1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Integralia
  KRS 0000199278

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja Integralia – tworzymy przestrzeń współPRACY

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy. Prowadzimy szkolenia i doradztwo indywidualne. Realizujemy programy stażowe, które w przypadku 50% stażystów kończą się podpisaniem umowy o pracę. Pośredniczymy w zatrudnianiu w ERGO Hestii oraz u innych pracodawców. Organizujemy warsztaty „Zmień Perspektywę” z zasad komunikacji i zachowań wobec osób z niepełnosprawnościami. Od 2017 roku działamy również dla młodzieży szkolnej, by zapobiec ich bierności w dorosłym życiu.

Jak wykorzystamy 1%

Integracja zawodowa osób z niepełnosprawnością to duże wyzwanie dla Polski. Przypominamy, że wskaźnik zatrudnienia (25%) od lat jest na zbliżonym poziomie. Najnowsze badania pokazują, że 80% tej grupy nie chce pracować. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest niewłaściwie ukształtowana postawa. Wzmacnia ją środowisko zewnętrzne, które nie wierzy w możliwości i potencjał. Chcemy to zmieniać, wychodząc na przeciw potrzebom młodzieży szkolnej.

W 2017 roku uruchomiliśmy pilotaż projektu Inspiratorium. Jego celem jest praca nad samodzielnością, umiejętnością budowania relacji oraz gotowością do podjęcia pracy. Model zakłada indywidualną pracę zarówno z uczniem, jak i rodzicem. To oni odgrywają ważną rolę w kreowaniu postawy proaktywnej swoich dzieci. Nieodłącznym partnerem projektu jest szkoła - naturalne miejsce kształtowania umiejętności społecznych. We współpracy z nauczycielami możemy dokonywać właściwej diagnozy sytuacji. Określać możliwości rozwoju oraz zmian, które powinny nastąpić po stronie ucznia, rodzica oraz szkoły, by zwiększyć szanse sukces zawodowy w przyszłości. To również miejsce spotkań każdej ze stron, co znacząco ułatwia realizację programu.

By rozwijać projekt i jego zasięg konieczne jest w pierwszym kroku pozyskanie przychylności szkół oraz samych potencjalnych zainteresowanych. W tym celu planujemy organizować „Dzień z Integralią”, zapraszając do siebie. Chcemy spotkać uczniów z osobami z niepełnosprawnościami, którzy pracują. Chcemy poprzez historie tych osób pokazać, że warto zawalczyć o siebie. Wskazać, że są organizacje, które mogą wspierać w rozwoju, ale, że dużo zależy od samych osób z niepełnosprawnością. To działanie ma zachęcić oraz przekonać do tego, by podjąć wysiłek i popracować nad sobą.

W kolejnym kroku chcemy zaproponować:

 • uczniowi indywidualną pracę z trenerem rozwoju osobistego oraz doradcą zawodowym,
 • rodzicowi spotkania z doradcą rodzica,
 • nauczycielowi wskazówki, co warto zmienić, by maksymalnie wykorzystać możliwości ucznia.

Tylko w przypadku intensywnej, regularnej pracy jesteśmy w stanie osiągać oczekiwane rezultaty. Takie wnioski dał na pilotaż z 2017/2018 r. Wówczas wsparciem objęliśmy dziesięcioro uczniów XXIII Liceum w Gdańsku. W ciągu 8 miesięcy przeprowadziliśmy blisko 350 godzin sesji z doradcami dla młodzieży oraz ich rodziców. Zdajemy sobie sprawę, że to zaledwie namiastka procesu wsparcia. Jesteśmy jednak dumni, z tego ile udało się osiągnąć w pracy z tą młodzieżą. Czasami wystarczy niewiele, by nastąpiła znacząca zmiana. Dzięki naszemu projektowi dwie młode osoby z dużą świadomością podejmują pierwsze prace. Pozostali uczestnicy jeszcze się uczą. Wierzymy, że oni również nie pozostaną bierni po zakończeniu szkoły.

To, co udaje nam się robić na tym polu, najlepiej obrazuje komentarz współpracującej z nami nauczycielki: „Bardzo miłym zaskoczeniem było to, że dzisiaj rano nasza niewidoma uczennica przyszła do szkoły – wyciągnęła laskę (nawet nie wiedziałam, że ją posiada) i powiedziała, że od dzisiaj mam jej nie prowadzić pod rękę po szkole, tylko jej asystować. Stwierdziła, że musi być bardziej samodzielna i że wizyta u Was ją zainspirowała.”

