1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja "Słoneczko"
KRS 0000186434

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomóż nam pomagać!

Naszym celem jest pozyskiwanie środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania. Potrzeba nam wsparcia ludzi dobrego serca, dzięki nim nasi podopieczni dostaną szansę na samodzielną egzystencję i lepszą przyszłość.
Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Jak wykorzystamy 1%

Środki przeznaczymy na

 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
 • Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej
 • Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania

Więcej o nas

Fundacja „Słoneczko” została założona w 2004 roku, mieści się we wsi Stawnica.

 

Fundacja bierze sobie za cel pozyskiwanie środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Stara się promować działalność rehabilitacyjną. Organizuje i wspiera działalność naukowo-badawczą i popularno-naukową w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych. Finansuje stypendia oraz badania naukowe w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prowadzi bezpłatne subkonta dla swoich podopiecznych. Organizuje zbiórkę środków materialnych i finansowych. Współpracuje z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi. Dzięki wsparciu ludzi dobrego serca, podopieczni mają szansę na samodzielną egzystencję i lepszą przyszłość.

Fundacja „Słoneczko” powstała 9 stycznia 2004 roku i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr. KRS 0000186434, a status organizacji pożytku publicznego otrzymała 09.02.2005 roku.

Celem działalności statutowej Fundacji jest: promowanie działalności rehabilitacyjnej, aktywizowanie ludzi pełnosprawnych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej, inicjowanie oraz wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna dla osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych,  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja „Słoneczko” gromadzi środki materialne i finansowe pochodzące z darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych. Fundacja realizuje współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. Formą działania Fundacji „Słoneczko” jest udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji; organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań tematycznych tj. konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom niepełnosprawności. Do bezpośrednich działań Fundacji na rzecz osób fizycznych można zaliczyć pomoc materialną dla osób  niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji i innych działań przystosowawczych do lepszego funkcjonowania fizycznie i intelektualnie, do usamodzielniania, fundowanie stypendiów, pomoc zarówno organizacyjną jak i w pokrywaniu kosztów operacji medycznych i zabiegów rehabilitacyjnych, udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia codziennego nie tylko osób niepełnosprawnych, ale też ich rodzin będących w trudnej sytuacji, aby ich warunki bytowania były godne. Fundacja stawia sobie zadanie  finansowanie  badań naukowych dotyczących  rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez  kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

 


 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000186434
 • Wizytówka:www.pitax.pl/sloneczko
 • Konto:89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
 • Adres:Stawnica 33A, 77-400 Stawnica Polska
 • WWW:www.fundacja-sloneczko.pl
 • E-mail:fundacja@fundacja-sloneczko.pl
 • Telefon:67 263 25 96Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja "Słoneczko"

KRS 0000186434

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja "Słoneczko"

 • Pomóż nam pomagać!

  Naszym celem jest pozyskiwanie środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania. Potrzeba nam wsparcia ludzi dobrego serca, dzięki nim nasi podopieczni dostaną szansę na samodzielną egzystencję i lepszą przyszłość.
  Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki przeznaczymy na

  • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
  • Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej
  • Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania
 • Więcej o nas

  Fundacja „Słoneczko” została założona w 2004 roku, mieści się we wsi Stawnica.

   

  Fundacja bierze sobie za cel pozyskiwanie środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Stara się promować działalność rehabilitacyjną. Organizuje i wspiera działalność naukowo-badawczą i popularno-naukową w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych. Finansuje stypendia oraz badania naukowe w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prowadzi bezpłatne subkonta dla swoich podopiecznych. Organizuje zbiórkę środków materialnych i finansowych. Współpracuje z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi. Dzięki wsparciu ludzi dobrego serca, podopieczni mają szansę na samodzielną egzystencję i lepszą przyszłość.

  Fundacja „Słoneczko” powstała 9 stycznia 2004 roku i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr. KRS 0000186434, a status organizacji pożytku publicznego otrzymała 09.02.2005 roku.

  Celem działalności statutowej Fundacji jest: promowanie działalności rehabilitacyjnej, aktywizowanie ludzi pełnosprawnych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej, inicjowanie oraz wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna dla osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych,  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

  Dla realizacji celów statutowych Fundacja „Słoneczko” gromadzi środki materialne i finansowe pochodzące z darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych. Fundacja realizuje współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. Formą działania Fundacji „Słoneczko” jest udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji; organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań tematycznych tj. konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom niepełnosprawności. Do bezpośrednich działań Fundacji na rzecz osób fizycznych można zaliczyć pomoc materialną dla osób  niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji i innych działań przystosowawczych do lepszego funkcjonowania fizycznie i intelektualnie, do usamodzielniania, fundowanie stypendiów, pomoc zarówno organizacyjną jak i w pokrywaniu kosztów operacji medycznych i zabiegów rehabilitacyjnych, udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia codziennego nie tylko osób niepełnosprawnych, ale też ich rodzin będących w trudnej sytuacji, aby ich warunki bytowania były godne. Fundacja stawia sobie zadanie  finansowanie  badań naukowych dotyczących  rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez  kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

   

 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000186434
 • Wizytówka:www.pitax.pl/sloneczko
 • Konto:89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
 • Adres:Stawnica 33A, 77-400 Stawnica Polska
 • WWW:www.fundacja-sloneczko.pl
 • E-mail:fundacja@fundacja-sloneczko.pl
 • Telefon:67 263 25 96
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00