1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Sue Ryder
KRS 0000191184

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Od 1956 r. pomagamy starszym, chorym i niepełnosprawnym w Polsce

Główne cele Fundacji

Fundacja Sue Ryder koncentruje swoją działalność wokół szeroko rozumianych osób zależnych, czyli starszych, niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych. Organizacja podejmuje akcje w całym kraju, ale głównym obszarem jej aktywności jest Warszawa. Działania realizowane są zarówno w formule stałej (np. współpraca z Domami Sue Ryder, prowadzenie sklepów charytatywnych), jak i projektowej (jak choćby stypendia dla młodzieży w Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej).

W ostatnich latach Fundacja zorganizowała, sfinansowała lub współsfinansowała m.in.:

 • akcję „Giving Wall” – razem z centrum handlowym Plac Unii, dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie,
 • zakup sprzętu medycznego dla domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
 • zbiórkę finansową (30 tys. zł) na rzecz domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
 • zakup środków ochrony indywidualnej przeciw COVID-19 dla 10 domów pomocy społecznej (100 tys. zł),
 • rozbudowę Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD w Helenowie,
 • remont dachu Pawilonu w DPS Psary,
 • budowę Kliniki Rehabilitacji im. Sue Ryder w Familijnym Centrum Medycznym w Białymstoku,
 • wyposażenie specjalistycznego samochodu dla dzieci hospicjum domowego w Bydgoszczy,
 • remont przedszkola oraz zakup samochodu dla Domu Samotnej Matki w Białej koło Płocka,
 • rozbudowę Domu Sue Ryder w Pierzchnicy,
 • realizację dwóch programów rehabilitacyjnych dzieci w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.

Obecnie Fundacja skupia swoje działania na:

 • rehabilitacji powstańców warszawskich,
 • rozwijaniu sieci sklepów charytatywnych (obecnie pięć w Warszawie, jeden w Szczecinie),
 • organizacji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Trzynastka przy ul. Bagatela 13 w Warszawie,
 • uruchomieniu programu edukacyjno-wolontaryjnego Joshua dla szkół podstawowych i średnich,
 • wdrożeniu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych Sue Ryder MED,
 • rozwijaniu programów CSR dla firm,
 • budowie kapitału żelaznego dla stabilnego działania.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% dla Fundacji Sue Ryder

Dzięki Twojemu 1% zrealizujemy rehabilitację powstańców warszawskich skupionych wokół Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Opłacimy fizjoterapeutów, dojazdy oraz sprzęt niezbędny dla bohaterów sierpnia 1944 r. Ponadto wesprzemy Domy Sue Ryder (hospicja i domy pomocy), które w pandemii przeżywały naprawdę ciężkie chwile. Twój 1% pomoże także w budowie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie.

Z góry bardzo dziękujemy za Twoje zaufanie, otwartość i bezinteresowność. Najbardziej w imieniu tych, którym dzięki Tobie pomożemy.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Sue Ryder

Historia

Fundacje Sue Ryder funkcjonują dzisiaj w 13 krajach na 4 kontynentach. Działania w Polsce sięgają 1956 r. – to wtedy Sue Ryder rozpoczęła ponad 60-letnią misję w naszym kraju, budując w pierwszej kolejności domy pomocy. W latach 50. fundatorka nie mogła oficjalnie zarejestrować swojej fundacji w Polsce, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu. Na początku Sue Ryder wspierana była przez wolontariuszy, w tym więźniów obozów koncentracyjnych, weteranów wojennych i ich rodziny. Wielu z nich od lat bezinteresownie współpracuje z Fundacją, a nawet wchodzi w skład jej władz.

Fundacja w Polsce zarejestrowana została osobiście przez Sue Ryder 11 lipca 1991 r. w Warszawie, a od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Nieustannie rozwija dzieło fundatorki, jakim jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym z przyczyn zdrowotnych i społecznych oraz aktywizowanie osób starszych. Organizacja podejmuje akcje w całym kraju, ale głównym obszarem jej działalności jest Warszawa. Fundacja wybudowała w Polsce m.in. 30 domów Sue Ryder (domy pomocy społecznej oraz hospicja), ufundowała Oddział Onkologiczny Szpitala Morskiego w Gdyni i Oddział Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Konstancinie-Jeziornie.

Fundacja w Polsce ma niezależną osobowość prawną. Jest ustanowiona przez Sue Ryder do kontynuowania jej misji w Polsce i sprawowania opieki nad Domami Sue Ryder. Cieszymy się pełnym wsparciem i pełnomocnictwami brytyjskich sukcesorów Lady Ryder. Fundacja jest jedynym upoważnionym podmiotem do występowania w imieniu dawnej fundacji angielskiej w Polsce.

