1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS 0000186577

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS 0000186577

Prezent OPP

ODDAJĄC KREW RATUJEMY ŻYCIE

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą
w m. Dąbrowa Górnicza za cel swojej działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego
i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami Publicznej Służby Krwi na terenie całego kraju.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% WYKORZYSTAMY NA CELE STATUTOWE ORGANIZACJI.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa    i pozyskiwania nowych krwiodawców.

Dla realizacji celów statutowych SHDK RP samodzielnie lub poprzez współpracę z Ministerstwem Zdrowia, innymi organizacjami, których celem jest rozwój honorowego krwiodawstwa oraz organami administracji rządowej i samorządowej dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa głównie przez aktywne wspieranie inicjatyw Klubów Honorowych Dawców Krwi;

Do celów statutowych należy:

 1. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, w tym działalność promocyjna, informacyjna i edukacyjna na rzecz zdrowego trybu życia oraz promowania idei krwiodawstwa;

 2. Rozwój Honorowego Krwiodawstwa w Polsce;

 3. Działalność wydawnicza dotycząca problematyki krwiodawstwa;

 4. Organizacja szkoleń aktywistów i organizatorów Honorowego Krwiodawstwa, które będą miały na celu szeroką popularyzację przepisów obowiązujących w tej dziedzinie oraz szkolenia w zakresie prowadzenia gry ekonomicznej;

 5. Prowadzenie szerokiej działalności edytorskiej materiałów popularyzujących Honorowe Krwiodawstwo;

 6. Propagowanie na forum publicznym rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, a dotyczących honorowego krwiodawstwa, gospodarki krwią i produktami krwiopochodnymi;

 7. Ścisłe współdziałanie z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi;

Misja

Organizacja nasza została utworzona przez krwiodawców dla krwiodawców. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.

Historia SHDK RP

W 1989 roku w toruńskim Klubie HDK" Elana" spotkali się przedstawiciele około 50 Klubów HDK z terenu całej Polski. Celem tego spotkania było uczynienie takiego ruchu, aby zmusić PCK do podjęcia starań o poprawę sytuacji w polskim krwiodawstwie, która w latach 80-tych nie była zbyt dobra, lub nawet wyjście spod egidy PCK, jednak podczas tego spotkania okazało się, że wiele Klubów uczynić tego nie zamierza, ponieważ szczególnie w dużych zakładach pracy istniały stanowiska ds. współpracy z PCK i uczynienie takiego kroku byłoby dla nich niekorzystne.

Po tym spotkaniu Prezesi dwóch Klubów PCK: Jan Lankau z Klubu Kolejarz z Białegostoku oraz Jerzy Pankowski z Klubu HDK przy ZG "Rudna" z Polkowic złożyli równocześnie w sądach Statuty: w Białymstoku statut Bractwa Krwiodawców oraz w Legnicy statut Stowarzyszenia Krwiodawców. Jednak wcześniej został zarejestrowany statut Stowarzyszenia i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP. Pierwszy Statut Stowarzyszenia był bardzo okrojony, ale istniał w nim zapis o tym, iż Stowarzyszenie wywodzi się z PCK oraz że będzie współpracować z każdym, kto działa na rzecz innych ludzi, w tym także PCK. Jednak w skutek protestów władz PCK, dotyczących używania ich nazwy, zapis ten został ze Statutu usunięty.

1990 rok - I Kongres w Ełku, prezes Jerzy Pankowski, siedziba RG – Polkowice, 2 kluby,

1994 rok - II Kongres we Wrocławiu, prezes Andrzej Kazimierczuk, siedziba RG – Wrocław, 7 klubów,

1998 rok - III Kongres w Taciszowie, prezes Henryk Pietrzak, siedziba RG – Ruda Śląska, 10 klubów,

2000 rok - Kongres Nadzwyczajny, prezes Krzysztof Stankowski, siedziba RG – Kielce, 13 klubów,

2002 rok - IV Kongres w Kielcach, prezes Jerzy Maksymowicz, siedziba RG – Katowice, 19 klubów,

