1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera
KRS 0000203313

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Miłość nas rozumie

Dla każdego dziecka, a tym bardziej dla tego, które choruje i cierpi, to rodzinny dom jest naturalnym i najlepszym miejscem. Tymczasem w Polsce większość nieuleczalnie chorych dzieci przebywa w szpitalach, które są przez nie widziane jako nieznane i często nieprzyjazne miejsca. Dlatego podjęliśmy się realizacji idei domowego hospicjum dla dzieci.

Nasz patron, ksiądz Józef Tischner swoim życiem pokazał, że miłość to budowanie świata ludzkiej dobroci. Taka miłość wyraża się najpełniej w bezinteresownej pomocy, zwłaszcza gdy chodzi o dzieci nieuleczalnie chore. Pomagamy więc, by lepiej rozumieć miłość i nieść ją każdego dnia do naszych małych pacjentów.

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia ks. Józefa Tischnera jest jedną z trzech organizacji tego typu w Krakowie i okolicy, która wyłącznie w takiej formie niesie dzieciom pomoc do ich rodzinnych domów. Jesteśmy najstarszym hospicjum domowym w Małopolsce, działamy od 7 listopada 2004 roku.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Za pieniądze pozyskane z 1% podatku dla Dzieci w ubiegłym roku zapewniliśmy:

 • pomoc finansową dla rodzin w trudnej sytuacji,
 • utrzymanie aut, którymi dojeżdżamy do naszych pacjentów,
 • sprzęt medyczny, leki, środki opatrunkowe dla rodzin,
 • wyjazdy wakacyjne dla rodzin,
 • zimowe wyjazdy na narty,
 • wyjazd wakacyjny i ferie zimowe dla dzieci,
 • spotkania wyjazdowe dla rodzin do Łopusznej,
 • spotkania dla rodzin po stracie w ramach grupy wsparcia,
 • stypendia dla dzieci,
 • zapomogi finansowe na niezbędne, bieżące potrzeby.

Pomagamy także wybranym rodzinom.  

Wspieramy dorobek intelektualny naszego Patrona - strona internetowa: www.jozeftischner.pl

Więcej o nas

Więcej o nas

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera zostało powołane do życia 7 listopada 2004 roku przez fundatora Adama Cieślę, aktualnego prezesa. Fundacja obejmuje kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną dzieci do lat 18 oraz opieką socjalną i psychologiczną ich rodziny.

Jak pomagamy:

 1. Dla nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin.
 2. Opieka od poczęcia - perinatalna.
 3. Pomoc po stracie dziecka.
 4. Pomoc w nagłej chorobie dziecka.

Misją Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera jest aktywna, wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne i postępujące choroby, której celem jest poprawa jakości życia pacjenta i jego rodziny. Opieka ta jest działaniem interdyscyplinarnego zespołu składającego się z pracy: lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa, pedagoga specjalnego, pracownika socjalnego, wolontariusza.

Wszystkie działania wykonywane są w domu pacjenta. Opieka nie kończy się w momencie śmierci, ale trwa nadal w okresie osierocenia i żałoby.

Ideą opieki paliatywno-hospicyjnej jest towarzyszenie w doświadczaniu nieuleczalnej choroby dziecka.

Prowadzone działania:
1 - bezpłatna, dostępna przez całą dobę opieka medyczna nad pacjentami;
2 - zapewnianie niezbędnego sprzętu medycznego pomoc w zakresie: refundacji za leki, środki opatrunkowe, badania laboratoryjne i porady konsultacyjne;
3 - indywidualna pomoc dla konkretnych rodzin: remont mieszkania, zakup węgla, czy remont dachu;
4 - pomoc i wsparcie rodzin osieroconych;
5 - wsparcie rozwoju rodzeństwa podopiecznych hospicjum poprzez stypendia finansowe.

W ramach działalności naszego Hospicjum pomagamy rodzinom na bardzo wielu płaszczyznach. Oprócz tej podstawowej, podyktowanej stanem chorego dziecka opieki: medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej, pod swoje skrzydła bierzemy całą rodzinę naszego podopiecznego. Organizujemy wyjazdy wakacyjne i zimowe, coroczne wspólne pobyty w Łopusznej, uroczystości związane ze Świętami Bożego Narodzenia, Mikołajki, koncerty.

Czasem nasza dodatkowa pomoc rodzinom ujawnia się w stypendiach przyznawanych zdrowym dzieciom – rodzeństwu dziecka będącego pod opieką Hospicjum. Czasem to zaproszenie do udziału w prowadzonych przez naszych specjalistów grupach wsparcia dla rodziców i rodzeństwa, które ułatwiają akceptację i adaptację do trudnej sytuacji, w której znajduje się przecież cała rodzina. A bywa także, że nasze wspieranie rodzin to konkretna pomoc materialna – refundacja leków, sprzętu medycznego, zapomogi finansowe czy organizacja niezbędnego remontu.

