1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowa-Miasto
KRS 0000199280

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowa-Miasto
KRS 0000199280

Prezent OPP

Bogu na Chwałę - Ludziom na Ratunek

Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowa-Miasto liczy obecnie 47 członków, od końca roku 2021 posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jako organizacja
działamy w 3 głównych obszarach określonych w naszym statucie:
- Działalność ratowniczo-gaśnicza: corocznie odnotowuje największą ilość wyjazdów na terenie gminy i całego powiatu opolskiego (w 2021 - 122 wyjazdy, 2020-99 akcje)
- Prewencja wśród dzieci i młodzieży: prowadzimy Dziecięcą Drużynę Pożarniczą oraz przeprowadzamy pogadanki z zakresu pierwszej pomocy i bezpiecznego zachowania się w szkole podstawowej i przedszkolach
- Wolontariat na rzecz mieszkańców gminy Poniatowa: działamy na zlecenia Gminy Poniatowa m.in. transport osób na szczepienia ,współpraca z Ośrodkiem Opieki Społecznej, pokazy pierwszej pomocy, pomoc w organizacji wspólnych przedsięwzięć z UM Poniatowa.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki uzyskane z 1% w całości zostaną przeznaczone na zakup:

- sprzętów potrzebnych do ratowania życia i mienia: węże, prądownice, agregaty, aparaty powietrzne

- umundurowania ochronnego

- środków medycznych, kompresów, hydrożeli

- rękawice ochronne i kominiarki

- sprzęt oświetleniowy

- sprzęt do ratownictwa wodnego

- sprzęt do ratownictwa drogowego

Więcej o nas

Więcej o nas

OSP Poniatowa-Miasto została założona w 1997 i naszym głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Poniatowa. Wraz z naszym rozwojem - zakres naszych działań się zmieniał aż finalnie wszystkie nasze działania zostały zapisane w statucie:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie, w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 3. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
  ekologicznych związanych z ochroną środowiska, ratownictwa drogowego, ratownictwa wodnego, oraz innych klęsk i zdarzeń.
 4. Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą.
 5. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 6. Upowszechnianie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 8. Prowadzenie działalności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Działalność charytatywna.
 10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 11. Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
 12. Likwidacja miejscowych zagrożeń.
 13. Działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, zwłaszcza integracji społecznej wokół OSP i gminy Poniatowa.
 14. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 15. Aktywizowanie oraz wspieranie społeczności obszarów wiejskich i miejskich.
 16. Realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla Stowarzyszenia.
 17. Promocja działalności OSP.
 18. Działania na rzecz ochrony środowiska.

 Chcemy aby OSP Poniatowa - Miasto była wysoce wyspecjalizowaną jednostką ratowniczo-gaśniczą, odpowiednio wyszkoloną  wyposażoną w nowoczesny sprzęt do ratowania życia. Z racji posiadanego sprzętu będzie wzywana do różnego typu miejscowych zagrożeń, które będzie mogła zlikwidować. Jednocześnie z racji częstego uczestnictwa w działaniach ratowniczych część sprzętu ulega zniszczeniu lub zużyciu i trzeba go wymieniać na nowy. Wszystko to sprawia, że potrzebne są fundusze mogące poprawić funkcjonowanie naszej organizacji.

Każda organizacja, a zwłaszcza stowarzyszenie działające w ramach wolontariatu boryka się z różnymi problemami. Nie inaczej jest też w przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jako organizacja non profit, w której nikt nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją działalność - problemem jest czynnik ludzki oraz wiek. Kolejną trudnością z jaką się stykamy to brak odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej strażaków. Następny, ale równie ważny i duży problem to brak odpowiedniego sprzętu. Corocznie spotykamy się z nowymi zagrożeniami (w 2020 pojawił się Covid-19), Od roku 2020 OSP należące do systemu KSRG biorą udział w likwidacji zagrożeń, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Nowe obowiązki, to też nowe zadania i nowe sposoby działań, więc konieczne jest zdobycie nowych umiejętności teoretycznych i praktycznych. Problemem jest trudność w organizacji profesjonalnych szkoleń strażackich. Wszystkie problemy są bardzo istotne i ściśle się ze sobą wiążą i wzajemnie na siebie wpływają.

WSZYSTKIE TE PROBLEMY MOŻNA ROZWIĄZAĆ i KAŻDY Z PAŃSTWA MOŻE NAM JE POMOC ROZWIĄZAĆ! PRZEKAZUJĄC 1%SWOJEGO PODATKU LUB DOWOLNĄ DAROWIZNĘ NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ GWARANTUJEMY ZE ŚRODKI SPOŻYTKUJEMY NALEŻYCIE I Z KORZYŚCIĄ DLA LUDZI.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000199280
 • Konto:21 8735 0007 0006 2141 2000 0010
 • Adres:ul. 11 listopada 4, 24-320 Poniatowa
 • WWW:https://www.facebook.com/ospponiatowamiasto
 • E-mail:strazponiatowa@wp.pl
 • Telefon:505846077

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2022/2023 dla
Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowa-Miasto

KRS 0000199280

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00