2006 rok - V Kongres w Ślesinie k/Konina, prezes Antoni Szałek, siedziba RG – Turek, 22 kluby,

2010 rok - VI Kongres w Koninie, prezes Tomasz Ogrodnik, siedziba RG – Dąbrowa Górnicza, 24 kluby,

2014 rok - VII Kongres w Dąbrowie Górniczej, prezes Tomasz Ogrodnik, siedziba RG – Dąbrowa Górnicza, 34 kluby,

2018 rok - VIII Kongres w Dąbrowie Górniczej, prezes Tomasz Ogrodnik, siedziba RG – Dąbrowa Górnicza, 51 klubów.

Klub HDK „Kolejarz” im. dr med. Ireny Białówny w Białymstoku,

Miejski Klub HDK w Bielawie,

Mundurowy Klub HDK im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Chełmie,

Klub HDK im. dr Adama Bilika przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej,

Klub HDK przy JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej,

Dobrski Klub HDK „Życie” przy Centrum Kultury w Dobrej,

Klub HDK „Dar Życia” przy OSP w Dobrym Mieście,

Klub HDK przy Straży Miejskiej w Gdańsku,

Klub HDK im. Stoczni Gdynia w Gdyni,

Miejski Klub HDK w Gdyni,

Policyjny Klub HDK w Gdyni,

Strażacki Klub HDK w Gdyni,

Klub HDK „Dar Nadziei” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach,

Strażacki Klub HDK przy OSP Gogołów,

Policyjny Klub HDK w Grudziądzu,

Klub HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie,

Klub HDK im. dr Z. Tokarskiego przy Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A. w Jedliczu,

Klub HDK „Serce w mundurze” przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze,

Klub HDK przy NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach,

Klub HDK przy „FUGO” S.A. w Koninie,

Klub HDK przy Węźle PKP w Kutnie,

Klub HDK przy KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych,

Klub HDK przy WSK „PZL Mielec” w Mielcu,

Klub HDK przy MDK w Mikołowie,

Miejski Klub HDK w Nowym Sączu,

Klub HDK „Kropla Życia” w Ostrowie Wielkopolskim,

Klub HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich,

Klub HDK „Ziemi Piekarskiej” w Piekarach Śląskich,

Klub HDK im. „H. Dunant'a” w Policach,

Klub HDK „Serce Pruszkowa” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie,

Powiatowo - Miejski Klub HDK w Pruszkowie,

Klub HDK im. Stanisława Kostki przy PGNiG TERMIKA S.A. Zakład EC w Pruszkowie,

Klub HDK Służb Mundurowych Powiatu Puckiego przy Puckim Hospicjum pw. Ojca Pio w Pucku,

Klub HDK „Dar Życia” przy GRUPIE AZOTY Zakładach Azotowych „PUŁAWY” w Puławach,

Klub HDK przy KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej,

Klub HDK przy KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej,

Klub HDK im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej,

Kolejarski Klub HDK „Dar Serca” w Skarżysku-Kamiennej,

Sopocki Klub Strażacki HDK w Sopocie,

Policyjny Klub HDK w Stargardzie,

Klub HDK „Strażak” przy OSP w Straszewie,

Klub HDK „Pijafka” przy ZS Ponadgimnazjalnych w Sycowie,

Klub HDK w Szczytnej,

Klub HDK „Odlewnik” przy Odlewni Żeliwa „Śrem” S. A. w Śremie,

Klub HDK „Ziemi Tułowickiej” w Tułowicach,

Klub HDK „Górnik” przy KWB „Adamów” S.A. w Turku,

Klub HDK im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Parafii św. Barbary w Turku,

Klub HDK „Dar” przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu,

Klub HDK im. dr praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A. w Warszawie,

Klub HDK „Cenne Krople” w Zbąszyniu,

Klub HDK przy ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000186577
 • Konto:04 1050 1214 1000 0022 7154 7685
 • Adres:Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
 • WWW:shdkrp.pl
 • E-mail:tomasz.ogrodnik@shdkrp.pl
 • Telefon:609933998

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS 0000186577

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00