1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Instytut Spraw Obywatelskich
KRS 0000191928

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Od 2004 roku walczymy o dobro wspólne. Dołącz!

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Jesteśmy organizacją społeczną walczącą o dobro wspólne od 2004 roku.

Na co dzień uczymy, jak korzystać z praw obywatelskich, ulepszamy prawo, pilnujemy polityków, patrzymy władzy politycznej i korporacyjnej na ręce. Domagamy się przeniesienia tirów z dróg na kolej, stoimy na straży bezpiecznej żywności, bronimy praw pracowników oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Władza powinna służyć Obywatelom, nie odwrotnie! Pomóż nam walczyć o dobro wspólne. Pomóż nam wpływać na rzeczywistość. Potrzebujemy środków, by zmienić zasady gry w Polsce.

Przekaż swój 1% podatku na Instytut Spraw Obywatelskich.

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT.

Więcej o nas

Więcej o nas

Sprawdź, co ważnego działo się w 2019 roku w Instytucie Spraw Obywatelskich.

Ostatni rok to kilka sukcesów, które osiągnęliśmy wspólnie jako Społeczność Aktywnych Obywateli, jako społeczeństwo. Przedstawiamy Ci podsumowanie działań, którymi zajmowaliśmy się w 2019 roku. Chcemy, aby osoby takie jak Ty, które angażują się w nasze działania, wiedziały, ile udaje nam się wspólnie osiągnąć. A dzieje się dużo!

Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!

Rozpoczęliśmy akcję #NIEdlaGlifosatu w polskich miastach. Zbieraliśmy podpisy pod petycją zakazującą stosowania glifosatu (składnik środków chwastobójczych). Odnieśliśmy też pierwszy sukces! Toruń wprowadził zakaz używania środka chwastobójczego Roundup i innych zawierających glifosat na terenach zieleni miejskiej.

Wygraliśmy w walce o prawo konsumentów do informacji. Po 10 latach kampanii obywatelskiej „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”, Parlamentarzyści powiedzieli „tak” i dali zielone światło dla rządowej ustawy o znakowaniu żywności wolnej od GMO.

Centrum KLUCZ

Usługi opiekuńcze oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, w której znalazły swoje miejsce  panie, które przez wiele lat pozostawały bez pracy.  Piekarnia, w której pracują osoby niepełnosprawne intelektualnie. Firma, w której osoby niesłyszące zajmują się niszczeniem dokumentów. Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy, w którym pracują wychowankowie domów dziecka. To tylko niektóre z przedsięwzięć wspieranych przez Centrum KLUCZ w 2019 roku. Z naszą pomocą w województwie łódzkim powstały 42 nowe miejsca pracy w firmach społecznych, które łączą zarabianie z zaangażowaniem społecznym i dają szansę tym, których inni dawno przekreślili.

Pracując z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi i samorządami dzieliliśmy się wiedzą i sprawdzonymi rozwiązaniami, jak działać dla wspólnych korzyści, jak być współwłaścicielem swojego miejsca pracy, jak umacniać poczucie przynależności do wspólnoty i jak rozwijać te społeczności. Doradzaliśmy, szkoliliśmy, sieciowaliśmy, animowaliśmy, wspieraliśmy finansowo. Jednym zdaniem – pomagaliśmy kiełkować, a potem rosnąć w siłę inicjatywom, dla których najważniejszy jest człowiek i jego dobro.

Wspólnie ze Starostwem w Tomaszowie Mazowieckim pracowaliśmy nad utworzeniem Centrum Animacji Społecznej – miejsca bliskiego mieszkańcom, w którym rozwijać się będą mogły dzieci, młodzież, seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni, czy osoby borykające się z problemami społecznymi. 

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Podczas 8 szkoleń przeszkoliliśmy 67 członków rad pracowników ze skutecznego działania rady pracowników w ich zakładzie pracy. Wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Pracy działającym przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego udzieliliśmy 28 porad eksperckich dotyczących działania rad pracowników.

