1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki

KRS 0000186438

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki

KRS 0000186438

Prezent OPP

Niezbędna pomoc chorym na Przewlekłą Chorobe Nerek

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki edukuje, wspiera, pomaga osobom z przewlekłą chorobą nerek, ich bliskim i zainteresowanym

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:

1. Konsolidacja środowiska osób z chorobami nerek i ich opiekunów dla wspólnej reprezentacji i obrony ich interesów wobec wszystkich władz, urzędów i osób na terenie Polski i poza jego granicami.

2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw dla popularyzacji najnowszych osiągnięć nauki w zakresie profilaktyki, leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji.

3. Wzajemna pomoc i wymiana informacji związanych z chorobami nerek we współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

4. Wpływanie na poprawę jakości życia osób dotkniętych chorobami nerek oraz z grup

ryzyka.

5. Promocja społecznej profilaktyki zdrowotnej w szczególności wśród osób z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na przewlekłą chorobę nerek.

6. Wyżej wymienione cele realizowane będą w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) prezentowanie swojego stanowiska wobec władz, urzędów i osób mających wpływ na sprawy środowiska osób zagrożonych lub dotkniętych chorobami nerek.

b) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;

c) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi środkami masowego przekazu,

organizacjami międzynarodowymi i o zasięgu krajowym, zainteresowanymi sprawami, które dotyczą pola działania Stowarzyszenia;

d) inicjowanie i wspieranie promocji profilaktyki chorób nerek oraz idei transplantacji, w tym inicjowanie badań i analiz w tym zakresie;

e) inicjowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć dla dobra członków Stowarzyszenia oraz całego środowiska osób dotkniętych lub zagrożonych chorobami nerek;

f) prowadzenie działalności wydawniczej i lektorskiej nawiązującej do działalności statutowej Stowarzyszenia;

g) organizowanie oraz współorganizowanie wycieczek, zlotów oraz innych form rekreacji

pacjentów;

h) bieżące informowanie środowiska o istotnych sprawach za pośrednictwem stale aktualizowanego portalu internetowego Stowarzyszenia;

i) prowadzenie stałej wymiany informacji ze społeczeństwem oraz poradnictwa za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. media społecznościowe, telefon, faks, poczta elektroniczna);

j) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób niepełnosprawnych w

szczególności osób cierpiących na przewlekła chorobę nerek, w tym osób nie będących

członkami Stowarzyszenia;

k) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej związanej z

chorobami nerek...

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki podejmuje szereg inicjatyw mających na celu pomoc pacjentom cierpiącym na Przewlekłą Chorobę Nerek oraz edukację społeczną z zakresu profilaktyki chorób nerek  oraz idei transplantacji.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

OSMN prowadzi projekt edukacyjny MOJE NERKI (moje-nerki.pl)

Cele projektu:

- Edukacja Polaków odnośnie zagrożenia PChN

- Zwiększenie wykrywalności we wczesnych etapach PChN

- Edukacja odnośnie korzyści nefroprotekcji

- Edukacja pacjentów odnośnie możliwości wyboru leczenia

- Zwiększenie ilości badań profilaktycznych

- Zwiększenie wiedzy Polaków na temat grup ryzyka PChN

- Dalsze lobbowanie w Ministerstwie Zdrowia odnośnie włączenia badań eGFR do badań do pracy osób z grup ryzyka

Redaktor naczelna:

Prof. Beata Naumnik, konsultant wojewódzki ds. nefrologii, kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Początki działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Moje Nerki OSMN wcześniej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych (OSOD) sięgają roku 2003.

Inicjatorką jest Iwona Mazur, która w 1995 r. doznała wypadku samochodowego i spędziła w szpitalu w ciężkim stanie ponad rok.Po wypadku Iwona Mazur mimo wielu ograniczeń w poruszaniu, komunikowaniu zaczęła myśleć jak pomóc sobie i innym. Tym lekarstwem okazała się praca, dzięki której miała siłę walczyć. Pracę rozpoczęła w sieći stacji dializ firmy International Nephrology Centers Poland (INCP). Po jakimś czasie  Iwona Mazur uznała, że to odpowiedni moment na założenie Stowarzyszenia Pacjentów Dializowanych. Był to 2003 rok. Iwona wzorując się podobnymi organizacjami działającymi na zachodzie, chciała aby w Polsce również było podobnie i pacjenci mieli swoją silną organizację. 

Szlaki do tworzenia były już częściowo przetarte. W Polsce istniało wówczas kilka małych organizacji pacjentów, przeważnie obejmujących zasięgiem jedną stację dializ. Wzorem było jednak najstarsze Gdańskie Stowarzyszenie Dializowanych, założone przez prof. Bolesława Rutkowskiego, długoletniego Krajowego Konsultanta do spraw Nefrologii i Dializoterapii.

