1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Bank Żywności Opole z siedzibą w Luboszycach
KRS 0000215473

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagamy codziennie

Bank Żywności jest organizacją pozarządową ,której celem jest zmiejszenie obszarow niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.Realizujemy swoją misję poprzez : -wyszukiwanie źródel żywności produkowanej w nadmiarze, -Pozyskiwanie żywności z krótkimi terminami ważności do spożycia .-Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzeczorganizacji . Odbiorcami żywności są : Fundacje i stowarzyszeniazajmującesię osobami w trudnej sytuacji życiowej , w tym : niepełnosprawnymi,chorymi,bezdomnymi,dziećmi,rodzinami potrzebującymi pomocy,matkami samotnie wychowującymi dzieci.- Ośrodki Pomocy Społecznej,Domy Dziecka,Domy Pomocy Społecznej. -Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Prowadzimy Programy:        - Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . - Zbiórki żywności : " Świąteczne" i  "Podziel się Posiłkiem", Program "Niemarnuj Jedzenia".Opolski Bank Żywności jest organizacją non-profit, której celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

- Pokryjemy koszta paliwa zużyte przy transporcie żywności od darczyńców.

Więcej o nas

Więcej o nas

-Bank jest organizacją pozarządową ,której celem jest zmiejszenie obszarow niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.Realizujemy swoją misję poprzez : -wyszukiwanie źródel żywności produkowanej w nadmiarze, -Pozyskiwanie żywności z krótkimi terminami ważności do spożycia .-Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzeczorganizacji . Odbiorcami żywności są : Fundacje i stowarzyszeniazajmującesię osobami w trudnej sytuacji życiowej , w tym : niepełnosprawnymi,chorymi,bezdomnymi,dziećmi,rodzinami potrzebującymi pomocy,matkami samotnie wychowującymi dzieci.- Ośrodki Pomocy Społecznej,Domy Dziecka,Domy Pomocy Społecznej. -Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Prowadzimy Programy:        - Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . - Zbiórki żywności : " Świąteczne" i  "Podziel się Posiłkiem", Program "Niemarnuj Jedzenia".Opolski Bank Żywności jest organizacją non-profit, której celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu.

Opolski Bank Żywności osiąga swoje cele poprzez:
1.Systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności
2.Organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności.
3.Działania antykryzysowe.
4.Edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia
5.Wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności
6.Działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia.

Swoje cele Opolski Bank Żywności realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze sferą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, organizacjami poza rządowymi i kościelnymi, o podobnym profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty Banków Żywności. Nadwyżki żywności Bank przekazuje organizacjom zajmującym się pomocą osobom biednym, chorym, starszym. Żywność trafia do najbardziej potrzebujących osób z województwa opolskiego.

Prowadzone działania
Od września 2018r. Opolski Bank Żywności realizuje Europejski Program Pomocy Żywnościowej na rzecz najuboższej ludności  PO PŻ przekazująć potrzebującym 1300 ton żywności. Pozyskaliśmy 800 ton żywności z krótkimi terminami ważności do spożycia w tym 500 ton jabłek.

Współpracujemy  z 60 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa opolskiego, suma podopiecznych organizacji (ostatecznych beneficjentów) wyniosła ok. 33 650 osób.
W marcu 2019 Opolski Bank Żywności rozpocznie realizację "PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020',  w ramach którego otrzyma ok. 1100 ton artykułów spożywczych,tj. ryż, mleko, makaron, ser  dojrzewający podpuszczkowy ,groszek z marchewką,fasola biała,koncentrat pomidorowy,buraczki wiórki, powidła śliwkowe,sok jabłkowy klarowany,makaron kukurydziany,kasza gryczana,herbatniki maślane,szynka drobiowa,szynka wieprzowa mielona,pasztet wieprzowy,filet z makreliw oleju,olej rzepakowy,gołąbki w sosie pomidorowym.Zestaw artykółów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobą najbardziej potrzebującym  równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019'
Stowarzyszenie realizuje także inne cele, takie jak: organizacja akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności, edukacja w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000215473
 • Konto:03 124 0 16 33 1 111 0010 045 1 46 89
 • Adres:ul.Czarnowąska 5a ;46-022 Luboszyce
 • WWW:http://www.opolebankizywnosci.pl/
 • E-mail:elzbieta.gora@wp.pl
 • Telefon:773330002Formularze PIT 2019/2020 dla
Bank Żywności Opole z siedzibą w Luboszycach

