1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA

KRS 0000209575

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA

KRS 0000209575

Prezent OPP

Działamy dla lokalnej społeczności oraz wspieramy najmłodszych w ich walce o zdrowie!

Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA działa od 2004 r., realizując swój główny cel: zrównoważony rozwój regionu. Początkowo działało na rzecz gminy Stryszawa, obecnie ma zasięg regionalny. 

NASZA  MISJA:

Działamy dla lokalnej społeczności,
Realizujemy swoje pasje,
Inwestujemy w ludzi,
Inwestujemy w region,
Informujemy i rozwijamy społeczeństwo obywatelskie,
Wspieramy najmłodszych w ich walce o zdrowie!

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dofinansujemy realizację pomysłów w lokalnych środowiskach - place zabaw, zajęcia dodatkowe dla dzieci itp.

Wesprzemy leczenie i rehabilitację dzieci z zaburzeniami autystycznymi - cel: ZIELONE ŚWIATŁO

Damy szansę studiowania tym, których na to nie stać - cel: STYPENDIA

Więcej o nas

Więcej o nas

Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA  LINIA - działamy dla lokalnej społeczności oraz wspieramy najmłodszych w ich walce o zdrowie!

Nasza organizacja skupia ludzi, którzy chcą przyczyniać się do rozwoju własnego regionu. Mamy wiedzę, doświadczenie i energię do działania. Zespół Stowarzyszenia to trenerzy, dziennikarze, lokalni liderzy, posiadający wyższe wykształcenie, duże doświadczenie zawodowe związane m.in. z koordynacją działań promocyjnych, aktywizacją społeczności lokalnych, przygotowywaniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy UE oraz od sponsorów prywatnych. Dzięki pracy społecznej swoich członków stowarzyszenie zrealizowało i nadal realizuje wraz z mieszkańcami wiele ciekawych inicjatyw, które wpisują się w rozwój zrównoważony gminy Stryszawa, regionu babiogórskiego a także Małopolski.

Od 2013 roku jako OŚRODEK  DZIAŁAJ  LOKALNIE (Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, operatorem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) ZIELONA LINIA zrealizowała 10 KONKURSÓW GRANTOWYCH PRZYZNAJĄC 104 GRANTY (o łącznej wartości 402 900 zł) dla organizacji z 8 gmin powiatu suskiego i wadowickiego.

Stowarzyszenie ZIELONA LINIA prowadziło drugi konkurs grantowy FIO-Małopolska Lokalnie Południe, współpracując z pozostałymi oferentami podczas 4 edycji konkursu FIO-Małopolska Lokalnie w latach 2014-2018. Wartość całkowita wsparcia dla lokalnych inicjatyw wyniosła w ciągu 5 lat wyniosła blisko 3,5 mln zł. Na terenie swojego subregionu, tj. powiatu: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, tarnowskiego przyznaliśmy łącznie w latach 2014-2018 172 granty na łączną kwotę 771 024 zł.

Kolejną ofertą jest wsparcie dla gmin na realizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Dzięki grantom wiedzę i umiejętności korzystania z e-usług podniesie  ponad 5 tysięcy osób. Wartość łączna projektu to przeszło 3 mln zł.  

Za swoją społeczną działalność w regionie Stowarzyszenie otrzymało nagrody i wyróżnienia tj.: „Laur Babiogórski” –od Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (2005, 2013), „Kryształy Soli” – nagroda od Marszałka województwa Małopolskiego dla najlepszej małopolskiej organizacji pozarządowej w dziedzinie „Kultura” (2006), „Ogólnopolska Nagroda Czystego Biznesu” w kategorii „Produkt i usługa w turystyce” (2007).

Zapraszamy do współpracy w obszarach zgodnych z celami działania Stowarzyszenia:

partnerskie (z udziałem partnerów z sektorów: publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych) programowanie zrównoważonego rozwoju regionu babiogórskiego i partnerska realizacja związanych z tym zadań,

wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój regionu babiogórskiego,

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska oraz edukacji ekologicznej,

nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

promocja i rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agro- i ekoturystyki,

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnej,

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie organizacji socjalnych i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo,

działalność w sferze kultury oraz dziedzictwa lokalnego i narodowego,

promocja i organizacja wolontariatu.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000209575
 • Konto:13 8128 0005 0022 5243 2000 0010
 • Adres:STRYSZAWA 262G, 34-205 STRYSZAWA
 • WWW:www.zielonalinia.org.pl
 • E-mail:biuro@zielonalinia.org.pl
 • Telefon:607505837

Formularze PIT 2023/2024 dla
Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA

KRS 0000209575

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00