1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
KRS 0000174611

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i socjalnego dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej.
2. Prowadzenie poradnictwa w zakresie umożliwiającym pełne korzystanie przez dzieci i młodzież z ochrony prawnej dla ofiar przestępstw, w tym wypadków drogowych.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących podniesieniu stanu bezpieczeństwa, kształtujących postawy społeczne negujące przestępstwo.
5. Podejmowanie działań informacyjnych na rzecz powszechnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa obywatelskiego.
6. Współpracę z lokalnymi władzami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, mediami i Policją.
7. Rzecznictwo interesów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
8. Działania prewencyjne zmierzające do zminimalizowania skutków wypadków na drogach.
9. Zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków dla dzieci i młodzieży świadczących im specjalistyczną pomoc.
10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
11. Działalność wychowawczą i profilaktyczną służącą zapobieganiu patologiom społecznym oraz promującą zdrowie i zdrowy styl życia.
12. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
13. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
14. Działalność filantropijną.
15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.
16. Promocję i organizację wolontariatu.
17. Działalność wspomagającą rozwój: społeczności lokalnej, ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości.
18. Wspieranie inicjatyw obywatelskich.

Informacja o dotychczasowej działalności

Fundacja nasza jest jedyną świecką organizacją pozarządową w Lubinie, która zajmuje się dziećmi i prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa socjalnego, fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.
Wspólnie z młodzieżą - wolontariuszami organizowaliśmy w roku szkolnym 2003/2004 w lubińskich placówkach oświatowych program profilaktyczny"Czy potrafisz pomóc własnemu dziecku?" z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Był on skierowany do rodziców i ich dzieci, i miał za zadanie nauczenie rodziców prawidłowych czynności przy ratowaniu życia ich pociech.

We wrześniu 2003 roku przeprowadziliśmy wśród Przedszkoli trzy konkursy.
Konkurs plastyczny "Bezpiecznie do przedszkola" oraz twórczości teatralnej "Bądź bezpieczny", który rozstrzygnęliśmy 25 lutego 2004 r. w CK MUZA.
W listopadzie 2003 r. zakupiliśmy 940 sztuk CD z programem dla dzieci pt. "Bezpiecznie do szkoły". Płyty te otrzymały dzieci z I klas szkół podstawowych z Lubina jako prezent mikołajkowo-gwiazdkowy od Fundacji i wolontariuszy.

Od 01.12.2003 w Klubie Osiedlowym SM "Ustronie IV" w Lubinie wspólnie z wolontariuszami prowadzimy popołudniowe zajęcia dla dzieci z osiedla. Zajęcia w klubie mają nauczyć dzieci zachowań prospołecznych, wskazać co dobre i właściwe, piętnować agresję i zło.
Wolontariusze proponują dzieciom zajęcia plastyczne, naukę gry w szachy, tenisa. W miarę potrzeb pomagają dzieciom w nauce, w odrabianiu lekcji. Jest to dla tych młodych ludzi świetna szkoła życia, a jednocześnie praktyka zawodowa, która zapewne przyda się w późniejszym życiu zawodowym.
W dniu 05.12.03 w Światowym Dniu Wolontariusza Fundacja nasza powołała do życia Młodzieżowy Klub Wolontariusza, który gromadzi wokół siebie ludzi chcących bezinteresownie pomagać potrzebującym. Zgodnie ze statutem Fundacji wolontariusze będą wszędzie tam gdzie będą potrzebujące dzieci: w szpitalu, u dzieci z rodzin patologicznych i chorych.

04.04.2004 Rynku z okazji IV Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowaliśmy Festyn rodzinny pod hasłem "Szacunek to bezpieczeństwo", który patronatem objął Starosta Powiatu Lubińskiego.

Latem prowadziliśmy półkolonię dla dzieci z rodzin ubogich i niedostosowanych społecznie, która dzięki wolontariuszom trwała trzy tygodnie. Środki na tę inicjatywę pozyskaliśmy od osób fizycznych, ludzi dobrej woli, którzy zechcieli wesprzeć naszą inicjatywę. Dzięki nim dzieci wyjechały na wycieczkę do Wrocławia, Jawora i Karpacza.