KRS 0000215473

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Bank Żywności Opole z siedzibą w Luboszycach

 • Pomagamy codziennie

  Bank Żywności jest organizacją pozarządową ,której celem jest zmiejszenie obszarow niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.Realizujemy swoją misję poprzez : -wyszukiwanie źródel żywności produkowanej w nadmiarze, -Pozyskiwanie żywności z krótkimi terminami ważności do spożycia .-Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzeczorganizacji . Odbiorcami żywności są : Fundacje i stowarzyszeniazajmującesię osobami w trudnej sytuacji życiowej , w tym : niepełnosprawnymi,chorymi,bezdomnymi,dziećmi,rodzinami potrzebującymi pomocy,matkami samotnie wychowującymi dzieci.- Ośrodki Pomocy Społecznej,Domy Dziecka,Domy Pomocy Społecznej. -Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Prowadzimy Programy:        - Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . - Zbiórki żywności : " Świąteczne" i  "Podziel się Posiłkiem", Program "Niemarnuj Jedzenia".Opolski Bank Żywności jest organizacją non-profit, której celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  - Pokryjemy koszta paliwa zużyte przy transporcie żywności od darczyńców.

 • Więcej o nas

  -Bank jest organizacją pozarządową ,której celem jest zmiejszenie obszarow niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.Realizujemy swoją misję poprzez : -wyszukiwanie źródel żywności produkowanej w nadmiarze, -Pozyskiwanie żywności z krótkimi terminami ważności do spożycia .-Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzeczorganizacji . Odbiorcami żywności są : Fundacje i stowarzyszeniazajmującesię osobami w trudnej sytuacji życiowej , w tym : niepełnosprawnymi,chorymi,bezdomnymi,dziećmi,rodzinami potrzebującymi pomocy,matkami samotnie wychowującymi dzieci.- Ośrodki Pomocy Społecznej,Domy Dziecka,Domy Pomocy Społecznej. -Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Prowadzimy Programy:        - Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . - Zbiórki żywności : " Świąteczne" i  "Podziel się Posiłkiem", Program "Niemarnuj Jedzenia".Opolski Bank Żywności jest organizacją non-profit, której celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu.

  Opolski Bank Żywności osiąga swoje cele poprzez:
  1.Systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności
  2.Organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności.
  3.Działania antykryzysowe.
  4.Edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia
  5.Wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności
  6.Działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia.

  Swoje cele Opolski Bank Żywności realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze sferą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, organizacjami poza rządowymi i kościelnymi, o podobnym profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty Banków Żywności. Nadwyżki żywności Bank przekazuje organizacjom zajmującym się pomocą osobom biednym, chorym, starszym. Żywność trafia do najbardziej potrzebujących osób z województwa opolskiego.

  Prowadzone działania
  Od września 2018r. Opolski Bank Żywności realizuje Europejski Program Pomocy Żywnościowej na rzecz najuboższej ludności  PO PŻ przekazująć potrzebującym 1300 ton żywności. Pozyskaliśmy 800 ton żywności z krótkimi terminami ważności do spożycia w tym 500 ton jabłek.

  Współpracujemy  z 60 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa opolskiego, suma podopiecznych organizacji (ostatecznych beneficjentów) wyniosła ok. 33 650 osób.
  W marcu 2019 Opolski Bank Żywności rozpocznie realizację "PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020',  w ramach którego otrzyma ok. 1100 ton artykułów spożywczych,tj. ryż, mleko, makaron, ser  dojrzewający podpuszczkowy ,groszek z marchewką,fasola biała,koncentrat pomidorowy,buraczki wiórki, powidła śliwkowe,sok jabłkowy klarowany,makaron kukurydziany,kasza gryczana,herbatniki maślane,szynka drobiowa,szynka wieprzowa mielona,pasztet wieprzowy,filet z makreliw oleju,olej rzepakowy,gołąbki w sosie pomidorowym.Zestaw artykółów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobą najbardziej potrzebującym  równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019'
  Stowarzyszenie realizuje także inne cele, takie jak: organizacja akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności, edukacja w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000215473
 • Konto:03 124 0 16 33 1 111 0010 045 1 46 89
 • Adres:ul.Czarnowąska 5a ;46-022 Luboszyce
 • WWW:http://www.opolebankizywnosci.pl/
 • E-mail:elzbieta.gora@wp.pl
 • Telefon:773330002
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00