1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Osób Niepełnosprawnych
KRS 0000179900

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Najcenniejsze jest dla nas zaufanie, jakim obdarzyli nas dzieci rodzin niepełnosprawnych.

Początek Fundacji miał miejsce w roku 1997r, w tym czasie miała miejsce powódz, która w jednej chwili zmobilizowała grupę ludzi chcących pomóc do działania . -Jedno słowo- "trzeba pomagać" :) I tym właśnie prostym i szczerym przekazem - udało się pozyskac rekordową zbiórkę darów, co dało poczatek Fundacji. 

Mając na celu niesienie pomocy potrzebującym - osobom niepełnosprawnym, których jak się okazało z rejestru na terenie gminy Gdów oraz Wieliczka jest aż 400 potrzebujących w różnym stopniu upośledzenia. Ogromne wyzwanie jakie podjeła Fundacja to pomoc własnie tym ludziom - Cel realizuje się stopniowo do dnia dzisejszego. Powoli małymi kroczkami, w 1998r. dzięki mieszkańcom Podolan udało się udostępnić budynek i otworzyć ośrodek z jedną salą, gdzie organizowanie były zajęcia terapii zajęciowej. Remont budynku trwa nieustannie, kolejno udaje się zebrać środki na uruchomienie kolejnych pomieszczeń. w 2000r. uruchomione zostały trzy stanowiska rehabilitacyjne, dzięki wielkiej pomocy sponsorów - wyposażenie takie jak : wanna z hydromasażem UGUL , leżanki do masażu, drabinki gimnastyczne, rowery do ćwiczeń, balkoniki do nauki chodzenia, fotel do masażu kręgosłupa. Zakupiono także materace, piłki do ćwiczeń równoważnych, piłki lekarskie, bieżnię i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny. 

Jednak potrzeby stawały się coraz większe. Udoskonalenie rehabilitacji ruchowej dzieci i dorosłych wymagało zdobycie sprzętu do np.: fizykoterapii, krioterapii oraz utworzenie nowej formy terapii – hipoterapii dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Konieczne były również stałe środki finansowe na pokrycie zatrudnienia lekarza, rehabilitantów, pracownika administracyjnego, konserwatora i kierowcy dowożącego dzieci na rehabilitację. Na początku były to tylko marzenia. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy nie są obojętni na ludzkie cierpienie, a zwłaszcza na pokrzywdzone przez los dzieci, nasze pragnienia urzeczywistniły się.

Po otwarciu rehabilitacji ruchowej postanowiliśmy rozbudować budynek i utworzyć Warsztaty terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych powyżej 16-go roku życia, by w ten sposób zamknąć cykl rehabilitacji.

Warsztaty Terapii Zajęciowej działają od 1 marca 2001 roku. Ich otwarcie było możliwe dzięki PFRON, który w myśl ustawy przekazał środki finansowe na ich utworzenie i działanie. Na terapię, która prowadzona jest w sześciu pracowniach uczęszczają codziennie 32 osoby.

Ośrodek Rehabilitacyjny i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podolanach stały się nie tylko „oknem na świat” dla dzieci niepełnosprawnych Powiatu Wielickiego, ale również dumą naszej Fundacji.

To wszystko nie byłoby możliwe bez osób wielkiego serca, które wspierają działalność Fundacji. Oni sprawiają, że niepełnosprawni mogą cieszyć się każdym dniem, i jak sami mówią, nie ma lepszego miejsca od własnego „podolańskiego raju”.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pomoc jaką uzyskamy z 1% w całości chcemy przekazać na dalsza rozbudowę ośrodka w Podolanach.  Powiększenie sfery rehabilitacyjnej, gdyż zapotrzebowanie na zajęcia ruchowe stale wzrasta. Chcemy przebudować ośrodek i uruchomić poddasze budynku, niestety do tego potrzebna jest duża inwestycja - winda. Jeśli uda nam się zebrać środki na jej zakup - będziemy mogli rozbudować i przystosować dużą powierzchnię  na tak potrzebne zajęcia . Mamy nadzieję, że nasz kolejny plan niesienia pomocy potrzebujacym spełni sie, Pomagajmy :)

