1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja SCCS

KRS 0000219230

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja SCCS

KRS 0000219230

Prezent OPP

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka

Fundacja prowadzi działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz nauki i edukacji. Celem działania Fundacji jest nieodpłatne wspieranie działań na rzecz:

- podnoszenia jakości, unowocześniania i kompleksowości metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych,

- prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

- finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz remontowych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

- finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej oraz zakup i dokonywanie darowizn sprzętu i aparatury związanej z działalnością,

- fundowanie stypendiów naukowych,

- współudział w organizowaniu i finansowaniu stażów krajowych i zagranicznych,

- popularyzacja osiągnięć i dokonań związanych z leczeniem chorób serca,

- organizowanie i finansowanie szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych związanych z - działalnością,

- finansowanie różnych form dokształcania,

- organizowanie zbiórek publicznych,

- świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej na rzecz dzieci leczonych na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych.

- monitorowanie i ocena stanu zdrowia, jego zagrożeń oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społecznym.

- edukacja zdrowotna, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.

- opracowywanie, wdrażanie i ewaluacja programów promocji zdrowia, aktywizujących do dbałości o zdrowie.

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności:

 (opieka nad osobami po operacjach, udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej, wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych i współpraca z ich rodzinami, organizacja spotkań integracyjnych, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wsparcie  z 1% realizowane jest w szczególności poprzez:

finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej, związanych z działalnością Śląskiego Centrum Chorób Serca,

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych oraz remontowych,

doskonalenie kadr oraz działalność szkoleniową (stypendia, staże krajowe i zagraniczne, nagrody),

współorganizowanie targów i konferencji naukowych,

popularyzacja osiągnięć związanych z leczeniem chorób serca i transplantacją narządów,

prowadzenie ogólnopolskiego programu "TAK dla transplantacji",

świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym lub prowadzącym działalność społecznie użyteczną,

świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej na rzecz dzieci leczonych na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantologicznych - program "Wszystkie dzieci są nasze",

organizacja akcji prozdrowotnych na terenie całego kraju.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Fundacji jest wspieranie działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które należy do wiodących ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych w Polsce i za granicą, w następujących obszarach:
-podnoszenia jakości i unowocześniania metod diagnostyki i leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych ("Wszystkie dzieci są nasze"),
-prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Wsparcie realizowane jest w szczególności poprzez:
-finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej, związanych z działalnością Śląskiego Centrum Chorób Serca,
-finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych, remontowych oraz wyposażenia wnętrz Centrum,
-doskonalenie kadr oraz działalność szkoleniową(stypendia, staże krajowe i zagraniczne),
- współorganizowanie targów i konferencji naukowych,
- popularyzację osiągnięć związanych z leczeniem chorób serca i transplantacją narządów - kampania "TAK dla Transplantacji".

Fundacja od 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Każda osoba fizyczna może wspomóc działania naszej Fundacji poprzez podarowanie 1% podatku dochodowego. Dodatkowo, każda osoba fizyczna i prawna może wesprzeć cele statutowe Fundacji w dowolnym zakresie, przekazując środki pieniężne na konto bankowe Fundacji. W przypadku otrzymania darowizny od osoby fizycznej, Fundacja wystawia potwierdzenie jej otrzymania, co stanowi podstawę do odpisania tej kwoty w wysokości do 6% dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku otrzymania darowizny od osoby prawnej, jest możliwy odpis do 10% dochodu.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000219230
 • Konto:08 1090 2037 0000 0001 0321 0905
 • Adres:41-800 Zabrze ul. Wolności 182
 • WWW:www.fundacjasccs.pl
 • E-mail:achachaj@fundacjasccs.pl
 • Telefon:48 698 623 808

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja SCCS

KRS 0000219230

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00