Caritas Diecezji Tarnowskiej

Caritas Diecezji Tarnowskiej
 • 1% Twojego podatku - to 100% serca

  Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje swoją misję  obejmując opieką dzieci, ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych. Pomaga rodzinom i osobom żyjącym w ubóstwie oraz  osobom bezdomnym, Dodatkowo  działania Caritas wspiera 6 domów, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek medyczno-rehabilitacyjnych i  pomocy społecznej.

  Jak wykorzystamy 1,5%

  1. Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

  2. Dofinansowanie zakupu leków i artykułów medycznych

  3. Dofinansowanie zakupu sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

  4. Pomoc w likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

  5. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

  6. Dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-leczniczych Caritas Diecezji Tarnowskiej

  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000211791
  • Konto:71 102 0 49 55 0 000 7302 009 7 46 83
  • Adres:ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
  • WWW:www.caritas.diecezja.tarnow.pl
  • E-mail:caritas@diecezja.tarnow.pl
  • Telefon:48146317321
 • Misja
  Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

  Do zadań Caritas należy:
  1) prowadzenie działalności charytatywnej;
  2) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz wychowanie do miłosierdzia przez urządzanie nabożeństw, pielgrzymek, Tygodni Miłosierdzia itp.;
  3) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy;
  4) działalność w zakresie pomocy społecznej przez:
  a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności: dzieciom i młodzieży, uczniom i studentom, samotnym rodzicom, rodzinom, osobom starszym i samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych konfliktów i terroryzmu, migrantom i uchodźcom, więźniom i opuszczającym zakłady karne, osobom przeżywającym inne trudności;
  b) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych;
  c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  5) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej:
  a) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego;
  b) zakładów opiekuńczo-leczniczych;
  c) zakładów rehabilitacyjno-leczniczych;
  d) hospicjów;
  e) ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych.
  6) promocja i organizacja wolontariatu;
  7) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową.

  Prowadzone działania:
  1) Prowadzenie placówek:
  - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
  - Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
  - Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej
  - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (w nim: Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Specjalna Szkoła Podstawowa i Zakład Rehabilitacji Leczniczej, turnusy rehabilitacyjne)
  - Stacja Opieki Caritas w Tarnowie (pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne)
  - Schronisko dla Osób Bezdomnych w Tarnowie

  - kuchnie dla ubogich
  2) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
  3) Dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach
  4) Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osobom w znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
  5) Pomoc materialna rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej
  6) Pomoc materialna rodzinom dotkniętym przez kataklizmy w kraju i za granicą
  7) Pozyskiwanie środków przez akcje zbiórkowe: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Wielkanocne Dzieło Caritas
  8) Praca formacyjna ukierunkowana na budzenie wrażliwości charytatywnej u wiernych w diecezji i wśród wolontariatu.


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1,5% podatku dla:

Caritas Diecezji Tarnowskiej