1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Związek Kurpiów
KRS 0000219037

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Kurpie

Związek Kurpiów powstał w 1996 r. Jest organizacją pożytku publicznego. Zrzesza osoby związane z Puszczą Zieloną i Puszczą Białą, czy to poprzez urodzenie, czy poprzez zamieszkanie, czy też, a może przede wszystkim, umiłowanie kurpiowskiej ziemi, kultury, historii i obyczajów. Decyduje nie metryka, a przede wszystkim serce.

Związek Kurpiów posiada biało-zieloną flagę oraz biało-zielone logo. Hymnem stowarzyszenia jest pieśń „W Mysëńeckéj Puscy”.

Związek Kurpiów jest stowarzyszeniem regionalnym o zasięgu ogólnopolskim. Siedzibą Zarządu Głównego Związku Kurpiów jest Ostrołęka.

Związek Kurpiów jest organizatorem warsztatów, kursów, konferencji naukowych, konkursów, imprez regionalnych oraz wydawcą książek i magazynu regionalnego „Kurpie”.   Organizacja współpracuje z samorządami, placówkami kultury, szkołami oraz innymi stowarzyszeniami.

Związek Kurpiów jest wydawcą szeregu cennych wydawnictw. M. in.: trzytomowej „Puszczy kurpiowskiej w pieśni” ks. Władysława Skierkowskiego, „Śpiewnika kurpiowskiego”, „Legend i podań Kurpiów”, „Słownika wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich”, książek biograficznych lub wspomnieniowych, takich jak: „Kurpie we wspomnieniach”, „Kurpie. Najważniejsi w dziejach”, „Dźwiękowe ścieżki pamięci”, a także prac naukowych prof. Jerzego Rubacha, dotyczących dialektu kurpiowskiego: „Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego”, „Ortografia kurpiowska”, „Koniugacja kurpiowska” , „Deklinacja kurpiowska”. Od marca 2002 roku stowarzyszenie wydaje magazyn regionalny „Kurpie”.

Związek Kurpiów jest inicjatorem nagradzania osób i instytucji zasłużonych dla regionu kurpiowskiego Nagrodą Kurpika. Nagrody przyznawane są od  2001 roku.
Związek Kurpiów czynnie uczestniczy w ochronie i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu, w tym mowy kurpiowskiej.

Związek Kurpiów to stowarzyszenie ponad podziałami.  Do stowarzyszenia są przyjmowane osoby o różnych poglądach politycznych i różnych światopoglądach. Program działania Związku jest otwarty i każdy, kto chciałby pogłębić swoją kurpiowską tożsamość, poszerzyć swoją wiedzę o Kurpiach, wesprzeć działania organizacji, czynnie coś dobrego zrobić dla ziemi kurpiowskiej, znajdzie tu miejsce i będzie mile przyjęty.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

W 2020 roku Związek Kurpiów planuje:

- Zorganizowanie II Olimpiady wiedzy o Kurpiach

- Przeprowadzenie cyklu warsztatów "Mówimy po kurpiowsku"

- Prace nad Encyklopedią Kurpiowską

- Inne działania promocyjne i organizacyjne

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Promocja Regionu Kurpiowskigo. Wzmacnianie więzi międzyludzkich Kurpiów w Regionie i rozproszonych w kraju i za granicą. Edukacja regionalna. Ocalanie od zapomnienia spuścizny materialnej i duchowej Kurpiów.

Prowadzone działania
Organizowanie cykli spotkań w różnych grupach /środowiskach/, z wybitnymi artystami ludowymi, twórcami, seminariów o tematyce regionalnej dla nauczycieli historii, muzyki, plastyki. Zebranie materiałów do edukacji regionalnej. Zorganizowanie Grupy Promocyjnej Kurpiowskiej Sztuki Ludowej. Prowadzenie badań naukowych dotyczących Kurpiowszczyzny. Współpraca z placówkami kultury w zakresie organizacji folklorystycznych imprez kulturalnych oraz z samorządami w zakresie opracowania i realizacji regionalnych planów rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

