1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

OSP RW

KRS 0000178814

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

OSP RW

KRS 0000178814

Prezent OPP

Ratuj, pomagaj, przeciwdziałaj zagrożeniom.

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie wypadkom na akwenach wodnych i powodziom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie wypadków na wodzie, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach na akwenach wodnych, zagrożeniach epidemiologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki uzyskane z 1% podatku zostaną przeznaczone na działania statutowe a przede wszystkim na:

1. Przeciwdziałanie wypadkom na akwenach wodnych.

2. Edukację wśród społeczności lokalnej na temat zachowania się w czasie korzystania ze zbiorników wodnych.

3. Podnoszenie kwalifikacji wśród ratowników.

4.Zakup nowoczesnego sprzętu ratunkowego oraz podnoszenie sprawności już używanego.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Nasza OSP RW w Elblągu działa w oparciu o art. 32 ust. 2,3 i 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 z 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. Dz. U. Nr 16 poz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami w zakresie realizacji zadań własnych odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa społeczności oraz jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Nasza jednostka prowadzi akcje ratunkowe podczas klęsk żywiołowych, poszukiwań osób zaginionych, mienia oraz zadania przeciwpowodziowe powierzone przez Urząd Miasta Elbląga. Jednostka istnieje od ponad 20 lat i zrzesza kilkadziesiąt osób czynnie biorących udział w życiu jednostki. Członkowie OSP uczestniczą w kursach i wyjazdach szkoleniowych podnoszących ich wiedzę i umiejętności. Jednostka jest zarejestrowana sądownie z własnym statutem, której działalność w całej rozciągłości podlega finansowaniu w zadaniach własnych miasta. Wysoki poziom kwalifikacji zdobyty przez członków OSP RW w Elblągu może poświadczyć fakt udziału w wielu akcjach prowadzonych samodzielnie jak i wspólnie z nurkami z jednostek Państwowej Straży Pożarnej, m.in. poszukiwanie i wydobycie z dużej głębokości ciała płetwonurka będącego pod wodą 21 lat w jeziorze Wuksniki lub poszukiwania ofiar oraz mienia po przejściu „Białego Szkwału” na jeziorach mazurskich w 2007 roku oraz zabezpieczanie imprez masowych nad akwenami wodnymi.

Ponadto OSP RW w Elblągu zobowiązała się do współpracy i pomocy podczas działań przeciwpowodziowych na mocy porozumienia z UM Elbląg nr 16/2013 z dnia 21.08.2013r.

W związku z tym, że OSP RW nie jest ujęta w budżecie miasta oraz jednostka nasza nie prowadzi działalności gospodarczej ponosi całkowity ciężar finansowania celów statutowych z własnego budżetu, na który składają się m.in.:

składki członkowskie,

1% z podatku dochodowego,

sponsoring i darowizny

Wydatki finansowe, które zapewnią podstawowe warunki sprawnej i alarmowej działalności OSP RW w Elblągu rok odnoszą się do:

Zrefundowania koniecznych dla bieżącej działalności kosztów związanych z ubezpieczeniem OSP RW, na które składa się:

ubezpieczenie OC, NW i AC pojazdu operacyjno – rozpoznawczego wraz ze sprzętem specjalistycznym

ubezpieczenie sprzętu pływającego (ponton ratowniczy, łódź ratownicza wraz
z silnikami)

ubezpieczenie przyczep podłodziowych

ubezpieczenie płetwonurków-ratowników

Kosztów związanych z przeglądem technicznym i bieżącą konserwacją samochodu operacyjno-rozpoznawczego

Kosztów związanych z obligatoryjnym przeglądem i atestacją sprzętu specjalistycznego tzw.: automatów oddechowych, butli na sprężone powietrze, skafandrów, sprężarek do ładowania butli, sprzętu oświetleniowego podwodnego

Kosztów dotyczących bieżącej konserwacji sprzętu silnikowego i pływającego

Kosztów zakupu materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu
i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników-

Wykonanie badań dopuszczających do udziału w działaniach ratowniczych

Przedstawione wydatki zabezpieczają podstawowe warunki sprawnej i alarmowej działalności OSP RW.

Dodatkowo:

Działalność prewencyjna w szkołach, przedszkolach oraz nad wodą 

Koszty umundurowania strażaków ochotników, członków OSP RW

Reasumując całkowite wydatki jakie powinniśmy ponieść by w pełni realizować naszą działalność statutową przedstawiają się w kwocie około 40 tys. zł. plus działalność prewencyjna i ubiory służbowe około 20 tys zł. 

Mając na uwadze dobro OSP RW w Elblągu oraz bezpieczeństwo mieszkańców Elbląga prośba nasza dotycząca przekazania 1% z podatku jest wielce uzasadniona.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000178814
 • Konto:87 1090 2617 0000 0001 0117 4644
 • Adres:ul. Elizy Orzeszkowej 2/4, 82-300 Elbląg
 • WWW:osprw.elblag.pl
 • E-mail:osprwelblag@wp.pl
 • Telefon:512339317

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „OSP RW” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
OSP RW

KRS 0000178814

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00