1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  STOWARZYSZENIE "OTWARTY DOM" POMOC POLSKIM DZIECIOM NA WSCHODZIE
  KRS 0000198075

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie.

Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, non profit – nie prowadzimy działalności gospodarczej, utrzymujemy się ze składek członkowskich i darowizn. Działamy na terenie Litwy, Podlasia i Polsce Centralnej. Wspomagamy domy dziecka i ubogie polskie rodziny na Litwie. Zapraszamy je od 2000 roku na święta i wakacje. Udzielamy pomocy rodzinom z Podlasia. Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności.

Jak wykorzystamy 1%

Z 1% wykorzystamy finanse na przywiezienie i odwiezienie dzieci z Litwy na Wielkanoc. Wakacji i Boże Narodzenie. Zakupimy również artykuły szkolne, ubrania , obuwie dzieciom klas I-III z gimnazjum w Bujwidzach oraz dzieciom z domów dziecka w Podbrodziu, Gejsiszkach, Kowalczukach na Litwie. Zakupimy również wyprawki tegorocznym absolwentom polskiego gimnazjum z Bujwidz – 14 osobom (pościel, ręczniki, garnki, AGD itp...) na nowy samodzielny etap życia.

Więcej o nas

Zapraszanie dzieci na święta i wakacje do Polski

Od 20 lat co roku, zapraszamy na Wielkanoc, wakacje i Boże Narodzenie do rodzin w Polsce wychowanków domów dziecka na Litwie (z Podbrodzia, Wilna, Niemenczyna) oraz z ubogich rodzin z Nowej Wilejki, Bujwidz. Zgłaszaja się rodziny zarówno z Podlsaia jak i Polski Centralnej. Dzięki temu dzieci doskonalą mowę ojczystą, poznaj a polską kulturę, obyczaje. Mają poczucie dumy narodowej, nie wstydzą się swoich korzeni. Liczne wycieczki po urokliwych zakątkach naszego kraju budzą wrażliwość dzieci na jego piękno.

Pomoc charytatywna Rodakom z Litwy

Systematycznie od 1995roku, około 4-5 razy do roku jeździmy na Litwę z darowiznami w postaci: odzieży, obuwia, śrokdów czystości, art. szklnych, a przede wszystkim żywności. Obdarowujemy parafian z Powiewiórki, dzieci i ubogie rodziny z Bujwidz, Nowej Wilejki, Podbrodzia. Co roku robimy również wybrawki szkolne pierwszakom oraz absolwentom gimnazjów – maturzystom.

Paczki świąteczne

Co roku przygotowujemy również paczki świąteczne „zajączki” na Wielkanoc oraz paczki od św. Mikołaja na Boże Narodzenie (około 200-300 paczek). Obdarowujemy również dzieci naszych podopiecznych z regionu (około 10 -25-ro dzieci.

Budzenie ducha narodowego wśród Rodaków na Litwie

Każdorazowo odwiedzamy Zułowo oraz Powiewiórkę – kościół św. Kazimierza, gdzie był chrzczony Marszałek Józef Piłsudski. Zaprosiliśmy młodzież z Bujwiedz i Podbrodzia do pomocy w ukwieceniu i obsadzeniu tujami terenu wokół kościoła. Zapoznaliśmy dzieci z sylwetką bohatera narodowego. Zawieźliśmy również dzieci z Nowej Wilejki do Ostrej Bramy. Budzimy wśród Polków na Litwie poczucie dumy narodowej, godności i domagania się respektowanie mniejszości narodowej.

Młodzież z kilkunastu gimnazjów – laureatów konkursu historycznego w Wilnie zaprosiliśmy na trzydniowa wycieczkę na Podlaskie i do Warszawy. Obejrzeliśmy m.in. wystawę w Muzeum Powstania Warszawskiego, zwiedziliśmy Tykocin, Bohoniki.

Uczestniczenie w corocznej zbiórce żywności organizowanej przez Suwalski Bank Żywności.

Trzy razy do roku około 60 wolontariuszy uczestniczy w zbiórce żywności w dwóch marketach: Zodiaku i Biedronce. Inicjatorem i organizatorem akcji są członkowie Stowarzyszenia Otwarty Dom. Zajmują się oni również przewiezieniem żywności – segregowaniem, wysłaniem sprawozdań do Suwalskiego Banku Żywności a także dystrybucją dla potrzebujących.

Organizowanie imprez okolicznościowych.

Co roku w grudniu lub styczniu organizujemy spotkania opłatkowe dla członków Stowarzyszenia Otwarty Dom, darczyńców, sympatyków. Każdorazowo uczestniczą w spotkaniu zaprzyjaźnieni księża. Zapraszamy również rodziny wraz z dziećmi które goszczącą. Dzielimy się opłatkiem również z podopiecznymi.

Co roku organizujemy zjazd członków Stowarzyszenia. Dokonujemy ewentualnych zmian w zarządzie, opracowujemy plan działania, przedstawiane są sprawozdania z naszej działalności.

Dyżury w Stowarzyszeniu.