Dużo pracy, wielu zaangażowanych specjalistów wymaga konkretnych nakładów finansowych.  Dlatego w tym miejscu kierujemy prośbę do Państwa, by swój 1% zainwestować w przyszłość zawodową młodzieży z niepełnosprawnością. Wychodzimy z założenia, że „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Mamy nadzieję, że inne instytucje, po pierwszych naszych sukcesach będą postępować w myśl tej maksymy. I, że proponowane przez nas rozwiązanie znajdzie zastosowanie w systemie szkolnictwa.

Wspierając naszą fundację, przyłączasz się do zmiany sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce!

Więcej o nas

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy. Prowadzimy szkolenia i doradztwo indywidualne. Pośredniczymy w zatrudnianiu w ERGO Hestii oraz u innych pracodawców. Organizujemy warsztaty „Zmień Perspektywę” z zasad komunikacji i zachowań wobec osób z niepełnosprawnościami. Od 2017 roku działamy również dla młodzieży szkolnej, by zapobiec ich bierności w dorosłym życiu. Za działania na polu aktywizacji zawodowej doceniono nas nagrodą Super Lodołamacza w 2016 r. oraz statuetką Pomorskie Sztormy w 2018 r.

Główna działalność

Zajmujemy się wsparciem osób z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy zgodnej z kompetencjami. Jak to robimy? Wszystko zależy od tego, czy zgłaszająca się do nas osoba jest gotowa do podjęcia pracy. Jeśli barierą jest brak otwartości ze strony pracodawcy, to stajemy się głównie pośrednikiem. Szukamy stanowiska, rozwiewamy wątpliwości, ułatwiamy kontakt między stronami. Coraz częściej poszukujemy pracowników na zlecenie różnych firm. To wyraźny znak, że osoby z niepełnosprawnościami znajdują się w obrębie zainteresowań pracodawców. Dla osób potrzebujących głównie zdobycia pierwszego doświadczenia oferujemy udział w programach stażowych.

A co jeśli pracownik nie spełnia oczekiwań rynku pracy?

W sytuacji kiedy kandydat ma trudności z podjęciem pracy, ze względu na pewne obawy wynikające z ograniczeń, niepewność co do swoich kompetencji, wówczas włączamy go w kompleksowy program wsparcia. Celem jest określenie ścieżki rozwoju zawodowego, wzmocnienie pewności siebie i aktywizacja zawodowa. Program trwa na ogół 6 miesięcy. Uwzględnia indywidualne spotkania ze specjalistami ds. kariery, warsztaty grupowe oraz kursy i szkolenia, podnoszące kwalifikacje. Po 3 miesiącach intensywnej pracy uczestnik odbywa 3-miesięczny płatny staż, dobierany pod katem kompetencji. Ponadto nasi beneficjenci mogą na co dzień korzystać z porad pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Powyżej opisane działania kierujemy do osób dorosłych.

Nowe wyzwanie - młodzież

Po 15 latach działalności w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami odczuliśmy dużą potrzebę wsparcia młodszej grupy – młodzieży szkolnej. Chcemy zapobiegać ich bezradności i bierności w dorosłym życiu. Chcemy dać im poczucie wiary we własne możliwości, przedstawić pozytywne wizje przyszłości, wspomóc we właściwych wyborach edukacyjno-zawodowych. Pilotaż tego działania przeprowadziliśmy na przełomie 2017/2018 roku. Wnioski zachęciły nas do tego, by nie rezygnować i dalej rozwijać ten projekt. Stał się dla nas celem, na który chcemy pozyskiwać środki z kampanii 1%. Więcej szczegółów opisaliśmy w sekcji „jak wykorzystamy 1%”.

Edukacja kluczem do pełnej integracji

Zdajemy sobie sprawę, iż przyczynami bezrobocia osób z niepełnosprawnościami w Polsce są niewiedza, stereotypowe postrzeganie, lęk, itp. Obserwujemy, że czasem łatwiej jest pominąć osobę z niepełnosprawnością, niż dostrzec w niej potencjał na pracownika, partnera, przyjaciela czy klienta. Dlatego od kilku lat prowadzimy działalność edukacyjną na temat niepełnosprawności pod nazwą „Zmień Perspektywę”. Uczestnikom warsztatów zapewniamy doświadczenie bezpośredniego kontaktu z osobami o różnych stopniach sprawności. Dodajemy im odwagi, pokazujemy inne spojrzenie na niepełnosprawność. Udowadniamy, że nie ma się czego bać, że osoby te, tak jak każdy inny, mają swoje marzenia, troski, pasje i wyzwania, którym muszą sprostać. Opinie uczestników oraz słowa uznania są dla nas siłą napędową, by docierać jak najszerzej do różnych, nowych grup odbiorców.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000199278
 • Konto:89 124 0 54 00 1 111 0000 491 5 87 08
 • Adres:ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • WWW:integralia.pl
 • E-mail:fundacja@integralia.pl
 • Telefon:58 555 60 90 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Integralia