Na nasz wniosek  Państwowa Inspekcja Pracy upubliczniła wyniki kontroli na temat przestrzegania przez pracodawców ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników. Kontrolerzy PIP wykryli szereg nieprawidłowości w ponad połowie skontrolowanych firm. Przykładowo PIP wymienia: nieprzekazywanie radzie pracowników informacji, brak prowadzenia konsultacji z radą pracowników oraz niewłaściwego sposobu prowadzenia konsultacji, nieznajomość przepisów ustawy lub błędna ich interpretacja przez pracodawców. W trosce o prawa pracowników w 85. procentach firm, w których nie ma związków zawodowych wysłaliśmy apel do Premiera Morawieckiego o rządową nowelizację ustawy o radach pracowników. Do apelu załączyliśmy projekt nowelizacji ustawy, który przygotowaliśmy na podstawie konsultacji społecznych z radami pracowników. W 2020 roku będziemy zabiegać, by posłużył on premierowi, jako punkt wyjścia do przygotowania rządowej nowelizacji.

Zorganizowaliśmy II Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników, podczas którego w gronie ponad 100 osób rozmawialiśmy o tym jak wzmocnić rady pracowników.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

W ramach prowadzonego przez nas Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej popularyzowaliśmy wiedzę o dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym to, co dzieje się w Pekinie, Waszyngtonie czy Moskwie nie pozostaje bez wpływu na Polskę, Warszawę, a nawet Łódź.

W szkołach prowadziliśmy warsztaty edukacyjne o sprawach międzynarodowych, m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, epoce fake news’ów, globalizacji, itp. Zajęcia w szkołach, to początek budowania świadomości, że Polska i Polacy to nie osobne byty, lecz część globalnej sieci powiązań, którą obywatele powinni rozumieć.

Zorganizowaliśmy I Forum Geopolityczne, na którym rozmawialiśmy i spieraliśmy się o polską rację stanu w kontekście dynamicznej sytuacji międzynarodowej. Jeszcze kilkanaście lat temu, zajęci zmniejszaniem dystansu gospodarczo-rozwojowego pomiędzy Polską a tzw. krajami zachodnimi, te sprawy mogły nas nie interesować. Dzisiaj już nie możemy sobie pozwalać na luksus ignorancji i pozostawać w przekonaniu, że „wsi spokojna, wsi wesoła”. Świat się chwieje, globalny układ sił zmienia się każdego dnia na naszych oczach, a my musimy spróbować go zrozumieć. Panelistami byli m.in. Bartłomiej Radziejewski, Leszek Sykulski, Witold Jurasz, Radosław Pyffel czy Tomasz Sajewicz. W 2020 roku planujemy zorganizować II Forum Geopolityczne.

Organizowaliśmy debaty i spotkania poświęcone sprawom międzynarodowym. Między innymi debatę z udziałem ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza o amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Spotkanie odbyło się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku w otoczeniu najnowocześniejszego samolotu Polskich Sił Powietrznych. Była to nie lada gratka dla fanów militariów, aby z bliska podziwiać F-16. Debata zgromadziła najwyższych dowódców wojska polskiego, przedstawicieli Sejmu, władz samorządowych i wszystkich zainteresowanych, którym polskie bezpieczeństwo leży na sercu.

Dom to praca

Mocne zwycięstwo kampanii obywatelskiej „Dom to Praca” – po 13 latach naszych działań nieodpłatna praca domowa została doceniona. Prezydent Andrzej Duda podpisał rządową ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus”. Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. 

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, jednak podpisana ustawa jest pierwszym ważnym i realnym sukcesem na tej drodze.

Obywatele decydują

Odwiedziliśmy dwa kraje: Łotwę i Słowenię, w których spotkaliśmy się z kilkunastoma aktywistami, politykami, urzędnikami i uczyliśmy się od nich, jak wykorzystywać Internet w demokracji. Wyjazdy odbyły się w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego z programu GOSPOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który realizujemy w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim – Katedrą Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych oraz Uniwersytetem Łódzkim – Centrum Studiów Wyborczych. W 2020 roku będziemy badać, rozwijać, ulepszać i promować mechanizm Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Chcemy m.in. wprowadzić wykorzystywanie technologii internetowych w zbiórce podpisów.

Lepszy Transport

Sukces kampanii #MyPasażerowie – temat wykluczenia transportowego znalazł się w centrum debaty publicznej. Dzięki oddolnej presji społecznej Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło szereg zmian do projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (tzw. ustawa PKS-owa). Wyeliminowano kilka zgłoszonych przez nas poważnych wad wcześniejszej wersji projektu.

