1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej

KRS 0000178532

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej

KRS 0000178532

Prezent OPP

Propagowanie i promocja zdrowia społeczeństwa

Fundacja za cel swego statutowego działania przyjęła szeroko pojętą pomoc służbie zdrowia, mając na względzie braki w wyposażeniu placówek medycznych i ciągłe niedofinansowanie tej kluczowej dla społeczeństwa dziedziny. Aby realizować te szczytne cele Fundacja korzystała z różnych form pozyskiwania środków. W 1994 roku Fundacja rozpoczęła prowadzenie szkoleń dla pracowników medycznych, głównie dla położnych. Były to szkolenia z zakresu szkoły rodzenia oraz przygotowujące kobiety ciężarne do naturalnego porodu. Odpowiadając na oczekiwania osób zainteresowanych Fundacja poszerzyła zakres tematyczny szkoleń i seminariów m.in. o zagadnienia ubezpieczeń społecznych, świadczeń pochodzących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (były to szkolenia skierowane do pracodawców – płatników składek i zasiłków, biur rachunkowych i innych podmiotów), zasad orzekania o niezdolności do pracy (szkolenie  skierowane głównie do personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej, obejmujący część merytoryczną, formalną i administracyjną). Fundacja jako organizacja „non-profit” zgromadzone dzięki szkoleniom środki przeznacza na cele statutowe, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. celem działania Fundacji jest wspomaganie służby zdrowia poprzez między innymi zakup sprzętu medycznego, modernizację placówek medycznych, szkolenie kadry specjalistów oraz inne działania zmierzające do poprawy warunków leczenia i skuteczniejszej pomocy wszystkim potrzebującym. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej pozyskane z 1,5% podatku środki finansowe przeznacza głównie na wsparcie dla osób z problemami zdrowotnymi, zakup sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, zakup wyposażenia dla placówek medycznych. Ostatnio Fundacja ukierunkowała również swoje działania na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych z małych miejscowości ponieważ jednostki te coraz częściej biorą udział w akcjach ratowniczych, które mają miejsce głównie na nowowybudowanych drogach szybkiego ruchu takich jak autostrady.Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Działa to nie tylko na rzecz samych strażaków, ale również wpływa na ogólną gotowość społeczności do radzenia sobie z zagrożeniami pożarowymi i sytuacjami kryzysowymi. Lepsze wyposażenie OSP poprawi ich gotowość do skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia pożarem czy innymi katastrofami. Warto również podkreślić, że zaangażowanie społeczności lokalnej i współpraca z różnymi podmiotami są kluczowe dla sukcesu tych działań. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Utworzenie w 1990 roku Fundacji Zdrowia Ziemi Łódzkiej podyktowane było troską o zdrowie społeczeństwa regionu i kraju. Decyzję o powołaniu Fundacji podjęli ludzie, którym nie obca była troska o wspomaganie skromnych zasobów służby zdrowia, a tym samym o losy naszego zdrowia. Dlatego też Fundacja za cel swojego działania statutowego przyjęła szeroko pojętą pomoc służbie zdrowia, mając na względzie braki w wyposażeniu placówek medycznych i ciągłe niedoinwestowanie tej dziedziny. Pozyskane środki finansowe przeznaczane są na zakup aparatury i sprzętu medycznego, modernizację i rozbudowę obiektów służby zdrowia, szkolenie kadry medycznej oraz zaspakajanie innych ważnych potrzeb służących poprawie lecznictwa. Nie jesteśmy także obojętni w niesieniu pomocy osobom borykającym się z ciężkimi problemami zdrowotnymi. Biorąc pod uwagę, iż człowiek i jego zdrowie są wartością największą, pragniemy pozyskać zrozumienie istoty naszych działań, ich akceptację i przychylność ludzi dobrej woli, którym nie obce jest niesienie pomocy innym.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000178532
 • Konto:02 1020 3408 0000 4702 0322 7386
 • Adres:Mikołaja Kopernika 38
 • WWW:http://fundacjazdrowia.com.pl
 • E-mail:f.zdrowia@gmail.com
 • Telefon:42 253 19 63

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej

KRS 0000178532

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00