1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie „Nadzieja”

KRS 0000180506pomoc dzieciom mlodziezy i osobom niepelnosprawnym

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie „Nadzieja”

KRS 0000180506pomoc dzieciom mlodziezy i osobom niepelnosprawnym

Prezent OPP

Pamiętaj, dobro powraca!

Głównym celem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom szczególnej troski i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans
i zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu tych osób i ich rodzin.
Założenia statutowe realizujemy poprzez podejmowanie szeregu działań. Do najważniejszych zaliczamy prowadzenie:
- Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- Punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin,
oraz 
- wspieranie działań podejmowanych na rzecz osób szczególnej troski uczęszczających do Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pozyskane z 1% wykorzystamy na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji 
następujących projektów:
- Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin 
- Rehabilitacja dzieci i młodziezy z zaburzeniami sensorycznymi
- Organizacja zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”, zostało powołane  w roku 2003 r.
z inicjatywy nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. Obecnie do grupy blisko 50 członków, należą również pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” oraz mieszkańcy Stalowej Woli, przyjaciele niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W drugim roku działalności (tj.2004) Stowarzyszenie „Nadzieja” uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami oraz z autyzmem. Do tej grupy należą uczniowie Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja”.

Praca w Stowarzyszeniu skupia się wokół następujących czynności :

 • prowadzenia: Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” oraz  Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin
 • wspierania: działań statutowych Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych
 • podejmowania i realizowania na rzecz osób niepełnosprawnych zadań dotowanych przez:

Unię Europejską, PFRON, administrację państwową, jednostki samorządu lokalnego i regionalnego oraz fundacje.

Bardzo ważną sferą działalności statutowej Stowarzyszenie „Nadzieja” jest  wspomaganie systemu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych. Stowarzyszenie „Nadzieja” swoim podopiecznym — uczniom
i absolwentom Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli umożliwiło uczestnictwo w:

 • Finałach Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im .Marka Grechuty w Krakowie,
 • ceremonii otwarcia Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych
  w Warszawie,
 • festiwalach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych w Rzeszowie, Przemyślu, Strzyżowie, Mielcu i Stalowej Woli,
 • spektaklach teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora w Kielcach i Lublinie oraz w Teatrze Maska w Rzeszowie ,
 • udział w wycieczkach do:

– Przemyśla, Zakopanego, Warszawy, Wrocławia, Kazimierza Dolnego, Bochni, Wieliczki, Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie oraz organizacji „białej szkoły” – Rymanów Zdrój i „zielonej szkoły” – Bukowiec i okolice.

Wsparcie ZS nr 6 Specjalnych przejawia się w:

 • zapewnieniu środków finansowych na uroczystości szkolne, imprezy środowiskowe, zawody sportowe i konkursy realizowane przez nauczycieli,
 • zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, sprzętu
  i oprogramowania komputerowego, wyposażenia do pracowni szkolnych.

Stowarzyszenie „Nadzieja” wspieranie integracji podopiecznych ze środowiskiem społecznym osiąga poprzez organizację imprez
o charakterze lokalnym i regionalnym, takich jak:

 • wojewódzkie konkursy informatyczne,
 • koncerty charytatywne na rzecz ZS nr 6 Specjalnych,
 • pikniki — rodzinny, sportowy, ekologiczny, europejski, itp.
 • Stalowowolskie Turnieje Piłki Nożnej WTZ-ów.

Działalność informacyjno-edukacyjna dotycząca problemów związanych z niepełnosprawnością intelektualną to:

 • Publikacja książki „50 lat pracy rewalidacyjno-terapeutycznej szkolnictwa specjalnego w Stalowej Woli,
 • konferencja naukowa pt.: „Kompleksowa opieka wsparta terapią i oddziaływaniami rewalidacyjnymi osób
  z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami i autyzmem”

W celu realizacji powyższych i szeregu innych działań Stowarzyszenie „Nadzieja” nawiązało współpracę z: Gminą Stalowa Wola, Powiatem Stalowowolskim, Senatem RP, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie i w Warszawie, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, Stowarzyszeniem na Rzecz Euroregionu Karpackiego i Eurokarpaty, Fundacją
im. St. Batorego, Fundacją Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacją Akademia Obywatelska.

Współpraca z wyżej wymienionym jednostkami dotacyjnymi, jest możliwa dzięki posiadaniu przez naszą organizację statusu OPP i funduszy na wkład własny. Wkład własny to środki finansowe jakie pozyskuje Stowarzyszenie „Nadzieja” od „ludzi wielkiego serca” w trakcie trwania akcji 1%.

Dewizą Stowarzyszenia „Nadzieja” jest: Pamiętaj, dobro powraca!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000180506
 • Konto:33 9430 0006 0023 9921 2000 0001
 • Adres:Al. Jana Pawła II 21
 • WWW:http://www.zss6stalowa-wola.pl/jedenprocent/
 • E-mail:snrost@wp.pl
 • Telefon:516981616

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie „Nadzieja”” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie „Nadzieja”

KRS 0000180506

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00