1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Ama Canem
KRS 0000179268

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomóżmy jak największej ilości osób.

(z łac. „Kochaj psa”) została zarejestrowana 5 września 2003 roku w Łodzi. Powstała w celu prowadzenia zajęć dogoterapii, jako działań wspierających terapię osób niepełnosprawnych. Pomagamy w tworzeniu właściwych relacji między człowiekiem i zwierzęciem. Niesiemy radość poprzez kontakty zwierzętami.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% wykorzystamy do organizacji i prowadzenia zajęć dogoterapii. Opiekę weterynaryjną,utrzymanie psów i pomoce do prowadzenia zajęć.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem naszej fundacji jest:
1) Upowszechnianie dogoterapii jako metody:
-rehabilitacji,
-wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych,
-wspierającej działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne.
2) Kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem.
3) Niesienie radości poprzez kontakty ze zwierzętami.
4) Propagowanie form terapii z udziałem zwierząt.
5) Prowadzenie terapii dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych.
6) Szkolenie opiekunów zwierząt.
7) Szkolenie zwierząt.
8) Prowadzenie dokumentacji z zajęć dla potrzeb Fundacji oraz dla innych organizacji o podobnych celach.
9) Utrzymywanie kontaktów i nawiązywania współpracy, w ramach wymiany doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

Prowadzone działania:

Program "Przyjaciele"
Prowadzony jest wraz z dwoma gimnazjami z Łodzi nr. 4 i nr. 37. Ma na celu odwiedziny uczniów w domach dzieci niepełnosprawnych i poprzez zabawę usprawnianie ruchowe, werbalne i intelektualne.

Program "Bezpieczny Pies"
Ma na celu propagowanie psów po zdanych egzaminach na psa przewodnika niewidomego, psa terapeuty, psa wspomagającego dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub psa z grup poszukiwawczych. Bezpieczny pies mógłby poruszać się bez kagańca oraz miał wolny wstęp do sklepów i urządów.

Program "Człowiek a Pies"
Ma na celu prawidłowe zachowania w spotkaniu z obcym psem, przeznaczony dla przedszkoli i szkół podstawowych, klasy 1-3.
Dla szkół podstawowych klasy 4-6, gimnazja, licea, tematy rozszerzone są proporcjonalnie do wieku o: historię udomowienia psa, psychikę psa oraz naukę rozpoznawania podstawowych zachowań.

Prowadzimy program dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, mający na celu naukę rozwiązywania problemów z rówieśnikami bez użycia siły, budowania własnego poczucia wartości.

W spotkaniach zawsze uczestniczy terapeuta oraz pies z przewodnikiem. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, a program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości każdej osoby.
Dla dzieci z przedszkoli, szkół i świetlic prowadzimy cykliczne spotkania w ramach socjoterapii i zajęć dydaktycznych. W zależności od rodzaju placówki są to:
-pogadanki na temat relacji człowiek – zwierzę,
-zajęcia mające na celu poznanie psa jako przyjaciela, powiernika, towarzysza zabaw,
-uświadomienie odpowiedzialności wynikającej z posiadania psa,
-nauka podstawowych zasad układania psa i opiekowania się nim,
-poznanie historii psa i ras,
-budowanie pozytywnego stosunku do zwierząt, przełamywanie lęków
-nauka zachowania w przypadku ataku ze strony psa.
Zajęcia prowadzone dla osób starszych mają przede wszystkim charakter oddziaływań psychoterapeutycznych.
Psy zaczynające pracę w naszej Fundacji przechodzą najpierw kwalifikacyjne testy psychologiczne, a po ich pozytywnym zaliczeniu są przygotowywane przez trenerów i opiekunów do egzaminów końcowych i pracy w ośrodkach. Przez cały czas uczestniczą w szkoleniach doskonalących i są poddawane okresowym badaniom lekarskim.

Opiera się na wolontariacie. Większość pracujących w Fundacji wolontariuszy to jednocześnie przewodnicy psów. Obecnie pracuje u nas 50 wolontariuszy – to między innymi terapeuci, lekarze, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wszyscy wolontariusze chcą nam pomagać i doskonale wiedzą jak to robić.

Aktualnie pracuje z nami 40 wyszkolonych psich terapeutów. Są wśród nich psy rasy: golden retriever, flat coated retriever, labrador retriever, berneński pies pasterski, nowofunland, Lagotto Romagnolo, Pudel,Budog Francuski,Jack Russell Terrier,Pomeranian,Polski Spaniel Myśliwski.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000179268
 • Konto:73 1750 0012 0000 0000 2720 1857
 • Adres:90-502 Łódź ul.S.Żeromskiego 85/25
 • WWW:www.dogoterapia.org.pl
 • E-mail:biuro@dogoterapia.org.pl
 • Telefon:502219522Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Ama Canem

KRS 0000179268

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Ama Canem

 • Pomóżmy jak największej ilości osób.

