• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Wolnego Słowa
  KRS 0000195433

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wypełniasz PIT? Pamiętaj o SWS!

Zadania propagujące wolność słowa. Działania łączące i wspierające działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej, upowszechniające wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL.

Jak wykorzystamy 1%

Zadania propagujące wolność słowa.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Wolnego Słowa założyli uczestnicy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego oraz kultury niezależnej.
Stowarzyszenie powstało w 2003 r., zrzesza obecnie ponad tysiąc osób i jest organizacją pożytku publicznego.
Stowarzyszenie zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat oporu wobec władzy komunistycznej w latach 1956-1989 oraz promocją najnowszej historii Polski.
SWS integruje byłych działaczy podziemia oraz wspiera tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej. To wyjątkowo smutne, jak wiele bardzo zasłużonych dla Polski i Wolności osób dotknęła bieda i choroby. Dlatego, w 2012 r.
w ramach Stowarzyszenia Wolnego Słowa powołaliśmy Fundusz Zasłużonych.
Na koncie Funduszu gromadzone są środki pochodzące z darowizn, przeznaczone na pomoc dla działaczy antykomunistycznego ruchu podziemnego, ofiar stanu wojennego, w szczególności dla osób
w przeszłości więzionych i internowanych, znajdujących się dziś w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dla zagwarantowania, że zebrane środki będą wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, Stowarzyszenie powołało Radę Społeczną Funduszu Zasłużonych, która po rozpoznaniu każdego indywidualnego przypadku podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i o jej wysokości .
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa uchwałą
z dnia 27 lutego 2017 r. powołał do Rady:
Mirosława Chojeckiego - działacza opozycji
w PRL, założyciela i pierwszego szefa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, członka KSS „KOR”, szefa emigracyjnego „Kontaktu”;
Gabriela Janowskiego - działacza opozycji
w PRL, lidera NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowanego, senatora, posła kilku kadencji, ministra rolnictwa;
Przemysława Miśkiewicza - działacza opozycji w PRL, członka Solidarności Walczącej, działacza podziemnego NZS, szefa Stowarzyszenia Pokolenie;
Joannę Onyszkiewicz - działaczkę opozycji
w PRL, współpracowniczkę „Tygodnika Wojennego”, wnuczkę Marszałka Józefa Piłsudskiego;
Jana Wyrowińskiego - działacza opozycji w PRL, internowanego w Potulicach i Strzebielinku, wicemarszałka Senatu RP, współautora ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

W naszej siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie pomagamy przy ubieganiu się o:
- status działacza opozycji antykomunistycznej,
- uzyskanie poświadczenia o działalności na rzecz organizacji antykomunistycznej (uznanie lat do emerytury),
- przyznanie i nadanie odznaczeń państwowych oraz Krzyża Wolności i Solidarności.
Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie inicjowaliśmy i wspieraliśmy dobre rozwiązania w ustawie o działaczach
opozycji antykomunistycznej.
Do naszego dorobku popularyzującego wiedzę o opozycji w powojennej historii Polski należą:
- cztery wyprodukowane przez SWS filmy dokumentalne;
- archiwum liczące ponad 5000 egzemplarzy druków podziemnych;
- blisko 30 przygotowanych wystaw;
- ponad 40 publikacji;
- około 300 zorganizowanych przez SWS konferencji, spotkań środowiskowych, promocji książek;
- ponad 400 godzin przeprowadzonych lekcji „żywej historii” w szkołach ponadpodstawowych;
- nagrania ponad 700 notacji z działaczami opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.

Nasze przedsięwzięcia obejmowali honorowym patronatem m.in. Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu RP,
Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prezydent m.st. Warszawy.

Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik został powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000195433
  • Adres:ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa
  • WWW:sws.org.pl
  • E-mail:sws@sws.org.pl
  • Telefon:22 405 6630  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Stowarzyszenie Wolnego Słowa

   KRS 0000195433

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika