1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego
KRS 0000178499

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Jestęśmy(...) dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował,abyśmy je pełnili.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego zostało zarejestrowane 28.05.1999 roku
w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi jako organizacja pozarządowa.Początkowo Stowarzyszenie liczyło 23 członków. Obecnie w skład członków Stowarzyszenia wchodzą 27 osoby.
Celem Stowarzyszenia jest sprawowanie wszechstronnej opieki nad chorymi z zaawansowaną chorobą nowotworową
i ich rodzinami w domu chorego a także wspiera niepełnosprawnych oraz osoby z potrzebami socjalnymi. Stowarzyszenie prowadzi również Ośrodek Walki z Rakiem a także wspiera opiekunów rodzinnych. Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa utrzymuje się z kwest, imprez charytatywnych, z dobrowolnych dotacji zakładów pracy i darowizn. Od Stycznia 2006 roku Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki temu może pozyskiwać fundusze z odpisu 1% od podatku. Pozyskane w ten sposób środki finansowe Stowarzyszenie przeznacza na zakup sprzętu medycznego niosącego ulgę chorym w cierpieniu oraz na wszelką niezbędną pomoc dla chorych i ich rodzin. Będący własnością Stowarzyszenia sprzęt medyczny wypożyczany jest chorym bezpłatnie i są to: materace p/odleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, koncentratory tlenu, ssaki medyczne, inhalatory, balkoniki, pompy infuzyjne.

Od 2003 do 2007 roku Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w dwóch kampaniach ogólnopolskich:

w kampanii „Pola Nadziei” oraz społecznej kampanii „Hospicjum to też życie”, organizując wiele akcji charytatywnych, koncertów, konkursów, kwest, festynu i debaty.

 

Zakład Opieki Paliatywnej ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wszelka pomoc udzielana chorym jest bezpłatna. Opieka hospicyjna/paliatywna nie powoduje przyśpieszenia ani opóźnienia zgonu. Respektuje autonomię chorego, gdyż każdy chory jest jedyną niepowtarzalną osobą, godną najwyższego szacunku i troski.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki Państwa dobremu sercu co roku możemy prowadzić Ośrodek Walki z Rakiem, wspierać socjalnie osoby będące w potrzebie, serwisować oraz wymieniać sprzęt rehabilitacyjnym, który jest do dyspozycji chorych. 1% podatku jest też niezbędny do realizowania szeregu działań, mających na celu kompleksową pomoc naszym pacjentom jak również osobą, które potrzebują wsparcia nie będąc pacjentami Hospicjum domowego. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego prowadzi działalność na terenie powiatu Pabianickiego oraz Łaskiego. W zakres działań Stowarzyszenia wchodzi:

 • działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna wszystkim osobą, które zgłoszą się z prośbą o pomoc;
 • poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie choroby na miarę ich indywidualnych możliwości, poprzez całodobową opiękę w domu chorego;
 • niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno-socjalnym, leczenie bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, głównie nowotworowej, pomoc rodzinom chorych i osieroconym, prowadzenie Ośrodka Walki z Rakiem oraz grupy wsparacia dla opiekunów rodzinnyc;
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej, w ramach wielu projektów krajowych we współpracy z innymi Hospicjami, Stowarzyszeniami i Fundacjami;
 • szkolenie personelu medycznego, przyszłych absolwentów zawodów medycznych i społecznych, wolontariuszy i rodzin chorych;  
 • współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi organizacjami w kraju i za granicą, w poszerzaniu wiedzy dotczącej opieki paliatywnej; 
 • organizacja i promocja wolontariatu,ochrona i promocja zdrowia, czynny udział w konferencjach naukowych;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, znoszenie barier dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
 • działalność w zakresie opiekuńczo – pielęgnacyjnym i opiekuńczo-leczniczym, w ramach kontraktu z NFZ.

Będący własnością Stowarzyszenia sprzęt medyczny wypożyczany jest chorym bezpłatnie i są to: materace p/odleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, koncentratory tlenu, ssaki medyczne, inhalatory, balkoniki, pompy infuzyjne.  Od 2003 roku Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w dwóch kampaniach ogólnopolskich: w kampanii „Pola Nadziei” oraz społecznej kampanii „Hospicjum to też życie”, organizując wiele akcji charytatywnych, koncertów, konkursów, kwest, festynu i debaty.

Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie:

1. Prowadzi działalność leczniczą w zakresie opieki hospicyjnej, medycyny paliatywnej oraz specjalistycznej opieki długoterminowej nad osobami przewlekle chorymi i udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami terminalnie i przewlekle chorymi, w tym z nabytą niepełnosprawnością oraz opieki nad rodzinami tych chorych, przy czym:

 • Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą w zakresie,
 • Celem prowadzenia działalności leczniczej przez Stowarzyszenie nie jest osiąganie zysku,

2. Organizuje całodobowe, stacjonarne hospicja dla dorosłych i dzieci,

3. Tworzy i prowadzi podmioty lecznicze i różne formy pomocy grupowej i indywidualnej, w tym

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Praktykę lekarską ogólną i specjalistyczną,
 • Inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej;

4. Zakłada i prowadzi ośrodki opieki i wsparcia nad rodzinami chorych i rodzinami osieroconymi, w tym ośrodki opieki długoterminowej i geriatrycznej,

5. Organizuje różne formy pomocy społecznej na rzecz rozwiązywania problemów osób przewlekle, nieuleczalnie chorych i z nabytą niepełnosprawnością.

6. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, bądź podmiotami  gospodarczymi mogącymi wesprzeć działalność Stowarzyszenia,

7. Pozyskuje środki finansowe i rzeczowe do realizacji celów Stowarzyszenia, nawiązuje współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi umożliwiając wymianę doświadczeń oraz wspieranie podejmowanych inicjatyw,

8. Tworzy ośrodki formacyjne dla personelu, wolontariuszy i osieroconych,

9. Prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną umożliwiającą szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat idei hospicyjnej,

10. Prowadzi działalność promocyjną i profilaktyczną, w szczególności w zakresie zapadalności na choroby przewlekłe o złym rokowaniu.

11. Prowadzi działalność szkoleniową dla: personelu służby zdrowia,  przyszłych adeptów zawodów medycznych i społecznych , wolontariuszy, rodzin chorych,

12. Prowadzi działalność integracyjną dla członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

13. Podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000178499
 • Konto:76 1440 1244 0000 0000 0183 1534
 • Adres:ul. Dąbrowskiego 46, 95-00 Pabianice
 • WWW:www.hospicjumpabianice.pl
 • E-mail:dawid.sikora@hospicjumpabianice.pl
 • Telefon:533757111Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego

KRS 0000178499

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego

 • Jestęśmy(...) dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował,abyśmy je pełnili.

  Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego zostało zarejestrowane 28.05.1999 roku
  w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi jako organizacja pozarządowa.Początkowo Stowarzyszenie liczyło 23 członków. Obecnie w skład członków Stowarzyszenia wchodzą 27 osoby.
  Celem Stowarzyszenia jest sprawowanie wszechstronnej opieki nad chorymi z zaawansowaną chorobą nowotworową
  i ich rodzinami w domu chorego a także wspiera niepełnosprawnych oraz osoby z potrzebami socjalnymi. Stowarzyszenie prowadzi również Ośrodek Walki z Rakiem a także wspiera opiekunów rodzinnych. Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa utrzymuje się z kwest, imprez charytatywnych, z dobrowolnych dotacji zakładów pracy i darowizn. Od Stycznia 2006 roku Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki temu może pozyskiwać fundusze z odpisu 1% od podatku. Pozyskane w ten sposób środki finansowe Stowarzyszenie przeznacza na zakup sprzętu medycznego niosącego ulgę chorym w cierpieniu oraz na wszelką niezbędną pomoc dla chorych i ich rodzin. Będący własnością Stowarzyszenia sprzęt medyczny wypożyczany jest chorym bezpłatnie i są to: materace p/odleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, koncentratory tlenu, ssaki medyczne, inhalatory, balkoniki, pompy infuzyjne.

  Od 2003 do 2007 roku Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w dwóch kampaniach ogólnopolskich:

  w kampanii „Pola Nadziei” oraz społecznej kampanii „Hospicjum to też życie”, organizując wiele akcji charytatywnych, koncertów, konkursów, kwest, festynu i debaty.

   

  Zakład Opieki Paliatywnej ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wszelka pomoc udzielana chorym jest bezpłatna. Opieka hospicyjna/paliatywna nie powoduje przyśpieszenia ani opóźnienia zgonu. Respektuje autonomię chorego, gdyż każdy chory jest jedyną niepowtarzalną osobą, godną najwyższego szacunku i troski.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki Państwa dobremu sercu co roku możemy prowadzić Ośrodek Walki z Rakiem, wspierać socjalnie osoby będące w potrzebie, serwisować oraz wymieniać sprzęt rehabilitacyjnym, który jest do dyspozycji chorych. 1% podatku jest też niezbędny do realizowania szeregu działań, mających na celu kompleksową pomoc naszym pacjentom jak również osobą, które potrzebują wsparcia nie będąc pacjentami Hospicjum domowego. 

