• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Rosa
  KRS 0000207472

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Chroń i promuj z nami zdrowie!

Fundacja Rosa powstała w 2004 roku. Od tego momentu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie potrzebujących – szczególnie dzieci i młodzieży – w dwóch obszarach: zdrowia i edukacji. We wrześniu 2011 roku Fundacja Rosa dołączyła do grona organizacji zrzeszonych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
Pomagamy w poratowaniu zdrowia, propagujemy wzorce i rozpowszechniamy wiedzę: wszystko to dla i wśród dzieci i młodzieży naszego kraju. Dbamy o dzieci borykające się z różnymi problemami i niepełnosprawnościami w ramach programu Doświadczanie Świata oraz poprzez przeprowadzanie zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa.

Jak wykorzystamy 1%

Przeznaczymy uzyskane środki na:

 • Ogólnie na działania statutowe
 • Program "Twoja Szkoła"
 • Ochrona i promocja zdrowia

Więcej o nas

Fundacja Rosa aktywnie działa jako organizacja pożytku publicznego od 2004 roku, czyli od momentu założenia. W corocznej akcji pozyskiwania 1% podatków na cele charytatywne zajmuje wysokie miejsce na liście, a zebrane fundusze  przeznacza na działanie w obszarze zdrowia i edukacji. Udziela pomocy tam, gdzie znajduje niedostatki, szczególnie dotyczące dzieci i młodzieży. 


Fundacja Rosa wspomaga potrzebujących w szczególności dzieci i młodzież, dba o ich zdrowie i prawidłową edukację. Zajmuje się podopiecznymi, którzy borykają się z różnymi problemami i niepełnosprawnościami w ramach programu Doświadczanie Świata oraz poprzez przeprowadzanie zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa. Prowadzi zajęcia, które wspomagają rehabilitację, podczas takich zajęć dziecko ma czas na przemyślenia, ma właściwie dobrane bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe oraz kinestetyczne. Dzięki nim dzieci odczuwają relaks, czują się bezpiecznie i spokojne. Celem fundacji Rosa jest pomoc  dzieciom i młodzieży, aby w przyszłości stali się szczęśliwszymi ludźmi i lepszymi obywatelami.

Rosa została założona przez grupę osób wrażliwych społecznie, które odczuwały potrzebę zaangażowania w działania wspomagające pomoc państwa osobom potrzebującym. Fundacja od początku istnienia posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia jej pozyskiwanie jednego procenta podatku od dochodów osobistych (w zeznaniach podatkowych wpisuje się nr KRS 0000207472). W latach 2008 i 2009 Rosa uplasowała się w pierwszej 15 OPP w Polsce, które otrzymały najwyższe kwoty z jednego procenta podatku.

Priorytetami Fundacji Rosa są: poprawianie warunków edukacji w szkołach oraz zwiększenie komfortu chorych dzieci w polskich szpitalach, które jak wiadomo są permanentnie niedofinansowane. Organizacja realizuje wytyczone w statucie cele poprzez dwa główne  programy „Twoja szkoła” oraz „Pokój uśmiechu”.

Program „Twoja szkoła” prowadzony jest od początku istnienia Fundacji. Dzięki funduszom zebranym z jednego procenta podatku oraz dotacjom, Rosa wsparła do tej pory wiele setek szkół. Z zebranych w ramach projektu środków dokonano zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania wspierającego edukację, książek, multimedialnych tablic i wielu innych pomocy dydaktycznych. Sfinansowano również kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje pedagogów oraz stypendia m. in. sportowe dla młodzieży.

W ramach akcji „Pokój Uśmiechu” ze środków dostarczonych przez Fundację zostały wyremontowane i wyposażone pomieszczenia zabaw w kilku szpitalach dziecięcych we Wrocławiu, m.in. przyjazna izba przyjęć w Zamiejscowym Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, pokój dla rodziców na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci w tej samej placówce, podobnie  sale terapeutyczne na Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w szpitalu im. J. Korczaka we Wrocławiu.

Fundacja Rosa zajmuje się też projektami krótkoterminowymi, wspierającymi domy dziecka i dziecięce placówki opiekuńcze z okazji w świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy Dnia Dziecka. Współpracuje również z innymi podmiotami pożytku publicznego przy realizacji projektów.

Współpraca z innymi organizacjami społecznymi, dyrektorami szkół i nauczycielami oraz lekarzami z dziecięcych oddziałów szpitalnych, z profesjonalnymi partnerami merytorycznymi, którzy pomagają diagnozować problemy oraz obszary wymagające wsparcia, pozwala fundacji precyzyjnie trafiać z pomocą wszędzie tam, gdzie takie wsparcie jest potrzebne, a tym samym zapewnia wysoką jakość pozyskanych funduszy.
  • Obszar działania:województwo dolnośląskie
  • KRS:0000207472
  • Wizytówka:www.pitax.pl/rosa
  • Konto:04 1020 5242 0000 2202 0218 1048
  • Adres:Racławicka 15/19 53-149 Wrocław
  • WWW:www.fundacjarosa.pl
  • E-mail:biuro@fundacjarosa.pl
  • Telefon:71 343 24 24  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Fundacja Rosa

   KRS 0000207472

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika