1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KH „DRZEWO POKOJU”

KRS 0000185445

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KH „DRZEWO POKOJU”

KRS 0000185445

Prezent OPP

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” jest Organizacją Pożytku Publicznego (KRS: 0000185445) działającą na terenie Trójmiasta i okolic, skupiającą w swoich szeregach około 150 zuchów, harcerek i harcerzy.

Nasze początki sięgają 1981 roku, choć jako niezależna organizacja istniejemy od 2000 roku.

W ramach Kręgu działają dwie koedukacyjne gromady zuchowe, siedem jednostek harcerskich (cztery żeńskie i trzy męskie) oraz sześć starszoharcerskich – skupiających kadrę.

Nasz Krąg propaguje w wychowaniu harcerskim: wartości chrześcijańskie, puszczaństwo, wychowanie do życia w rodzinie, a także umacnianie polskiej tożsamości narodowej.

Współpracujemy z Niezależnym Hufcem Harcerstwa Polskiego „LS – Kaszuby” ze Szwecji, należymy do międzynarodowej organizacji The Order of World Scouts.

Komendantem Kręgu od 2017 roku jest hm. Mateusz Tokarzewski „Alien”.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki uzyskane z  podatku przeznaczamy na:

 • Ogólne działania statutowe

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Nauka, kultura, ekologia

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Tożsamość, tradycja narodowa

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Sport, turystyka, wypoczynek

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
Więcej o nas

Więcej o nas

Harcerstwo na ziemiach polskich zaczęło się jeszcze za zaborcy. Było ruchem zrzeszającym młodych ludzi chcących doskonalić siebie i pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Mieli ideały, chcieli służyć Bogu, ludziom i Polsce. Żyć w kontakcie z przyrodą i każdego dnia sprawiać, by świat był lepszym miejscem. Nie jest to misja łatwa, ale podążając za tym dziedzictwem my - “Drzewo Pokoju” -  stawiamy sobie te same cele.

Jako samodzielna organizacja zaistnieliśmy w 2000 roku i od tego czasu sukcesywnie rozwijamy się i zwiększamy zakres działania. Prawie 20 lat temu zaczynaliśmy od 1 drużyny, obecnie prowadzimy 9 jednostek młodszoharcerskich i zuchowych. Nasi harcerze spotykają się co tydzień na kilkudziesięciu zbiórkach zastępów by rozwijać się i uczyć. Nie odmawiamy im przy tym oczywiście rozrywki z zajęć, ognisk, rozwijania technik harcerskich oraz małych i dużych gier terenowych.

Co roku na przełomie października i listopada wyjeżdżamy na biwak z Ostępami - grą na orientację. Pokonujemy łatwiejsze i trudniejsze trasy przechodząc po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów, wszystko według mapy i kompasu. Sprawdzić mogą się wszyscy, najstarsi i najmłodsi a instruktorzy najlepiej obserwują postępy swoich podopiecznych, jakie robią z roku na rok. Później, przez cały rok na krótkie - weekendowe biwaki wyjeżdżamy nie rzadziej niż co 3 miesiące.

Od wielu lat 11 listopada pojawiamy się na gdyńskiej Paradzie Niepodległości by uczcić wolność naszej Ojczyzny oraz organizujemy Festiwal Patriotycznej Formy Artystycznej (dawniej Pieśni Patriotycznej) na której zarówno jednostki, jak i wolne grupy mogą zaprezentować się w patriotycznej formie. Przeważają występy z historycznymi pieśniami, ale pojawiały się również autorskie sztuki teatralne  i ballady pisane przez harcerki. Za każdym razem wydarzenie to ściąga grono widzów- zarówno rodzin występujących jak i osób z zewnątrz.

Za każdym razem o zajęcia i organizację troszczą się doświadczeni instruktorzy, których szkolimy i pomagamy im się szkolić. Nasze szeregi zasilają więc między innymi ratownicy wodni i medyczni z dyplomami, a kompetencji organizacyjnych i prowadzenia grupy uczymy harcerzy już w wieku gimnazjalnym. Co więcej, zgodnie z założeniami gen. Baden - Powella, na odpowiedzialnych funkcjach sprawdzają się oni od młodych lat doskonale.

Największym przedsięwzięciem Kręgu jest organizowany każdego roku 16-dniowy obóz. Zaczyna się od przyjazdu kadry, która w lesie, nad jeziorem buduje, głównie z drewna, potrzebne urządzenia. Od zera stawiamy kuchnię, stołówkę, pomost na jeziorze i urządzenia do mycia, a nawet latryny. Instruktorzy budują ceglane piece, kopiemy “ziemiankę”, by dobrze przechowywać żywność. Kiedy na miejsce przyjeżdżają harcerze i harcerki, zaczynają również od pracy na rzecz własnego mieszkania. Ich zadaniem jest rozstawić namioty i prycze, na których będą spać. Kiedy prace, łącznie z zeribami (ogrodzeniami) i bramami wejściowymi zostaną zakończone, zaczyna się właściwy obóz.

Przebywanie w lesie jest dla młodego człowieka kształcące samo w sobie, ale my na tym nie poprzestajemy, dbamy o braterską atmosferę i postawę niesienia pomocy. Harcerze sami gotują i sprzątają, dokonują potrzebnych napraw i piorą swoje ubrania. Jednocześnie prowadzimy najróżniejsze zajęcia - poza, można rzecz oczywistymi - przyrodo i terenoznawczymi - plastyczne, sportowe, muzyczne, jak również dbamy o rozwój duchowy, w tym niedzielne msze święte dla harcerzy i codzienne modlitwy.

Częścią naszej działalności jest również bezpośrednie angażowanie harcerzy w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Co jakiś czas bierzemy więc udział w akcjach zbiórek na różne organizacje charytatywne, pomagamy w parafiach, śpiewamy na mszach, sprzątamy, gdzie tego potrzeba.

Gen. Robert Baden - Powell, który rozpoczął ruch skautowy na całym świecie powiedział, że “Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim”, jest to właśnie to, co staramy się, jako Krąg Harcerski “Drzewo Pokoju”, robić na co dzień.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000185445
 • Konto:06 1140 2004 0000 3602 7639 8551
 • Adres:ul. Konwaliowa 9/42 81-651 Gdynia
 • WWW:http://drzewopokoju.pl/1-procent/
 • E-mail:khdrzewopokoju@gmail.com
 • Telefon:48 784 570 550

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „KH „DRZEWO POKOJU”” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
KH „DRZEWO POKOJU”

KRS 0000185445

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00