Związek Kurpiów założony został na zjeździe 6 lipca 1996r. Podstawowe zadania Stowarzyszenia to: umacnianie więzi międzyludzkich mieszkańców Kurpiowszczyzny, praca organiczna ludzi związanych z Regionem, mieszkających w kraju i zagranicą, ich integrowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalno-oświatowego i ochrony środowiska naturalnego Kurpiowszczyzny, ocalenie dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny, a zwłaszcza duchowej i materialnej sztuki ludowej, obrzędów, zwyczajów i obyczajów. Poprzez skupienie regionalistów, przy współpracy naukowej z prof. zw. dr hab. Jerzym Rubachem rozpoczęto opracowywanie dialektu kurpiowskiego. Najpierw sformalizowane zostały zasady pisowni gwary kurpiowskiej, wykonano słownik, jest opracowywana gramatyka, która zostanie wydana w postaci książki w kwietniu 2016 r. To przedsięwzięcie jest podstawą do dalszych działań w celu zachowania gwary w wydawnictwach oraz nauki dialektu w szkołach. Ważnym obszarem działalności Związku Kurpiów są wydawnictwa, m.in.: Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich 2013r., Zasady pisowni literackiego dialektu kurpiowskiego 2009r., Śpiewnik Kurpiowski 2011, Gadki kurpiowskie 2015. Wszystkie publikacje popularyzują gwarę kurpiowską. Ważnymi inicjatywami Związku Kurpiów promującymi Kurpiowszczyznę są: magazyn regionalny ,,KURPIE" ukazujący się od 2002 r., prezentujący i utrwalający przeszłość z jej barwną kulturą i historią oraz teraźniejszość wypełnioną pracą nad zachowaniem dziedzictwa Kurpiów, Kurpiki – nagroda prezesa Związku Kurpiów wręczana od 2001 r., przyznawana corocznie przez kapitułę dla osób, zespołów, instytucji i pracodawców za zasługi dla regionu kurpiowskiego, różnego rodzaju konkursy zwiększające zaangażowanie społeczności w tematykę regionalną. Związek Kurpiów poprzez pracę społeczną przygotował ,,infrastrukturę" do nauki gwary kurpiowskiej, opracowany został przez zespół regionalistów w wersji roboczej podręcznik oraz zeszyt do ćwiczeń nauki dialektu kurpiowskiego, przeprowadzony został kilkakrotnie kurs nauki dialektu kurpiowskiego, który ukończyło ok. 60 wolontariuszy i regionalistów. Działania te zostały przeprowadzone przy współpracy międzyinstytucjonalnej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Kultury Kurpiowskiej pod konsultacją naukową prof. J. Rubacha. Dzięki inicjatywie Związku Kurpiów i współpracy z gminą Kadzidło od września 2015 roku w szkołach podstawowych tej gminy są prowadzone zajęcia regionalne z elementami gwary przez nauczycieli przygotowanych wcześniej przez Związek Kurpiów. Blisko 20 nauczycieli zostało wówczas przygotowanych podczas kursu dot. dialektu kurpiowskiego. W roku 2016 Związek Kurpiów realizował zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a dotyczące warsztatów gwary kurpiowskiej dla dzieci oraz druk podręcznika do nauki dialektu kurpiowskiego dla dzieci. W roku 2017 Związek Kurpiów realizował zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego "Zachowanie niematerialnego dziedzictwa na przykładzie gwary kurpiowskiej" w ramach którego zostały przeprowadzone warsztaty (5 grup po 20 godz, 15 osób) oraz wydany został elementarz do nauki dialektu kurpiowskiego. Związek Kurpiów realizuje projekty ze środków publicznych: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MENiS, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, starostwa powiatowe w Ostrołęce, Szczytnie, urzędy miejskie, urzędy gminne. Wszystkie realizowane przez organizację projekty oparte są ściśle na specyfice regionu kurpiowskiego: są to obszary wiejskie, o bogatej kulturze i tradycji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000219037
 • Konto:92 8920 0001 0011 4967 2000
 • Adres:ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka
 • WWW:www.pitax.pl
 • E-mail:biuro@kurpie.org
 • Telefon:297645830Formularze PIT 2020/2021 dla
Związek Kurpiów

KRS 0000219037

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Związek Kurpiów

 • Kurpie

  Związek Kurpiów powstał w 1996 r. Jest organizacją pożytku publicznego. Zrzesza osoby związane z Puszczą Zieloną i Puszczą Białą, czy to poprzez urodzenie, czy poprzez zamieszkanie, czy też, a może przede wszystkim, umiłowanie kurpiowskiej ziemi, kultury, historii i obyczajów. Decyduje nie metryka, a przede wszystkim serce.

