1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

KRS 0000217871

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

KRS 0000217871

Prezent OPP

Tworzymy szkołę przyjazną uczniom z autyzmem. Edukujemy z szacunkiem, wspieramy rozwój.

Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka  (OPP) istnieje od roku 2004. Jej celem jest prowadzenie szkoły podstawowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wszechstronne wspieranie ich rozwoju przez realne indywidualizowanie metod dydaktycznych i terapeutycznych. W oddziale szkolnym uczy się maksymalnie 10 uczniów, a każda lekcja odbywa się w pod nadzorem dwóch nauczycieli. Fundacja nie pobiera czesnego, co czyni szkołę dostępną także dla rodzin o niskim statusie materialnym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

W tym roku chcielibyśmy zgromadzić środki potrzebne potrzebne na bieżące remonty i utrzymanie budynku szkolnego, sal i sanitariatów. Z subwencji oświatowej nie wolno nam pokrywać tych wydatków, a szkoła wymaga wkładów finansowych, aby zapewnić wszystkim pracę w bezpiecznym i estatycznym otoczeniu. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Główne statutowe zadanie Fundacji Wspierania Rozwoju Dziecka – prowadzenie szkoły

Prowadzona przez Fundację Wspierania Rozwoju Dziecka szkoła w szczególny sposób nastawiona na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy w warunkach szkół masowych sobie nie radzą i są postrzegani jako uczniowie stwarzający problemy. Jest to szkoła dla  uczniów, którzy  wymagają zindywidualizowanego podejścia i odpowiedniego, specjalistycznego wsparcia.

Organizacja procesu dydaktycznego i realizacja terapii indywidualnych i grupowych

Dzięki specjalnej organizacji szkoły i procesu dydaktycznego, bezpieczne i przyjazne środowisko znajdują tu dzieci, które z powodu dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych wymagają specjalnych oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych, a nie znalazły ich w istniejącym systemie szkół publicznych i niepublicznych, ponieważ te szkoły były dla nich po prostu za duże! Za dużo uczniów, zbyt wielki hałas na przerwach, za trudne zadania i zdecydowanie za mało nauczycieli, którzy mieliby dla nich czas.

Dla kogo jesteśmy?

Uczniowie naszej szkoły mają różne problemy, różne trudności i lęki dysfunkcje, kłopoty, ale też rozmaite zainteresowania, pasje, marzenia... Większość z nich przeszła natomiast zadziwiająco podobną drogę edukacyjną, zanim trafili do nas! Na początku nauki napotkali niemożliwe do przezwyciężenia trudności, w których obliczu, niestety, nie otrzymali pomocy i wsparcia ze strony dorosłych. Pozostały za to wymagania – zarówno rodziców jak i nauczycieli – którym nie byli w stanie sprostać. W takich sytuacjach rodzi się frustracja, uczeń czuje się gorszy i głupszy od rówieśników. Pojawia się poczucie winy wobec rodziców, poczucie niekompetencji i w końcu tzw. wtórne trudności wychowawcze: dziecko z niskim poczuciem własnej wartości zaczyna szukać sposobu na zwrócenie na siebie uwagi dorosłych oraz zaimponowania rówieśnikom, na ogół w sposób, który jest dla otoczenia trudny do zaakceptowania. Ponieważ za takie zachowania spotykają dziecko mniej lub bardziej dotkliwe sankcje, często pojawia się agresja pozwalająca odreagować przeżywane w szkole stresy. Prowadzi to do pogłębiania dysfunkcji, może też wzmacniać postawy aspołeczne. Wielu naszych uczniów zmieniało szkoły, poradnie, korepetytorów tracąc wiarę we własne możliwości i utwierdzając się w przekonaniu, że wszelkie wysiłki są z góry skazane na niepowodzenie.

Podobne przeświadczenie staje się, z czasem, udziałem ich rodziców. Systemowym rozwiązaniem tego problemu bywa orzekanie o konieczności nauczania indywidualnego w domu ucznia, ale to tylko pogłębia trudności społeczne dziecka, prowadzi do wzrostu poczucia odrzucenia i izolacji zarówno dziecka jak i jego rodziców. Niedostateczne kompetencje społeczne izolowanych dzieci, brak umiejętności podejmowania ról społecznych są istotnym czynnikiem ograniczającym dalszy ich rozwój i stanowią swoisty, wtórny, rodzaj upośledzenia.

Codziennie staramy się przywracać naszym uczniom wiarę we własne możliwości i pokazać, że uczyć się jest po prostu przyjemnie.

W naszej szkole nie ścigamy się, kto lepiej, szybciej, ładniej, więcej…

W jaki sposób pomagamy naszym uczniom?

Szkoła realizuje cele edukacyjne zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego. Dla każdego dziecka został opracowany indywidualny program terapeutyczny uwzględniający jego potrzeby i możliwości. Szkoła zapewnia diagnozę oraz zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze w zależności od potrzeb każdego ucznia. Obecnie w Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju uczy się 73 uczniów, z czego 65 ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszystkie dzieci oprócz lekcji mają co najmniej po jednej godzinie tygodniowo, artterapii, zajęć socjoterapeutycznych i terapii pedagogicznej, oraz w miarę potrzeby zajęcia logopedyczne. Ogromnym sukcesem szkoły było wyposażenie profesjonalnej pracowni do zajęć integracji sensorycznej. Dzieci z zaburzonymi procesami integracji mają w planie tygodniowym jedną godzinę zajęć terapii integracji sensorycznej. Pieniądze na wyposażenie pracowni udało się uzyskać od Fundacji Polsat. Młodsze dzieci dodatkowo uczęszczają na zajęcia ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherbone oraz zajęcia małej motoryki. Wszystkie opisane powyżej zajęcia odbywają się na terenie szkoły, w godzinach 8.30-15.30.

Rodzice nie muszą więc szukać tych zajęć poza szkołą i wozić na nie dzieci po południu, co znacznie obniża efekty pracy terapeutycznej. Ponieważ wszyscy terapeuci pracują w szkole na stałe, nie ma żadnych problemów z realizacją ich zaleceń przez nauczycieli. Terapeuci zaś wiedzą, jakie postępy czynią dzieci, czyli jakie są efekty prowadzonej terapii.

Nauczyciele i terapeuci pracujący w szkole służą pomocą i wsparciem rodzicom naszych uczniów, podsuwają konkretne propozycje rozwiązywania codziennych problemów wychowawczych, których nie brakuje.

Nie jesteśmy cudotwórcami, dajemy dzieciom CZAS – dużo czasu potrzebnego, aby: wytłumaczyć, utrwalić, powtórzyć, wysłuchać, uspokoić i pobyć razem. A mamy go dużo, bo jest nas – nauczycieli i terapeutów – wielu (na 73 uczniów w szkole zatrudnionych jest 28 osób kadry) i w tym upatrujemy źródła naszych małych, codziennych sukcesów w pracy. Jesteśmy przekonani, że tu dzieci optymalnie wykorzystują swój potencjał intelektualny, rozwijają się we własnym tempie, zgodnie ze swoimi możliwościami. Wiemy od rodziców naszych uczniów, że dzieci chętnie chodzą do szkoły, co większości z nich dotychczas się nie zdarzało. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000217871
 • Konto:73 1500 1070 1210 7009 8200 0000
 • Adres:Toruńska 23
 • WWW:szkolawspierania.edu.pl
 • E-mail:fundacja@fwrd.org.pl
 • Telefon:606355693

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka

KRS 0000217871

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00