1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie „Dobry Dom”

KRS 0000197865Pomagam niepełnosprawnym

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie „Dobry Dom”

KRS 0000197865Pomagam niepełnosprawnym

Prezent OPP

„Chcemy POMAGAĆ ale NIE WYRĘCZAĆ”.

Stowarzyszenie „Dobry Dom” powstało z inicjatywy grupy ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los najsłabszych.

Pomocą Stowarzyszenia objęte są osoby niepełnosprawne potrzebujące wsparcia (dzieci i osoby dorosłe o zaburzonym rozwoju fizycznym, psychicznym i mentalnym).

Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, promocja ich potencjału twórczego, zawodowego, sportowego – budowie zaplecza socjalnego w postaci mieszkań chronionych, tworzenia miejsc pracy, jak również warunków do samodzielnego rozwoju.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki z 1% zostaną przeznaczone na rozwój i wsparcie osób z niepełnosprawnością poprzez kontynuację podejmowanych działań - rozwój systemu Centrum Samodzielnego Życia osób z niepełnosprawnością.

Więcej o nas

Więcej o nas

Obecnie działania Stowarzyszenia „Dobry Dom” skupione są przede wszystkim na realizacji i rozwoju cztero-segmentowego, współgrającego ze sobą systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, nazwanego „Centrum Samodzielnego Życia”.

 • Pierwszym segmentem w działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie „Zakładu Aktywności Zawodowej” (ZAZ) w Nowej Sarzynie. Podstawową jego rolą jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dzięki podjętemu wysiłkowi obecnie w zakładzie prowadzona jest rehabilitacja dla 82 osób z niepełnosprawnością z powiatu leżajskiego oraz rzeszowskiego. Poprzez podjęcie pracy w czterech pracowniach: stolarskiej, wikliniarskiej, rzemiosł różnych oraz gastronomicznej osoby z niepełnosprawnością mają możliwość realizacji zawodowej, nie czując się wykluczonymi z życia publicznego oraz odnajdują w sobie na nowo poczucie własnej wartości i przydatności. Praca w ZAZ ma charakter rehabilitacji zawodowej, jej celem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do aktywności na otwartym rynku pracy.
 • Drugim segmentem wykorzystywanym w usamodzielnianiu osób z niepełnosprawnością jest prowadzenie „Mieszkania treningowego”. Mieszkanie jest doskonałą formą „treningu”, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, trening umiejętności gospodarowania budżetem, odpowiedzialności za siebie, dbania o czystość, przyrządzania posiłków, a także nabycia umiejętności dbania o drugiego człowieka i budowania prawidłowych relacji międzyludzkich. Działania te, mają niewątpliwy wpływ na usamodzielnienie się, samodowartościowanie, nabranie pewności siebie, przezwyciężenie własnych lęków jak również konieczność wyjścia do ludzi. 
 • Trzecim segmentem w działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie „Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego”. Głównym celem OREW-u jest kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc (rehabilitacyjna, medyczna, edukacyjna, terapeutyczna, psychologiczna i logopedyczna) dzieciom i młodzieży z głęboką i sprzężoną niepełnosprawnością, które wymagają pomocy rehabilitacyjno - edukacyjnej dostosowanej indywidualnie do ich stanu psychofizycznego. Ośrodek rehabilitując, ucząc i wychowując, stwarza nie tylko warunki do rozwoju, ale także pomaga odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Wspieramy ich bliskich, by mogli sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt pojawienia się w ich życiu niepełnosprawnego dziecka, by byli jak najlepiej przygotowani na wspólne z nim życie, by wreszcie potrafili przekształcić własne – często niezwykle bolesne – doświadczenia, w umiejętność dzielenia się nimi z innymi, tym samym - w bardzo szczególny sposób - innym pomagając.
 • Czwartym segmentem wsparcia ON w rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwijaniu życiowej samodzielności oraz możliwości twórczych i edukacyjnych są podjęte prace nad stworzeniem „Mieszkań chronionych” (segment w trakcie budowy). Często zdarza się, że osoby niepełnosprawne na skutek śmierci rodziców lub ich podeszłego wieku zostają pozbawione niezbędnej opieki. Brak alternatywnej opieki  powoduje, że trafiają do Domów Pomocy Społecznej, które z reguły przygotowane są głównie do opieki nad osobami starszymi. Ze względu na swój charakter najczęściej nie w pełni przystosowane są do stymulowania swych podopiecznych (zwłaszcza ludzi młodych) do dalszego rozwoju edukacyjnego, zawodowego czy społecznego, przez co skazuje się je na powolną wegetację bez perspektyw na dalszy rozwój. Mieszkania chronione będą formą pomocy osobom niepełnosprawnym (wcześniej usamodzielnianych w Mieszkaniu treningowym) - do czasu uzyskania przez nich innych możliwości zamieszkania poza ośrodkiem. Mieszkanie, zapewniać będzie warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w połączeniu z integracją ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione będzie miejscem – domem, w którym osoby niepełnosprawne będą wzajemnie się wspierać i nawzajem sobie pomagać (osoby z niepełnosprawnością intelektualną pomagają osobom z niepełnosprawnością ruchową i odwrotnie), zgodnie z zasadą minimalizacji pomocy a maksymalizacji samodzielności. Chcemy aby mieszkanie stało się prawdziwym domem, w którym powstają pozytywne relację między ludzkie, poprzez wzajemne uzupełnianie się. (Obecnie trwają prace remontowo-budowlane adaptujące pomieszczenia pod potrzeby osób niepełnosprawnych).
 • Kolejnym filarem zamykającym całościowy systemu działalności Stowarzyszenia jest „Wolontariat”. Współpraca osób niepełnosprawnych z wolontariuszami oraz wspólnie podejmowane działania mają na celu zachęcanie i zaangażowanie młodych ludzi do pracy na rzecz drugiego człowieka. Działania te rozwijają i integrują osoby pełnosprawne z niepełnosprawnymi poprzez wspólne działania realizowane w gronie rówieśników.

