikach plastycznych. Nasze prezenty są przeznaczone dla wszystkich darczyńców w Warszawie. Darczyńcy przygotowują dla dzieci paczki -zindywidualizowane wg potrzeb. Cała akcja pozwala jednoczyć ludzi niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania w poczuciu sensu i społecznej wartości całej inicjatywy. W naszej bieżącej działalności najważniejsza jest dbałość o zachowanie dobrych ,życzliwych relacji między członkami stowarzyszenia, Taka postawa gwarantuje trwanie na przestrzeni  lat, podejmowanie różnorodnych działań,. Doprowadziła nas do pozyskania  osób świadczących pomoc rodzicom zastępczym i dzieciom w nich przebywających.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000170358
 • Konto:54 1240 2265 1111 0000 3237 3761
 • Adres:ul.Generała Józefa Bema 55A, 82-300 Elbląg 5782608272
 • WWW:rodzicielstwo.org.pl
 • E-mail:rodzicielstwo2@wp.pl
 • Telefon:512 294 878Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

KRS 0000170358

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

 • Wspierajcie rodziny zastępcze!

  Udzielamy wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym. Wspieramy rozwój przyjętych dzieci. Bronimy interesów rodzin wobec administracji i innych instytucji.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Prowadzimy:

  • Klub Rodziców Zastępczych, który jest miejscem szkoleń, grup wsparcia,spotkań integracyjnych
  • Świetlicę edukacyjno-terapeutyczną, której celem jest wspieranie rozwoju przyjętych dzieci

   

 • Więcej o nas

  Co zrobiliśmy dotychczas?

  Od dwudziestu lat nieprzerwanie podejmujemy działania wspierające rodziny zastępcze, które niosą pomoc dzieciom odrzuconym i osieroconym.
  Konferencje – łącznie zorganizowaliśmy w Elblągu 6 konferencji pod hasłem „Rodzinna opieka zastępcza”. Każda konferencja podejmowała problemy rodzin zastępczych i skierowana była, oprócz rodziców zastępczych, do grona pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, sędziów, lekarzy. Ważnym społecznie tematem podjętym na konferencji była tematyka FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego). Szkodliwe dla dziecka skutki picia alkoholu przez kobiety w ciąży są nadal mało znane. Podjęliśmy ten temat jako pierwsi w Elblągu – konferencja w 2002r.
  Obozy i kolonie – dzieci z rodzin zastępczych uczestniczyły łącznie w siedmiu koloniach i obozach edukacyjno-terapeutycznych zorganizowanych przez stowarzyszenie (w Mrągowie, Zakopanem, Lidzbarku Welskim, Mikoszewie, Sierczynku, Hańczy, Ocyplu).
  Szkolenia – mamy własnych Instruktorów SPUR (Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny). Jest to program zatwierdzony przez MPiPS i służy do przygotowania kandydatów na rodziny zastępcze i zastępcze zawodowe. Nasi Instruktorzy łącznie przeszkolili ok.500 rodzin zastępczych( w tym kandydatów na rodziny zastępcze).
  Projekty – zrealizowano kilkanaście projektów. Najważniejsze z nich to;
  - prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego w latach 2006-2010-na podstawie umów z Urzędem Miasta Elbląg i Starostwa Powiatowego w Elblągu.
  - „Klub Dzieci Aktywnych – pomoc edukacyjno-terapeutyczna dzieciom z rodzin zastępczych” - finansowany z FIO.
  - „Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FAS/FAE i ich opiekunów z rodzin zastępczych(dwie edycje finansowane przez Fundację Batorego. 
  - prowadzenie Klubu Rodziców Zastępczych,
  - prowadzenie świetlicy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci.
  Wyróżnienia – naszą działalność doceniła Fundacja Charytatywny Bal Dziennikarzy, która dwukrotnie z własnej inicjatywy przekazała nam pieniądze. 
  Fundacja Batorego doceniając nasze doświadczenie zaproponowała nam udział w konkursie dotyczącym działań w zakresie tematyki FAS.
  W 2009 roku i 2017roku otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie im. Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej w Elblągu.W 2013 roku w tym samym konkursie zostaliśmy jego laureatem.
  O naszych rodzinach pisano w Wysokich Obcasach.
  Co robimy nadal?

