1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
KRS 0000174486

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Niezbędna pomoc ciężko chorym i niepełnosprawnym

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" powstała w 2003 roku. Ułatwia aktywność społeczną osób niepełnosprawnych, w tym likwiduje uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych.
Fundacja dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne, leczenie, zakup leków, odżywek, materiałów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, a także przekazuje podopiecznym pomoc rzeczową pozyskaną od darczyńców.
Wspiera na co dzień blisko 400 osób niepełnosprawnych i ciężko chorych w całej Polsce (w ciągu 11 lat istnienia udzieliła pomocy blisko 20 000 podopiecznym)

Jak wykorzystamy 1%

Wsparcie ciężko chorych i niepełnosprawnych osób, dofinansowanie leczenia, rehabilitację, wspierając edukację, a także promując ich twórczość artystyczną . Ponadto – dzięki Darczyńcom oraz Sponsorom – wybudowała, utrzymuje i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Więcej o nas

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została założona przez znaną aktorkę we wrześniu 2003 roku.

 

Podstawowym zadaniem fundacji Mimo Wszystko jest pomoc dorosłym osobom obciążonym niepełnosprawnością intelektualną. Od początku istnienia fundacja pomogła już ponad 20 000 podopiecznych - niepełnosprawnym oraz  ciężko i przewlekle chorym z terenu całej Polski. Za zebrane fundusze fundacja wybudowała, utrzymuje i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” który mieści się w Radwanowicach pod Krakowem oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej  na wybrzeżu bałtyckim w Lubiatowie. Prowadzi również blisko 200 subkont dla dzieci i osób dorosłych, które zmagają się z ciężkimi chorobami i niepełnosprawnością, funduje stypendia, kupuje sprzęt i organizuje turnusy rehabilitacyjne. Każdego roku na rzecz podopiecznych Fundacji działa blisko 500 wolontariuszy skupionych w Biurze Młodych. Fundacja dofinansowuje nie tylko leczenie, turnusy rehabilitacyjne, ale też zakup leków, odżywek, materiałów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego. Podopieczni mogą też liczyć na pomoc rzeczową pozyskaną od darczyńców.

Nazwę dla Fundacji Anna Dymna zaczerpnęła z tekstu zatytułowanego „Mimo Wszystko”, autorstwa dr Kent M. Keith. wyrytego na jednym z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie. Motywem przewodnim tekstu jest zachęcanie do kochania ludzi i pomagania im mimo wszystkich trudności, niewdzięczności i zawirowań losu.

Przedmiotem działalności Fundacji jest  pomoc społeczna, w tym pomoc nie tylko osobom wymagającym szczególnej troski, ale też rodzinom. W zakres działalności Fundacji wchodzi też  ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

promocja i organizacja wolontariatu. Ważnym punktem działania jest sfera sportu, turystyki  i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Aby realizować swoje cele Fundacja musi posiadać środki. Zdobywa je poprzez organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek pieniężnych i rzeczowych wśród firm krajowych i zagranicznych, pozyskiwanie sponsorów imprez okolicznościowych oraz stałego sponsoringu. Pomagają Fundacji wolontariusze – ludzie zainteresowani celami Fundacji. Organizowane są akcje wspierające wolontariat. Od 2004 roku Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” posiada status OPP i można przekazywać na jej rzecz 1% podatku wpisując w deklaracji pit KRS 0000174486.

Chcąc pomagać niepełnosprawnym, chorym oraz innym osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, Fundacja udziela pomocy finansowej, m. in. finansuje zakup podstawowych produktów i materiałów potrzebnych do codziennego funkcjonowania, pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, przyznaje stypendia umożliwiające naukę osobom niepełnosprawnym. Dużą wagę przywiązuje do terapii artystycznej. Organizuje warsztaty terapeutyczne, festiwale, festyny, konkursy i inne imprezy publiczne z udziałem osób niepełnosprawnych. Prowadzona jest też działalność wydawnicza, wydawane są utwory autorstwa osób niepełnosprawnych i chorych. Dużą wagę przywiązuje się do promowania sportu i turystyki, organizowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach i innych imprezach rekreacyjno-sportowych, rekreacyjno-turystycznych.

Wszystkie te działania maja na celu ułatwienie życia codziennego, aktywności społecznej, likwidowanie uprzedzeń z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne i chore, wspieranie również rodzin tych osób.

