• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
  KRS 0000174486

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Niezbędna pomoc ciężko chorym i niepełnosprawnym

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" powstała w 2003 roku. Ułatwia aktywność społeczną osób niepełnosprawnych, w tym likwiduje uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych.
Fundacja dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne, leczenie, zakup leków, odżywek, materiałów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, a także przekazuje podopiecznym pomoc rzeczową pozyskaną od darczyńców.
Wspiera na co dzień blisko 400 osób niepełnosprawnych i ciężko chorych w całej Polsce (w ciągu 11 lat istnienia udzieliła pomocy blisko 20 000 podopiecznym)

Jak wykorzystamy 1%

Wsparcie ciężko chorych i niepełnosprawnych osób, dofinansowanie leczenia, rehabilitację, wspierając edukację, a także promując ich twórczość artystyczną . Ponadto – dzięki Darczyńcom oraz Sponsorom – wybudowała, utrzymuje i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Więcej o nas

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została założona przez znaną aktorkę we wrześniu 2003 roku.

 

Podstawowym zadaniem fundacji Mimo Wszystko jest pomoc dorosłym osobom obciążonym niepełnosprawnością intelektualną. Od początku istnienia fundacja pomogła już ponad 20 000 podopiecznych - niepełnosprawnym oraz  ciężko i przewlekle chorym z terenu całej Polski. Za zebrane fundusze fundacja wybudowała, utrzymuje i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” który mieści się w Radwanowicach pod Krakowem oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej  na wybrzeżu bałtyckim w Lubiatowie. Prowadzi również blisko 200 subkont dla dzieci i osób dorosłych, które zmagają się z ciężkimi chorobami i niepełnosprawnością, funduje stypendia, kupuje sprzęt i organizuje turnusy rehabilitacyjne. Każdego roku na rzecz podopiecznych Fundacji działa blisko 500 wolontariuszy skupionych w Biurze Młodych. Fundacja dofinansowuje nie tylko leczenie, turnusy rehabilitacyjne, ale też zakup leków, odżywek, materiałów higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego. Podopieczni mogą też liczyć na pomoc rzeczową pozyskaną od darczyńców.

Nazwę dla Fundacji Anna Dymna zaczerpnęła z tekstu zatytułowanego „Mimo Wszystko”, autorstwa dr Kent M. Keith. wyrytego na jednym z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie. Motywem przewodnim tekstu jest zachęcanie do kochania ludzi i pomagania im mimo wszystkich trudności, niewdzięczności i zawirowań losu.

Przedmiotem działalności Fundacji jest  pomoc społeczna, w tym pomoc nie tylko osobom wymagającym szczególnej troski, ale też rodzinom. W zakres działalności Fundacji wchodzi też  ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

promocja i organizacja wolontariatu. Ważnym punktem działania jest sfera sportu, turystyki  i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Aby realizować swoje cele Fundacja musi posiadać środki. Zdobywa je poprzez organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek pieniężnych i rzeczowych wśród firm krajowych i zagranicznych, pozyskiwanie sponsorów imprez okolicznościowych oraz stałego sponsoringu. Pomagają Fundacji wolontariusze – ludzie zainteresowani celami Fundacji. Organizowane są akcje wspierające wolontariat. Od 2004 roku Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” posiada status OPP i można przekazywać na jej rzecz 1% podatku wpisując w deklaracji pit KRS 0000174486.

Chcąc pomagać niepełnosprawnym, chorym oraz innym osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, Fundacja udziela pomocy finansowej, m. in. finansuje zakup podstawowych produktów i materiałów potrzebnych do codziennego funkcjonowania, pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, przyznaje stypendia umożliwiające naukę osobom niepełnosprawnym. Dużą wagę przywiązuje do terapii artystycznej. Organizuje warsztaty terapeutyczne, festiwale, festyny, konkursy i inne imprezy publiczne z udziałem osób niepełnosprawnych. Prowadzona jest też działalność wydawnicza, wydawane są utwory autorstwa osób niepełnosprawnych i chorych. Dużą wagę przywiązuje się do promowania sportu i turystyki, organizowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach i innych imprezach rekreacyjno-sportowych, rekreacyjno-turystycznych.

Wszystkie te działania maja na celu ułatwienie życia codziennego, aktywności społecznej, likwidowanie uprzedzeń z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne i chore, wspieranie również rodzin tych osób.

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje współpracę z osobami fizycznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000174486
  • Wizytówka:www.pitax.pl/MimoWszystko
  • Konto:65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
  • Adres:Myczkowskiego 4 30-198 Kraków Polska
  • WWW: www.mimowszystko.org
  • E-mail:fundacja@mimowszystko.org
  • Telefon:12 422 69 03  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

   KRS 0000174486

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika