1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna
KRS 0000182491

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagamy polskim dzieciom na Litwie i Białorusi :)

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna ma pod opieką dziesięć polskich szkół i pięć przedszkoli (dwie szkoły są na Białorusi, pozostałe placówki na Litwie). Nasi podopieczni to dzieci od 1,5 r.ż. po młodzież maturalną, w roku szkolnym 2019/2020 to 2179 uczniów.

Za nasz cel nadrzędny uznaliśmy wsparcie polskiej edukacji na Kresach i wokół polskich szkół koncentruje się większość naszych działań. Oto nasze akcje cykliczne, prowadzone "od zawsze":

 1. "Tornistry na start" - tornistry z pełnym wyposażeniem dla maluchów idących do zerówki i I klasy.
 2. "Niezbędnik" - wyposażanie szkół - pozyskujemy na ten cel dary rzeczowe oraz środki finansowe. Dzięki temu wyposażyliśmy szkoły meble szkolne, pomoce naukowe i urządzenia niezbędne w procesie nauczania, a biblioteki szkolne w kilkadziesiąt tysięcy książek. Zawozimy pomoce dydaktyczne, logopedyczne, środki czystości, artykuły biurowe.
 3. "Polacy - Polakom" - wsparcie dla potrzebujących ubogich rodzin. Sytuacja materialna naszych Rodaków jest bardzo trudna. Na 2179 uczniów w 2019 roku ponad 750 jest dożywianych w szkole, ponad 350 dzieci potrzebuje naszej pomocy, aby godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia.
 4. "Bieda odbiera nadzieję" projekt prowadzony od 2017 r. zakładający cykliczne dostawy do stołówek szkół i przedszkoli oraz dla rodzin potrzebujących trwałej żywności, odziezy i obuwia zimowego. Dofinansowanie dożywienia dzieci ze strony samorządów jest niewystarczające w stosunku do potrzeb.
 5.  Przedświąteczne zbiórki darów - przed Bożym Narodzeniem i Świętami Wielkanocnymi organizujemy zbiórkę żywności trwałej, słodyczy, przyborów szkolnych, a także środków czystości. Dary te trafiają do uczniów najbiedniejszych rodzin i do stołówek szkolnych w ramach akcji "Polacy-Polakom".
 6. Kwesta na wileńską Rossę - z okazji Święta Zmarłych kwestujemy na Cmentarzu Powązkowskim obok IV Bramy prosząc o datki na remont i odbudowę pomników.
 7. Blisko tysiąc uczniów i przedszkolaków rokrocznie otrzymuje od nas paczki świąteczne ze słodyczami. Dla części dzieci są to JEDYNE prezenty gwiazdkowe.
 8. "...kamienie będą mówić" - dla szkół i gromad harcerskich opiekujących się zapomnianymi pomnikami i cmentarzami lokalnymi przekazujemy znicze, szarfy biało-czerwone i środki konserwujące.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Fundusze z 1% przeznaczymy w całości na pomoc dla małych Polaków. Ufundujemy "Tornistry na start!" dla dzieci rozpoczynających naukę w zerówkach na Wileńszczyźnie i I klasach na Grodzieńszczyźnie, nadwyżkę zagospodarujemy w projekcie "Niezbędnik 2020".

Więcej o nas

Więcej o nas

Nasi podopieczni, trochę historii, cele statutowe i poprzednie działania

Nasi podopieczni to dzieci od 1,5 r.ż. po młodzież maturalną: 2179 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wspierane przez nas placówki to:

- 2 szkoły średnie z polskim językiem nauczania na Białorusi: w Grodnie i Wołkowysku

- na Litwie:

- 2 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi: w Rakańcach (z filią w Mariampolu) oraz Szumsku (rejon wileński)

- 5 gimnazjów, w tym 2 z oddziałami przedszkolnymi, w: Bezdanach, Butrymańcach, Kowalczukach, Landwarowie, Rukojniach (rejon solecznicki, wileński i trocki)

- 5 przedszkoli: w Kowalczukach, Mickunach (z oddziałem żłobkowym), Mościszkach, Rukojniach i Taboryszkach (rejon wileński i solecznicki)

- biblioteki publiczne i centra kryzysowe.

Kilka dat z naszej historii:

- w 1989 roku, kiedy w Polsce narodziła się atmosfera powstawania Towarzystw Kresowych, mieszkańcy Białegostoku i Warszawy założyli Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna o zasięgu ogólnopolskim

- dla usprawnienia działania 4 lipca 1995 r. wyodrębniliśmy się i staliśmy samodzielną jednostką: Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Grodna

- od 2004 roku mamy status organizacji pożytku publicznego.

Celem działalności Towarzystwa jest :

 1. Rozwijanie i umacnianie bezpośrednich kontaktów z Polakami, zamieszkałymi za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim na Litwie i Białorusi.
 2. Udzielanie im wszechstronnej pomocy, zwłaszcza w odrodzeniu znajomości języka polskiego, rozwoju oświaty, kultury, w odbudowie poczucia tożsamości narodowej, a także pomocy rzeczowej i materialnej dla osiągnięcia przez nich wyższego statusu społecznego w krajach ich zamieszkania.
 3. Pogłębianie, popularyzowanie i utrwalanie wiedzy i prawdy histo­rycznej  o udziale Polski i Polaków w tworzeniu dorobku duchowego i materialnego obszarów dzisiejszej Litwy i Białorusi, związanych dziejami, tradycję i kulturę z Polskę.
 4. Rozwijanie i zacieśnianie więzi ze wszystkimi mieszkańcami oraz instytucjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi tych krajów, pragnącymi współpracować z Polskę i Polakami w duchu przyjaźni, równouprawnienia i poszanowania praw człowieka.
 5. Ochrona zabytków i innych materialnych pamiątek historii i kultury polskiej na Litwie i Białorusi.
 6. Uaktywnienie członków Towarzystwa i innych osób, którym bliskie są powyższe cele.

Nasze wcześniejsze działania:

 1. Kompletne wyposażenie – we wspólnej akcji z Polskim Radiem i jego słuchaczami - pierwszej polskiej szkoły na Białorusi w Grodnie. Koszt 300 tysięcy USD. Szkołą tą, jako jedyni, opiekujemy się nieprzerwanie od jej otwarcia 21 września 1996 roku.
 2. Szereg wystaw o tematyce kresowej: "Pamięć Wilna 1919 - 1939" i "Pamięć Grodna 1919-1939" w Muzeum Niepodległości, "Grodno Elizy Orzeszkowej wczoraj i dziś" w Domu Polonii w Pułtusku, Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Akademii Świętokrzyskiej i w maju 2007 r. wspólnie z Konsultantem generalnym RP w Grodnie w miejskiej Galerii nad Niemnem, "Józef Piłsudski na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie" w Wilnie, w Senacie RP.
 3. Wspólnie z Polskim Radiem, pod patronatem Senatu RP, wydaliśmy płytę z najpiękniejszymi melodiami kresowymi w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej.
 4. Pamięć o byłych Kresach Wschodnich II RP propagowaliśmy, organizując co miesiąc spotkania kresowe ze znanymi Polakami.
 5. Nie zapominamy o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w latach drugiej wojny światowej na Ponarach. W ich rocznicę zbieramy się na Powązkach, pod Krzyżem Ponarskim, by chwilą wspomnień, minutą milczenia ku pamięci ofiar, dać świadectwo prawdzie o tej tragedii.
 6. W minionych latach przekazaliśmy 13-tu szkołom na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie ponad 200 par nart biegowych z wiązaniami i kijkami. O buty narciarskie zatroszczyły się same szkoły. Rokrocznie w Nemenczynie i Grodnie rozgrywane są masowe biegi narciarskie, w których uczestniczy młodzież z polskich szkół. Ekipy sportowców z polskich szkół biorą udział w narciarskim Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej.
 7. Wspieramy gromady harcerskie z Białorusi, współfinansując ich obozy w Polsce, doposażając je w mundury i sprzęt biwakowy.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000182491
 • Konto:84 1020 1156 0000 7402 0055 6449
 • Adres:Krakowskie Przedmieście 64 p. 4, 00-322 Warszawa
 • WWW:www.facebook.com/wilno.grodno
 • E-mail:wilno.grodno@gmail.com
 • Telefon:609292220Formularze PIT 2019/2020 dla
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna

KRS 0000182491

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna

 • Pomagamy polskim dzieciom na Litwie i Białorusi :)

  Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna ma pod opieką dziesięć polskich szkół i pięć przedszkoli (dwie szkoły są na Białorusi, pozostałe placówki na Litwie). Nasi podopieczni to dzieci od 1,5 r.ż. po młodzież maturalną, w roku szkolnym 2019/2020 to 2179 uczniów.

  Za nasz cel nadrzędny uznaliśmy wsparcie polskiej edukacji na Kresach i wokół polskich szkół koncentruje się większość naszych działań. Oto nasze akcje cykliczne, prowadzone "od zawsze":

  1. "Tornistry na start" - tornistry z pełnym wyposażeniem dla maluchów idących do zerówki i I klasy.
  2. "Niezbędnik" - wyposażanie szkół - pozyskujemy na ten cel dary rzeczowe oraz środki finansowe. Dzięki temu wyposażyliśmy szkoły meble szkolne, pomoce naukowe i urządzenia niezbędne w procesie nauczania, a biblioteki szkolne w kilkadziesiąt tysięcy książek. Zawozimy pomoce dydaktyczne, logopedyczne, środki czystości, artykuły biurowe.
  3. "Polacy - Polakom" - wsparcie dla potrzebujących ubogich rodzin. Sytuacja materialna naszych Rodaków jest bardzo trudna. Na 2179 uczniów w 2019 roku ponad 750 jest dożywianych w szkole, ponad 350 dzieci potrzebuje naszej pomocy, aby godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia.
  4. "Bieda odbiera nadzieję" projekt prowadzony od 2017 r. zakładający cykliczne dostawy do stołówek szkół i przedszkoli oraz dla rodzin potrzebujących trwałej żywności, odziezy i obuwia zimowego. Dofinansowanie dożywienia dzieci ze strony samorządów jest niewystarczające w stosunku do potrzeb.
  5.  Przedświąteczne zbiórki darów - przed Bożym Narodzeniem i Świętami Wielkanocnymi organizujemy zbiórkę żywności trwałej, słodyczy, przyborów szkolnych, a także środków czystości. Dary te trafiają do uczniów najbiedniejszych rodzin i do stołówek szkolnych w ramach akcji "Polacy-Polakom".
  6. Kwesta na wileńską Rossę - z okazji Święta Zmarłych kwestujemy na Cmentarzu Powązkowskim obok IV Bramy prosząc o datki na remont i odbudowę pomników.
  7. Blisko tysiąc uczniów i przedszkolaków rokrocznie otrzymuje od nas paczki świąteczne ze słodyczami. Dla części dzieci są to JEDYNE prezenty gwiazdkowe.
  8. "...kamienie będą mówić" - dla szkół i gromad harcerskich opiekujących się zapomnianymi pomnikami i cmentarzami lokalnymi przekazujemy znicze, szarfy biało-czerwone i środki konserwujące.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze z 1% przeznaczymy w całości na pomoc dla małych Polaków. Ufundujemy "Tornistry na start!" dla dzieci rozpoczynających naukę w zerówkach na Wileńszczyźnie i I klasach na Grodzieńszczyźnie, nadwyżkę zagospodarujemy w projekcie "Niezbędnik 2020".

 • Więcej o nas

  Nasi podopieczni, trochę historii, cele statutowe i poprzednie działania

  Nasi podopieczni to dzieci od 1,5 r.ż. po młodzież maturalną: 2179 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wspierane przez nas placówki to:

  - 2 szkoły średnie z polskim językiem nauczania na Białorusi: w Grodnie i Wołkowysku

  - na Litwie:

  - 2 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi: w Rakańcach (z filią w Mariampolu) oraz Szumsku (rejon wileński)

  - 5 gimnazjów, w tym 2 z oddziałami przedszkolnymi, w: Bezdanach, Butrymańcach, Kowalczukach, Landwarowie, Rukojniach (rejon solecznicki, wileński i trocki)

  - 5 przedszkoli: w Kowalczukach, Mickunach (z oddziałem żłobkowym), Mościszkach, Rukojniach i Taboryszkach (rejon wileński i solecznicki)

  - biblioteki publiczne i centra kryzysowe.

  Kilka dat z naszej historii:

  - w 1989 roku, kiedy w Polsce narodziła się atmosfera powstawania Towarzystw Kresowych, mieszkańcy Białegostoku i Warszawy założyli Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna o zasięgu ogólnopolskim

  - dla usprawnienia działania 4 lipca 1995 r. wyodrębniliśmy się i staliśmy samodzielną jednostką: Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Grodna

  - od 2004 roku mamy status organizacji pożytku publicznego.

  Celem działalności Towarzystwa jest :

  1. Rozwijanie i umacnianie bezpośrednich kontaktów z Polakami, zamieszkałymi za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim na Litwie i Białorusi.
  2. Udzielanie im wszechstronnej pomocy, zwłaszcza w odrodzeniu znajomości języka polskiego, rozwoju oświaty, kultury, w odbudowie poczucia tożsamości narodowej, a także pomocy rzeczowej i materialnej dla osiągnięcia przez nich wyższego statusu społecznego w krajach ich zamieszkania.
  3. Pogłębianie, popularyzowanie i utrwalanie wiedzy i prawdy histo­rycznej  o udziale Polski i Polaków w tworzeniu dorobku duchowego i materialnego obszarów dzisiejszej Litwy i Białorusi, związanych dziejami, tradycję i kulturę z Polskę.
  4. Rozwijanie i zacieśnianie więzi ze wszystkimi mieszkańcami oraz instytucjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi tych krajów, pragnącymi współpracować z Polskę i Polakami w duchu przyjaźni, równouprawnienia i poszanowania praw człowieka.
  5. Ochrona zabytków i innych materialnych pamiątek historii i kultury polskiej na Litwie i Białorusi.
  6. Uaktywnienie członków Towarzystwa i innych osób, którym bliskie są powyższe cele.

  Nasze wcześniejsze działania:

  1. Kompletne wyposażenie – we wspólnej akcji z Polskim Radiem i jego słuchaczami - pierwszej polskiej szkoły na Białorusi w Grodnie. Koszt 300 tysięcy USD. Szkołą tą, jako jedyni, opiekujemy się nieprzerwanie od jej otwarcia 21 września 1996 roku.
  2. Szereg wystaw o tematyce kresowej: "Pamięć Wilna 1919 - 1939" i "Pamięć Grodna 1919-1939" w Muzeum Niepodległości, "Grodno Elizy Orzeszkowej wczoraj i dziś" w Domu Polonii w Pułtusku, Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Akademii Świętokrzyskiej i w maju 2007 r. wspólnie z Konsultantem generalnym RP w Grodnie w miejskiej Galerii nad Niemnem, "Józef Piłsudski na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie" w Wilnie, w Senacie RP.
  3. Wspólnie z Polskim Radiem, pod patronatem Senatu RP, wydaliśmy płytę z najpiękniejszymi melodiami kresowymi w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej.
  4. Pamięć o byłych Kresach Wschodnich II RP propagowaliśmy, organizując co miesiąc spotkania kresowe ze znanymi Polakami.
  5. Nie zapominamy o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w latach drugiej wojny światowej na Ponarach. W ich rocznicę zbieramy się na Powązkach, pod Krzyżem Ponarskim, by chwilą wspomnień, minutą milczenia ku pamięci ofiar, dać świadectwo prawdzie o tej tragedii.
  6. W minionych latach przekazaliśmy 13-tu szkołom na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie ponad 200 par nart biegowych z wiązaniami i kijkami. O buty narciarskie zatroszczyły się same szkoły. Rokrocznie w Nemenczynie i Grodnie rozgrywane są masowe biegi narciarskie, w których uczestniczy młodzież z polskich szkół. Ekipy sportowców z polskich szkół biorą udział w narciarskim Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej.
  7. Wspieramy gromady harcerskie z Białorusi, współfinansując ich obozy w Polsce, doposażając je w mundury i sprzęt biwakowy.
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000182491
 • Konto:84 1020 1156 0000 7402 0055 6449
 • Adres:Krakowskie Przedmieście 64 p. 4, 00-322 Warszawa
 • WWW:www.facebook.com/wilno.grodno
 • E-mail:wilno.grodno@gmail.com
 • Telefon:609292220
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00