1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Okręgowy w  Morągu
KRS 0000172231

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Okręgowy w  Morągu
KRS 0000172231

Prezent OPP

Grosiki zbieramy i innym pomagamy

Działamy od 2003 roku głównie na rzecz  lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych Gmin Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo. Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu i Filię w Małdytach (50 podopiecznych), Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu (33 podopiecznych) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Łukcie (15 podopiecznych). W naszych strukturach znajdują się również Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, w Moragu - 42 podopiecznych i w Małdytach (14 podopiecznych).  prowadzimy także subkonta  na leczenie  i rehabilitację dzieci: Sebastiana Z., Michała Z.  oraz iSylwestra W.  Wsparcia udzielamy rodzinon z problemem niepełnosprawności  poprzez pomoc zywnościową, udostepnianie autobusu i busa do przewozu osób niepełnosprawnych na leczenie, turnusy rehabilitacyjne, rekreację.  Prowadzimy akcje propagujące zdrowy styl zycia  oraz ekologiczne. Jestesmy otwarci na potrzeby lokalnego środowiska, sami organizujemy jak też wspieramy zewnętrzne akcje charytatywne. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% w 2022 roku zostana przeznaczone na:

1- wkłąd włąsny do zakupu busa do przewozu osób niepełnosparwnych na WTZ w Morągu i ŚDS w Moragu i Łukcie

2- rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomcy

3. remont dachu i ocieplenie budynku Filii WTZ w Małdytach

4.  leczenie  i rehabilitację podopiecznych

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:
- ochrona i promowanie praw dziecka
- udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych
- prowadzenie działalności charytatywnej, w tym między innymi: organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną
- inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami, w razie potrzeby udzielanie pomocy również po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i adaptacyjno-rehabilitacyjnych, integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw
- ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii
- inicjowanie społecznych ruchów rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych wychowywaniem i niesieniem pomocy dzieciom
- wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach
- organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych

Prowadzone działania:
Znaczącą grupą odbiorców naszych działań są osoby niepełnosprawne. Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej, do którego uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizację społeczną i zawodową. Prowadzimy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych. Drugą grupą odbiorców naszych działań jest są dzieci i młodzież problemowa, pochodząca z środowisk biednych, niewydolnych wychowawczo. Organizujemy dla nich wypoczynek letni, zagospodarowanie czasu wolnego. 

Obejmujemy naszym działaniem również rodziny poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Do  naszych placówek: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Moragu i Filii w Małdytach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Moragu i Lukcie dowozimy codziennie podopiecznych. Nasze samochody pokonują codziennie ponad 650 km aby przywieźć i odwieźć naszych uczestników nawet z najdalszych zakątków Gmin Morag, Małdyty, Łukta i Miłakowo. Nasze samochody niestety bardzi szybko ulegają zuzyciu z powodu jazdy po nieutrwadzonych drogach, ale to jest jedyny sposób aby  osoby niepełnospraawne  z tych miejscowości miały możliwość rehabilitacji. Nasz problem z samochodami pogłebił się w 2021 roku, kiedy to otworzylismy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łukcie.   Obecnym taborem samochodowym nie jesteśmy w stanie wszystkich podopiecznych dowieźć  na zajęcia  dlatego zmuszeni byliśmy od listopada 2021 roku wynajmować busa od prywatnego przewoźnika. jednak koszty wynajmu są tak duże (10tys/m-c) iż nie stać nas na płacenie takich kwot, dlatego podjelismy decyzję o zakupie nowego busa. Otrzymaliśmy dofinansowanie PFRON w wysokości 100500zł. Pozostałą kwotę musimy dołożyć stad nasza akcja zbierania środków  na ten cel z 1%.

Kolejnym problemem z którym przyszło nam się zmierzyć, to remont dachu i ocieplenie budynku Filii Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małdytach.  Dach przecieka i powoduje gnicie belek stropowych. Nie ocieplony budynek  aby ogrzać (ogrzewanie elektryczne) w miesiącach zimowych generuje nam koszty w kwocie ponad 3 tyś. miesięcznie,   co bardzo obciąża budżet placówki i prakuje  nam środków 

Pomimo, iż  do naszych placówek uczęszcza 99 osób nadal jest kolejka oczekujących,  którym nie możemy nawet w przybliżeniu podać daty ich przyjęcia. Dlatego podjelismy decyzję o rozbudowie  Środowiskowego domu Samopomocy w Moragu aby można było zwiększyć liczbę uczestników z 34 do 60. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo warmińsko-mazurskie
 • KRS:0000172231
 • Konto:75 8857 1038 3003 0300 5845 0001
 • Adres:Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg
 • WWW:www.tpdmorag.org.pl
 • E-mail:tpdmorag@wp.pl
 • Telefon:509876146

Formularze PIT 2021/2022 dla
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Okręgowy w  Morągu

KRS 0000172231

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00