  KRS 0000199278

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Integralia

 • Fundacja Integralia – tworzymy przestrzeń współPRACY

  Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy. Prowadzimy szkolenia i doradztwo indywidualne. Realizujemy programy stażowe, które w przypadku 50% stażystów kończą się podpisaniem umowy o pracę. Pośredniczymy w zatrudnianiu w ERGO Hestii oraz u innych pracodawców. Organizujemy warsztaty „Zmień Perspektywę” z zasad komunikacji i zachowań wobec osób z niepełnosprawnościami. Od 2017 roku działamy również dla młodzieży szkolnej, by zapobiec ich bierności w dorosłym życiu.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Integracja zawodowa osób z niepełnosprawnością to duże wyzwanie dla Polski. Przypominamy, że wskaźnik zatrudnienia (25%) od lat jest na zbliżonym poziomie. Najnowsze badania pokazują, że 80% tej grupy nie chce pracować. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest niewłaściwie ukształtowana postawa. Wzmacnia ją środowisko zewnętrzne, które nie wierzy w możliwości i potencjał. Chcemy to zmieniać, wychodząc na przeciw potrzebom młodzieży szkolnej.

  W 2017 roku uruchomiliśmy pilotaż projektu Inspiratorium. Jego celem jest praca nad samodzielnością, umiejętnością budowania relacji oraz gotowością do podjęcia pracy. Model zakłada indywidualną pracę zarówno z uczniem, jak i rodzicem. To oni odgrywają ważną rolę w kreowaniu postawy proaktywnej swoich dzieci. Nieodłącznym partnerem projektu jest szkoła - naturalne miejsce kształtowania umiejętności społecznych. We współpracy z nauczycielami możemy dokonywać właściwej diagnozy sytuacji. Określać możliwości rozwoju oraz zmian, które powinny nastąpić po stronie ucznia, rodzica oraz szkoły, by zwiększyć szanse sukces zawodowy w przyszłości. To również miejsce spotkań każdej ze stron, co znacząco ułatwia realizację programu.

  By rozwijać projekt i jego zasięg konieczne jest w pierwszym kroku pozyskanie przychylności szkół oraz samych potencjalnych zainteresowanych. W tym celu planujemy organizować „Dzień z Integralią”, zapraszając do siebie. Chcemy spotkać uczniów z osobami z niepełnosprawnościami, którzy pracują. Chcemy poprzez historie tych osób pokazać, że warto zawalczyć o siebie. Wskazać, że są organizacje, które mogą wspierać w rozwoju, ale, że dużo zależy od samych osób z niepełnosprawnością. To działanie ma zachęcić oraz przekonać do tego, by podjąć wysiłek i popracować nad sobą.

  W kolejnym kroku chcemy zaproponować:

  • uczniowi indywidualną pracę z trenerem rozwoju osobistego oraz doradcą zawodowym,
  • rodzicowi spotkania z doradcą rodzica,
  • nauczycielowi wskazówki, co warto zmienić, by maksymalnie wykorzystać możliwości ucznia.

  Tylko w przypadku intensywnej, regularnej pracy jesteśmy w stanie osiągać oczekiwane rezultaty. Takie wnioski dał na pilotaż z 2017/2018 r. Wówczas wsparciem objęliśmy dziesięcioro uczniów XXIII Liceum w Gdańsku. W ciągu 8 miesięcy przeprowadziliśmy blisko 350 godzin sesji z doradcami dla młodzieży oraz ich rodziców. Zdajemy sobie sprawę, że to zaledwie namiastka procesu wsparcia. Jesteśmy jednak dumni, z tego ile udało się osiągnąć w pracy z tą młodzieżą. Czasami wystarczy niewiele, by nastąpiła znacząca zmiana. Dzięki naszemu projektowi dwie młode osoby z dużą świadomością podejmują pierwsze prace. Pozostali uczestnicy jeszcze się uczą. Wierzymy, że oni również nie pozostaną bierni po zakończeniu szkoły.

  To, co udaje nam się robić na tym polu, najlepiej obrazuje komentarz współpracującej z nami nauczycielki: „Bardzo miłym zaskoczeniem było to, że dzisiaj rano nasza niewidoma uczennica przyszła do szkoły – wyciągnęła laskę (nawet nie wiedziałam, że ją posiada) i powiedziała, że od dzisiaj mam jej nie prowadzić pod rękę po szkole, tylko jej asystować. Stwierdziła, że musi być bardziej samodzielna i że wizyta u Was ją zainspirowała.”