Więcej o nas

Więcej o nas

Powstanie Fundacji Osób Niepełnosprawnych zbiegło się z tragicznymi wydarzeniami lipca 1997 r. (pamiętna powódź). Pomoc powodzianom z okolic Opola była zresztą "chrztem bojowym" Fundacji. Z inicjatywy Fundacji w Gdowie i w sąsiednich Gminach została zorganizowana zbiórka darów na rzecz powodzian. Zainicjowana akcja przeszła oczekiwania samych inicjatorów. W ciągu dwóch dni zebrano żywność, leki, środki czystości, odzież i koce na sumę około 50 tys. złotych.

Tu na razie jest...
Początkowo siedziba Fundacji mieściła się w pomieszczeniu stacji paliw "PETROLEX" - dzięki uprzejmości prezesa Zbigniewa Wojasa. Nie trwało to jednak długo, gdyż już z początkiem 1998 roku Fundacja "wzbogaciła" się o budynek z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjny i biuro Fundacji. Stało się to dzięki ludziom z miejscowości Podolany, którzy wydzierżawili Fundacji nie zagospodarowany budynek byłego "Klubu Rolnika" na okres 15 lat.

Budynek już był i zaczęły się żmudne poszukiwania sponsorów remontu i rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjnego. W kwietniu 1999 roku w Podolanach ruszyła Terapia Zajęciowa, którą prowadza trzy panie terapeutki. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.

Nie zaprzestano jednak prac remontowych, zakończenie których zaplanowano na wiosnę 2000 roku. Jak postanowiono tak zrobiono - 15 kwietnia 2000 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Podolanach. Początki może były skromne, ale… z czasem wystarano się o: salę do ćwiczeń ogólnousprawniających, gabinet masażu klasycznego, hydroterapię, fotel z elektrycznym masażem kręgosłupa. Z rehabilitacji początkowo korzystały 52 osoby.

Ledwie Ośrodek zaczął funkcjonować, a już Zarząd Fundacji postawił sobie kolejny cel do osiągnięcia: "Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej". Po długich staraniach uzyskano zgodę na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podolanach. Znowu tak samo jak przy tworzeniu Ośrodka Rehabilitacyjnego prace ruszyły pełną parą. W październiku i listopadzie postawiono mury nowej części budynku, oraz rozpoczęto przebudowę dachu. Do 29 grudnia 2000 roku skończono rozbudowę budynku! Rok 2001 rozpoczął się dalszymi pracami wykończeniowymi wnętrza budynku. Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano na 31 styczeń 2001 rok. Jak można było się spodziewać termin został znowu dotrzymany. W dniu 31 stycznia 2001 roku o godzinie 13:00 w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Podolanach odbyło się uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Znalazły się w nich pracownie: stolarska, krawiecka, dekoracyjna, plastyczna, gospodarstwa domowego, ceramiczna. Uczęszczało do nich 25 uczestników. Poświęcenia Warsztatów dokonał dyrektor "Caritas " Archidiecezji Krakowskiej ks. Kanonik Jan Kabziński. W otwarciu WTZ uczestniczyli również: dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON- Tadeusz Mękarski, Wójt Gminy Gdów- Jadwiga Kasprzyk, V-ce Wójt Gminy Biskupice - K. Kowalski.

Co zrobiliśmy dla...
W 1999 roku uruchomiono Terapię Zajęciową dla dzieci niepełnosprawnych. Chociaż początkowo brakowało prawie wszystkiego- była tylko garstka "zapaleńców’- to szybko okazało się że dzięki pomocy Redakcji "Dziennika Polskiego", samych dzieci i ich rodziców, oraz ludzi dobrej woli udało się zgromadzić potrzebny sprzęt i różnego rodzaju zabawki. Jednocześnie wyszło na jaw jak bardzo była potrzebna tego rodzaju placówka. Dzieci nie zważały na niewygody powodowane transportem, ( rodzice dowozili dzieci na różne sposoby), gdyż chciały być obecne na swoich zajęciach. Trudności związane z dojazdem wytyczyły kolejny cel Fundacji: " zorganizowanie dowozu". Zarząd Fundacji rozpoczął swoje działania od złożenia podania do PFRON o przyznanie samochodu na dowóz dzieci. W połowie maja 1999 roku z PFRON Fundacja otrzymała pieniądze na zakup samochodu. Do tych pieniędzy Zarząd dołożył swoje oszczędności i samochód został zakupiony. Fundacja nie zapomniała też o trochę starszych osobach. Od 1998 roku organizowała turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z terenu powiatów: wielickiego, myślenickiego, bocheńskiego. Początkowo był to tylko Ośrodek "Bryza" w Sarbinowie. Na pierwszy turnus w marcu pojechało łącznie 48 osób, natomiast na drugi we wrześniu pojechało już 50 osób. Jak bardzo były potrzebne takie wyjazdy okazało się w październiku 1999 roku kiedy to na turnusy do Sarbinowa pojechało łącznie prawie 150 osób.

Ponadto Fundacja równocześnie organizuje co roku: różnorodne imprezy integracyjne min.: "Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach", "Mikołajki", " Dzień Dziecka", " Zabawy Choinkowe", " Majówki", na które zapraszane były dzieci z okolicznych szkół. Jak wiadomo nic tak nie integruje jak wspólna zabawa. Wtedy to okazuje się, że dzieci niepełnosprawne to tacy sami ludzie jak Ci "w pełni sprawni".


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000179900
 • Konto:11 8619 0006 0070 0723 2485 0001
 • Adres:Podolany 74, 32-420 Podolany
 • WWW:www.fonpodolany.pl
 • E-mail:fon.podolany@poczta.fm
 • Telefon:12 251 04 51

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000179900

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Osób Niepełnosprawnych

 • Najcenniejsze jest dla nas zaufanie, jakim obdarzyli nas dzieci rodzin niepełnosprawnych.

  Początek Fundacji miał miejsce w roku 1997r, w tym czasie miała miejsce powódz, która w jednej chwili zmobilizowała grupę ludzi chcących pomóc do działania . -Jedno słowo- "trzeba pomagać" :) I tym właśnie prostym i szczerym przekazem - udało się pozyskac rekordową zbiórkę darów, co dało poczatek Fundacji. 

  Mając na celu niesienie pomocy potrzebującym - osobom niepełnosprawnym, których jak się okazało z rejestru na terenie gminy Gdów oraz Wieliczka jest aż 400 potrzebujących w różnym stopniu upośledzenia. Ogromne wyzwanie jakie podjeła Fundacja to pomoc własnie tym ludziom - Cel realizuje się stopniowo do dnia dzisejszego. Powoli małymi kroczkami, w 1998r. dzięki mieszkańcom Podolan udało się udostępnić budynek i otworzyć ośrodek z jedną salą, gdzie organizowanie były zajęcia terapii zajęciowej. Remont budynku trwa nieustannie, kolejno udaje się zebrać środki na uruchomienie kolejnych pomieszczeń. w 2000r. uruchomione zostały trzy stanowiska rehabilitacyjne, dzięki wielkiej pomocy sponsorów - wyposażenie takie jak : wanna z hydromasażem UGUL , leżanki do masażu, drabinki gimnastyczne, rowery do ćwiczeń, balkoniki do nauki chodzenia, fotel do masażu kręgosłupa. Zakupiono także materace, piłki do ćwiczeń równoważnych, piłki lekarskie, bieżnię i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny. 

  Jednak potrzeby stawały się coraz większe. Udoskonalenie rehabilitacji ruchowej dzieci i dorosłych wymagało zdobycie sprzętu do np.: fizykoterapii, krioterapii oraz utworzenie nowej formy terapii – hipoterapii dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym.