  Związek Kurpiów posiada biało-zieloną flagę oraz biało-zielone logo. Hymnem stowarzyszenia jest pieśń „W Mysëńeckéj Puscy”.

  Związek Kurpiów jest stowarzyszeniem regionalnym o zasięgu ogólnopolskim. Siedzibą Zarządu Głównego Związku Kurpiów jest Ostrołęka.

  Związek Kurpiów jest organizatorem warsztatów, kursów, konferencji naukowych, konkursów, imprez regionalnych oraz wydawcą książek i magazynu regionalnego „Kurpie”.   Organizacja współpracuje z samorządami, placówkami kultury, szkołami oraz innymi stowarzyszeniami.

  Związek Kurpiów jest wydawcą szeregu cennych wydawnictw. M. in.: trzytomowej „Puszczy kurpiowskiej w pieśni” ks. Władysława Skierkowskiego, „Śpiewnika kurpiowskiego”, „Legend i podań Kurpiów”, „Słownika wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich”, książek biograficznych lub wspomnieniowych, takich jak: „Kurpie we wspomnieniach”, „Kurpie. Najważniejsi w dziejach”, „Dźwiękowe ścieżki pamięci”, a także prac naukowych prof. Jerzego Rubacha, dotyczących dialektu kurpiowskiego: „Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego”, „Ortografia kurpiowska”, „Koniugacja kurpiowska” , „Deklinacja kurpiowska”. Od marca 2002 roku stowarzyszenie wydaje magazyn regionalny „Kurpie”.

  Związek Kurpiów jest inicjatorem nagradzania osób i instytucji zasłużonych dla regionu kurpiowskiego Nagrodą Kurpika. Nagrody przyznawane są od  2001 roku.
  Związek Kurpiów czynnie uczestniczy w ochronie i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu, w tym mowy kurpiowskiej.

  Związek Kurpiów to stowarzyszenie ponad podziałami.  Do stowarzyszenia są przyjmowane osoby o różnych poglądach politycznych i różnych światopoglądach. Program działania Związku jest otwarty i każdy, kto chciałby pogłębić swoją kurpiowską tożsamość, poszerzyć swoją wiedzę o Kurpiach, wesprzeć działania organizacji, czynnie coś dobrego zrobić dla ziemi kurpiowskiej, znajdzie tu miejsce i będzie mile przyjęty.

 • Jak wykorzystamy 1%

  W 2020 roku Związek Kurpiów planuje:

  - Zorganizowanie II Olimpiady wiedzy o Kurpiach

  - Przeprowadzenie cyklu warsztatów "Mówimy po kurpiowsku"

  - Prace nad Encyklopedią Kurpiowską

  - Inne działania promocyjne i organizacyjne

 • Więcej o nas

  Misja
  Promocja Regionu Kurpiowskigo. Wzmacnianie więzi międzyludzkich Kurpiów w Regionie i rozproszonych w kraju i za granicą. Edukacja regionalna. Ocalanie od zapomnienia spuścizny materialnej i duchowej Kurpiów.

  Prowadzone działania
  Organizowanie cykli spotkań w różnych grupach /środowiskach/, z wybitnymi artystami ludowymi, twórcami, seminariów o tematyce regionalnej dla nauczycieli historii, muzyki, plastyki. Zebranie materiałów do edukacji regionalnej. Zorganizowanie Grupy Promocyjnej Kurpiowskiej Sztuki Ludowej. Prowadzenie badań naukowych dotyczących Kurpiowszczyzny. Współpraca z placówkami kultury w zakresie organizacji folklorystycznych imprez kulturalnych oraz z samorządami w zakresie opracowania i realizacji regionalnych planów rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

