1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Instytut Spraw Obywatelskich

KRS 0000191928

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Instytut Spraw Obywatelskich

KRS 0000191928

Prezent OPP

Od 2004 roku walczymy o dobro wspólne. Dołącz!

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych i korporacji. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Jesteśmy organizacją społeczną walczącą o dobro wspólne od 2004 roku.

Na co dzień uczymy, jak korzystać z praw obywatelskich, ulepszamy prawo, pilnujemy polityków, patrzymy władzy politycznej i korporacyjnej na ręce. Domagamy się przeniesienia tirów z dróg na kolej, stoimy na straży bezpiecznej żywności, bronimy praw pracowników oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Władza powinna służyć Obywatelom, nie odwrotnie! Pomóż nam walczyć o dobro wspólne. Pomóż nam wpływać na rzeczywistość. Potrzebujemy środków, by zmienić zasady gry w Polsce.

 

Działamy bez cenzury. Prosimy o Twoje wsparcie – to od niego zależy ciągłość naszej pracy!

Przekaż swój 1% podatku i pomóż nam walczyć o dobro wspólne!

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT: https://instytutsprawobywatelskich.pl/rozlicz-swoj-pit-z-programem-pitax/

 

Twój 1% podatku pozwoli nam dalej pracować na rzecz sprawniejszego państwa i interesów Obywateli. Dzięki wsparciu od Obywateli – Twojemu wsparciu, działaniu razem, jesteśmy niezależni od władz, partii politycznych czy korporacji. Twój 1% podatku przeznaczymy na:

 • prowadzenie kampanii obywatelskich dotyczących bezpiecznej żywności, bezpiecznego transportu, praw pracowniczych, demokracji;
 • prowadzenie serwisu www.instytutsprawobywatelskich.pl;
 • nagłośnienie tematów w mediach i wśród decydentów;
 • pokrycie kosztów wyjazdów i organizacji spotkań z urzędnikami oraz politykami;
 • zbieranie danych, opłacenie analiz i konsultacji z ekspertami;
 • mobilizowanie ludzi do włączania się w kampanie obywatelskie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Więcej o nas

Więcej o nas

Rok 2020 był… wszyscy wiemy, jaki. Chociaż postawił nasze wyobrażenie „normalności” na głowie, ani na chwilę nie przestaliśmy działać. Na stronie www.instytutsprawobywatelskich.pl dzielimy się z Tobą podsumowaniem pozytywnych wydarzeń, które miały miejsce w Instytucie Spraw Obywatelskich w 2020 r. Masz w nich swój udział. Dziękujemy!

Najważniejsze działania, które miały miejsce w 2020 roku:

