1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych
  KRS 0000174307

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Potencjał drzemie w Nas!

Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób NIepełnosprawnych rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku. Naszym głównym zadaniem jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ), który umożliwia rehabilitację społeczną i zwodową, niezbędną do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Jak wykorzystamy 1%

Środki finansowe pochodzące z 1% są wykorzystywane przez naszych podopiecznych na refundację leków i innych środków medycznych oraz jako dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych.

Więcej o nas

Misja:
Pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu różnych problemów, prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej.
Celem działania Stowarzyszenia jest koordynowanie działań stowarzyszeń i instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału w/w w życiu społecznym oraz integrowanie ich ze społeczeństwem, integrację lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń i grup samopomocy, działalność w celu obrony interesów osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, współdziałanie z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w wymienionych wyżej działaniach, organizację imprez masowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym, religijnym
Prowadzone działania:
Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla 30 uczestników.

Organizacja różnego rodzaju wyjazdów, wycieczek zagranicznych i krajowych m.in. do Wilna, Berlina, rejs do Szwecji, do Warszawy, Torunia, Malborka, Trójmiasta i wiele innych atrakcyjnych miejsc.

Udział w życiu kulturalnym poprzez wyjazdy do teatrów, kina, filharmonii, koncerty.

Jesteśmy organizatorami Turnieju Bocci,  który corocznie cieszy się ogromną popularnością wśród osób niepełnosprawnych. BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, mogą w nią grać nawet osoby z cztero-kończynowym porażeniem. BOCCIA ma proste zasady gry,  nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. W BOCCIĘ może grać niemal  każdy. Gra Boccia posiada walory sportowo- rehabilitacyjne szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje niepełnosprawnym możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Możliwość współzawodnictwa jest znaczącym czynnikiem mobilizującym do systematycznego zwiększania umiejętności niepełnosprawnych a w konsekwencji przełamywania barier psychologicznych i zwiększenia motywacji do podjęcia aktywności społecznej lub zawodowej.

Od 12 lat organizujemy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych dla podopiecznych placówek z Powiatu Lidzbarskiego. Celem tych działań integracyjnych jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do godnego życia w społeczności lokalnej, aktywnego podejmowania różnorakich ról społecznych, zaktywizowanie osób niepełnosprawnych, spowodowanie wzrostu ich kompetencji społecznych,  podejmowanie wyzwań i decydowanie o sobie na  miarę swoich możliwości, przełamanie stereotypu, że osoba niepełnosprawna to osoba bierna, wykluczona ze społeczeństwa.

Współpracujemy z różnego rodzaju placówkami takimi jak przedszkola, szkoły, stowarzyszenia, placówka opiekuńczo-wychowawcza, Miejski Dom Kultury w Ornecie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Ornecie i inne.

Nasi uczestnicy WTZ odważnie wychodzą ze swoją działalnością "na zewnątrz". Biorą udział w przeróżnych konkursach: plastycznych, teatralnych, sportowych, informatycznych. 

Nasze sukcesy:

 1. I i III miejsce na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez PFRON; wyróżnienie na szczeblu ogónopolskim;
 2. Wyróżnienia i nagrody w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym im. Ireny Kwinto;
 3. Nagroda Starosty Tczewskiego na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych w Tczewie;
 4. Nagrody w konkursach informatycznych;

Nasze motto brzmi:"Rankingi nie są dla Nas ważne  - wartościowe jest to, czego zmierzyć się nie da ..."

 


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000174307
 • Konto:69 830 9 00 00 0 059 0439 200 0 00 20
 • Adres:Zaułek Klasztorny 21, 11-130 Orneta
 • WWW:https://pl-pl.facebook.com/wtzoswon/
 • E-mail:wtz-oswon@neostrada.pl
 • Telefon:55 242 13 83 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych

  KRS 0000174307

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych

 • Potencjał drzemie w Nas!

  Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób NIepełnosprawnych rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku. Naszym głównym zadaniem jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ), który umożliwia rehabilitację społeczną i zwodową, niezbędną do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki finansowe pochodzące z 1% są wykorzystywane przez naszych podopiecznych na refundację leków i innych środków medycznych oraz jako dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych.

 • Więcej o nas

  Misja:
  Pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu różnych problemów, prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej.
  Celem działania Stowarzyszenia jest koordynowanie działań stowarzyszeń i instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału w/w w życiu społecznym oraz integrowanie ich ze społeczeństwem, integrację lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń i grup samopomocy, działalność w celu obrony interesów osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, współdziałanie z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w wymienionych wyżej działaniach, organizację imprez masowych o charakterze kulturalnym, integracyjnym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym, religijnym
  Prowadzone działania:
  Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla 30 uczestników.

  Organizacja różnego rodzaju wyjazdów, wycieczek zagranicznych i krajowych m.in. do Wilna, Berlina, rejs do Szwecji, do Warszawy, Torunia, Malborka, Trójmiasta i wiele innych atrakcyjnych miejsc.

  Udział w życiu kulturalnym poprzez wyjazdy do teatrów, kina, filharmonii, koncerty.

  Jesteśmy organizatorami Turnieju Bocci,  który corocznie cieszy się ogromną popularnością wśród osób niepełnosprawnych. BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, mogą w nią grać nawet osoby z cztero-kończynowym porażeniem. BOCCIA ma proste zasady gry,  nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. W BOCCIĘ może grać niemal  każdy. Gra Boccia posiada walory sportowo- rehabilitacyjne szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje niepełnosprawnym możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Możliwość współzawodnictwa jest znaczącym czynnikiem mobilizującym do systematycznego zwiększania umiejętności niepełnosprawnych a w konsekwencji przełamywania barier psychologicznych i zwiększenia motywacji do podjęcia aktywności społecznej lub zawodowej.

  Od 12 lat organizujemy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych dla podopiecznych placówek z Powiatu Lidzbarskiego. Celem tych działań integracyjnych jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do godnego życia w społeczności lokalnej, aktywnego podejmowania różnorakich ról społecznych, zaktywizowanie osób niepełnosprawnych, spowodowanie wzrostu ich kompetencji społecznych,  podejmowanie wyzwań i decydowanie o sobie na  miarę swoich możliwości, przełamanie stereotypu, że osoba niepełnosprawna to osoba bierna, wykluczona ze społeczeństwa.

  Współpracujemy z różnego rodzaju placówkami takimi jak przedszkola, szkoły, stowarzyszenia, placówka opiekuńczo-wychowawcza, Miejski Dom Kultury w Ornecie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Ornecie i inne.

  Nasi uczestnicy WTZ odważnie wychodzą ze swoją działalnością "na zewnątrz". Biorą udział w przeróżnych konkursach: plastycznych, teatralnych, sportowych, informatycznych. 

  Nasze sukcesy:

  1. I i III miejsce na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim konkursie plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez PFRON; wyróżnienie na szczeblu ogónopolskim;
  2. Wyróżnienia i nagrody w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym im. Ireny Kwinto;
  3. Nagroda Starosty Tczewskiego na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych w Tczewie;
  4. Nagrody w konkursach informatycznych;

  Nasze motto brzmi:"Rankingi nie są dla Nas ważne  - wartościowe jest to, czego zmierzyć się nie da ..."

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000174307
 • Konto:69 830 9 00 00 0 059 0439 200 0 00 20
 • Adres:Zaułek Klasztorny 21, 11-130 Orneta
 • WWW:https://pl-pl.facebook.com/wtzoswon/
 • E-mail:wtz-oswon@neostrada.pl
 • Telefon:55 242 13 83
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00