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego prowadzi działalność na terenie powiatu Pabianickiego oraz Łaskiego. W zakres działań Stowarzyszenia wchodzi:

  • działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna wszystkim osobą, które zgłoszą się z prośbą o pomoc;
  • poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie choroby na miarę ich indywidualnych możliwości, poprzez całodobową opiękę w domu chorego;
  • niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno-socjalnym, leczenie bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, głównie nowotworowej, pomoc rodzinom chorych i osieroconym, prowadzenie Ośrodka Walki z Rakiem oraz grupy wsparacia dla opiekunów rodzinnyc;
  • podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej, w ramach wielu projektów krajowych we współpracy z innymi Hospicjami, Stowarzyszeniami i Fundacjami;
  • szkolenie personelu medycznego, przyszłych absolwentów zawodów medycznych i społecznych, wolontariuszy i rodzin chorych;  
  • współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi organizacjami w kraju i za granicą, w poszerzaniu wiedzy dotczącej opieki paliatywnej; 
  • organizacja i promocja wolontariatu,ochrona i promocja zdrowia, czynny udział w konferencjach naukowych;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, znoszenie barier dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
  • działalność w zakresie opiekuńczo – pielęgnacyjnym i opiekuńczo-leczniczym, w ramach kontraktu z NFZ.

  Będący własnością Stowarzyszenia sprzęt medyczny wypożyczany jest chorym bezpłatnie i są to: materace p/odleżynowe, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, koncentratory tlenu, ssaki medyczne, inhalatory, balkoniki, pompy infuzyjne.  Od 2003 roku Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w dwóch kampaniach ogólnopolskich: w kampanii „Pola Nadziei” oraz społecznej kampanii „Hospicjum to też życie”, organizując wiele akcji charytatywnych, koncertów, konkursów, kwest, festynu i debaty.

  Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie:

  1. Prowadzi działalność leczniczą w zakresie opieki hospicyjnej, medycyny paliatywnej oraz specjalistycznej opieki długoterminowej nad osobami przewlekle chorymi i udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami terminalnie i przewlekle chorymi, w tym z nabytą niepełnosprawnością oraz opieki nad rodzinami tych chorych, przy czym:

  • Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą w zakresie,
  • Celem prowadzenia działalności leczniczej przez Stowarzyszenie nie jest osiąganie zysku,

  2. Organizuje całodobowe, stacjonarne hospicja dla dorosłych i dzieci,

  3. Tworzy i prowadzi podmioty lecznicze i różne formy pomocy grupowej i indywidualnej, w tym

  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • Praktykę lekarską ogólną i specjalistyczną,
  • Inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej;

  4. Zakłada i prowadzi ośrodki opieki i wsparcia nad rodzinami chorych i rodzinami osieroconymi, w tym ośrodki opieki długoterminowej i geriatrycznej,

  5. Organizuje różne formy pomocy społecznej na rzecz rozwiązywania problemów osób przewlekle, nieuleczalnie chorych i z nabytą niepełnosprawnością.

  6. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, bądź podmiotami  gospodarczymi mogącymi wesprzeć działalność Stowarzyszenia,

  7. Pozyskuje środki finansowe i rzeczowe do realizacji celów Stowarzyszenia, nawiązuje współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi umożliwiając wymianę doświadczeń oraz wspieranie podejmowanych inicjatyw,

  8. Tworzy ośrodki formacyjne dla personelu, wolontariuszy i osieroconych,

  9. Prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną umożliwiającą szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat idei hospicyjnej,

  10. Prowadzi działalność promocyjną i profilaktyczną, w szczególności w zakresie zapadalności na choroby przewlekłe o złym rokowaniu.

  11. Prowadzi działalność szkoleniową dla: personelu służby zdrowia,  przyszłych adeptów zawodów medycznych i społecznych , wolontariuszy, rodzin chorych,

  12. Prowadzi działalność integracyjną dla członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

  13. Podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

   

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000178499
 • Konto:76 1440 1244 0000 0000 0183 1534
 • Adres:ul. Dąbrowskiego 46, 95-00 Pabianice
 • WWW:www.hospicjumpabianice.pl
 • E-mail:dawid.sikora@hospicjumpabianice.pl
 • Telefon:533757111
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00