  Związek Kurpiów założony został na zjeździe 6 lipca 1996r. Podstawowe zadania Stowarzyszenia to: umacnianie więzi międzyludzkich mieszkańców Kurpiowszczyzny, praca organiczna ludzi związanych z Regionem, mieszkających w kraju i zagranicą, ich integrowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalno-oświatowego i ochrony środowiska naturalnego Kurpiowszczyzny, ocalenie dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny, a zwłaszcza duchowej i materialnej sztuki ludowej, obrzędów, zwyczajów i obyczajów. Poprzez skupienie regionalistów, przy współpracy naukowej z prof. zw. dr hab. Jerzym Rubachem rozpoczęto opracowywanie dialektu kurpiowskiego. Najpierw sformalizowane zostały zasady pisowni gwary kurpiowskiej, wykonano słownik, jest opracowywana gramatyka, która zostanie wydana w postaci książki w kwietniu 2016 r. To przedsięwzięcie jest podstawą do dalszych działań w celu zachowania gwary w wydawnictwach oraz nauki dialektu w szkołach. Ważnym obszarem działalności Związku Kurpiów są wydawnictwa, m.in.: Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich 2013r., Zasady pisowni literackiego dialektu kurpiowskiego 2009r., Śpiewnik Kurpiowski 2011, Gadki kurpiowskie 2015. Wszystkie publikacje popularyzują gwarę kurpiowską. Ważnymi inicjatywami Związku Kurpiów promującymi Kurpiowszczyznę są: magazyn regionalny ,,KURPIE" ukazujący się od 2002 r., prezentujący i utrwalający przeszłość z jej barwną kulturą i historią oraz teraźniejszość wypełnioną pracą nad zachowaniem dziedzictwa Kurpiów, Kurpiki – nagroda prezesa Związku Kurpiów wręczana od 2001 r., przyznawana corocznie przez kapitułę dla osób, zespołów, instytucji i pracodawców za zasługi dla regionu kurpiowskiego, różnego rodzaju konkursy zwiększające zaangażowanie społeczności w tematykę regionalną. Związek Kurpiów poprzez pracę społeczną przygotował ,,infrastrukturę" do nauki gwary kurpiowskiej, opracowany został przez zespół regionalistów w wersji roboczej podręcznik oraz zeszyt do ćwiczeń nauki dialektu kurpiowskiego, przeprowadzony został kilkakrotnie kurs nauki dialektu kurpiowskiego, który ukończyło ok. 60 wolontariuszy i regionalistów. Działania te zostały przeprowadzone przy współpracy międzyinstytucjonalnej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Kultury Kurpiowskiej pod konsultacją naukową prof. J. Rubacha. Dzięki inicjatywie Związku Kurpiów i współpracy z gminą Kadzidło od września 2015 roku w szkołach podstawowych tej gminy są prowadzone zajęcia regionalne z elementami gwary przez nauczycieli przygotowanych wcześniej przez Związek Kurpiów. Blisko 20 nauczycieli zostało wówczas przygotowanych podczas kursu dot. dialektu kurpiowskiego. W roku 2016 Związek Kurpiów realizował zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a dotyczące warsztatów gwary kurpiowskiej dla dzieci oraz druk podręcznika do nauki dialektu kurpiowskiego dla dzieci. W roku 2017 Związek Kurpiów realizował zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego "Zachowanie niematerialnego dziedzictwa na przykładzie gwary kurpiowskiej" w ramach którego zostały przeprowadzone warsztaty (5 grup po 20 godz, 15 osób) oraz wydany został elementarz do nauki dialektu kurpiowskiego. Związek Kurpiów realizuje projekty ze środków publicznych: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MENiS, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, starostwa powiatowe w Ostrołęce, Szczytnie, urzędy miejskie, urzędy gminne. Wszystkie realizowane przez organizację projekty oparte są ściśle na specyfice regionu kurpiowskiego: są to obszary wiejskie, o bogatej kulturze i tradycji.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000219037
 • Konto:92 8920 0001 0011 4967 2000
 • Adres:ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka
 • WWW:www.pitax.pl
 • E-mail:biuro@kurpie.org
 • Telefon:297645830
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00