  Bieżące działania wiążą się z prowadzeniem Klubu Rodziców Zastępczych. Odbywają się w nim cykliczne spotkania rodziców o charakterze wsparcia. Prowadzone jest poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne i prawne w oparciu o własnych członków specjalistów(pedagodzy,sędzia rodzinny,psycholog-psychoterapeuta).Klub jest też miejscem , w którym gościmy rodziny przyjeżdżające z różnych stron kraju. Dzięki temu możemy rozszerzać naszą pomoc również dla rodzin, które w miejscu zamieszkania jej nie otrzymują. W takich sytuacjach  uwidacznia się nasze ogromne doświadczenie i dogłębne rozumienie problematyki rodzicielstwa zastępczego. Organizujemy( co najmniej raz w roku) wyjazdy integracyjne , w których biorą udział całe rodziny oraz osoby z otoczenia rodzin szczególnie im pomocne na co dzień. W miarę posiadanych środków organizujemy warsztaty dla rodziców ,których celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu zaburzeń rozwojowych u podopiecznych, wyposażenie rodziców w sposoby radzenia sobie z ich trudnymi zachowaniami. Współpracujemy z CTS Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Centrum Psychoterapii w Elblągu. W tych placówkach dzieci z rodzin zastępczych dzięki naszej dobrej współpracy uczestniczą w terapiach grupowych, korzystają z terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju, są diagnozowane. Organizujemy wspólnie z PCPR w Elblągu i Stowarzyszeniem Daj Nadzieję festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ustalonego w Polsce na dzień 30 Maja. W przygotowaniu jest aktualizacja programu szkoleniowego. Po jego napisaniu rozpoczniemy ponownie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Posiadamy własną siedzibę składającą się z dwóch dużych pokojów, kuchni, łazienki ,zaplecza gospodarczego. Jeden z pokojów jest miejscem spotkań dla rodziców. W drugim urządzona jest świetlica dla dzieci-dobrze wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci lubią to miejsce i chętnie uczestniczą we wszystkich organizowanych dla nich zajęciach. Prowadzimy dla nich warsztaty plastyczne ,muzyczne ,teatralne, kulinarne. Jeśli nie ma specjalnie dla nich organizowanych zajęć  wówczas  zasoby świetlicy pozwalają dzieciom miło spędzać czas  w tym  czasie gdy ich opiekunowie mają spotkania w sąsiednim pomieszczeniu. Opiekę nad dziećmi powierzamy wolontariuszom. Pozyskaliśmy wolontariuszy dzięki naszej wieloletniej współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym. W działania świetlicy wpisuje się doroczna akcja z okazji Mikołaja. Współpracujemy w tym zakresie z poradnią Poza Schematami w Warszawie. Wspólnie z dziećmi przygotowujemy prezenty wykonane w różnych technikach plastycznych. Nasze prezenty są przeznaczone dla wszystkich darczyńców w Warszawie. Darczyńcy przygotowują dla dzieci paczki -zindywidualizowane wg potrzeb. Cała akcja pozwala jednoczyć ludzi niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania w poczuciu sensu i społecznej wartości całej inicjatywy. W naszej bieżącej działalności najważniejsza jest dbałość o zachowanie dobrych ,życzliwych relacji między członkami stowarzyszenia, Taka postawa gwarantuje trwanie na przestrzeni  lat, podejmowanie różnorodnych działań,. Doprowadziła nas do pozyskania  osób świadczących pomoc rodzicom zastępczym i dzieciom w nich przebywających.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000170358
 • Konto:54 1240 2265 1111 0000 3237 3761
 • Adres:ul.Generała Józefa Bema 55A, 82-300 Elbląg 5782608272
 • WWW:rodzicielstwo.org.pl
 • E-mail:rodzicielstwo2@wp.pl
 • Telefon:512 294 878
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00