  Konieczne były również stałe środki finansowe na pokrycie zatrudnienia lekarza, rehabilitantów, pracownika administracyjnego, konserwatora i kierowcy dowożącego dzieci na rehabilitację. Na początku były to tylko marzenia. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy nie są obojętni na ludzkie cierpienie, a zwłaszcza na pokrzywdzone przez los dzieci, nasze pragnienia urzeczywistniły się.

  Po otwarciu rehabilitacji ruchowej postanowiliśmy rozbudować budynek i utworzyć Warsztaty terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych powyżej 16-go roku życia, by w ten sposób zamknąć cykl rehabilitacji.

  Warsztaty Terapii Zajęciowej działają od 1 marca 2001 roku. Ich otwarcie było możliwe dzięki PFRON, który w myśl ustawy przekazał środki finansowe na ich utworzenie i działanie. Na terapię, która prowadzona jest w sześciu pracowniach uczęszczają codziennie 32 osoby.

  Ośrodek Rehabilitacyjny i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podolanach stały się nie tylko „oknem na świat” dla dzieci niepełnosprawnych Powiatu Wielickiego, ale również dumą naszej Fundacji.

  To wszystko nie byłoby możliwe bez osób wielkiego serca, które wspierają działalność Fundacji. Oni sprawiają, że niepełnosprawni mogą cieszyć się każdym dniem, i jak sami mówią, nie ma lepszego miejsca od własnego „podolańskiego raju”.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pomoc jaką uzyskamy z 1% w całości chcemy przekazać na dalsza rozbudowę ośrodka w Podolanach.  Powiększenie sfery rehabilitacyjnej, gdyż zapotrzebowanie na zajęcia ruchowe stale wzrasta. Chcemy przebudować ośrodek i uruchomić poddasze budynku, niestety do tego potrzebna jest duża inwestycja - winda. Jeśli uda nam się zebrać środki na jej zakup - będziemy mogli rozbudować i przystosować dużą powierzchnię  na tak potrzebne zajęcia . Mamy nadzieję, że nasz kolejny plan niesienia pomocy potrzebujacym spełni sie, Pomagajmy :)

 • Więcej o nas

  Powstanie Fundacji Osób Niepełnosprawnych zbiegło się z tragicznymi wydarzeniami lipca 1997 r. (pamiętna powódź). Pomoc powodzianom z okolic Opola była zresztą "chrztem bojowym" Fundacji. Z inicjatywy Fundacji w Gdowie i w sąsiednich Gminach została zorganizowana zbiórka darów na rzecz powodzian. Zainicjowana akcja przeszła oczekiwania samych inicjatorów. W ciągu dwóch dni zebrano żywność, leki, środki czystości, odzież i koce na sumę około 50 tys. złotych.

  Tu na razie jest...
  Początkowo siedziba Fundacji mieściła się w pomieszczeniu stacji paliw "PETROLEX" - dzięki uprzejmości prezesa Zbigniewa Wojasa. Nie trwało to jednak długo, gdyż już z początkiem 1998 roku Fundacja "wzbogaciła" się o budynek z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjny i biuro Fundacji. Stało się to dzięki ludziom z miejscowości Podolany, którzy wydzierżawili Fundacji nie zagospodarowany budynek byłego "Klubu Rolnika" na okres 15 lat.

  Budynek już był i zaczęły się żmudne poszukiwania sponsorów remontu i rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjnego. W kwietniu 1999 roku w Podolanach ruszyła Terapia Zajęciowa, którą prowadza trzy panie terapeutki. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.

  Nie zaprzestano jednak prac remontowych, zakończenie których zaplanowano na wiosnę 2000 roku. Jak postanowiono tak zrobiono - 15 kwietnia 2000 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Podolanach. Początki może były skromne, ale… z czasem wystarano się o: salę do ćwiczeń ogólnousprawniających, gabinet masażu klasycznego, hydroterapię, fotel z elektrycznym masażem kręgosłupa. Z rehabilitacji początkowo korzystały 52 osoby.

