1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Wolnego Słowa
  KRS 0000195433

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wypełniasz PIT? Pamiętaj o SWS!

Zadania propagujące wolność słowa. Działania łączące i wspierające działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej, upowszechniające wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL.

Jak wykorzystamy 1%

Zadania propagujące wolność słowa.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Wolnego Słowa założyli uczestnicy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego oraz kultury niezależnej.
Stowarzyszenie powstało w 2003 r., zrzesza obecnie ponad tysiąc osób i jest organizacją pożytku publicznego.
Stowarzyszenie zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat oporu wobec władzy komunistycznej w latach 1956-1989 oraz promocją najnowszej historii Polski.
SWS integruje byłych działaczy podziemia oraz wspiera tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej. To wyjątkowo smutne, jak wiele bardzo zasłużonych dla Polski i Wolności osób dotknęła bieda i choroby. Dlatego, w 2012 r.
w ramach Stowarzyszenia Wolnego Słowa powołaliśmy Fundusz Zasłużonych.
Na koncie Funduszu gromadzone są środki pochodzące z darowizn, przeznaczone na pomoc dla działaczy antykomunistycznego ruchu podziemnego, ofiar stanu wojennego, w szczególności dla osób
w przeszłości więzionych i internowanych, znajdujących się dziś w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dla zagwarantowania, że zebrane środki będą wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, Stowarzyszenie powołało Radę Społeczną Funduszu Zasłużonych, która po rozpoznaniu każdego indywidualnego przypadku podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i o jej wysokości .
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa uchwałą
z dnia 27 lutego 2017 r. powołał do Rady:
Mirosława Chojeckiego - działacza opozycji
w PRL, założyciela i pierwszego szefa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, członka KSS „KOR”, szefa emigracyjnego „Kontaktu”;
Gabriela Janowskiego - działacza opozycji
w PRL, lidera NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowanego, senatora, posła kilku kadencji, ministra rolnictwa;
Przemysława Miśkiewicza - działacza opozycji w PRL, członka Solidarności Walczącej, działacza podziemnego NZS, szefa Stowarzyszenia Pokolenie;
Joannę Onyszkiewicz - działaczkę opozycji
w PRL, współpracowniczkę „Tygodnika Wojennego”, wnuczkę Marszałka Józefa Piłsudskiego;
Jana Wyrowińskiego - działacza opozycji w PRL, internowanego w Potulicach i Strzebielinku, wicemarszałka Senatu RP, współautora ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

W naszej siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie pomagamy przy ubieganiu się o:
- status działacza opozycji antykomunistycznej,
- uzyskanie poświadczenia o działalności na rzecz organizacji antykomunistycznej (uznanie lat do emerytury),
- przyznanie i nadanie odznaczeń państwowych oraz Krzyża Wolności i Solidarności.
Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie inicjowaliśmy i wspieraliśmy dobre rozwiązania w ustawie o działaczach
opozycji antykomunistycznej.
Do naszego dorobku popularyzującego wiedzę o opozycji w powojennej historii Polski należą:
- cztery wyprodukowane przez SWS filmy dokumentalne;
- archiwum liczące ponad 5000 egzemplarzy druków podziemnych;
- blisko 30 przygotowanych wystaw;
- ponad 40 publikacji;
- około 300 zorganizowanych przez SWS konferencji, spotkań środowiskowych, promocji książek;
- ponad 400 godzin przeprowadzonych lekcji „żywej historii” w szkołach ponadpodstawowych;
- nagrania ponad 700 notacji z działaczami opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.

Nasze przedsięwzięcia obejmowali honorowym patronatem m.in. Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu RP,
Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prezydent m.st. Warszawy.

Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik został powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.


 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000195433
 • Adres:ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa
 • WWW:sws.org.pl
 • E-mail:sws@sws.org.pl
 • Telefon:22 405 6630 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Wolnego Słowa

  KRS 0000195433

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

 • Wypełniasz PIT? Pamiętaj o SWS!

  Zadania propagujące wolność słowa. Działania łączące i wspierające działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej, upowszechniające wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zadania propagujące wolność słowa.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Wolnego Słowa założyli uczestnicy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego oraz kultury niezależnej.
  Stowarzyszenie powstało w 2003 r., zrzesza obecnie ponad tysiąc osób i jest organizacją pożytku publicznego.
  Stowarzyszenie zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat oporu wobec władzy komunistycznej w latach 1956-1989 oraz promocją najnowszej historii Polski.
  SWS integruje byłych działaczy podziemia oraz wspiera tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej. To wyjątkowo smutne, jak wiele bardzo zasłużonych dla Polski i Wolności osób dotknęła bieda i choroby. Dlatego, w 2012 r.
  w ramach Stowarzyszenia Wolnego Słowa powołaliśmy Fundusz Zasłużonych.
  Na koncie Funduszu gromadzone są środki pochodzące z darowizn, przeznaczone na pomoc dla działaczy antykomunistycznego ruchu podziemnego, ofiar stanu wojennego, w szczególności dla osób
  w przeszłości więzionych i internowanych, znajdujących się dziś w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dla zagwarantowania, że zebrane środki będą wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, Stowarzyszenie powołało Radę Społeczną Funduszu Zasłużonych, która po rozpoznaniu każdego indywidualnego przypadku podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i o jej wysokości .
  Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa uchwałą
  z dnia 27 lutego 2017 r. powołał do Rady:
  Mirosława Chojeckiego - działacza opozycji
  w PRL, założyciela i pierwszego szefa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, członka KSS „KOR”, szefa emigracyjnego „Kontaktu”;
  Gabriela Janowskiego - działacza opozycji
  w PRL, lidera NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowanego, senatora, posła kilku kadencji, ministra rolnictwa;
  Przemysława Miśkiewicza - działacza opozycji w PRL, członka Solidarności Walczącej, działacza podziemnego NZS, szefa Stowarzyszenia Pokolenie;
  Joannę Onyszkiewicz - działaczkę opozycji
  w PRL, współpracowniczkę „Tygodnika Wojennego”, wnuczkę Marszałka Józefa Piłsudskiego;
  Jana Wyrowińskiego - działacza opozycji w PRL, internowanego w Potulicach i Strzebielinku, wicemarszałka Senatu RP, współautora ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

  W naszej siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie pomagamy przy ubieganiu się o:
  - status działacza opozycji antykomunistycznej,
  - uzyskanie poświadczenia o działalności na rzecz organizacji antykomunistycznej (uznanie lat do emerytury),
  - przyznanie i nadanie odznaczeń państwowych oraz Krzyża Wolności i Solidarności.
  Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie inicjowaliśmy i wspieraliśmy dobre rozwiązania w ustawie o działaczach
  opozycji antykomunistycznej.
  Do naszego dorobku popularyzującego wiedzę o opozycji w powojennej historii Polski należą:
  - cztery wyprodukowane przez SWS filmy dokumentalne;
  - archiwum liczące ponad 5000 egzemplarzy druków podziemnych;
  - blisko 30 przygotowanych wystaw;
  - ponad 40 publikacji;
  - około 300 zorganizowanych przez SWS konferencji, spotkań środowiskowych, promocji książek;
  - ponad 400 godzin przeprowadzonych lekcji „żywej historii” w szkołach ponadpodstawowych;
  - nagrania ponad 700 notacji z działaczami opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.

  Nasze przedsięwzięcia obejmowali honorowym patronatem m.in. Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu RP,
  Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prezydent m.st. Warszawy.

  Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik został powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000195433
 • Adres:ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa
 • WWW:sws.org.pl
 • E-mail:sws@sws.org.pl
 • Telefon:22 405 6630
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00