1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł"

KRS 0000174442

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł"

KRS 0000174442

Prezent OPP

Wspieranie osób w kryzysach psychicznych

Stowrzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł" powstało w 2003 r. z inicjatywy rodzin osób chorujących i od tego czasu wspiera osoby w kryzysach psychicznych oraz ich rodziny.

Specyfika zaburzeń psychicznych powoduje, często niezrozumiałe dla otoczenia, a bardzo trudne do przezwyciężania dla osoby chorej, problemy w życiu codziennym. Osoby z zaburzeniami psychicznymi cierpią z powodu bierności, wycofania społecznego i zaniżonej samooceny, mają trudności z odzyskaniem wiary we własne możliwości, doświadczają obniżonego nastroju, braku umiejętności odczuwania przyjemności, braku motywacji do jakiejkolwiek aktywności. Często dzieje się tak z powodu braku akceptacji własnej choroby, a także z powodu negatywnych postaw społeczeństwa wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Niska świadomość społeczeństwa dotycząca zaburzeń psychicznych, pogłębia stygmatyzację, marginalizację i wykluczenie społeczne osób chorych. Mając to na uwadze Stowarzyszenie realizuje misję, której celem jest wielowymiarowa pomoc osobom po kryzysach psychicnych i ich bliskim poprzez rehabilitację społeczną, przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu społecznemu oraz integrowanie osób chorujących ze społecznością lokalną, a także przeciwdziałanie stereotypom i stygmatyzacji osób chorych psychicznie.

Budujemy partnerską współpracę:

OSOBA CHORUJĄCA – TERAPEUCI – RODZINA

która daje możliwość osobom chorującym, w miarę możliwości, jak najpełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym - powrót do pracy, naukę zwodu, dokończenie edukacji, zbudowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich, podjęcie ról rodzinnych - czyli zdrowienie...

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł" jest organizacja non-profit. Za oferowaną pomoc nie pobieramy opłat, nie prowadzimy też działalności gospodarczej, ale aby realizować swoją misję i cele statutowe potrzebujemy środków finansowych. Pozyskiwane przez nas do tej pory środki w ramach otwartych konkursów na realizację zadań nie pokrywały w pełni kosztów działalności Stowarzyszenia. Oprócz kwot pozyskiwanych z otwartych konkursów utrzymujemy się ze składek członkowskich, darowizn oraz kwot odprowadzanych w ramach 1,5% podatku. I to właśnie te środki pozwalają nam funkcjonować i nieść pomoc osobom w kryzysach psychicznych. Kwota odprowadzana od Państwa podatku gwarantuje naszemu Stowarzyszeniu w miarę stabilne źródło dochodu, które przeznaczamy na różnego rodzaju opłaty związane z naszą działalnością - m.in. na utrzymaniem lokalu, w którym świadczymy pomoc, zakup materiałów terapeutycznych, materiałów biurowych a także środków czystości i środków dezynfekcyjnych; na nawiązywanie współpracy ze specjalistami, którzy pomagają osobom z zaburzeniami psychicznymi odzyskiwać poczucie własnej wartości, odnajdywać swoje miejsce w społeczeności lokalnej, motywować się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a czasami zwyczajnie żyć.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” jest jedyną w Rzeszowie organizacją pozarządową, działająćą od 2003 roku, która swoją działalność adresuje do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin i bliskich i działa w obszarach pomocy społecznej, promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zapewniania oparcia społecznego, organizowania działalności rehabilitacyjnej, promocji aktywizacji zawodowej, organizacji i promocji idei wolontariatu, prowadzenia szkoleń, prowadzenia szeroko rozumianej działalności integracyjnej, a także poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin i opiekunów oraz całej społeczności na temat chorób i zaburzeń psychicznych, ich leczenia i zapobiegania.

Wychodząc na przeciw potrzebom osób z zaburzeniami psychicznymi w Rzeszowie, Stowarzyszenie Rodzin “Otwarty Umysł” rozszerzyło swoją działalność o prowadzenie, jedynego jak dotąd w mieście, Dziennego Ośrodka Wsparcia- Klubu Samopomocy “Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizując zadanie publiczne zlecone Gminie, a finansowane z budżetu Państwa. Oddziaływania terapeutyczne skierowane są przede wszystkim na wypracowanie samodzielności w życiu codziennym, integrację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób chorych. Prowadzenie tego Ośrodka jest komplementarne z całością inicjatyw realizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”, które przyczyniają się do poprawy sytuacji zdrowotnej i pozycji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej chorób psychicznych i związanych z tym trudności oraz możliwych sposobów radzenia sobie w chorobie. Oddziaływaniami tymi objęte są nie tylko osoby korzystające ze wsparcia w Ośrodku, ale też osoby chorujące i ich bliscy. Działalność ta obejmuje między innymi prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla rodzin oraz osób chorujących, które prowadzone są cyklicznie i systematycznie od wielu lat we współpracy z doświadczonymi w pracy terapeutycznej i leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami psychiatrii. Stowarzyszenie organizuje też spotkania z przedstawicielami administracji państwowej.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenia oraz zadania Dziennego Ośrodka Wsparcia, Stowarzyszenie Rodzin “Otwarty Umysł” współpracuje w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wydziałem Polityki Społecznej Miasta Rzeszowa, a w latach wcześniejszych również z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Ponadto od wielu lat Stowarzyszenie współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Federacją Rodzin Osób Chorujących Psychicznie “Rodzina”, a także innymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobnymi problemami i działającymi na terenie całego kraju.


 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000174442
 • Konto:56 9162 0000 2001 0003 2913 0001
 • Adres:ul. Kraszewskiego 1, 35-016 Rzeszów
 • WWW:www.otwartyumysl.org
 • E-mail:biuro@otwartyumysl.org
 • Telefon:664739232

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł"

KRS 0000174442

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00