1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

KRS 0000207658

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

KRS 0000207658

Prezent OPP

Pomóż starszym, chorym i niepełnosprawnym - dla nich zbieramy 1% podatku

Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. W tym celu krakowska Caritas prowadzi placówki dla osób potrzebujących oraz podejmuje akcje pomocy dla nich. Caritas prowadzi również działalność edukacyjną i promuje wolontariat.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1 procent podatku wykorzystamy na dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, dofinansowanie placówek, które dla nich prowadzimy, ciepłe posiłki dla osób najuboższych oraz promocję wolontariatu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Caritas Archidiecezji Krakowskiej została reaktywowana 29 stycznia 1990 r. po przerwie spowodowanej likwidacją przez komunistyczne władze. Od tego czasu organizacja nieprzerwanie służy osobom potrzebującym, mieszkańcom województwa małopolskiego na obszarze archidiecezji krakowskiej. Od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Caritas stara się rozpoznawać najważniejsze potrzeby społeczne na swoim terenie i na nie reagować poprzez przeprowadzane akcje pomocy (np. pomoc powodzianom) lub planowane i realizowane inwestycje, mające na celu np. utworzenie placówki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub starszych, której na danym terenie brakuje.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi około 40 ośrodków dla dzieci, młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i ubogich. Wspiera osoby, które doznały różnego rodzaju traumatycznych przeżyć z powodu klęsk żywiołowych, bezdomności, przemocy lub braku opieki ze strony najbliższych.

Caritas pomaga także osobom indywidualnym w trudnej sytuacji życiowej, zarówno poprzez wsparcie finansowe (pomoc w zakupie leków, opłacie za mieszkanie, zakup opału itp.) jak i poprzez udostępnienie konta na zbiórkę na leczenie lub rehabilitację.

1. Pomoc dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych

 • 8 Stacji Opieki w Zakopanem, Wieliczce, Krakowie, Gdowie, Myślenicach, Nowym Targu, Zatorze  i Zembrzycach – bezpłatne wsparcie w formie opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji,
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Zatorze,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Krakowie,
 • 2 Domy Wczasowo-Rehabilitacyjne dla chorych w Zebrzydowicach i Zembrzycach,
 • 4 Domy stałego pobytu dla osób starszych: Rodzinny Dom Pomocy w Krakowie, Dom Słonecznej Jesieni w Biskupicach, Dom Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, Mieszkania Chronione w Brzegach,
 • 3 ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych w Krakowie i Brzegach.

2. Pomoc socjalna:

 • Punkt Socjalny dla najuboższych w Brzegach: przekazywanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, z programu „Spiżarnia Caritas” i od darczyńców oraz odzieży używanej i nowej od darczyńców,
 • Kuchnia św. Brata Alberta dla osób ubogich i bezdomnych w Krakowie.

3. Pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 • 3 Środowiskowe Domy Samopomocy w Krakowie i Woli Filipowskiej,
 • 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Odrowążu, Zembrzycach i Spytkowicach,
 • Dom Pomocy Społecznej w Zatorze.

4. Pomoc dla dzieci, młodzieży i rodzin:

 • Dom Matki i Dziecka w Krakowie,
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie,
 • Rodzinne Domy Dziecka w Krakowie i Nowej Wsi,
 • Socjalizacyjne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Krakowie, Kłaju i Lubniu,
 • Świetlice środowiskowe - Placówki Wsparcia Dziennego: w Krakowie, Wieliczce i Tenczynku,
 • Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

5. Działalność edukacyjna

 • Przedszkole im. Marii Montessori w Raciborowicach
 • Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej: przedszkola, szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące.

Wolontariat

W ramach Caritas Archidiecezji Krakowskiej działa około 2 tysięcy wolontariuszy, skupionych głównie w Parafialnych Zespołach Caritas, Parafialnych Zespołach Charytatywnych i Szkolnych Kołach Caritas. To dzięki nim przeprowadzane są duże akcje pomocy, na przykład przedświąteczne zbiórki żywności, dzięki którym do potrzebujących na terenie archidiecezji krakowskiej trafia około 20 - 30 ton żywności. Wolontariusze angażują się też w akcje pomocy na swoim terenie, np. odwiedziny u osób chorych i starszych, wydawanie potrzebującym żywności  i odzieży pozyskanej od darczyńców, akcje pomocy i kwesty dla konkretnych osób potrzebujących. Wolontariusze pomagają też w placówkach Caritas oraz pracują jako wychowawcy kolonijni w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas.

Pozyskiwanie funduszy i współpraca

Caritas Archidiecezji Krakowskiej pozyskuje środki finansowe w formie:

 • dotacji celowych z funduszy administracji państwowej i samorządowej, w tym budżetu lokalnych gmin i powiatów, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Środki z funduszy strukturalnych pozyskiwane są na niewielkie projekty w ramach funkcjonowania określonych placówek specjalistycznych,
 • darowizn oraz sponsoringu,
 • 1% podatku dochodowego,
 • zbiórek publicznych,
 • dochodów z działalności gospodarczej (prowadzonej przez wydzieloną Jednostkę Działalności Gospodarczej „Dar Serca”).

Krakowska Caritas współpracuje z:

 • samorządem terytorialnym, w tym gminami i powiatami Województwa Małopolskiego, miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej (I sektor) – wsparcie finansowe i merytoryczne,
 • parafiami, szkołami, uczelniami wyższymi – promocja wolontariatu, zapewnienie wsparcia wolontaryjnego cyklicznych i jednorazowych akcji oraz imprez plenerowych,
 • firmami komercyjnymi (II sektor) – darowizny finansowe i pozafinansowe, wolontariat pracowniczy,
 • organizacjami pozarządowymi (III sektor), w tym także innymi organizacjami Caritas w kraju i poza jego granicami – wymiana doświadczeń, wsparcie merytoryczne, wspólne działania w przypadku klęsk żywiołowych.

Struktura Caritas w Polsce

To, co wyróżnia Caritas w Polsce od innych organizacji pozarządowych, to struktura federacyjna, umożliwiająca pod wspólnym, wszędzie rozpoznawalnym logotypem, jednoczyć wysiłki w celu skutecznego promowania działalności charytatywnej.

Przykładem ogólnopolskiej kampanii jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ofiary składane za świece z logo Caritas zostają wykorzystane na organizację akcji wakacyjnej dla dzieci z ubogich rodzin, konieczne dofinansowania prowadzonych przez Caritas placówek dla dzieci – np. na remonty, pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci czy wsparcie rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000207658
 • Konto:97 8589 0006 0000 0011 1197 0075
 • Adres:ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków
 • WWW:https://www.krakowcaritas.pl/
 • E-mail:krakow@caritas.pl
 • Telefon:12 637 07 12

Formularze PIT 2023/2024 dla
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

KRS 0000207658

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00