  Dużo pracy, wielu zaangażowanych specjalistów wymaga konkretnych nakładów finansowych.  Dlatego w tym miejscu kierujemy prośbę do Państwa, by swój 1% zainwestować w przyszłość zawodową młodzieży z niepełnosprawnością. Wychodzimy z założenia, że „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Mamy nadzieję, że inne instytucje, po pierwszych naszych sukcesach będą postępować w myśl tej maksymy. I, że proponowane przez nas rozwiązanie znajdzie zastosowanie w systemie szkolnictwa.

  Wspierając naszą fundację, przyłączasz się do zmiany sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce!

 • Więcej o nas

  Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy. Prowadzimy szkolenia i doradztwo indywidualne. Pośredniczymy w zatrudnianiu w ERGO Hestii oraz u innych pracodawców. Organizujemy warsztaty „Zmień Perspektywę” z zasad komunikacji i zachowań wobec osób z niepełnosprawnościami. Od 2017 roku działamy również dla młodzieży szkolnej, by zapobiec ich bierności w dorosłym życiu. Za działania na polu aktywizacji zawodowej doceniono nas nagrodą Super Lodołamacza w 2016 r. oraz statuetką Pomorskie Sztormy w 2018 r.

  Główna działalność

  Zajmujemy się wsparciem osób z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy zgodnej z kompetencjami. Jak to robimy? Wszystko zależy od tego, czy zgłaszająca się do nas osoba jest gotowa do podjęcia pracy. Jeśli barierą jest brak otwartości ze strony pracodawcy, to stajemy się głównie pośrednikiem. Szukamy stanowiska, rozwiewamy wątpliwości, ułatwiamy kontakt między stronami. Coraz częściej poszukujemy pracowników na zlecenie różnych firm. To wyraźny znak, że osoby z niepełnosprawnościami znajdują się w obrębie zainteresowań pracodawców. Dla osób potrzebujących głównie zdobycia pierwszego doświadczenia oferujemy udział w programach stażowych.

  A co jeśli pracownik nie spełnia oczekiwań rynku pracy?

  W sytuacji kiedy kandydat ma trudności z podjęciem pracy, ze względu na pewne obawy wynikające z ograniczeń, niepewność co do swoich kompetencji, wówczas włączamy go w kompleksowy program wsparcia. Celem jest określenie ścieżki rozwoju zawodowego, wzmocnienie pewności siebie i aktywizacja zawodowa. Program trwa na ogół 6 miesięcy. Uwzględnia indywidualne spotkania ze specjalistami ds. kariery, warsztaty grupowe oraz kursy i szkolenia, podnoszące kwalifikacje. Po 3 miesiącach intensywnej pracy uczestnik odbywa 3-miesięczny płatny staż, dobierany pod katem kompetencji. Ponadto nasi beneficjenci mogą na co dzień korzystać z porad pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Powyżej opisane działania kierujemy do osób dorosłych.

  Nowe wyzwanie - młodzież

  Po 15 latach działalności w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami odczuliśmy dużą potrzebę wsparcia młodszej grupy – młodzieży szkolnej. Chcemy zapobiegać ich bezradności i bierności w dorosłym życiu. Chcemy dać im poczucie wiary we własne możliwości, przedstawić pozytywne wizje przyszłości, wspomóc we właściwych wyborach edukacyjno-zawodowych. Pilotaż tego działania przeprowadziliśmy na przełomie 2017/2018 roku. Wnioski zachęciły nas do tego, by nie rezygnować i dalej rozwijać ten projekt. Stał się dla nas celem, na który chcemy pozyskiwać środki z kampanii 1%. Więcej szczegółów opisaliśmy w sekcji „jak wykorzystamy 1%”.

  Edukacja kluczem do pełnej integracji

  Zdajemy sobie sprawę, iż przyczynami bezrobocia osób z niepełnosprawnościami w Polsce są niewiedza, stereotypowe postrzeganie, lęk, itp. Obserwujemy, że czasem łatwiej jest pominąć osobę z niepełnosprawnością, niż dostrzec w niej potencjał na pracownika, partnera, przyjaciela czy klienta. Dlatego od kilku lat prowadzimy działalność edukacyjną na temat niepełnosprawności pod nazwą „Zmień Perspektywę”. Uczestnikom warsztatów zapewniamy doświadczenie bezpośredniego kontaktu z osobami o różnych stopniach sprawności. Dodajemy im odwagi, pokazujemy inne spojrzenie na niepełnosprawność. Udowadniamy, że nie ma się czego bać, że osoby te, tak jak każdy inny, mają swoje marzenia, troski, pasje i wyzwania, którym muszą sprostać. Opinie uczestników oraz słowa uznania są dla nas siłą napędową, by docierać jak najszerzej do różnych, nowych grup odbiorców.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000199278
 • Konto:89 124 0 54 00 1 111 0000 491 5 87 08
 • Adres:ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • WWW:integralia.pl
 • E-mail:fundacja@integralia.pl
 • Telefon:58 555 60 90
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00