Za główny cel OSOD stawiało sobie obronę praw osób dializowanych. Stowarzyszenie wówczas było także odpowiedzią na tragiczną sytuację, w jakiej znalazły się osoby dializowane. Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył w 2004 roku stawki za dializy i wyznaczył limity wykonywanych zabiegów. W skład Stowarzyszenia zap[raszano wszystkie chętne stacje, publiczne i prywatne oraz pacjentów, którzy potrzebowali pomocy i chcieli działać. Personel stacji popierał działalność Stowarzyszenia a do pierwszego składu OSOD należały 24 osoby.

Potem dołączyli do grona założycielskiego oprócz wcześniej wymienionych osób; Mirek Mańka, Wiola Kimla i Rysiek Witek. Była to już grupa ludzi, którzy po prostu chcieli coś robić. Po pierwsze – szkolili się nawzajem, wymieniali doświadczeniami, zastanawiali, co można zmienić w swojej stacji dializ, oswajali z dializami nowych pacjentów. Zauważyli, że ludzie często nie wiedzą jak bardzo ważna jest rozmowa z kimś bardziej doświadczonym, kto doradzi, co robić, czego unikać. Działalność tworzonego Stowarzyszenia zainicjowano spotkaniem, na które zostali zaproszeni pacjenci a wśród nich był Mirosław Mańka. To było pierwsze spotkanie Iwony Mazur i Mirka Mańki. Od razu stwierdzili, że „nadają na tych samych falach”, że obydwoje chcą robić coś dla innych i razem zaangażowali się w powstawanie Stowarzyszenia. Tak się zaczęła długoletnia ich współpraca. Mirek początkowo na swojej stacji dializ organizował “struktury”, bardzo się zaangażował, poświęcał temu dużo serca i uwagi.  Po roku poproszono go by został zastępcą przewodniczącego Stowarzyszenia i zaczął działać na skalę całego kraju.

Stowarzyszenie mobilizowało i inspirowało pacjentów do integrowania się poprzez wyjazdy na wycieczki, spotkania bez okazji przy kawie i przy okazji świąt, na wigilii i jasełkach. Tworzyła się prawdziwa dializowana rodzina. Pierwsze spotkania założycieli odbywały się w Żywcu w wąskiej ale zaangażowanej grupie, a następnie w Krakowie. Kontakt był utrudniony, opierał się na rozmowach telefonicznych i pisaniu listów. Stowarzyszenie nabierało „kształtów”, dołączali kolejni członkowie jak Robert Kęder, który tworzył Polską Federację Pacjentów Dialtransplant.

Oficjalnie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych zarejestrowane zostało w 8 stycznia 2004 roku aby reprezentować wówczas około 15 tysięcy dializowanych w Polsce i prawie drugie tyle pacjentów po przeszczepieniu nerek. Po oficjalnym zarejestrowano OSODu przy wsparciu firmy Fresenius stworzono biuro w domu Iwony. Fresenius wspierał o OSOD aby w Polsce tez powstało silne stowarzyszenie pacjentów.

Od 2020 r rozpoczęliśmy edukację i spotkania poprzez  webinaria. Otworzyliśmy nowy nowego projekt MOJE NERKI. Jest to kampania ogólnopolska dotycząca edukacji Polaków odnośnie zagrożenia Przewlekłą Chorobą Nerek. Celem  jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożenia chorobami nerek. Redaktor Naczelną Moje Nerki jest prof. dr hab. Beata Naumnik – konsultant wojewódzki d/s nefrologii, Kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Prof. Beata Naumnik wniosła nową energię i kierunek działania.  Życzliwie pochyliła się nad problemami i potrzebami pacjentów poprzez prowadzenie cyklu wykładów i szkoleń na żywo jak i on-line. Wielu specjalistów, którzy zauważają pozytywny wpływ informacji dostępnych w projekcie Moje Nerki dołączają do współpracy z nami. Projekt Moje Nerki jest platformą edukacji, informacji oraz materiałów przydatnych pacjentom leczonych nerkozastepczo. Rozwijamy ją aby wesprzeć pacjentów leczonych nrkozastepczo i edukować 4,4 miliona polaków zagrożonych PCHN. Świadoma nefroprotekcja może darować od kilku do kilkunastu lat życia. Trzeba tylko zdawać sobie sprawę z zagrożenia.

W 2021 r. OSOD ustanowiło Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych i po raz pierwszy obchodziło go 8 listopada 2021 r. Ta szczególna data bowiem 8 listopada 1958 r. w Poznaniu wykonano w Polsce pierwszą hemodializę.

W dniu 2 października 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych (OSOD). W jego wyniku nastąpiły istotne zmiany i obecnie nosi ono nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki (OSMN). Prof. Rajmund Michalski został Prezesem OSMN, a Pani dr Iwona Mazur i Dorota Ligęza są V-ce Prezeskami.

Cała historia na stronie:

https://moje-nerki.pl/aktualnosci/historia-osod/


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000186438
 • Wizytówka:www.pitax.pl/osod
 • Konto:12 1160 2202 0000 0000 8358 5682
 • Adres:Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków
 • WWW:www.osod.info
 • E-mail:osod@osod.info
 • Telefon:501781723

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki

KRS 0000186438

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00