 • Rozpoczęliśmy kampanię „Bez uboju rytualnego? Chcę wiedzieć!”, w której domagamy się znakowania mięsa, które nie zostało pozyskane z uboju rytualnego. Wprowadzenie znaku „Bez uboju rytualnego” ułatwi nam, konsumentom, świadome zakupy. Dzisiaj nie wiemy, czy kupujemy mięso z uboju rytualnego, czy nie. Nie chcemy, żeby zwierzęta odczuwały dodatkowe cierpienie i strach w trakcie uboju.
 • Wydaliśmy raport konsumencki „Prześwietlamy: Polskie piwa”, w którym analizujemy jakość piw dostępnych na polskim rynku pod względem obecności pozostałości pestycydów, głównie glifosatu. W jednym z badanych piw wykryliśmy 400-krotne przekroczenie normy pozostałości glifosatu określonej dla wody, jednego z trzech podstawowych składników piwa.
 • Wsparliśmy prawnie, księgowo, biznesowo i finansowo utworzenie kolejnych 10 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Miejscach, gdzie osoby marginalizowane mogą odzyskać swoją godność i szacunek. Regularnie, w codziennym funkcjonowaniu pomagamy ponad 100 podmiotom ekonomii społecznej w rozwijaniu działalności – społecznej i biznesowej.
 • Na wsparcie w ramach mechanizmu zakupowego COVID przeznaczyliśmy ponad 200 tys. zł. Mowa o zrealizowanych zamówieniach na posiłki, przyłbice ochronne, maseczki i usługi dezynfekcyjne realizowane przez przedsiębiorstwa społeczne. Instytucje i osoby indywidualne otrzymały potrzebne wsparcie, a przedsiębiorstwa społeczne miały dla kogo realizować zamówienia. Wykonawcami zamówień było 9 przedsiębiorstw społecznych, które znalazły się w trudnej sytuacji i odnotowały znaczny spadek przychodów ze względu na pandemię Covid-19. Pomagaliśmy też przedsiębiorcom w uzyskaniu wsparcia w ramach narzędzi Tarczy Antykryzysowej.
 • Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich (AISO) to przedsięwzięcie, w ramach którego wzmacniamy społeczników, którzy w działaniach swoich organizacji pozarządowych wykorzystują lub chcą wykorzystywać prawo jako „narzędzie” zmiany społecznej. W 2020 r. wsparliśmy 93 osoby z 81 organizacji z całej Polski. Podczas jednego ze szkoleń wypracowaliśmy rekomendacje do ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które zostaną przedstawione Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Przygotowaliśmy projekt „małej” nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Projekt ten zaprezentowaliśmy na forum Senatu RP.
 • Zorganizowaliśmy II edycję Forum Geopolitycznego, wydarzenia tak dobrze przyjętego w 2019 r. Cztery dni dyskusji o najważniejszych wyzwaniach Polski, Europy i świata zgromadziły wybitnych analityków, naukowców oraz publicystów z pierwszych stron gazet. Na Wasze pytania odpowiadali m.in. prof. Bogdan Góralczyk, dr Leszek Sykulski, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Andrzej Zybertowicz, czy znany z naszych comiesięcznych felietonów Radosław Pyffel. „Tydzień z debatą o świecie” zainicjował dyskusję m.in. o wpływie Afryki na globalny układ sił oraz wpływie rozwoju technologii na nasze codzienne życie zawodowe i społeczne.
 • Rok 2020 w inicjatywie „Obywatele decydują” poświęcony był głównie obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Wydaliśmy na jej temat raport, który podsumował rok badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Gdański w ramach wspólnego projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Przeprowadziliśmy konsultacje internetowe na temat zmian w prawie, dotyczących obywatelskich ustaw, jakie chcielibyśmy wdrożyć. Obywatele oddali ponad 1300 głosów.
 • Wraz z ekspertami przygotowaliśmy nowy projekt ustawy, który ułatwia obywatelom korzystanie z tego demokratycznego prawa. Złożyliśmy go do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby wniósł go w trybie inicjatywy prezydenckiej pod obrady Sejmu.
 • Wydaliśmy ekspertyzę „Referendum lokalne: czas na reformę”, która zawiera projekt nowelizacji ustawy, m.in. zmniejszający liczbę podpisów potrzebnych do rozpisania referendum i wydłużający czas na ich zebranie czy likwidujący progi frekwencji w referendach tematycznych.
 • Nareszcie jest! Pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na przejście – długo oczekiwane zmiany w kodeksie ruchu drogowego zostają wprowadzone. To kolejny, długo wyczekiwany sukces we wcielaniu w życie naszych postulatów. Kampania Lepszy Transport, prowadzona przez Instytut Spraw Obywatelskich, od lat promuje rozwiązania przyjazne dla pieszych, nagłaśnia problem smogu samochodowego, popularyzuje ruch rowerowy i usprawnienie komunikacji miejskiej. Jesteśmy też współzałożycielem Federacji Piesza Polska.
 • Od początku 2020 r. Instytut Spraw Obywatelskich wraz z partnerami prowadził pilotażowe badanie dotyczące wpływu dowożenia dzieci do szkół samochodami na zanieczyszczenie powietrza w ich pobliżu. W trakcie badań przy trzech szkołach podstawowych zainstalowano urządzenia mierzące poziom NOx (mieszaniny tlenku i dwutlenku azotu) – zanieczyszczenia charakterystycznego dla ruchu samochodowego. Przeprowadziliśmy badanie natężenia ruchu przy szkołach, by dzięki temu inną metodą obliczyć ilość zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy w okolicy szkół. W uzgodnieniu z dyrekcją szkół zostały przeprowadzone ankiety wśród rodziców uczniów, w sumie zebraliśmy ponad 400 ankiet. Podsumowujący raport „Droga do szkoły a jakość powietrza” został opublikowany we wrześniu 2020 r. W trakcie spotkania przedstawiającego wyniki badań urzędnikom łódzkim, Instytut uzyskał zapewnienie, że badania będą kontynuowane przez Urząd Miasta Łodzi.
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów przygotował najnowsze obliczenia dla kampanii „Tiry na tory”: okazuje się, że przejazd 1 tira wpływa na nawierzchnię drogi tak, jak przejazd 3 200 000 aut osobowych.
 • Zarejestrowaliśmy w sądzie i od ponad roku wydajemy regularnie Tygodnik Spraw Obywatelskich. Materiały, petycje i inicjatywy prezentowane w Tygodniku kierujemy m.in. do sympatyków Instytutu Spraw Obywatelskich, działaczy i organizacji społecznych (którzy mogą również nadesłać do publikacji teksty o swoich działaniach, przedstawić swój punkt widzenia, swoje organizacje). Nasz społeczny serwis kierujemy do osób, dla których ważne są m.in. takie tematy jak zdrowie, oddziaływanie nowoczesnych technologii na nasze życie, bieżące wydarzeniami społeczne, w tym np. lokalne akcje, w których społeczności działają na rzecz swoich „małych ojczyzn” (rubryka: lokalne punkty zapalne). Ludzi, którzy chcą zdobywać umiejętności przydatne w organizowaniu działalności społecznej (dział Działaj!); którzy chcą włączać się w działania społeczne, np. podpisując petycje. Tygodnik to również przestrzeń dla Czytelników, szukających tematów, które są pomijane przez ogólnokrajowe media głównego nurtu (np. rady pracowników – informowanie o nich jako wzmacnianie praw pracowniczych).

W 2021 roku przed nami jeszcze większe wyzwania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Mamy nadzieję, że będziesz nam towarzyszyć w tej drodze. Bądź z nami. Potrzebujemy Cię!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000191928
 • Konto:26 2490 0005 0000 4530 3441 9579
 • Adres:ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź
 • WWW:https://instytutsprawobywatelskich.pl/rozlicz-swoj-pit-z-programem-pitax/
 • E-mail:biuro@instytut.lodz.pl
 • Telefon:426301749

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Instytut Spraw Obywatelskich” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Instytut Spraw Obywatelskich

KRS 0000191928

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00