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje współpracę z osobami fizycznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000174486
 • Wizytówka:www.pitax.pl/MimoWszystko
 • Konto:65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
 • Adres:Myczkowskiego 4 30-198 Kraków Polska
 • WWW: www.mimowszystko.org
 • E-mail:fundacja@mimowszystko.org
 • Telefon:12 422 69 03Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

KRS 0000174486

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

 • Niezbędna pomoc ciężko chorym i niepełnosprawnym

  Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" powstała w 2003 roku. Ułatwia aktywność społeczną osób niepełnosprawnych, w tym likwiduje uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych.
  Fundacja dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne, leczenie, zakup leków, odżywek, materiałów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, a także przekazuje podopiecznym pomoc rzeczową pozyskaną od darczyńców.
  Wspiera na co dzień blisko 400 osób niepełnosprawnych i ciężko chorych w całej Polsce (w ciągu 11 lat istnienia udzieliła pomocy blisko 20 000 podopiecznym)

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wsparcie ciężko chorych i niepełnosprawnych osób, dofinansowanie leczenia, rehabilitację, wspierając edukację, a także promując ich twórczość artystyczną . Ponadto – dzięki Darczyńcom oraz Sponsorom – wybudowała, utrzymuje i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

 • Więcej o nas

  Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została założona przez znaną aktorkę we wrześniu 2003 roku.

   

  Podstawowym zadaniem fundacji Mimo Wszystko jest pomoc dorosłym osobom obciążonym niepełnosprawnością intelektualną. Od początku istnienia fundacja pomogła już ponad 20 000 podopiecznych - niepełnosprawnym oraz  ciężko i przewlekle chorym z terenu całej Polski. Za zebrane fundusze fundacja wybudowała, utrzymuje i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” który mieści się w Radwanowicach pod Krakowem oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej  na wybrzeżu bałtyckim w Lubiatowie. Prowadzi również blisko 200 subkont dla dzieci i osób dorosłych, które zmagają się z ciężkimi chorobami i niepełnosprawnością, funduje stypendia, kupuje sprzęt i organizuje turnusy rehabilitacyjne. Każdego roku na rzecz podopiecznych Fundacji działa blisko 500 wolontariuszy skupionych w Biurze Młodych. Fundacja dofinansowuje nie tylko leczenie, turnusy rehabilitacyjne, ale też zakup leków, odżywek, materiałów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego. Podopieczni mogą też liczyć na pomoc rzeczową pozyskaną od darczyńców.

  Nazwę dla Fundacji Anna Dymna zaczerpnęła z tekstu zatytułowanego „Mimo Wszystko”, autorstwa dr Kent M. Keith. wyrytego na jednym z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie. Motywem przewodnim tekstu jest zachęcanie do kochania ludzi i pomagania im mimo wszystkich trudności, niewdzięczności i zawirowań losu.

  Przedmiotem działalności Fundacji jest  pomoc społeczna, w tym pomoc nie tylko osobom wymagającym szczególnej troski, ale też rodzinom. W zakres działalności Fundacji wchodzi też  ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

  promocja i organizacja wolontariatu. Ważnym punktem działania jest sfera sportu, turystyki  i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

  Aby realizować swoje cele Fundacja musi posiadać środki. Zdobywa je poprzez organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek pieniężnych i rzeczowych wśród firm krajowych i zagranicznych, pozyskiwanie sponsorów imprez okolicznościowych oraz stałego sponsoringu. Pomagają Fundacji wolontariusze – ludzie zainteresowani celami Fundacji. Organizowane są akcje wspierające wolontariat. Od 2004 roku Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” posiada status OPP i można przekazywać na jej rzecz 1% podatku wpisując w deklaracji pit KRS 0000174486.

  Chcąc pomagać niepełnosprawnym, chorym oraz innym osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, Fundacja udziela pomocy finansowej, m. in. finansuje zakup podstawowych produktów i materiałów potrzebnych do codziennego funkcjonowania, pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, przyznaje stypendia umożliwiające naukę osobom niepełnosprawnym. Dużą wagę przywiązuje do terapii artystycznej. Organizuje warsztaty terapeutyczne, festiwale, festyny, konkursy i inne imprezy publiczne z udziałem osób niepełnosprawnych. Prowadzona jest też działalność wydawnicza, wydawane są utwory autorstwa osób niepełnosprawnych i chorych. Dużą wagę przywiązuje się do promowania sportu i turystyki, organizowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach i innych imprezach rekreacyjno-sportowych, rekreacyjno-turystycznych.

  Wszystkie te działania maja na celu ułatwienie życia codziennego, aktywności społecznej, likwidowanie uprzedzeń z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne i chore, wspieranie również rodzin tych osób.

  Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje współpracę z osobami fizycznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000174486
 • Wizytówka:www.pitax.pl/MimoWszystko
 • Konto:65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
 • Adres:Myczkowskiego 4 30-198 Kraków Polska
 • WWW: www.mimowszystko.org
 • E-mail:fundacja@mimowszystko.org
 • Telefon:12 422 69 03
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00