1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Dobroć"
KRS 0000205257

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Twój 1% w trosce o dzieci, ubogich i chorych

Inspirowani myślą i przykładem życia bł. Edmunda pragniemy poprzez pomoc podejmowaną ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich oraz chorych.

Podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy działając na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W tym celu angażujemy się w: 

 • działalność oświatową i opiekuńczo-wychowawczą;

 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 • działalność charytatywną i dobroczynną

 • naszą szczególną troską otaczamy osoby chore, starsze i samotne, którym pomagamy w środowisku. Dla nich prowadzimy dom dziennego pobytu "Dom Symeona i Anny". 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przekazując nam 1% podatku włączasz się w misję niesienia pomocy dzieciom, ubogim i chorym - podopiecznym naszego Stowarzyszenie.

Dzięki Twojej pomocy, w pierwszej kolejności otoczymy troską dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego “Promyki Nadziei” oraz seniorów z “Domu Symeona i Anny” w Dębicy.  

Więcej o nas

Więcej o nas

Misją Stowarzyszenia jest:

gromadzić różne środowiska osób wokół dobra, jakim jest człowiek i ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich i chorych.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 • działalność oświatowa i opiekuńczo-wychowawcza oraz charytatywna i dobroczynna, pomoc osobom chorym, starszym i samotnym;

 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy podejmujących realizację celów Stowarzyszenia;

 • organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka według metod Edmunda Bojanowskiego;

 • ochrona i promocja zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, podejmowana w celu zapobiegania patologii dzieci i młodzieży;

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • działanie na rzecz integracji społecznej osób, do których Stowarzyszenie kieruje swoje posłannictwo;

 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 • podtrzymywanie tradycji narodowych, praca nad podnoszeniem poziomu świadomości narodowej i kulturowej osób oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań w duchu Edmunda Bojanowskiego.
   

Prowadzone działania:

 • wsparcie realizacji programów profilaktycznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Promyki Nadziei" w Dębicy - skierowane do dzieci, młodzieży, ich rodzin (szczególnie rodziców) - ok. 150 osób ze środowisk ubogich, dotkniętych problemem choroby, bezrobocia, uzależnień, rodzin niepełnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • spotkania i zajęcia integracyjne dla wychowanków przedszkola integracyjnego i świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, domu dziennego pobytu dla seniorów i ich rodzin o charakterze rekreacyjnym, informacyjnym, religijnym i międzypokoleniowym,

 • dożywianie dzieci i młodzieży oraz dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD - z bezpłatnego dożywiania korzysta 108 osób w wieku od 2 do 24 lat, artykuły spożywcze otrzymują osoby z najuboższych środowisk, które nie otrzymują pomocy z innych źródeł,

 • prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych, chorych, ubogich i samotnych - "Dom Symeona i Anny" w Dębicy,

 • rozwijanie wolontariatu i zaangażowanie wolontariuszy w działania ośrodka integracyjnego oraz w środowisku na rzecz dzieci, seniorów, osób samotnych i chorych,

 • tworzenie miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i realizacja programów aktywizacji zawodowej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Pragniemy, aby wszystkie nasze działania były realną odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczne. Dlatego liczymy, że swoją dobrą radą będziecie pomagać nam doskonalić nasze działania. Zachęcamy do kontaktu poprzez naszą stronę internetową https://siostry.net/ . Można na niej znaleźć również bieżące informacje o podejmowanych przez nas działaniach: relacje z realizacji różnego rodzaju projektów, warsztatów, spotkań. 

Osoby wspierające nasze Stowarzyszenie - również poprzez przekazanie 1% podatku - mają możliwość uzyskania informacji w jaki sposób Stowarzyszenie funkcjonuje. Z tego względu postanowiliśmy umożliwić naszym ofiarodawcom kożystanie z newslettera. Wystarczy jedno klikniecie, aby zostać wpisanym na listę jego odbiorców. Zapisy przyjmowane są poprzez stronę internetową Stowarzyszenia.

I jeszcze jedno! Pragniemy wyrażać naszą wdzięczność!

Za wszystkich naszych Ofiarodawców modlimy się w każdą sobotę podczas nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego – patrona naszego Stowarzyszenia.

Naszych Darczyńców zachęcamy również do pozostawienia swojej indywidualnej prośby w naszej SKRZYNCE INTENCJI MODLITEWNYCH dostępnej również na naszej stonie internetowej. 

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000205257
 • Konto:88 1240 4807 1111 0000 5537 5847
 • Adres:ul. Krakowska 15, 39 - 200 Dębica
 • WWW:https://siostry.net/
 • E-mail:stowarzyszenie@siostry.net
 • Telefon:510064932Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie "Dobroć"

KRS 0000205257

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00