W Ministerstwie Środowiska przedstawiliśmy raport „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce”. W spotkaniu wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Michał Kurtyka oraz prezydent COP24, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz organizacji pozarządowych. Raport powstał w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) we współpracy z  federacją Transport&Environment, której członkiem od lat jest Instytut.

Walczyliśmy o mniej szkodliwe dla ludzi, klimatu i środowiska pojazdy. Wspólnie z 14 organizacjami pozarządowymi skierowaliśmy apel do Ministra Środowiska o wsparcie norm emisji proponowanych przez Parlament Europejski, promocję zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych i autobusów.

Rozpoczęliśmy akcję „Nie mieli szans…” w ramach kolejnej odsłony kampanii „Tiry na tory”. Domagamy się zmniejszenia liczby tirów na polskich drogach poprzez zwiększenie przewozu towarów koleją. Chcemy przenieść tiry, które przejeżdżają przez nasz kraj w tzw. tranzycie. Jesteśmy za wdrożeniem w transporcie zasad: „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Uważamy, że przenoszenie kosztów leczenia ofiar wypadków, hałasu i spalin na społeczeństwo jest niesprawiedliwe. „Tiry na tory” to mniej wypadków, mniej korków, mniej smogu. „Tiry na tory” to więcej bezpiecznych dróg, więcej zaoszczędzonego czasu, więcej czystego powietrza.

Rewolucja Energetyczna

Uczestniczyliśmy w konsultacjach publicznych ważnych strategii państwa, mających wpływ na przyszłość polskiej polityki energetycznej – złożyliśmy uwagi zarówno do projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP2040) w ramach konsultacji ogłoszonych przez Ministerstwo Energii, jak i „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK)”.

Przygotowaliśmy polską wersję publikacji „The Black Book of Bioenergy”. „Czarna Księga Bioenergii” prezentuje przykłady zastosowania w państwach Unii biomasy w produkcji energii – to tzw. bioenergia. Bioenergia miała być odpowiedzią na palący problem energetyczny, spowodowany koniecznością zastępowania paliw kopalnych innymi surowcami, odnawialnymi źródłami energii. Niestety, lekarstwo okazało się gorsze niż choroba, co publikacja ukazuje na przykładach poszczególnych krajów członkowskich UE.

Przygotowaliśmy polskie napisy do filmu dokumentalnego „Palący problem” („Burning issue – When bioenergy goes bad”). „Palący problem” analizuje podobne problemy do pokazanych w „Czarnej Księdze Bioenergii”. Bioenergia (energia ze spalania materiałów biologicznych, głównie drewna) przez długi czas postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak energia słoneczna i wiatrowa, niekoniecznie taka jest. Czasem jest fałszywą nadzieją na „czyste” odejście od paliw kopalnych. Dlatego też zaprezentowaliśmy „Palący problem” podczas tegorocznego Obozu dla Klimatu.

W czasie „Międzynarodowego Dnia Lasów” zwróciliśmy się – razem z ponad 40 organizacjami pozarządowymi, ekspertami ds. leśnictwa oraz obrońcami przyrody z całego świata – do przyszłych posłów Parlamentu Europejskiego o zobowiązanie się do promowania polityki ochrony i przywracania lasów.

Z naszej inicjatywy powstał list, który podpisali naukowcy – specjaliści zajmujący się środowiskiem i klimatem z najważniejszych ośrodków naukowych i badawczych z całej Polski. Polscy naukowcy apelują w liście otwartym do Rządu i Parlamentu o ograniczenie wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii.

Więcej na www.instytutsprawobywatelskich.pl


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000191928
 • Konto:26 2490 0005 0000 4530 3441 9579
 • Adres:ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź
 • WWW:https://instytutsprawobywatelskich.pl/rozlicz-swoj-pit-z-programem-pitax/
 • E-mail:biuro@instytut.lodz.pl
 • Telefon:426301749Formularze PIT 2019/2020 dla
Instytut Spraw Obywatelskich

KRS 0000191928

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Instytut Spraw Obywatelskich

 • Od 2004 roku walczymy o dobro wspólne. Dołącz!

  Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Jesteśmy organizacją społeczną walczącą o dobro wspólne od 2004 roku.

  Na co dzień uczymy, jak korzystać z praw obywatelskich, ulepszamy prawo, pilnujemy polityków, patrzymy władzy politycznej i korporacyjnej na ręce. Domagamy się przeniesienia tirów z dróg na kolej, stoimy na straży bezpiecznej żywności, bronimy praw pracowników oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością.

  Władza powinna służyć Obywatelom, nie odwrotnie! Pomóż nam walczyć o dobro wspólne. Pomóż nam wpływać na rzeczywistość. Potrzebujemy środków, by zmienić zasady gry w Polsce.

  Przekaż swój 1% podatku na Instytut Spraw Obywatelskich.

  Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT.

 • Więcej o nas

  Sprawdź, co ważnego działo się w 2019 roku w Instytucie Spraw Obywatelskich.

  Ostatni rok to kilka sukcesów, które osiągnęliśmy wspólnie jako Społeczność Aktywnych Obywateli, jako społeczeństwo. Przedstawiamy Ci podsumowanie działań, którymi zajmowaliśmy się w 2019 roku. Chcemy, aby osoby takie jak Ty, które angażują się w nasze działania, wiedziały, ile udaje nam się wspólnie osiągnąć. A dzieje się dużo!

  Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!

  Rozpoczęliśmy akcję #NIEdlaGlifosatu w polskich miastach. Zbieraliśmy podpisy pod petycją zakazującą stosowania glifosatu (składnik środków chwastobójczych). Odnieśliśmy też pierwszy sukces! Toruń wprowadził zakaz używania środka chwastobójczego Roundup i innych zawierających glifosat na terenach zieleni miejskiej.

  Wygraliśmy w walce o prawo konsumentów do informacji. Po 10 latach kampanii obywatelskiej „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”, Parlamentarzyści powiedzieli „tak” i dali zielone światło dla rządowej ustawy o znakowaniu żywności wolnej od GMO.

  Centrum KLUCZ

  Usługi opiekuńcze oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, w której znalazły swoje miejsce  panie, które przez wiele lat pozostawały bez pracy.  Piekarnia, w której pracują osoby niepełnosprawne intelektualnie. Firma, w której osoby niesłyszące zajmują się niszczeniem dokumentów. Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy, w którym pracują wychowankowie domów dziecka. To tylko niektóre z przedsięwzięć wspieranych przez Centrum KLUCZ w 2019 roku. Z naszą pomocą w województwie łódzkim powstały 42 nowe miejsca pracy w firmach społecznych, które łączą zarabianie z zaangażowaniem społecznym i dają szansę tym, których inni dawno przekreślili.

  Pracując z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi i samorządami dzieliliśmy się wiedzą i sprawdzonymi rozwiązaniami, jak działać dla wspólnych korzyści, jak być współwłaścicielem swojego miejsca pracy, jak umacniać poczucie przynależności do wspólnoty i jak rozwijać te społeczności. Doradzaliśmy, szkoliliśmy, sieciowaliśmy, animowaliśmy, wspieraliśmy finansowo. Jednym zdaniem – pomagaliśmy kiełkować, a potem rosnąć w siłę inicjatywom, dla których najważniejszy jest człowiek i jego dobro.

  Wspólnie ze Starostwem w Tomaszowie Mazowieckim pracowaliśmy nad utworzeniem Centrum Animacji Społecznej – miejsca bliskiego mieszkańcom, w którym rozwijać się będą mogły dzieci, młodzież, seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni, czy osoby borykające się z problemami społecznymi. 

  Centrum Wspierania Rad Pracowników

  Podczas 8 szkoleń przeszkoliliśmy 67 członków rad pracowników ze skutecznego działania rady pracowników w ich zakładzie pracy. Wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Pracy działającym przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego udzieliliśmy 28 porad eksperckich dotyczących działania rad pracowników.

  Na nasz wniosek  Państwowa Inspekcja Pracy upubliczniła wyniki kontroli na temat przestrzegania przez pracodawców ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników. Kontrolerzy PIP wykryli szereg nieprawidłowości w ponad połowie skontrolowanych firm. Przykładowo PIP wymienia: nieprzekazywanie radzie pracowników informacji, brak prowadzenia konsultacji z radą pracowników oraz niewłaściwego sposobu prowadzenia konsultacji, nieznajomość przepisów ustawy lub błędna ich interpretacja przez pracodawców. W trosce o prawa pracowników w 85. procentach firm, w których nie ma związków zawodowych wysłaliśmy apel do Premiera Morawieckiego o rządową nowelizację ustawy o radach pracowników. Do apelu załączyliśmy projekt nowelizacji ustawy, który przygotowaliśmy na podstawie konsultacji społecznych z radami pracowników. W 2020 roku będziemy zabiegać, by posłużył on premierowi, jako punkt wyjścia do przygotowania rządowej nowelizacji.

  Zorganizowaliśmy II Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników, podczas którego w gronie ponad 100 osób rozmawialiśmy o tym jak wzmocnić rady pracowników.

  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

  W ramach prowadzonego przez nas Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej popularyzowaliśmy wiedzę o dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym to, co dzieje się w Pekinie, Waszyngtonie czy Moskwie nie pozostaje bez wpływu na Polskę, Warszawę, a nawet Łódź.

  W szkołach prowadziliśmy warsztaty edukacyjne o sprawach międzynarodowych, m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, epoce fake news’ów, globalizacji, itp. Zajęcia w szkołach, to początek budowania świadomości, że Polska i Polacy to nie osobne byty, lecz część globalnej sieci powiązań, którą obywatele powinni rozumieć.

  Zorganizowaliśmy I Forum Geopolityczne, na którym rozmawialiśmy i spieraliśmy się o polską rację stanu w kontekście dynamicznej sytuacji międzynarodowej. Jeszcze kilkanaście lat temu, zajęci zmniejszaniem dystansu gospodarczo-rozwojowego pomiędzy Polską a tzw. krajami zachodnimi, te sprawy mogły nas nie interesować. Dzisiaj już nie możemy sobie pozwalać na luksus ignorancji i pozostawać w przekonaniu, że „wsi spokojna, wsi wesoła”. Świat się chwieje, globalny układ sił zmienia się każdego dnia na naszych oczach, a my musimy spróbować go zrozumieć. Panelistami byli m.in. Bartłomiej Radziejewski, Leszek Sykulski, Witold Jurasz, Radosław Pyffel czy Tomasz Sajewicz. W 2020 roku planujemy zorganizować II Forum Geopolityczne.

  Organizowaliśmy debaty i spotkania poświęcone sprawom międzynarodowym. Między innymi debatę z udziałem ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza o amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Spotkanie odbyło się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku w otoczeniu najnowocześniejszego samolotu Polskich Sił Powietrznych. Była to nie lada gratka dla fanów militariów, aby z bliska podziwiać F-16. Debata zgromadziła najwyższych dowódców wojska polskiego, przedstawicieli Sejmu, władz samorządowych i wszystkich zainteresowanych, którym polskie bezpieczeństwo leży na sercu.

  Dom to praca

  Mocne zwycięstwo kampanii obywatelskiej „Dom to Praca” – po 13 latach naszych działań nieodpłatna praca domowa została doceniona. Prezydent Andrzej Duda podpisał rządową ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus”. Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. 

  Przed nami jeszcze wiele wyzwań, jednak podpisana ustawa jest pierwszym ważnym i realnym sukcesem na tej drodze.

  Obywatele decydują

  Odwiedziliśmy dwa kraje: Łotwę i Słowenię, w których spotkaliśmy się z kilkunastoma aktywistami, politykami, urzędnikami i uczyliśmy się od nich, jak wykorzystywać Internet w demokracji. Wyjazdy odbyły się w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego z programu GOSPOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który realizujemy w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim – Katedrą Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych oraz Uniwersytetem Łódzkim – Centrum Studiów Wyborczych. W 2020 roku będziemy badać, rozwijać, ulepszać i promować mechanizm Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Chcemy m.in. wprowadzić wykorzystywanie technologii internetowych w zbiórce podpisów.