Każda taka pomoc dobierana jest indywidualnie. Dostosowujemy ją do realnych potrzeb danej rodziny oraz analizujemy pod kątem aktualnych możliwości finansowych Hospicjum.

Niemniej głównym założeniem naszej pracy jest to, aby żadna rodzina, z którą skrzyżowały się nasze ścieżki, nie była pozostawiona sama sobie – także w momencie wypisania dziecka z Hospicjum, bądź jego odejścia.

Hospicjum perinatalne

Czasami zdarza się tak, że prosta linia życia zostaje gwałtownie i wbrew naszym pragnieniom splątana i poszarpana. Do takich doświadczeń należy moment, kiedy rodzice oczekujący narodzin dziecka słyszą informacje o tym, że jest ono nieuleczalnie chore. Rodzice przeżywają wówczas silny stres, bezradność, samotność. W takich okolicznościach niezwykle trudno jest podejmować decyzje, znajdować najlepsze możliwe rozwiązania. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rodzin w tym trudnym czasie jest prenatalna opieka paliatywna.

Badania prenatalne wykonywane w czasie ciąży są powszechne. Dzięki nim częściej i wcześniej, już w łonie matki,  udaje się wykryć nieprawidłowości i choroby dziecka. Wielu Rodziców oczekujących narodzin dziecka, dowiaduje się o zagrażającej jego życiu chorobie. Naprzeciw potrzebom tych rodzin wychodzi idea hospicjum perinatalnego.

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera prowadzi opiekę perinatalną nad rodziną spodziewającą się narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Rodzice, którzy podejmują decyzję o urodzeniu nieuleczalnie chorego dziecka otrzymują wszechstronną pomoc i wsparcie ze strony naszego hospicjum, zarówno na etapie ciąży, jak i po przyjściu dziecka na świat, a także po jego odejściu.

Mottem naszej pracy są słowa naszego patrona księdza Józefa Tischnera „Miłość nas rozumie", bo: „Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość." (ks. J.Tischner)


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000203313
 • Konto:98 1240 1444 1111 0010 1566 6214
 • Adres:ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków
 • WWW:https://www.hospicjumtischnera.org
 • E-mail:pomoc@hospicjumtischnera.org
 • Telefon:663814003

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2021/2022 dla
Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera

KRS 0000203313

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera

 • Miłość nas rozumie

  Dla każdego dziecka, a tym bardziej dla tego, które choruje i cierpi, to rodzinny dom jest naturalnym i najlepszym miejscem. Tymczasem w Polsce większość nieuleczalnie chorych dzieci przebywa w szpitalach, które są przez nie widziane jako nieznane i często nieprzyjazne miejsca. Dlatego podjęliśmy się realizacji idei domowego hospicjum dla dzieci.

  Nasz patron, ksiądz Józef Tischner swoim życiem pokazał, że miłość to budowanie świata ludzkiej dobroci. Taka miłość wyraża się najpełniej w bezinteresownej pomocy, zwłaszcza gdy chodzi o dzieci nieuleczalnie chore. Pomagamy więc, by lepiej rozumieć miłość i nieść ją każdego dnia do naszych małych pacjentów.

  Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia ks. Józefa Tischnera jest jedną z trzech organizacji tego typu w Krakowie i okolicy, która wyłącznie w takiej formie niesie dzieciom pomoc do ich rodzinnych domów. Jesteśmy najstarszym hospicjum domowym w Małopolsce, działamy od 7 listopada 2004 roku.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Za pieniądze pozyskane z 1% podatku dla Dzieci w ubiegłym roku zapewniliśmy:

  • pomoc finansową dla rodzin w trudnej sytuacji,
  • utrzymanie aut, którymi dojeżdżamy do naszych pacjentów,
  • sprzęt medyczny, leki, środki opatrunkowe dla rodzin,
  • wyjazdy wakacyjne dla rodzin,
  • zimowe wyjazdy na narty,
  • wyjazd wakacyjny i ferie zimowe dla dzieci,
  • spotkania wyjazdowe dla rodzin do Łopusznej,
  • spotkania dla rodzin po stracie w ramach grupy wsparcia,
  • stypendia dla dzieci,
  • zapomogi finansowe na niezbędne, bieżące potrzeby.

  Pomagamy także wybranym rodzinom.  

  Wspieramy dorobek intelektualny naszego Patrona - strona internetowa: www.jozeftischner.pl

 • Więcej o nas

  Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera zostało powołane do życia 7 listopada 2004 roku przez fundatora Adama Cieślę, aktualnego prezesa. Fundacja obejmuje kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną dzieci do lat 18 oraz opieką socjalną i psychologiczną ich rodziny.