  (z łac. „Kochaj psa”) została zarejestrowana 5 września 2003 roku w Łodzi. Powstała w celu prowadzenia zajęć dogoterapii, jako działań wspierających terapię osób niepełnosprawnych. Pomagamy w tworzeniu właściwych relacji między człowiekiem i zwierzęciem. Niesiemy radość poprzez kontakty zwierzętami.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% wykorzystamy do organizacji i prowadzenia zajęć dogoterapii. Opiekę weterynaryjną,utrzymanie psów i pomoce do prowadzenia zajęć.

 • Więcej o nas

  Celem naszej fundacji jest:
  1) Upowszechnianie dogoterapii jako metody:
  -rehabilitacji,
  -wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych,
  -wspierającej działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne.
  2) Kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem.
  3) Niesienie radości poprzez kontakty ze zwierzętami.
  4) Propagowanie form terapii z udziałem zwierząt.
  5) Prowadzenie terapii dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych.
  6) Szkolenie opiekunów zwierząt.
  7) Szkolenie zwierząt.
  8) Prowadzenie dokumentacji z zajęć dla potrzeb Fundacji oraz dla innych organizacji o podobnych celach.
  9) Utrzymywanie kontaktów i nawiązywania współpracy, w ramach wymiany doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

  Prowadzone działania:

  Program "Przyjaciele"
  Prowadzony jest wraz z dwoma gimnazjami z Łodzi nr. 4 i nr. 37. Ma na celu odwiedziny uczniów w domach dzieci niepełnosprawnych i poprzez zabawę usprawnianie ruchowe, werbalne i intelektualne.

  Program "Bezpieczny Pies"
  Ma na celu propagowanie psów po zdanych egzaminach na psa przewodnika niewidomego, psa terapeuty, psa wspomagającego dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub psa z grup poszukiwawczych. Bezpieczny pies mógłby poruszać się bez kagańca oraz miał wolny wstęp do sklepów i urządów.

  Program "Człowiek a Pies"
  Ma na celu prawidłowe zachowania w spotkaniu z obcym psem, przeznaczony dla przedszkoli i szkół podstawowych, klasy 1-3.
  Dla szkół podstawowych klasy 4-6, gimnazja, licea, tematy rozszerzone są proporcjonalnie do wieku o: historię udomowienia psa, psychikę psa oraz naukę rozpoznawania podstawowych zachowań.

  Prowadzimy program dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, mający na celu naukę rozwiązywania problemów z rówieśnikami bez użycia siły, budowania własnego poczucia wartości.

  W spotkaniach zawsze uczestniczy terapeuta oraz pies z przewodnikiem. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, a program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości każdej osoby.
  Dla dzieci z przedszkoli, szkół i świetlic prowadzimy cykliczne spotkania w ramach socjoterapii i zajęć dydaktycznych. W zależności od rodzaju placówki są to:
  -pogadanki na temat relacji człowiek – zwierzę,
  -zajęcia mające na celu poznanie psa jako przyjaciela, powiernika, towarzysza zabaw,
  -uświadomienie odpowiedzialności wynikającej z posiadania psa,
  -nauka podstawowych zasad układania psa i opiekowania się nim,
  -poznanie historii psa i ras,
  -budowanie pozytywnego stosunku do zwierząt, przełamywanie lęków
  -nauka zachowania w przypadku ataku ze strony psa.
  Zajęcia prowadzone dla osób starszych mają przede wszystkim charakter oddziaływań psychoterapeutycznych.
  Psy zaczynające pracę w naszej Fundacji przechodzą najpierw kwalifikacyjne testy psychologiczne, a po ich pozytywnym zaliczeniu są przygotowywane przez trenerów i opiekunów do egzaminów końcowych i pracy w ośrodkach. Przez cały czas uczestniczą w szkoleniach doskonalących i są poddawane okresowym badaniom lekarskim.

  Opiera się na wolontariacie. Większość pracujących w Fundacji wolontariuszy to jednocześnie przewodnicy psów. Obecnie pracuje u nas 50 wolontariuszy – to między innymi terapeuci, lekarze, studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wszyscy wolontariusze chcą nam pomagać i doskonale wiedzą jak to robić.

  Aktualnie pracuje z nami 40 wyszkolonych psich terapeutów. Są wśród nich psy rasy: golden retriever, flat coated retriever, labrador retriever, berneński pies pasterski, nowofunland, Lagotto Romagnolo, Pudel,Budog Francuski,Jack Russell Terrier,Pomeranian,Polski Spaniel Myśliwski.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000179268
 • Konto:73 1750 0012 0000 0000 2720 1857
 • Adres:90-502 Łódź ul.S.Żeromskiego 85/25
 • WWW:www.dogoterapia.org.pl
 • E-mail:biuro@dogoterapia.org.pl
 • Telefon:502219522
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00