Systematycznie w każda środę, w magazynie Stowarzyszenia przy ul. Hallera 8 pełnią dyżury wolontariusze, dodatkowo zaś po uzgodnieniu telefonicznym. W pierwszą środę każdego miesiąca jest wydawana żywność podopiecznym Stowarzyszenia.

Wszystkie prace związane obsługa komputerowa działalności Stowarzyszenia odbywają się systematycznie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Palmowej 30.

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

1.---

2.nieodpłatna działalność statutowa:

 1. zacieśnienie więzi z macierzą poprzez kultywowanie tradycji narodowej, zwyczajów i obyczajów, doskonalenie mowy ojczystej, poszanowanie zabytków, dzieł literatury polskiej i sztuki
 2. organizowanie pobytu wychowanków w domu dziecka w rodzinach z regionu woj. Podlaskiego. Organizowanie kolonii, obozów i biwaków,
 3. działania zmierzające do integracji rodzin - zapraszanie dzieci na Święta, ferie zimowe oraz wakacje,
 4. wspomaganie członków stowarzyszenia w przypadkach losowych i trudnej sytuacji materialnej,
 5. pomoc charytatywna na rzecz dzieci i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem domów dziecka oraz ubogich rodzin z Podlasia,
 6. działalność profilaktyczna i diagnostyczna, udzielanie dzieciom niezbędnej pomocy lekarskiej,
 7. promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, pozbawionej warunków do kontynuowania nauki,
 8. organizowanie spotkań, prelekcji i pokazów, zarówno rodzinom zapraszającym dzieci jak i dzieciom z domów dziecka,
 9. działalność kulturalna i artystyczna oraz sportowa,
 10. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych promujących cele i działania stowarzyszenia,
 11. kształcenie wrażliwości estetycznej,
 12. praca w zakresie kształtowania osobowości, postawy moralnej i przygotowania młodzieży do samodzielnego życia w społeczeństwie,
 13. pozyskiwanie i kwalifikowanie rodzin, które zapraszają dzieci na Święta i wakacje,
 14. działalność turystyczno – pielgrzymkowa,
 15. współpraca ze służbą zdrowia,
 16. współpraca stowarzyszenia z instytucjami i organizacjami religijnymi oraz społecznymi, jak również placówkami oświatowymi.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000198075
 • Konto:73 102 0 13 32 0 000 1602 018 8 68 86
 • Adres:ul. PALMOWA, 30, lok. 51, 15-795 BIAŁYSTOK,
 • WWW:www.otwartydom.com.pl
 • E-mail:otwartydom@gmail.com
 • Telefon:695629678 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  STOWARZYSZENIE "OTWARTY DOM" POMOC POLSKIM DZIECIOM NA WSCHODZIE

  KRS 0000198075

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE "OTWARTY DOM" POMOC POLSKIM DZIECIOM NA WSCHODZIE

 • Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie.

  Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, non profit – nie prowadzimy działalności gospodarczej, utrzymujemy się ze składek członkowskich i darowizn. Działamy na terenie Litwy, Podlasia i Polsce Centralnej. Wspomagamy domy dziecka i ubogie polskie rodziny na Litwie. Zapraszamy je od 2000 roku na święta i wakacje. Udzielamy pomocy rodzinom z Podlasia. Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Z 1% wykorzystamy finanse na przywiezienie i odwiezienie dzieci z Litwy na Wielkanoc. Wakacji i Boże Narodzenie. Zakupimy również artykuły szkolne, ubrania , obuwie dzieciom klas I-III z gimnazjum w Bujwidzach oraz dzieciom z domów dziecka w Podbrodziu, Gejsiszkach, Kowalczukach na Litwie. Zakupimy również wyprawki tegorocznym absolwentom polskiego gimnazjum z Bujwidz – 14 osobom (pościel, ręczniki, garnki, AGD itp...) na nowy samodzielny etap życia.

 • Więcej o nas

  Zapraszanie dzieci na święta i wakacje do Polski

  Od 20 lat co roku, zapraszamy na Wielkanoc, wakacje i Boże Narodzenie do rodzin w Polsce wychowanków domów dziecka na Litwie (z Podbrodzia, Wilna, Niemenczyna) oraz z ubogich rodzin z Nowej Wilejki, Bujwidz. Zgłaszaja się rodziny zarówno z Podlsaia jak i Polski Centralnej. Dzięki temu dzieci doskonalą mowę ojczystą, poznaj a polską kulturę, obyczaje. Mają poczucie dumy narodowej, nie wstydzą się swoich korzeni. Liczne wycieczki po urokliwych zakątkach naszego kraju budzą wrażliwość dzieci na jego piękno.

  Pomoc charytatywna Rodakom z Litwy

  Systematycznie od 1995roku, około 4-5 razy do roku jeździmy na Litwę z darowiznami w postaci: odzieży, obuwia, śrokdów czystości, art. szklnych, a przede wszystkim żywności. Obdarowujemy parafian z Powiewiórki, dzieci i ubogie rodziny z Bujwidz, Nowej Wilejki, Podbrodzia. Co roku robimy również wybrawki szkolne pierwszakom oraz absolwentom gimnazjów – maturzystom.

  Paczki świąteczne

  Co roku przygotowujemy również paczki świąteczne „zajączki” na Wielkanoc oraz paczki od św. Mikołaja na Boże Narodzenie (około 200-300 paczek). Obdarowujemy również dzieci naszych podopiecznych z regionu (około 10 -25-ro dzieci.

  Budzenie ducha narodowego wśród Rodaków na Litwie

  Każdorazowo odwiedzamy Zułowo oraz Powiewiórkę – kościół św. Kazimierza, gdzie był chrzczony Marszałek Józef Piłsudski. Zaprosiliśmy młodzież z Bujwiedz i Podbrodzia do pomocy w ukwieceniu i obsadzeniu tujami terenu wokół kościoła. Zapoznaliśmy dzieci z sylwetką bohatera narodowego. Zawieźliśmy również dzieci z Nowej Wilejki do Ostrej Bramy. Budzimy wśród Polków na Litwie poczucie dumy narodowej, godności i domagania się respektowanie mniejszości narodowej.

  Młodzież z kilkunastu gimnazjów – laureatów konkursu historycznego w Wilnie zaprosiliśmy na trzydniowa wycieczkę na Podlaskie i do Warszawy. Obejrzeliśmy m.in. wystawę w Muzeum Powstania Warszawskiego, zwiedziliśmy Tykocin, Bohoniki.

  Uczestniczenie w corocznej zbiórce żywności organizowanej przez Suwalski Bank Żywności.

  Trzy razy do roku około 60 wolontariuszy uczestniczy w zbiórce żywności w dwóch marketach: Zodiaku i Biedronce. Inicjatorem i organizatorem akcji są członkowie Stowarzyszenia Otwarty Dom. Zajmują się oni również przewiezieniem żywności – segregowaniem, wysłaniem sprawozdań do Suwalskiego Banku Żywności a także dystrybucją dla potrzebujących.

  Organizowanie imprez okolicznościowych.

  Co roku w grudniu lub styczniu organizujemy spotkania opłatkowe dla członków Stowarzyszenia Otwarty Dom, darczyńców, sympatyków. Każdorazowo uczestniczą w spotkaniu zaprzyjaźnieni księża. Zapraszamy również rodziny wraz z dziećmi które goszczącą. Dzielimy się opłatkiem również z podopiecznymi.

  Co roku organizujemy zjazd członków Stowarzyszenia. Dokonujemy ewentualnych zmian w zarządzie, opracowujemy plan działania, przedstawiane są sprawozdania z naszej działalności.

  Dyżury w Stowarzyszeniu.

  Systematycznie w każda środę, w magazynie Stowarzyszenia przy ul. Hallera 8 pełnią dyżury wolontariusze, dodatkowo zaś po uzgodnieniu telefonicznym. W pierwszą środę każdego miesiąca jest wydawana żywność podopiecznym Stowarzyszenia.

  Wszystkie prace związane obsługa komputerowa działalności Stowarzyszenia odbywają się systematycznie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Palmowej 30.

  Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

  1.---

  2.nieodpłatna działalność statutowa:

  1. zacieśnienie więzi z macierzą poprzez kultywowanie tradycji narodowej, zwyczajów i obyczajów, doskonalenie mowy ojczystej, poszanowanie zabytków, dzieł literatury polskiej i sztuki
  2. organizowanie pobytu wychowanków w domu dziecka w rodzinach z regionu woj. Podlaskiego. Organizowanie kolonii, obozów i biwaków,
  3. działania zmierzające do integracji rodzin - zapraszanie dzieci na Święta, ferie zimowe oraz wakacje,
  4. wspomaganie członków stowarzyszenia w przypadkach losowych i trudnej sytuacji materialnej,
  5. pomoc charytatywna na rzecz dzieci i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem domów dziecka oraz ubogich rodzin z Podlasia,
  6. działalność profilaktyczna i diagnostyczna, udzielanie dzieciom niezbędnej pomocy lekarskiej,
  7. promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, pozbawionej warunków do kontynuowania nauki,
  8. organizowanie spotkań, prelekcji i pokazów, zarówno rodzinom zapraszającym dzieci jak i dzieciom z domów dziecka,
  9. działalność kulturalna i artystyczna oraz sportowa,
  10. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych promujących cele i działania stowarzyszenia,
  11. kształcenie wrażliwości estetycznej,
  12. praca w zakresie kształtowania osobowości, postawy moralnej i przygotowania młodzieży do samodzielnego życia w społeczeństwie,
  13. pozyskiwanie i kwalifikowanie rodzin, które zapraszają dzieci na Święta i wakacje,
  14. działalność turystyczno – pielgrzymkowa,
  15. współpraca ze służbą zdrowia,
  16. współpraca stowarzyszenia z instytucjami i organizacjami religijnymi oraz społecznymi, jak również placówkami oświatowymi.
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000198075
 • Konto:73 102 0 13 32 0 000 1602 018 8 68 86
 • Adres:ul. PALMOWA, 30, lok. 51, 15-795 BIAŁYSTOK,
 • WWW:www.otwartydom.com.pl
 • E-mail:otwartydom@gmail.com
 • Telefon:695629678
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00