1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

KRS 0000173200

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

KRS 0000173200

Prezent OPP

Podaruj nam 1,5%

Od 20 lat wspieramy rodziny dzieci chorych na padaczkę. Naszym głównym celem jest szerzenie wiedzy o padaczce oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej chorych dzieci.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Organizujemy szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. W wakacje prowadzimy turnusy rehabilitacyjne oraz kolonie letnie dla dzieci i młodzieży.

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę zostało powołane w przez grupę rodziców, lekarzy i pedagogów w celu niesienia pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, działa od 2003 roku, a w 2005 roku otrzymało status pożytku publicznego.

Główne cele Stowarzyszenia to:

popularyzacja wiedzy na temat padaczki,

poprawa jakości życia chorych dzieci poprzez dostęp do najnowszych osiągnięć medycyny,

przeciwdziałanie izolacji społecznej osób chorych na padaczkę,

współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w celu podniesienia standardów leczenia i opieki nad dziećmi chorymi przewlekle.

Padaczka jest najczęstszą chorobą neurologiczną wieku dziecięcego. W Polsce cierpi na nią około 200 tysięcy dzieci. Ponad połowa z nich może uczęszczać do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół. Niestety, występowanie napadów padaczkowych sprawia, że część dzieci doświadcza wykluczenia społecznego. Dotyczy ono przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół, udziału w lekcjach wychowania fizycznego, zajęć na basenie czy wyjazdów na zielone szkoły.

Aby temu zaradzić, podejmujemy szereg działań, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej oraz uwrażliwianie osób ze środowiska otaczającego dziecko na problemy związane z padaczką.

prowadzimy szkolenia dla kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół z zakresu podstawowej wiedzy o padaczce, udzielania pierwszej pomocy oraz funkcjonowania chorego dziecka w szkole.

organizujemy warsztaty o charakterze wpierającym dla rodziców

organizujemy konferencje i szkolenia, których celem jest przybliżanie wiedzy z zakresu diagnozowania i leczenia padaczki, nowoczesnych metod terapeutycznych, właściwego korzystania z pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz społecznej

współpracujemy z instytucjami medycznymi, edukacyjnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi

przyjmujemy zgłoszenia od rodziców i staramy się rozwiązywać ich problemy bezpośrednio lub pośrednio kierując pytania do właściwych jednostek

Dajemy dzieciom i młodzieży przestrzeń do integracji społecznej, po to by wzmacniać poczucie własnej wartości i uczyć się prawidłowych relacji w grupie. W tym celu prowadzimy:

warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży

dyskoteki dla młodzieży

coroczne bale karnawałowe

rodzinne ogniska

Organizujemy wypoczynek letni połączony z terapią:

prowadzimy w lipcu dwa turnusy rehabilitacyjne, których celem jest nie tylko usprawnianie dzieci, ale również integracja całych rodzin. Prowadzimy zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne, teatralne dla dzieci oraz sportowe i taneczne dla rodziców

co roku w sierpniu organizujemy kolonie letnie o charakterze integracyjnym. Oferujemy naszym podopiecznym pobyt w zdrowym klimacie, atrakcyjne zajęcia oraz opiekę dobrze wyszkolonej kadry. Zależy nam, aby dzieci miały wypoczynek połączony z nauką samodzielności, partnerstwa oraz odpowiedzialności za siebie.

na stałe współpracujemy z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz organizacjami parasolowymi, w tym Federacją Pacjentów Polskich.

Pragniemy poprzez nasze działania ułatwić rodzicom chorych dzieci sięganie po najskuteczniejsze osiągnięcia medyczne, dać wiarę w lepszą przyszłość, a dzieciom przybliżyć szansę na zrównoważony, wszechstronny rozwój. Padaczka jest chorobą społeczną, ale nie musi być piętnem. Pomóżmy naszym dzieciom bawić się, kształcić, dorastać w otoczeniu rówieśników, aby w przyszłości znalazły miejsce w społeczeństwie bez uprzedzeń.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000173200
 • Konto:27 1240 1082 1111 0000 0000 0000 00
 • Adres:ul. 1 Sierpnia 36B/52, 02-134 Warszawa
 • WWW:padaczka.pl
 • E-mail:listy@padaczka.pl
 • Telefon:602 656 637

Formularze PIT 2023/2024 dla
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

KRS 0000173200

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00