  Ledwie Ośrodek zaczął funkcjonować, a już Zarząd Fundacji postawił sobie kolejny cel do osiągnięcia: "Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej". Po długich staraniach uzyskano zgodę na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podolanach. Znowu tak samo jak przy tworzeniu Ośrodka Rehabilitacyjnego prace ruszyły pełną parą. W październiku i listopadzie postawiono mury nowej części budynku, oraz rozpoczęto przebudowę dachu. Do 29 grudnia 2000 roku skończono rozbudowę budynku! Rok 2001 rozpoczął się dalszymi pracami wykończeniowymi wnętrza budynku. Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano na 31 styczeń 2001 rok. Jak można było się spodziewać termin został znowu dotrzymany. W dniu 31 stycznia 2001 roku o godzinie 13:00 w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Podolanach odbyło się uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Znalazły się w nich pracownie: stolarska, krawiecka, dekoracyjna, plastyczna, gospodarstwa domowego, ceramiczna. Uczęszczało do nich 25 uczestników. Poświęcenia Warsztatów dokonał dyrektor "Caritas " Archidiecezji Krakowskiej ks. Kanonik Jan Kabziński. W otwarciu WTZ uczestniczyli również: dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON- Tadeusz Mękarski, Wójt Gminy Gdów- Jadwiga Kasprzyk, V-ce Wójt Gminy Biskupice - K. Kowalski.

  Co zrobiliśmy dla...
  W 1999 roku uruchomiono Terapię Zajęciową dla dzieci niepełnosprawnych. Chociaż początkowo brakowało prawie wszystkiego- była tylko garstka "zapaleńców’- to szybko okazało się że dzięki pomocy Redakcji "Dziennika Polskiego", samych dzieci i ich rodziców, oraz ludzi dobrej woli udało się zgromadzić potrzebny sprzęt i różnego rodzaju zabawki. Jednocześnie wyszło na jaw jak bardzo była potrzebna tego rodzaju placówka. Dzieci nie zważały na niewygody powodowane transportem, ( rodzice dowozili dzieci na różne sposoby), gdyż chciały być obecne na swoich zajęciach. Trudności związane z dojazdem wytyczyły kolejny cel Fundacji: " zorganizowanie dowozu". Zarząd Fundacji rozpoczął swoje działania od złożenia podania do PFRON o przyznanie samochodu na dowóz dzieci. W połowie maja 1999 roku z PFRON Fundacja otrzymała pieniądze na zakup samochodu. Do tych pieniędzy Zarząd dołożył swoje oszczędności i samochód został zakupiony. Fundacja nie zapomniała też o trochę starszych osobach. Od 1998 roku organizowała turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z terenu powiatów: wielickiego, myślenickiego, bocheńskiego. Początkowo był to tylko Ośrodek "Bryza" w Sarbinowie. Na pierwszy turnus w marcu pojechało łącznie 48 osób, natomiast na drugi we wrześniu pojechało już 50 osób. Jak bardzo były potrzebne takie wyjazdy okazało się w październiku 1999 roku kiedy to na turnusy do Sarbinowa pojechało łącznie prawie 150 osób.

  Ponadto Fundacja równocześnie organizuje co roku: różnorodne imprezy integracyjne min.: "Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach", "Mikołajki", " Dzień Dziecka", " Zabawy Choinkowe", " Majówki", na które zapraszane były dzieci z okolicznych szkół. Jak wiadomo nic tak nie integruje jak wspólna zabawa. Wtedy to okazuje się, że dzieci niepełnosprawne to tacy sami ludzie jak Ci "w pełni sprawni".

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000179900
 • Konto:11 8619 0006 0070 0723 2485 0001
 • Adres:Podolany 74, 32-420 Podolany
 • WWW:www.fonpodolany.pl
 • E-mail:fon.podolany@poczta.fm
 • Telefon:12 251 04 51
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00