Od września tego roku prowadzimy drugą świetlicę zajęciową w Szkole Podstawowej nr 5. Chcielibyśmy by Świetlice takie powstały na każdym osiedlu w Lubinie. Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków i pomocy merytorycznej będziemy swój plan wdrażać w życie. Marzeniem naszym jest utworzenie placówki tygodniowej, w której dzieci mogłyby zjeść kromkę chleba i wypić szklankę herbaty, na które niejednokrotnie rodziców nie stać.

Wkrótce rozpoczynamy program "Starszy brat-starsza siostra", do którego powołaliśmy i przeszkoliliśmy koordynatora. Program polega na tworzeniu więzi siostrzano-braterskich dorosłego opiekuna z dzieckiem. Pomoc w odrabianiu lekcji, wyjście na kręgielnię, do kina to nieliczne z propozycji dla osób pracujących w programie. Zapraszamy do programu wszystkich chętnych, którzy czują potrzebę pomocy innym. Czekamy również na Państwa!

Fundacja nasza współpracuje również ze szkołami. Udało nam się pozyskać środki na utworzenie w Lubinie Grupy Ratowniczej oraz program polsko-czesko- niemiecki Klub-net. Oba realizowane są w porozumieniu z Zespołem Szkół nr 1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z Warszawy przekazała na te programy 25 tys. zł.

Przed świętami Bożego Narodzenia udało nam się pozyskać tonę żywności dla rodzin ubogich, którą rozdysponowaliśmy w formie paczek świątecznych.
W tym roku otrzymaliśmy dotację na kwotę, 12 tys. zł z Urzędu Miejskiego oraz przyznano nam 5000 na letni wypoczynek z Urzędu Wojewódzkiego.

Formularze PIT 2019/2020 dla

KRS 0000174611

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

 • Więcej o nas

  Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i socjalnego dzieci i młodzieży.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej.
  2. Prowadzenie poradnictwa w zakresie umożliwiającym pełne korzystanie przez dzieci i młodzież z ochrony prawnej dla ofiar przestępstw, w tym wypadków drogowych.
  3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących podniesieniu stanu bezpieczeństwa, kształtujących postawy społeczne negujące przestępstwo.
  5. Podejmowanie działań informacyjnych na rzecz powszechnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa obywatelskiego.
  6. Współpracę z lokalnymi władzami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, mediami i Policją.
  7. Rzecznictwo interesów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
  8. Działania prewencyjne zmierzające do zminimalizowania skutków wypadków na drogach.
  9. Zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków dla dzieci i młodzieży świadczących im specjalistyczną pomoc.
  10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  11. Działalność wychowawczą i profilaktyczną służącą zapobieganiu patologiom społecznym oraz promującą zdrowie i zdrowy styl życia.
  12. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  13. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
  14. Działalność filantropijną.
  15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.
  16. Promocję i organizację wolontariatu.
  17. Działalność wspomagającą rozwój: społeczności lokalnej, ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości.
  18. Wspieranie inicjatyw obywatelskich.

  Informacja o dotychczasowej działalności

  Fundacja nasza jest jedyną świecką organizacją pozarządową w Lubinie, która zajmuje się dziećmi i prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa socjalnego, fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.
  Wspólnie z młodzieżą - wolontariuszami organizowaliśmy w roku szkolnym 2003/2004 w lubińskich placówkach oświatowych program profilaktyczny"Czy potrafisz pomóc własnemu dziecku?" z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Był on skierowany do rodziców i ich dzieci, i miał za zadanie nauczenie rodziców prawidłowych czynności przy ratowaniu życia ich pociech.

