1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Orion
KRS 0000199532

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Cele statutowe Fundacji to:
-działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
-działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
-działanie na rzecz mniejszości narodowych i ochrona ich dziedzictwa kulturowego na terytorium RP,
-kreowanie i umacnianie współpracy między lokalnymi władzami administracji rządowej i samorządowej, oświatowymi, instytucjami pozarządowymi, mediami i Policją w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przestępczości powstałej na tym tle i innym patologiom społecznym;
-inicjowanie i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi;
-wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych;
-i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk inicjowanie patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi;
-wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych;
-angażowanie środowiska medycznego w ideę przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom i ścisłe współdziałanie w tym zakresie;
-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i upośledzonych społecznie;
-prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, łącznie z prowadzeniem domów opieki społecznej, domów pogodnej starości, itp. dla osób starszych i niepełnosprawnych;
-promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem.
-i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk inicjowanie patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi;
-wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych;
-angażowanie środowiska medycznego w ideę przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom i ścisłe współdziałanie w tym zakresie;
-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i upośledzonych społecznie;
-prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, łącznie z prowadzeniem domów opieki społecznej, domów pogodnej starości, itp. dla osób starszych i niepełnosprawnych;
-promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem.

Prowadzone działania:
Działania na rzecz upowszechnienia ochrony i promocji zdrowia oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w okresie wakacji letnich. Działania na rzecz Integracji Europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
Fundacja Orion dzierżawi z przeznaczeniem na działalność statutową zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy położony w Orłowie (gmina Inowrocław). Fundacja Orion w 2008 roku kontynuowała prace remontowe mające na celu odrestaurowanie tego obiektu kulturalnego pochodzenia niemieckiego oraz przystosowanie go do prowadzenia działalności statutowej.
Fundacja otacza również opieką emerytowanego nauczyciela i wychowawcę Aeroklubu, udostępniając mu bezpłatne mieszkanie na terenie obiektu Fundacji. Ponadto Fundacja wspierała leczenie niepełnosprawnego chłopca i kobietę z RZS oraz brała udział w organizacji Świąt Bożego Narodzenia w toruńskim Domu Dziecka przekazując artykuły cukiernicze w formie darowizny.

Formularze PIT 2020/2021 dla

KRS 0000199532

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Orion

 • Więcej o nas

  Cele statutowe Fundacji to:
  -działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  -działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  -działanie na rzecz mniejszości narodowych i ochrona ich dziedzictwa kulturowego na terytorium RP,
  -kreowanie i umacnianie współpracy między lokalnymi władzami administracji rządowej i samorządowej, oświatowymi, instytucjami pozarządowymi, mediami i Policją w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przestępczości powstałej na tym tle i innym patologiom społecznym;
  -inicjowanie i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi;
  -wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych;
  -i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk inicjowanie patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi;
  -wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych;
  -angażowanie środowiska medycznego w ideę przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom i ścisłe współdziałanie w tym zakresie;
  -aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i upośledzonych społecznie;
  -prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, łącznie z prowadzeniem domów opieki społecznej, domów pogodnej starości, itp. dla osób starszych i niepełnosprawnych;
  -promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem.
  -i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk inicjowanie patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi;
  -wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych;
  -angażowanie środowiska medycznego w ideę przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom i ścisłe współdziałanie w tym zakresie;
  -aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i upośledzonych społecznie;
  -prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, łącznie z prowadzeniem domów opieki społecznej, domów pogodnej starości, itp. dla osób starszych i niepełnosprawnych;
  -promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem.

  Prowadzone działania:
  Działania na rzecz upowszechnienia ochrony i promocji zdrowia oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w okresie wakacji letnich. Działania na rzecz Integracji Europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
  Fundacja Orion dzierżawi z przeznaczeniem na działalność statutową zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy położony w Orłowie (gmina Inowrocław). Fundacja Orion w 2008 roku kontynuowała prace remontowe mające na celu odrestaurowanie tego obiektu kulturalnego pochodzenia niemieckiego oraz przystosowanie go do prowadzenia działalności statutowej.
  Fundacja otacza również opieką emerytowanego nauczyciela i wychowawcę Aeroklubu, udostępniając mu bezpłatne mieszkanie na terenie obiektu Fundacji. Ponadto Fundacja wspierała leczenie niepełnosprawnego chłopca i kobietę z RZS oraz brała udział w organizacji Świąt Bożego Narodzenia w toruńskim Domu Dziecka przekazując artykuły cukiernicze w formie darowizny.
 • KRS:0000199532
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00