Poza realizacją i rozwojem wyżej wymienionego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym Stowarzyszenie inicjuje i realizuje rok rocznie następujące działania.

 • „Powiatowe Przeglądy Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnością”.
 • Warsztaty z zakresu technik przenoszenia, asekuracji oraz pomocy osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózku inwalidzkim. Warsztaty kierowane są m.in. do młodzieży, dorosłych, wolontariuszy, opiekunów ON.
 • Przedwakacyjne kampanie profilaktyczno-edukacyjne pn. „Bezpieczne Wakacje”. Celem kampanii jest uświadomienie młodym ludziom jakie skutki niosą za sobą ryzykowne skoki do wody oraz nieodpowiedzialne zachowanie się na ulicach.
 • Letnie kolonie i obozy integracyjne z udziałem osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży.
 • Uczestnictwo z osobami niepełnosprawnymi oraz wolontariuszami w  pierwszych etapach pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
 • Hasło "Zostań Pomocnikiem Świętego Mikołaja" towarzyszy akcjom zbiórki słodyczy, którymi zostają obdarowane dzieci z ubogich rodzin, dzieci przebywające na oddziale dziecięcym w szpitalu, pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz podopieczni ośrodków i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Coroczne wizyt św. Mikołaja z wolontariuszami u dzieci przebywających w szpitalu Powiatowym w Leżajsku.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000197865
 • Konto:62 1140 1225 0000 2350 1300 1001
 • Adres:Wola Zarczycka 129 A; 37-311 Wola Zarczycka
 • WWW:www.dobrydom.org
 • E-mail:biuro@dobrydom.org
 • Telefon:17 240 10 42

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie „Dobry Dom”” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie „Dobry Dom”

KRS 0000197865

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00