1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

KRS 0000204819

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

KRS 0000204819

Prezent OPP

Każdego dnia, od ponad 30 lat służymy potrzebującym!

Caritas Archidiecezji Lubelskiej to organizacja charytatywna, która każdego dnia od ponad 30 lat służy potrzebującym - bez względu na ich wiek, pochodzenie czy wyznanie. Codziennie wychodzimy poza schemat myślenia, przyjmujemy podopiecznych z czystą kartą, dbając przy tym o konsekwencję w myśl zasady – „Pomożemy Ci, ale najpierw Ty pomóż sobie i pokaż nam, że chcesz zmienić swoje życie, metodą małych kroków.” Jesteśmy Drużyną Caritas. Dla nas praca w tej organizacji to misja i zaszczyt.

Prowadzimy Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych, Hospicjum Domowe, Centrum Rehabilitacji w Krasnymstawie, dwie Świetlice Środowiskowe dla Dzieci, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmie, Mieszkania Wspomagane Wspierane, Dzienny Dom Seniora w Dąbrowicy, jadłodajnię Anielska Przystań w Lublinie oraz Kuchnię dla ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty w Krasnymstawie, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W naszych ośrodkach w Domu Zawierzenia w Firleju i Domu Spotkania w Dąbrowicy, a także w Domu Nadziei w Lublinie odbywają się różne inicjatywy charytatywne, organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży, szkolenia, warsztaty.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dzięki środkom pozyskiwanym z 1% podatku udaje nam się wspierać naszych podopiecznych. Na przestrzeni lat sfinansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, dofinansowaliśmy operacje ratujące życie oraz zakup bardzo drogich leków. W 2020 r. poprawiliśmy warunki wypoczynku wakacyjnego potrzebujących dzieci poprzez remont Domu Zawierzenia nad Jeziorem Firlej (w tym dostosowując go do wymogów PPOŻ) oraz wyremontowaliśmy Dom Spotkania w Dąbrowicy – miejsce służące niepełnosprawnym. W 2019 m.in. rozbudowaliśmy Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych działający w siedzibie Caritas oraz dofinansowaliśmy funkcjonowanie Hospicjum Domowego w Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie. 

W tym roku naszym celem jest pomoc ubogim, bezdomnym, potrzebującym. 

Wpisz nasz numer KRS: 0000204819 w swoim e-PIT, przekaż 1,5% z podatku i daj drugiemu człowiekowi to co najważniejsze- nadzieję. To tak niewiele – dla Ciebie, a tak bardzo dużo – dla innych.

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Więcej o nas

Więcej o nas

Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał: "W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr». Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. ” (Kraków, 18.08. 2002 r.).

Caritas Archidiecezji Lubelskiej przez wszystkie lata swego istnienia, stara się szerzyć chrześcijańską naukę o miłości miłosiernej, zarówno wśród swoich wolontariuszy jak też wśród tych, którzy z różnych form pomocy korzystają. Mimo wielu trudności udziela wsparcia ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, organizując dla nich pomoc doraźną i długofalową. Zgodnie ze swoim statutem Caritas podejmuje i koordynuje dzieła charytatywne o zasięgu lokalnym, a także włącza się w akcje ogólnopolskie. Konsolidujące się struktury Caritas w postaci Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas i wolontariatu młodzieżowego, odbudowywana baza materialna pozwala na ciągłe rozszerzanie zakresu działalności dobroczynnej - skuteczniejsze i szybsze docieranie do ludzi potrzebujących wsparcia.

Prowadzone działania:
- krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych - systematyczna i metodyczna formacja charytatywna osób duchownych i świeckich także wolontariatu
- analiza przyczyn ludzkiej biedy i patologii społecznych, zakresu ich występowania, programów i środków do ich usuwania
- organizowanie działalności charytatywno - opiekuńczej,
- systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów
- organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i poza jej granicami, także we współpracy z organami administracji publicznej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000204819
 • Konto:46 1240 1503 1111 0000 1752 8351
 • Adres:ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
 • WWW:www.lublin.caritas.pl
 • E-mail:lublin@caritas.pl
 • Telefon:815329571

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Caritas Archidiecezji Lubelskiej” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Caritas Archidiecezji Lubelskiej

KRS 0000204819

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00