  Jak pomagamy:

  1. Dla nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin.
  2. Opieka od poczęcia - perinatalna.
  3. Pomoc po stracie dziecka.
  4. Pomoc w nagłej chorobie dziecka.

  Misją Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera jest aktywna, wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne i postępujące choroby, której celem jest poprawa jakości życia pacjenta i jego rodziny. Opieka ta jest działaniem interdyscyplinarnego zespołu składającego się z pracy: lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa, pedagoga specjalnego, pracownika socjalnego, wolontariusza.

  Wszystkie działania wykonywane są w domu pacjenta. Opieka nie kończy się w momencie śmierci, ale trwa nadal w okresie osierocenia i żałoby.

  Ideą opieki paliatywno-hospicyjnej jest towarzyszenie w doświadczaniu nieuleczalnej choroby dziecka.

  Prowadzone działania:
  1 - bezpłatna, dostępna przez całą dobę opieka medyczna nad pacjentami;
  2 - zapewnianie niezbędnego sprzętu medycznego pomoc w zakresie: refundacji za leki, środki opatrunkowe, badania laboratoryjne i porady konsultacyjne;
  3 - indywidualna pomoc dla konkretnych rodzin: remont mieszkania, zakup węgla, czy remont dachu;
  4 - pomoc i wsparcie rodzin osieroconych;
  5 - wsparcie rozwoju rodzeństwa podopiecznych hospicjum poprzez stypendia finansowe.

  W ramach działalności naszego Hospicjum pomagamy rodzinom na bardzo wielu płaszczyznach. Oprócz tej podstawowej, podyktowanej stanem chorego dziecka opieki: medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej, pod swoje skrzydła bierzemy całą rodzinę naszego podopiecznego. Organizujemy wyjazdy wakacyjne i zimowe, coroczne wspólne pobyty w Łopusznej, uroczystości związane ze Świętami Bożego Narodzenia, Mikołajki, koncerty.

  Czasem nasza dodatkowa pomoc rodzinom ujawnia się w stypendiach przyznawanych zdrowym dzieciom – rodzeństwu dziecka będącego pod opieką Hospicjum. Czasem to zaproszenie do udziału w prowadzonych przez naszych specjalistów grupach wsparcia dla rodziców i rodzeństwa, które ułatwiają akceptację i adaptację do trudnej sytuacji, w której znajduje się przecież cała rodzina. A bywa także, że nasze wspieranie rodzin to konkretna pomoc materialna – refundacja leków, sprzętu medycznego, zapomogi finansowe czy organizacja niezbędnego remontu.

  Każda taka pomoc dobierana jest indywidualnie. Dostosowujemy ją do realnych potrzeb danej rodziny oraz analizujemy pod kątem aktualnych możliwości finansowych Hospicjum.

  Niemniej głównym założeniem naszej pracy jest to, aby żadna rodzina, z którą skrzyżowały się nasze ścieżki, nie była pozostawiona sama sobie – także w momencie wypisania dziecka z Hospicjum, bądź jego odejścia.

  Hospicjum perinatalne

  Czasami zdarza się tak, że prosta linia życia zostaje gwałtownie i wbrew naszym pragnieniom splątana i poszarpana. Do takich doświadczeń należy moment, kiedy rodzice oczekujący narodzin dziecka słyszą informacje o tym, że jest ono nieuleczalnie chore. Rodzice przeżywają wówczas silny stres, bezradność, samotność. W takich okolicznościach niezwykle trudno jest podejmować decyzje, znajdować najlepsze możliwe rozwiązania. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rodzin w tym trudnym czasie jest prenatalna opieka paliatywna.

  Badania prenatalne wykonywane w czasie ciąży są powszechne. Dzięki nim częściej i wcześniej, już w łonie matki,  udaje się wykryć nieprawidłowości i choroby dziecka. Wielu Rodziców oczekujących narodzin dziecka, dowiaduje się o zagrażającej jego życiu chorobie. Naprzeciw potrzebom tych rodzin wychodzi idea hospicjum perinatalnego.

  Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera prowadzi opiekę perinatalną nad rodziną spodziewającą się narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Rodzice, którzy podejmują decyzję o urodzeniu nieuleczalnie chorego dziecka otrzymują wszechstronną pomoc i wsparcie ze strony naszego hospicjum, zarówno na etapie ciąży, jak i po przyjściu dziecka na świat, a także po jego odejściu.

  Mottem naszej pracy są słowa naszego patrona księdza Józefa Tischnera „Miłość nas rozumie", bo: „Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość." (ks. J.Tischner)

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000203313
 • Konto:98 1240 1444 1111 0010 1566 6214
 • Adres:ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków
 • WWW:https://www.hospicjumtischnera.org
 • E-mail:pomoc@hospicjumtischnera.org
 • Telefon:663814003
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00