  We wrześniu 2003 roku przeprowadziliśmy wśród Przedszkoli trzy konkursy.
  Konkurs plastyczny "Bezpiecznie do przedszkola" oraz twórczości teatralnej "Bądź bezpieczny", który rozstrzygnęliśmy 25 lutego 2004 r. w CK MUZA.
  W listopadzie 2003 r. zakupiliśmy 940 sztuk CD z programem dla dzieci pt. "Bezpiecznie do szkoły". Płyty te otrzymały dzieci z I klas szkół podstawowych z Lubina jako prezent mikołajkowo-gwiazdkowy od Fundacji i wolontariuszy.

  Od 01.12.2003 w Klubie Osiedlowym SM "Ustronie IV" w Lubinie wspólnie z wolontariuszami prowadzimy popołudniowe zajęcia dla dzieci z osiedla. Zajęcia w klubie mają nauczyć dzieci zachowań prospołecznych, wskazać co dobre i właściwe, piętnować agresję i zło.
  Wolontariusze proponują dzieciom zajęcia plastyczne, naukę gry w szachy, tenisa. W miarę potrzeb pomagają dzieciom w nauce, w odrabianiu lekcji. Jest to dla tych młodych ludzi świetna szkoła życia, a jednocześnie praktyka zawodowa, która zapewne przyda się w późniejszym życiu zawodowym.
  W dniu 05.12.03 w Światowym Dniu Wolontariusza Fundacja nasza powołała do życia Młodzieżowy Klub Wolontariusza, który gromadzi wokół siebie ludzi chcących bezinteresownie pomagać potrzebującym. Zgodnie ze statutem Fundacji wolontariusze będą wszędzie tam gdzie będą potrzebujące dzieci: w szpitalu, u dzieci z rodzin patologicznych i chorych.

  04.04.2004 Rynku z okazji IV Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowaliśmy Festyn rodzinny pod hasłem "Szacunek to bezpieczeństwo", który patronatem objął Starosta Powiatu Lubińskiego.

  Latem prowadziliśmy półkolonię dla dzieci z rodzin ubogich i niedostosowanych społecznie, która dzięki wolontariuszom trwała trzy tygodnie. Środki na tę inicjatywę pozyskaliśmy od osób fizycznych, ludzi dobrej woli, którzy zechcieli wesprzeć naszą inicjatywę. Dzięki nim dzieci wyjechały na wycieczkę do Wrocławia, Jawora i Karpacza.

  Od września tego roku prowadzimy drugą świetlicę zajęciową w Szkole Podstawowej nr 5. Chcielibyśmy by Świetlice takie powstały na każdym osiedlu w Lubinie. Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków i pomocy merytorycznej będziemy swój plan wdrażać w życie. Marzeniem naszym jest utworzenie placówki tygodniowej, w której dzieci mogłyby zjeść kromkę chleba i wypić szklankę herbaty, na które niejednokrotnie rodziców nie stać.

  Wkrótce rozpoczynamy program "Starszy brat-starsza siostra", do którego powołaliśmy i przeszkoliliśmy koordynatora. Program polega na tworzeniu więzi siostrzano-braterskich dorosłego opiekuna z dzieckiem. Pomoc w odrabianiu lekcji, wyjście na kręgielnię, do kina to nieliczne z propozycji dla osób pracujących w programie. Zapraszamy do programu wszystkich chętnych, którzy czują potrzebę pomocy innym. Czekamy również na Państwa!

  Fundacja nasza współpracuje również ze szkołami. Udało nam się pozyskać środki na utworzenie w Lubinie Grupy Ratowniczej oraz program polsko-czesko- niemiecki Klub-net. Oba realizowane są w porozumieniu z Zespołem Szkół nr 1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z Warszawy przekazała na te programy 25 tys. zł.

  Przed świętami Bożego Narodzenia udało nam się pozyskać tonę żywności dla rodzin ubogich, którą rozdysponowaliśmy w formie paczek świątecznych.
  W tym roku otrzymaliśmy dotację na kwotę, 12 tys. zł z Urzędu Miejskiego oraz przyznano nam 5000 na letni wypoczynek z Urzędu Wojewódzkiego.
 • KRS:0000174611
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00