1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "Wiatrak"

KRS 0000175233

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "Wiatrak"

KRS 0000175233

Prezent OPP

1% nakręca "Wiatraka"

Fundacja „Wiatrak” to organizacja pożytku publicznego, której główną ideą jest wprowadzanie w życie nauki św. Jana Pawła II, która mówi o rozwoju człowieka na czterech płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, intelektualnej i duchowej. W „Wiatraku” stwarzamy przestrzeń, w której każda osoba, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, może poszerzać swoją wiedzę, rozwijać talenty oraz odkrywać radość płynącą z bycia darem dla drugiego człowieka.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dziękujemy za 1%, który nakręca „Wiatraka”

Z całego serca dziękujemy Państwu za 1% przekazany w 2018 roku Fundacji ”Wiatrak”! Dzięki Państwa pieniądzom, z naszych propozycji mogło skorzystać aż 43 tys. osób - w tym dzieci i młodych, niepełnosprawnych, seniorów, matek z niemowlakami czy dorosłych.

Misją „Wiatraka” jest wspieranie osoby ludzkiej na wszystkich etapach i stanach jej życia, aby z pomocą św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, osiągnęła pełnię szczęścia w odkrywaniu godności  oraz dojrzałym i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka.

Nasz Dom Jubileuszowy Jana Pawła II jest otwarty dla każdego.

Dla dzieci i młodzieży - odbywa się wiele różnorodnych zajęć i imprez, angażujemy młodych w wolontariat GPS (od słów Giovanni Paolo Secondo, co znaczy Jan Paweł II), a dla najmłodszych prowadzimy przedszkole „U Karolka”.

Dla seniorów – mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, a od 2018 r. także Klub Seniora „Wiatrak”.

Dla niepełnosprawnych - prowadzimy m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej oraz zajęcia świetlicowe i arteterapię.

Dla szukających pomocy - mamy poradnię, w której dyżurują psycholog, psychiatra, prawnicy, naprotechnolog i coach. Dla bezrobotnych – Klub Integracji Społecznej.

Dla wszystkich – organizujemy wiele różnych rodzinnych imprez w roku, proponujemy spektakle, filmy i koncerty w sali widowiskowej. Przy „Wiatraku” funkcjonuje też Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła, które podejmuje wiele inicjatyw dla różnych grup społecznych.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pieniądze z 1%, dlatego bardzo dziękujemy za przekazanie nam go w 2018 r. Jednocześnie bardzo liczymy na  Państwa również w 2019 r. Pieniądze, które do nas wpłyną przeznaczymy na dalsze inicjatywy „Wiatraka” - zorganizowanie placu zabaw, wyposażenie Domu Jubileuszowego Jana Pawła II: głównego wejścia, pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz sali widowiskowej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji i odwiedzenia Domu Jubileuszowego Jana Pawła II !
Szczegółowe informacje o Fundacji „Wiatrak” znajdziecie Państwo na stronie www.wiatrak.org.pl oraz na naszym Fanpage na fb.  

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja „Wiatrak” to organizacja pożytku publicznego, której główną ideą jest wprowadzanie w życie nauki św. Jana Pawła II, która mówi o rozwoju człowieka na czterech płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, intelektualnej i duchowej. W „Wiatraku” stwarzamy przestrzeń, w której każda osoba, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, może poszerzać swoją wiedzę, rozwijać talenty oraz odkrywać radość płynącą z bycia darem dla drugiego człowiek

Misją „Wiatraka” jest wspieranie osoby ludzkiej na wszystkich etapach i stanach jej życia, aby z pomocą św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, osiągnęła pełnię szczęścia w odkrywaniu godności  oraz dojrzałym i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka.

KIEDY POWSTAŁ „WIATRAK”?
Narodziny „Wiatraka” miały miejsce 1 lipca 1995 roku. Początkowo funkcjonował on jako Centrum Kultury Katolickiej i był przyparafialną niepubliczną placówką oświatową. Od 2003 roku działalność „Wiatraka” rozszerzyła się o fundację i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
Ideą powstania „Wiatraka” było stworzenie miejsca przyjaznego ludziom, pozwalającego im się rozwijać i odkrywać w sobie dobro. Z inicjatywą zbudowania przestrzeni rozwoju człowieka wyszli młodzi ludzie z Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” wraz ze śp. Ks. prałatem Zygmuntem Trybowskim na czele. To oni postawili pierwsze kroki, które my kontynuujemy do dziś.

JAKIE SĄ NASZE CELE?
Personalistyczna koncepcja człowieka w duchu św. Jana Pawła II polega na wychowaniu osoby, w taki sposób, aby była świadoma swoich wartości oraz dojrzała na wszystkich płaszczyznach rozwoju. Papież Polak wyróżnia cztery takie płaszczyzny: intelektualną, fizyczną, psychiczną oraz duchową.
To właśnie na podstawie tej idei oparta jest misja „Wiatraka”. Pragniemy wspierać człowieka na każdym etapie jego rozwoju, niezależnie od tego czy jest jeszcze dzieckiem, nastolatkiem czy osobą starszą. Stworzyliśmy ludziom możliwość odnalezienia swoich celów oraz realizowania się zarówno indywidualnie, jak i społecznie. Swoim działaniem chcemy uświadomić wszystkim jak ważne jest poszanowanie praw człowieka: do godności, wolności i szacunku.

Do naszych głównych celów można zaliczyć:
• krzewienie i podtrzymywanie wartości związanych z kulturą polską,
• promowanie i propagowanie wartości wychowawczych,
• działalność prorodzinna, charytatywna i sportowo-rekreacyjna,
• podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska i opieki zdrowotnej.

Nie określamy ścisłego przedziału wiekowego osób, które mogą włączać się w nasze działania – do “Wiatraka” przychodzą osoby bez względu na wiek, często dzieci są tak małe, że muszą korzystać z opieki rodziców. Zajęcia dostosowywane są również do stopnia sprawności, problemów, z którymi borykają się uczestnicy oraz ich zainteresowań i pasji.
Działalność “Wiatraka” podzielić można na pięć głównych segmentów:
1. Edukacja
2. Kultura
3. Integracja społeczna
4. Poradnia
5. Współpraca Międzynarodowa

“W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”
Jan Paweł II

DOM JUBILEUSZOWY
Przez 17 lat miejscem funkcjonowania „Wiatraka” był Dom Parafialny, jednak ze względu na coraz szerszy zasięg działania oraz większe potrzeby społeczeństwa, postanowiono stworzyć  budynek, który sprosta wymaganiom otoczenia. Grupę ambitnych ludzi, związanych z „Wiatrakiem” całym sercem, zainspirowało do budowy spotkanie z Ojcem Świętym podczas światowych dni młodzieży w 2000 roku. Aby upamiętnić to wydarzenie budynek nazwano Domem Jubileuszowym. Został on zaprojektowany według personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez św. Jana Pawła II – każda kondygnacja odpowiada innej sferze rozwoju osoby ludzkiej: duchowej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Jest to jedyny taki Dom w Polsce i na świecie, gdzie jest realizowana koncepcja naszego Przewodnika św. Jana Pawła II.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000175233
 • Konto:49 1320 1117 2045 5859 2000 0003
 • Adres:ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz
 • WWW:wiatrak.org.pl
 • E-mail:sekretariat@wiatrak.org.pl
 • Telefon:523 234 824

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja "Wiatrak"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja "Wiatrak"

KRS 0000175233

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00