  Lepszy Transport

  Sukces kampanii #MyPasażerowie – temat wykluczenia transportowego znalazł się w centrum debaty publicznej. Dzięki oddolnej presji społecznej Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło szereg zmian do projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (tzw. ustawa PKS-owa). Wyeliminowano kilka zgłoszonych przez nas poważnych wad wcześniejszej wersji projektu.

  W Ministerstwie Środowiska przedstawiliśmy raport „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce”. W spotkaniu wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Michał Kurtyka oraz prezydent COP24, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz organizacji pozarządowych. Raport powstał w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) we współpracy z  federacją Transport&Environment, której członkiem od lat jest Instytut.

  Walczyliśmy o mniej szkodliwe dla ludzi, klimatu i środowiska pojazdy. Wspólnie z 14 organizacjami pozarządowymi skierowaliśmy apel do Ministra Środowiska o wsparcie norm emisji proponowanych przez Parlament Europejski, promocję zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych i autobusów.

  Rozpoczęliśmy akcję „Nie mieli szans…” w ramach kolejnej odsłony kampanii „Tiry na tory”. Domagamy się zmniejszenia liczby tirów na polskich drogach poprzez zwiększenie przewozu towarów koleją. Chcemy przenieść tiry, które przejeżdżają przez nasz kraj w tzw. tranzycie. Jesteśmy za wdrożeniem w transporcie zasad: „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Uważamy, że przenoszenie kosztów leczenia ofiar wypadków, hałasu i spalin na społeczeństwo jest niesprawiedliwe. „Tiry na tory” to mniej wypadków, mniej korków, mniej smogu. „Tiry na tory” to więcej bezpiecznych dróg, więcej zaoszczędzonego czasu, więcej czystego powietrza.

  Rewolucja Energetyczna

  Uczestniczyliśmy w konsultacjach publicznych ważnych strategii państwa, mających wpływ na przyszłość polskiej polityki energetycznej – złożyliśmy uwagi zarówno do projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP2040) w ramach konsultacji ogłoszonych przez Ministerstwo Energii, jak i „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK)”.

  Przygotowaliśmy polską wersję publikacji „The Black Book of Bioenergy”. „Czarna Księga Bioenergii” prezentuje przykłady zastosowania w państwach Unii biomasy w produkcji energii – to tzw. bioenergia. Bioenergia miała być odpowiedzią na palący problem energetyczny, spowodowany koniecznością zastępowania paliw kopalnych innymi surowcami, odnawialnymi źródłami energii. Niestety, lekarstwo okazało się gorsze niż choroba, co publikacja ukazuje na przykładach poszczególnych krajów członkowskich UE.

  Przygotowaliśmy polskie napisy do filmu dokumentalnego „Palący problem” („Burning issue – When bioenergy goes bad”). „Palący problem” analizuje podobne problemy do pokazanych w „Czarnej Księdze Bioenergii”. Bioenergia (energia ze spalania materiałów biologicznych, głównie drewna) przez długi czas postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak energia słoneczna i wiatrowa, niekoniecznie taka jest. Czasem jest fałszywą nadzieją na „czyste” odejście od paliw kopalnych. Dlatego też zaprezentowaliśmy „Palący problem” podczas tegorocznego Obozu dla Klimatu.

  W czasie „Międzynarodowego Dnia Lasów” zwróciliśmy się – razem z ponad 40 organizacjami pozarządowymi, ekspertami ds. leśnictwa oraz obrońcami przyrody z całego świata – do przyszłych posłów Parlamentu Europejskiego o zobowiązanie się do promowania polityki ochrony i przywracania lasów.

  Z naszej inicjatywy powstał list, który podpisali naukowcy – specjaliści zajmujący się środowiskiem i klimatem z najważniejszych ośrodków naukowych i badawczych z całej Polski. Polscy naukowcy apelują w liście otwartym do Rządu i Parlamentu o ograniczenie wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii.

  Więcej na www.instytutsprawobywatelskich.pl

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000191928
 • Konto:26 2490 0005 0000 4530 3441 9579
 • Adres:ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź
 • WWW:https://instytutsprawobywatelskich.pl/rozlicz-swoj-pit-z-programem-pitax/
 • E-mail:biuro@instytut.lodz.pl
 • Telefon:426301749
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00