1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
SFOM "Zdrowie"
KRS 0000207800Na szpital w Nowogardzie

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspieranie działań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia.

Naszym celem jest ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard. Kształtowanie w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku zostają przekazane na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność Fundacji skupiona jest wokół ochrony i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard, kształtowania w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia.

Statutowymi celami Samorządowej Fundacji Medycznej "Zdrowie" są:

 1.  wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie     posiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania,     inspirowania, wspierania i koordynowania działań mających na celu zwiększenie     dostępu społeczeństwa do opieki medycznej, a także działalność własna w tym     zakresie,
 2. organizowanie środków materialnych i  finansowych dla organizacyjnego i  finansowego wspierania lecznictwa oraz inicjatyw służących zabezpieczeniu     świadczeń zdrowotnych ludności,
 3. kształtowanie w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez     wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia,
 4. organizowanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i  finansowego działania Fundacji.
 5. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i  ratowania     życia.

Organizacja zajmuje się wspieraniem osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do opieki medycznej, a także działalność własna w tym zakresie, organizowaniem środków materialnych i  finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania lecznictwa oraz inicjatyw służących zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych ludności, kształtowaniem w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia, organizowaniem środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego działania Fundacji oraz prowadzeniem wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia.


Fundacja realizuje swoje działania poprzez współpracę z placówkami medycznymi, przede wszystkim z terenu gminy Nowogard i okolic, prowadzenie działalności finansowo- organizacyjnej służącej dofinansowaniu placówek leczniczych w gminie Nowogard, głównie szpitala w Nowogardzie, organizowanie i inicjowanie spotkań promujących zdrowy styl życia, promocje i organizacje wolontariatu, współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji oraz innymi podmiotami fizycznymi i prawnymi.

Realizacja zadań pt. „ Wspieranie działań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia” przyczynia się do:

- zwiększenia oddziaływania na własne zdrowie, jego poprawę i utrzymanie

- potęgowania i umacniania zdrowia uczestników działań

- wzrostu świadomości i nabycia zachowań prozdrowotnych

- wzrostu świadomości jak ważna jest profilaktyka

- wczesnego wykrywania zmian chorobowych oraz zapobiegania ich dalszym negatywnym konsekwencjom dla życia

- wczesnych interwencji diagnostycznych.

 

Działania podejmowane przez Fundację "Zdrowie" wpływają na interesariuszy takich jak:

- rodzinę beneficjentów ostatecznych – zwiększa się oddziaływanie na zdrowie własne i rodziny, programowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia – „zdrowa rodzina”

- gminę Nowogard – wzrost jakości i poziomu oraz kompleksowości działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki – „zdrowa rodzina = zdrowe miasto”

 

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku zostają w całości przekazane na zakup bądź modernizację sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo zachodnio-pomorskie
 • KRS:0000207800
 • Konto:72 9375 1012 4200 4271 2000 0010
 • Adres:ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 • WWW:http://www.nowogard.pl/fundacja
 • E-mail:sfom-zdrowie-nowogard@wp.pl
 • Telefon:793555678Formularze PIT 2020/2021 dla
SFOM "Zdrowie"

KRS 0000207800

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

SFOM "Zdrowie"

 • Wspieranie działań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia.

  Naszym celem jest ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard. Kształtowanie w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki uzyskane z wpłat 1% podatku zostają przekazane na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

 • Więcej o nas

  Działalność Fundacji skupiona jest wokół ochrony i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard, kształtowania w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia.

  Statutowymi celami Samorządowej Fundacji Medycznej "Zdrowie" są:

  1.  wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie     posiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania,     inspirowania, wspierania i koordynowania działań mających na celu zwiększenie     dostępu społeczeństwa do opieki medycznej, a także działalność własna w tym     zakresie,
  2. organizowanie środków materialnych i  finansowych dla organizacyjnego i  finansowego wspierania lecznictwa oraz inicjatyw służących zabezpieczeniu     świadczeń zdrowotnych ludności,
  3. kształtowanie w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez     wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia,
  4. organizowanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i  finansowego działania Fundacji.
  5. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i  ratowania     życia.

  Organizacja zajmuje się wspieraniem osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do opieki medycznej, a także działalność własna w tym zakresie, organizowaniem środków materialnych i  finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania lecznictwa oraz inicjatyw służących zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych ludności, kształtowaniem w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia, organizowaniem środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego działania Fundacji oraz prowadzeniem wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia.


  Fundacja realizuje swoje działania poprzez współpracę z placówkami medycznymi, przede wszystkim z terenu gminy Nowogard i okolic, prowadzenie działalności finansowo- organizacyjnej służącej dofinansowaniu placówek leczniczych w gminie Nowogard, głównie szpitala w Nowogardzie, organizowanie i inicjowanie spotkań promujących zdrowy styl życia, promocje i organizacje wolontariatu, współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji oraz innymi podmiotami fizycznymi i prawnymi.

  Realizacja zadań pt. „ Wspieranie działań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia” przyczynia się do:

  - zwiększenia oddziaływania na własne zdrowie, jego poprawę i utrzymanie

  - potęgowania i umacniania zdrowia uczestników działań

  - wzrostu świadomości i nabycia zachowań prozdrowotnych

  - wzrostu świadomości jak ważna jest profilaktyka

  - wczesnego wykrywania zmian chorobowych oraz zapobiegania ich dalszym negatywnym konsekwencjom dla życia

  - wczesnych interwencji diagnostycznych.

   

  Działania podejmowane przez Fundację "Zdrowie" wpływają na interesariuszy takich jak:

  - rodzinę beneficjentów ostatecznych – zwiększa się oddziaływanie na zdrowie własne i rodziny, programowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia – „zdrowa rodzina”

  - gminę Nowogard – wzrost jakości i poziomu oraz kompleksowości działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki – „zdrowa rodzina = zdrowe miasto”

   

  Środki uzyskane z wpłat 1% podatku zostają w całości przekazane na zakup bądź modernizację sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

   

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo zachodnio-pomorskie
 • KRS:0000207800
 • Konto:72 9375 1012 4200 4271 2000 0010
 • Adres:ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
 • WWW:http://www.nowogard.pl/fundacja
 • E-mail:sfom-zdrowie-nowogard@wp.pl
 • Telefon:793555678
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00