Wartości

Wypływały prosto z serca Sue Ryder, jej oddania, bezinteresowności i miłości do drugiego człowieka. Nigdy niczego nie udawała, zawsze chciała służyć innym. Tak myślimy i my.

Idea wymaga zauważenia i aktywnego przeciwstawienia się cierpieniu. Obliguje to do rezygnacji z egoizmu i gotowości ofiary na rzecz potrzebujących.

Cel, którym jest przynoszenie ulgi cierpiącym, wymaga od nas osobistego poświęcenia. Czynimy to dla tych, którzy są w potrzebie, którzy są niekochani i usuwani poza nawias ogólnoludzkiej rodziny ze względu na rasę, wyznanie, kalectwo czy wiek.

Fundacja to pomnik milionów ludzi, którzy oddali i oddają swoje życie podczas wojen, w obronie ogólnoludzkich wartości i tych, którzy cierpią i umierają w wyniku prześladowań.

Domy Sue Ryder

To placówki opiekuńczo-lecznicze i hospicja ufundowane w Polsce przez Sue Ryder. W czasach PRL-u nie mogła ona oficjalnie zarejestrować swojej fundacji, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu. Łącznie powstało ich 30, m.in. w Warszawie, Zielonej Górze, Konstancinie-Jeziornie, Psarach czy Górze Kalwarii. Aktualnie Fundacja współpracuje z 15 Domami, z czego 14 wybudowała i kompletnie wyposażyła Sue Ryder.

Finansowanie

Fundacja, zgodnie z założeniem samej Sue Ryder, finansowana jest przede wszystkim z działalności sklepów charytatywnych. To nasze podstawowe źródło dochodu, które rozwijamy zarówno poprzez zwiększanie liczby sklepów, jak i szerzenie ich idei oraz zachęcanie do przekazywania darów i kupowania. Jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzymujemy 1% podatku. Pozyskujemy także granty, wpłaty indywidualne oraz prowadzimy programy CSR dla biznesu.

Organizujemy również dedykowane projekty fundraisingowe wspierające np. program rehabilitacji powstańców warszawskich czy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Trzynastka”.

Szczegóły na https://fundacjasueryder.pl i https://www.facebook.com/fundacjasueryder.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000191184
 • Konto:68 1030 0019 0109 8530 0016 8843
 • Adres:ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
 • WWW:https://fundacjasueryder.pl/1
 • E-mail:1@fundacjasueryder.pl
 • Telefon:509773223Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Sue Ryder

KRS 0000191184

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Sue Ryder

 • Od 1956 r. pomagamy starszym, chorym i niepełnosprawnym w Polsce

  Główne cele Fundacji

  Fundacja Sue Ryder koncentruje swoją działalność wokół szeroko rozumianych osób zależnych, czyli starszych, niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych. Organizacja podejmuje akcje w całym kraju, ale głównym obszarem jej aktywności jest Warszawa. Działania realizowane są zarówno w formule stałej (np. współpraca z Domami Sue Ryder, prowadzenie sklepów charytatywnych), jak i projektowej (jak choćby stypendia dla młodzieży w Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej).

  W ostatnich latach Fundacja zorganizowała, sfinansowała lub współsfinansowała m.in.:

  • akcję „Giving Wall” – razem z centrum handlowym Plac Unii, dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie,
  • zakup sprzętu medycznego dla domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
  • zbiórkę finansową (30 tys. zł) na rzecz domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
  • zakup środków ochrony indywidualnej przeciw COVID-19 dla 10 domów pomocy społecznej (100 tys. zł),
  • rozbudowę Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD w Helenowie,
  • remont dachu Pawilonu w DPS Psary,
  • budowę Kliniki Rehabilitacji im. Sue Ryder w Familijnym Centrum Medycznym w Białymstoku,
  • wyposażenie specjalistycznego samochodu dla dzieci hospicjum domowego w Bydgoszczy,
  • remont przedszkola oraz zakup samochodu dla Domu Samotnej Matki w Białej koło Płocka,
  • rozbudowę Domu Sue Ryder w Pierzchnicy,
  • realizację dwóch programów rehabilitacyjnych dzieci w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.

  Obecnie Fundacja skupia swoje działania na:

  • rehabilitacji powstańców warszawskich,
  • rozwijaniu sieci sklepów charytatywnych (obecnie pięć w Warszawie, jeden w Szczecinie),
  • organizacji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Trzynastka przy ul. Bagatela 13 w Warszawie,
  • uruchomieniu programu edukacyjno-wolontaryjnego Joshua dla szkół podstawowych i średnich,
  • wdrożeniu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych Sue Ryder MED,
  • rozwijaniu programów CSR dla firm,
  • budowie kapitału żelaznego dla stabilnego działania.
 • Jak wykorzystamy 1%

  1% dla Fundacji Sue Ryder

  Dzięki Twojemu 1% zrealizujemy rehabilitację powstańców warszawskich skupionych wokół Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Opłacimy fizjoterapeutów, dojazdy oraz sprzęt niezbędny dla bohaterów sierpnia 1944 r. Ponadto wesprzemy Domy Sue Ryder (hospicja i domy pomocy), które w pandemii przeżywały naprawdę ciężkie chwile. Twój 1% pomoże także w budowie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie.

  Z góry bardzo dziękujemy za Twoje zaufanie, otwartość i bezinteresowność. Najbardziej w imieniu tych, którym dzięki Tobie pomożemy.

 • Więcej o nas

  Fundacja Sue Ryder

  Historia

  Fundacje Sue Ryder funkcjonują dzisiaj w 13 krajach na 4 kontynentach. Działania w Polsce sięgają 1956 r. – to wtedy Sue Ryder rozpoczęła ponad 60-letnią misję w naszym kraju, budując w pierwszej kolejności domy pomocy. W latach 50. fundatorka nie mogła oficjalnie zarejestrować swojej fundacji w Polsce, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu. Na początku Sue Ryder wspierana była przez wolontariuszy, w tym więźniów obozów koncentracyjnych, weteranów wojennych i ich rodziny. Wielu z nich od lat bezinteresownie współpracuje z Fundacją, a nawet wchodzi w skład jej władz.

  Fundacja w Polsce zarejestrowana została osobiście przez Sue Ryder 11 lipca 1991 r. w Warszawie, a od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Nieustannie rozwija dzieło fundatorki, jakim jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym z przyczyn zdrowotnych i społecznych oraz aktywizowanie osób starszych. Organizacja podejmuje akcje w całym kraju, ale głównym obszarem jej działalności jest Warszawa. Fundacja wybudowała w Polsce m.in. 30 domów Sue Ryder (domy pomocy społecznej oraz hospicja), ufundowała Oddział Onkologiczny Szpitala Morskiego w Gdyni i Oddział Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Konstancinie-Jeziornie.

  Fundacja w Polsce ma niezależną osobowość prawną. Jest ustanowiona przez Sue Ryder do kontynuowania jej misji w Polsce i sprawowania opieki nad Domami Sue Ryder. Cieszymy się pełnym wsparciem i pełnomocnictwami brytyjskich sukcesorów Lady Ryder. Fundacja jest jedynym upoważnionym podmiotem do występowania w imieniu dawnej fundacji angielskiej w Polsce.

  Wartości

  Wypływały prosto z serca Sue Ryder, jej oddania, bezinteresowności i miłości do drugiego człowieka. Nigdy niczego nie udawała, zawsze chciała służyć innym. Tak myślimy i my.

  Idea wymaga zauważenia i aktywnego przeciwstawienia się cierpieniu. Obliguje to do rezygnacji z egoizmu i gotowości ofiary na rzecz potrzebujących.

  Cel, którym jest przynoszenie ulgi cierpiącym, wymaga od nas osobistego poświęcenia. Czynimy to dla tych, którzy są w potrzebie, którzy są niekochani i usuwani poza nawias ogólnoludzkiej rodziny ze względu na rasę, wyznanie, kalectwo czy wiek.

  Fundacja to pomnik milionów ludzi, którzy oddali i oddają swoje życie podczas wojen, w obronie ogólnoludzkich wartości i tych, którzy cierpią i umierają w wyniku prześladowań.

  Domy Sue Ryder

  To placówki opiekuńczo-lecznicze i hospicja ufundowane w Polsce przez Sue Ryder. W czasach PRL-u nie mogła ona oficjalnie zarejestrować swojej fundacji, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu. Łącznie powstało ich 30, m.in. w Warszawie, Zielonej Górze, Konstancinie-Jeziornie, Psarach czy Górze Kalwarii. Aktualnie Fundacja współpracuje z 15 Domami, z czego 14 wybudowała i kompletnie wyposażyła Sue Ryder.

  Finansowanie

  Fundacja, zgodnie z założeniem samej Sue Ryder, finansowana jest przede wszystkim z działalności sklepów charytatywnych. To nasze podstawowe źródło dochodu, które rozwijamy zarówno poprzez zwiększanie liczby sklepów, jak i szerzenie ich idei oraz zachęcanie do przekazywania darów i kupowania. Jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzymujemy 1% podatku. Pozyskujemy także granty, wpłaty indywidualne oraz prowadzimy programy CSR dla biznesu.

  Organizujemy również dedykowane projekty fundraisingowe wspierające np. program rehabilitacji powstańców warszawskich czy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Trzynastka”.

  Szczegóły na https://fundacjasueryder.pl i https://www.facebook.com/fundacjasueryder.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000191184
 • Konto:68 1030 0019 0109 8530 0016 8843
 • Adres:ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
 • WWW:https://fundacjasueryder.pl/1
 • E-mail:1@fundacjasueryder.pl
 • Telefon:509773223
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00