1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Caritas Diecezji Sandomierskiej
KRS 0000213751

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

1% to nadzieja na godne życie dla innych

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest organizacją charytatywną niosącą pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Od 25 lat prowadzimy placówki socjalno-bytowe, medyczne i edukacyjne.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Twój 1% to więcej pomocy w leczeniu, rehabilitacji dla dzieci i niepełnosprawnych, ciepłych posiłków i programów wsparcia dla osób starszych samotnych i bezdomnych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Realizacja misji przez Caritas Diecezji Sandomierskiej wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

Caritas Diecezji Sandomierskiej została powołana do życia przez Biskupa Sandomierskiego Wacława Świerzawskiego dekretem z dnia 15 września 1992 roku.

Pomoc niesiona przez Sandomierską Caritas ma wieloraki charakter i obejmuje kilka grup adresatów. Sandomierska Caritas pomaga w:

‒  edukacji dzieci i młodzieży,

‒  dożywianiu dzieci,

‒  wypoczynku kolonijnym dla dzieci,

‒  opiece świetlicowej dla dzieci,

‒  opiece pielęgniarskiej,

‒  aktywizacji seniorów,

‒ walce z bezdomnością,

‒ interwencji kryzysowej,

‒ rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,

‒ rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: ośrodki opieki zamkniętej i otwartej, domy samotnej matki, świetlice, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły przysposabiające do zawodu, ośrodki rehabilitacyjno - edukacyjne dla osób niepełnosprawnych, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla osób bezdomnych. W czasie 28 lat swojego istnienia Sandomierska Caritas powoływała do życia kolejne ośrodki wsparcia i rozwijała swoją działalność dobroczynną, dostosowując się do potrzeb mieszkańców Diecezji Sandomierskiej. W chwili obecnej Caritas Diecezji Sandomierskiej prowadzi łącznie 23 placówki wsparcia na terenie trzech województw – świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Codziennie z pomocy niesionej przez Pracowników i Wolontariuszy Sandomierskiej Caritas korzystają tysiące osób: dzieci, osoby niepełnosprawne, chore, starsze, bezdomne, rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Caritas Diecezji Sandomierskiej prowadzi 51 Szkolnych Kół Caritas i 50 Parafialnych Zespołów Caritas.

Sandomierska Caritas niesie pomoc poprzez organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi w ich domach, pomocy dla dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej, pomocy dla osób niepełnosprawnych, pomocy dla poszkodowanych w wypadkach losowych, kataklizmach w kraju i za granicą oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od zmieniających się warunków życia.

Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się również w ogólnopolskie, cykliczne akcje, takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Wakacyjna Akcja Kolonijna, Kromka Chleba, Tornister Pełen Uśmiechów, Zbiórki Żywności, program pomocy żywnościowej FEAD oraz program wsparcia dla dzieci Skrzydła.

Na co dzień Caritas Diecezji Sandomierskiej udziela wsparcia około 300 rodzinom poprzez:

 • wydawanie żywności pochodzącej ze Świątecznych Zbiórek Żywności;

 • pomoc w zakupie lekarstw;

 • pomoc w postaci środków chemicznych i higienicznych;

 • pomoc w Punkcie Pomocy Doraźnej, gdzie wydawana jest odzież.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000213751
 • Konto:33 1240 2786 1111 0010 5670 9561
 • Adres:ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
 • WWW:sandomierz.caritas.pl
 • E-mail:sandomierz@caritas.pl
 • Telefon:15 644 55 86Formularze PIT 2020/2021 dla
Caritas Diecezji Sandomierskiej

KRS 0000213751

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 • 1% to nadzieja na godne życie dla innych

  Caritas Diecezji Sandomierskiej jest organizacją charytatywną niosącą pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Od 25 lat prowadzimy placówki socjalno-bytowe, medyczne i edukacyjne.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Twój 1% to więcej pomocy w leczeniu, rehabilitacji dla dzieci i niepełnosprawnych, ciepłych posiłków i programów wsparcia dla osób starszych samotnych i bezdomnych.

 • Więcej o nas

  Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Realizacja misji przez Caritas Diecezji Sandomierskiej wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

  Caritas Diecezji Sandomierskiej została powołana do życia przez Biskupa Sandomierskiego Wacława Świerzawskiego dekretem z dnia 15 września 1992 roku.

  Pomoc niesiona przez Sandomierską Caritas ma wieloraki charakter i obejmuje kilka grup adresatów. Sandomierska Caritas pomaga w:

  ‒  edukacji dzieci i młodzieży,

  ‒  dożywianiu dzieci,

  ‒  wypoczynku kolonijnym dla dzieci,

  ‒  opiece świetlicowej dla dzieci,

  ‒  opiece pielęgniarskiej,

  ‒  aktywizacji seniorów,

  ‒ walce z bezdomnością,

  ‒ interwencji kryzysowej,

  ‒ rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,

  ‒ rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

  Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: ośrodki opieki zamkniętej i otwartej, domy samotnej matki, świetlice, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły przysposabiające do zawodu, ośrodki rehabilitacyjno - edukacyjne dla osób niepełnosprawnych, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla osób bezdomnych. W czasie 28 lat swojego istnienia Sandomierska Caritas powoływała do życia kolejne ośrodki wsparcia i rozwijała swoją działalność dobroczynną, dostosowując się do potrzeb mieszkańców Diecezji Sandomierskiej. W chwili obecnej Caritas Diecezji Sandomierskiej prowadzi łącznie 23 placówki wsparcia na terenie trzech województw – świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Codziennie z pomocy niesionej przez Pracowników i Wolontariuszy Sandomierskiej Caritas korzystają tysiące osób: dzieci, osoby niepełnosprawne, chore, starsze, bezdomne, rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Caritas Diecezji Sandomierskiej prowadzi 51 Szkolnych Kół Caritas i 50 Parafialnych Zespołów Caritas.

  Sandomierska Caritas niesie pomoc poprzez organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi w ich domach, pomocy dla dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej, pomocy dla osób niepełnosprawnych, pomocy dla poszkodowanych w wypadkach losowych, kataklizmach w kraju i za granicą oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od zmieniających się warunków życia.

  Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się również w ogólnopolskie, cykliczne akcje, takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Wakacyjna Akcja Kolonijna, Kromka Chleba, Tornister Pełen Uśmiechów, Zbiórki Żywności, program pomocy żywnościowej FEAD oraz program wsparcia dla dzieci Skrzydła.

  Na co dzień Caritas Diecezji Sandomierskiej udziela wsparcia około 300 rodzinom poprzez:

  • wydawanie żywności pochodzącej ze Świątecznych Zbiórek Żywności;

  • pomoc w zakupie lekarstw;

  • pomoc w postaci środków chemicznych i higienicznych;

  • pomoc w Punkcie Pomocy Doraźnej, gdzie wydawana jest odzież.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000213751
 • Konto:33 1240 2786 1111 0010 5670 9561
 • Adres:ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
 • WWW:sandomierz.caritas.pl
 • E-mail:sandomierz@caritas.pl
 • Telefon:15 644 55 86
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00