1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
OSP - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu
KRS 0000210785

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomóż nam pomagać

Jedna z pierwszych na Dolnym Śląsku i jednocześnie największa w południowo-zachodniej Polsce specjalistyczna jednostka wykorzystująca psy ratownicze do poszukiwań osób zaginionych w terenie oraz w gruzowiskach.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Z uzyskanych darowizn utrzymujemy stałą gotowość bojową, pokrywamy koszty udziału w akcjach poszukiwawczo ratowniczych (w 2020r. było ich 28) oraz szkolimy naszych ratowników i psy ratownicze.

Więcej o nas

Więcej o nas

Ochotnicza Straż Pożarna – Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu jest jedną z pierwszych na Dolnym Śląsku i jednocześnie największą w południowo-zachodniej Polsce jednostką specjalizującą się w wykorzystywaniu psów ratowniczych do poszukiwań osób zaginionych w terenie oraz w gruzowiskach. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 31 członków, posiada 4 zespoły z psami gruzowiskowymi oraz 4 zespoły z psami terenowymi. Wszystkie zespoły są certyfikowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zespoły składające się z psa oraz przewodnika muszą odnawiać swoje uprawnienia co 12 miesięcy w przypadku egzaminów terenowych oraz co 18 lub 24 miesiące dla psów gruzowiskowych. Wszyscy nasi członkowie są wolontariuszami i nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu członkostwa w OSP.

Głównym celem JRS jest udział w działaniach ratowniczych, w szczególności poszukiwanie osób zagonionych w tzw. terenie otwartym trudnodostępnym oraz zasypanych w wyniku katastrof budowalnych z użyciem psów ratowniczych. Oczywiście choć to jest główna działalność ratownicza podejmujemy także inne działania ratownicze takie jak np. Kwalifikowana Pierwsza Pomocą, likwidacja innych zagrożeń związanych ze skutkami kataklizmów w postaci wichur, powodzi itp. Jednostka jest dysponowana do działań przez Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Potwierdzeniem kompetencji ratowniczych OSP JRS są wpisanie w 2012 r. jednostki do rejestru jednostek współpracujących z system Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r. rozkazem dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, w oparciu o siły i środki Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu oraz naszej jednostki, utworzona została Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Wałbrzych”. W ramach podpisanego porozumienia ratownicy OPS JRS pełnią stały, 24 godzinny dyżur pozostając w gotowości do działań poszukiwawczo-ratowniczych na wypadek katastrof budowlanej. Z tytułu dyżurowania, które jest jednoznaczne z koniecznością wyjazdu do akcji w razie zadysponowania ratownicy nie otrzymują wynagrodzenia, rekompensaty za potencjalnie utracone zarobi związane z opuszczeniem pracy na czas działań. O niedogodnościach takich jak ograniczone możliwości towarzyskie nie wspominając.

Od roku 2012 OSP JRS cyklicznie realizuje szkolenia SEARCH CAMP skierowane do wolontariuszy specjalizujących się w poszukiwaniu osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych. W dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 327 ratowników wraz ze 147 psami. Pierwsza i szósta edycja zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a kolejne edycje między innymi dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Orlen – Dar Serca.

Szkolenia Search Camp stały się rozpoznawalną marką w środowisku i wyznaczyły nowe standardy organizacji podobnych ćwiczeń. Jako pierwsi przyjęliśmy sobie za cel by uczestnictwo w szkoleniu było dla ratowników – ochotników całkowicie bezpłatne. Wraz z naszymi partnerami pokrywamy całość kosztów zakwaterowania oraz organizacji szkoleń. Co roku ilość chętnych przekracza nasze możliwości organizacyjne. W 2019 roku jednostka pozyskała środki z Motorola Solutions Foundation na realizację kolejnej edycji szkolenia. Złożyliśmy ®również wniosek o dofinansowanie szkoleń w 2020 roku. W 2015r. zrealizowaliśmy szkolenie RATUJ Z GŁOWĄ 2015 przeznaczone dla OSP z terenu powiatu wrocławskiego. Podczas szkolenia zapoznawaliśmy ratowników z metodyką pracy z psami ratowniczymi. Niewątpliwie renoma jaką cieszą się Search Campy jest jednym z naszych największych sukcesów.

Członkowie i wolontariusze OSP JRS we Wrocławiu, uczestniczą także w szkoleniach organizowanych m.in. przez PSP, Policję, OSP i inne podmioty, podnosząc swoje kompetencję wiedzę i umiejętności.

Ponadto instruktorzy OSP JRS na zlecenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeprowadzili kilka edycji Szkolenia z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS) dla funkcjonariuszy PSP oraz uczestniczyli w szkoleniach ratowników OSP oraz grup zza granicy.

Szkolenie psów ratowniczych oraz ratowników realizowane jest w przeważającej części w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków stowarzyszenia. Treningi wewnętrzne organizowane są 2 – 3 razy w tygodniu. W skali roku nasi wolontariusze poświęcają setki jak nie tysiące godzin na utrzymanie gotowości bojowej poprzez ciągłe szkolenie siebie oraz naszych czworonożnych ratowników.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000210785
 • Konto:06 1050 1575 1000 0022 8576 5158
 • Adres:ul. Wierzbowa 14 50-056 Wrocław
 • WWW:http://www.psyratownicze.pl/
 • E-mail:kontakt@psyratownicze.pl
 • Telefon:607 550 998Formularze PIT 2020/2021 dla
OSP - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu

KRS 0000210785

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

OSP - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu

 • Pomóż nam pomagać

  Jedna z pierwszych na Dolnym Śląsku i jednocześnie największa w południowo-zachodniej Polsce specjalistyczna jednostka wykorzystująca psy ratownicze do poszukiwań osób zaginionych w terenie oraz w gruzowiskach.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Z uzyskanych darowizn utrzymujemy stałą gotowość bojową, pokrywamy koszty udziału w akcjach poszukiwawczo ratowniczych (w 2020r. było ich 28) oraz szkolimy naszych ratowników i psy ratownicze.

