1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Caritas Diecezji Tarnowskiej
KRS 0000211791

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

1% Twojego podatku - to 100% serca

Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje swoją misję  obejmując opieką dzieci, ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych. Pomaga rodzinom i osobom żyjącym w ubóstwie oraz  osobom bezdomnym, Dodatkowo  działania Caritas wspiera 6 domów, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek medyczno-rehabilitacyjnych i  pomocy społecznej.

Jak wykorzystamy 1%

1. Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

2. Dofinansowanie zakupu leków i artykułów medycznych

3. Dofinansowanie zakupu sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

4. Pomoc w likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

5. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

6. Dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-leczniczych Caritas Diecezji Tarnowskiej

Więcej o nas

Misja
Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Do zadań Caritas należy:
1) prowadzenie działalności charytatywnej;
2) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz wychowanie do miłosierdzia przez urządzanie nabożeństw, pielgrzymek, Tygodni Miłosierdzia itp.;
3) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy;
4) działalność w zakresie pomocy społecznej przez:
a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności: dzieciom i młodzieży, uczniom i studentom, samotnym rodzicom, rodzinom, osobom starszym i samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych konfliktów i terroryzmu, migrantom i uchodźcom, więźniom i opuszczającym zakłady karne, osobom przeżywającym inne trudności;
b) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych;
c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
5) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej:
a) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego;
b) zakładów opiekuńczo-leczniczych;
c) zakładów rehabilitacyjno-leczniczych;
d) hospicjów;
e) ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych.
6) promocja i organizacja wolontariatu;
7) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową.

Prowadzone działania:
1) Prowadzenie placówek:
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
- Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
- Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej
- Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (w nim: Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Specjalna Szkoła Podstawowa i Zakład Rehabilitacji Leczniczej, turnusy rehabilitacyjne)
- Stacja Opieki Caritas w Tarnowie (pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne)
- Schronisko dla Osób Bezdomnych w Tarnowie

- kuchnie dla ubogich
2) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
3) Dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach
4) Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osobom w znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
5) Pomoc materialna rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej
6) Pomoc materialna rodzinom dotkniętym przez kataklizmy w kraju i za granicą
7) Pozyskiwanie środków przez akcje zbiórkowe: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Wielkanocne Dzieło Caritas
8) Praca formacyjna ukierunkowana na budzenie wrażliwości charytatywnej u wiernych w diecezji i wśród wolontariatu.


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000211791
 • Konto:71 102 0 49 55 0 000 7302 009 7 46 83
 • Adres:ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
 • WWW:www.caritas.diecezja.tarnow.pl
 • E-mail:caritas@diecezja.tarnow.pl
 • Telefon:48146317321Formularze PIT 2019/2020 dla
Caritas Diecezji Tarnowskiej

KRS 0000211791

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Caritas Diecezji Tarnowskiej

 • 1% Twojego podatku - to 100% serca

  Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje swoją misję  obejmując opieką dzieci, ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych. Pomaga rodzinom i osobom żyjącym w ubóstwie oraz  osobom bezdomnym, Dodatkowo  działania Caritas wspiera 6 domów, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek medyczno-rehabilitacyjnych i  pomocy społecznej.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1. Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

  2. Dofinansowanie zakupu leków i artykułów medycznych

  3. Dofinansowanie zakupu sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

  4. Pomoc w likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

  5. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

  6. Dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-leczniczych Caritas Diecezji Tarnowskiej

 • Więcej o nas

  Misja
  Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

  Do zadań Caritas należy:
  1) prowadzenie działalności charytatywnej;
  2) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz wychowanie do miłosierdzia przez urządzanie nabożeństw, pielgrzymek, Tygodni Miłosierdzia itp.;
  3) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy;
  4) działalność w zakresie pomocy społecznej przez:
  a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności: dzieciom i młodzieży, uczniom i studentom, samotnym rodzicom, rodzinom, osobom starszym i samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych konfliktów i terroryzmu, migrantom i uchodźcom, więźniom i opuszczającym zakłady karne, osobom przeżywającym inne trudności;
  b) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych;
  c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  5) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej:
  a) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego;
  b) zakładów opiekuńczo-leczniczych;
  c) zakładów rehabilitacyjno-leczniczych;
  d) hospicjów;
  e) ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych.
  6) promocja i organizacja wolontariatu;
  7) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową.

  Prowadzone działania:
  1) Prowadzenie placówek:
  - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
  - Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
  - Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej
  - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (w nim: Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Specjalna Szkoła Podstawowa i Zakład Rehabilitacji Leczniczej, turnusy rehabilitacyjne)
  - Stacja Opieki Caritas w Tarnowie (pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne)
  - Schronisko dla Osób Bezdomnych w Tarnowie

  - kuchnie dla ubogich
  2) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
  3) Dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach
  4) Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osobom w znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
  5) Pomoc materialna rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej
  6) Pomoc materialna rodzinom dotkniętym przez kataklizmy w kraju i za granicą
  7) Pozyskiwanie środków przez akcje zbiórkowe: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Wielkanocne Dzieło Caritas
  8) Praca formacyjna ukierunkowana na budzenie wrażliwości charytatywnej u wiernych w diecezji i wśród wolontariatu.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000211791
 • Konto:71 102 0 49 55 0 000 7302 009 7 46 83
 • Adres:ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
 • WWW:www.caritas.diecezja.tarnow.pl
 • E-mail:caritas@diecezja.tarnow.pl
 • Telefon:48146317321
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00