 • Więcej o nas

  Ochotnicza Straż Pożarna – Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu jest jedną z pierwszych na Dolnym Śląsku i jednocześnie największą w południowo-zachodniej Polsce jednostką specjalizującą się w wykorzystywaniu psów ratowniczych do poszukiwań osób zaginionych w terenie oraz w gruzowiskach. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 31 członków, posiada 4 zespoły z psami gruzowiskowymi oraz 4 zespoły z psami terenowymi. Wszystkie zespoły są certyfikowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zespoły składające się z psa oraz przewodnika muszą odnawiać swoje uprawnienia co 12 miesięcy w przypadku egzaminów terenowych oraz co 18 lub 24 miesiące dla psów gruzowiskowych. Wszyscy nasi członkowie są wolontariuszami i nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu członkostwa w OSP.

  Głównym celem JRS jest udział w działaniach ratowniczych, w szczególności poszukiwanie osób zagonionych w tzw. terenie otwartym trudnodostępnym oraz zasypanych w wyniku katastrof budowalnych z użyciem psów ratowniczych. Oczywiście choć to jest główna działalność ratownicza podejmujemy także inne działania ratownicze takie jak np. Kwalifikowana Pierwsza Pomocą, likwidacja innych zagrożeń związanych ze skutkami kataklizmów w postaci wichur, powodzi itp. Jednostka jest dysponowana do działań przez Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Potwierdzeniem kompetencji ratowniczych OSP JRS są wpisanie w 2012 r. jednostki do rejestru jednostek współpracujących z system Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r. rozkazem dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, w oparciu o siły i środki Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu oraz naszej jednostki, utworzona została Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Wałbrzych”. W ramach podpisanego porozumienia ratownicy OPS JRS pełnią stały, 24 godzinny dyżur pozostając w gotowości do działań poszukiwawczo-ratowniczych na wypadek katastrof budowlanej. Z tytułu dyżurowania, które jest jednoznaczne z koniecznością wyjazdu do akcji w razie zadysponowania ratownicy nie otrzymują wynagrodzenia, rekompensaty za potencjalnie utracone zarobi związane z opuszczeniem pracy na czas działań. O niedogodnościach takich jak ograniczone możliwości towarzyskie nie wspominając.

  Od roku 2012 OSP JRS cyklicznie realizuje szkolenia SEARCH CAMP skierowane do wolontariuszy specjalizujących się w poszukiwaniu osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych. W dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 327 ratowników wraz ze 147 psami. Pierwsza i szósta edycja zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a kolejne edycje między innymi dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Orlen – Dar Serca.

  Szkolenia Search Camp stały się rozpoznawalną marką w środowisku i wyznaczyły nowe standardy organizacji podobnych ćwiczeń. Jako pierwsi przyjęliśmy sobie za cel by uczestnictwo w szkoleniu było dla ratowników – ochotników całkowicie bezpłatne. Wraz z naszymi partnerami pokrywamy całość kosztów zakwaterowania oraz organizacji szkoleń. Co roku ilość chętnych przekracza nasze możliwości organizacyjne. W 2019 roku jednostka pozyskała środki z Motorola Solutions Foundation na realizację kolejnej edycji szkolenia. Złożyliśmy ®również wniosek o dofinansowanie szkoleń w 2020 roku. W 2015r. zrealizowaliśmy szkolenie RATUJ Z GŁOWĄ 2015 przeznaczone dla OSP z terenu powiatu wrocławskiego. Podczas szkolenia zapoznawaliśmy ratowników z metodyką pracy z psami ratowniczymi. Niewątpliwie renoma jaką cieszą się Search Campy jest jednym z naszych największych sukcesów.

  Członkowie i wolontariusze OSP JRS we Wrocławiu, uczestniczą także w szkoleniach organizowanych m.in. przez PSP, Policję, OSP i inne podmioty, podnosząc swoje kompetencję wiedzę i umiejętności.

  Ponadto instruktorzy OSP JRS na zlecenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeprowadzili kilka edycji Szkolenia z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS) dla funkcjonariuszy PSP oraz uczestniczyli w szkoleniach ratowników OSP oraz grup zza granicy.

  Szkolenie psów ratowniczych oraz ratowników realizowane jest w przeważającej części w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków stowarzyszenia. Treningi wewnętrzne organizowane są 2 – 3 razy w tygodniu. W skali roku nasi wolontariusze poświęcają setki jak nie tysiące godzin na utrzymanie gotowości bojowej poprzez ciągłe szkolenie siebie oraz naszych czworonożnych ratowników.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000210785
 • Konto:06 1050 1575 1000 0022 8576 5158
 • Adres:ul. Wierzbowa 14 50-056 Wrocław
 • WWW:http://www.psyratownicze.pl/
 • E-mail:kontakt@psyratownicze.pl
 • Telefon:607 550 998
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00