1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Alpha Polska
KRS 0000219444

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Odkrywaj życie, wiarę, sens.

Stowarzyszenie Alpha Polska jest organizacją pożytku publicznego, która w naszym kraju realizuje wizję Alpha International, którą jest ewangelizacja narodów, rewitalizacja Kościoła oraz transformacja społeczeństwa poprzez zmianę życia jednostek. Wierzymy, że każda osoba poszukująca w życiu głębokiego sensu może odkryć go razem z innymi na łamach małej, lokalnej społeczności.

Naszą misją jest wspieranie lokalnych wspólnot, parafii, szkół, kościołów i organizacji w prowadzeniu Alpha, by poprzez to narzędzie mogli skutecznie przekazywać innym ludziom Ewangelię.

Wolontariusze zaangażowani w prowadzenie Alpha w Więzieniu docierają także do jednostek penitencjarnych, by tam służyć wśród osadzonych. Stowarzyszenie stara się także włączać w inicjatywy, które przeciwdziałają przestępczości, są związane z resocjalizacją osób wykluczonych albo są działaniami profilaktycznymi przeciw patologiom społecznym.

Wśród naszej działalności staramy się także o rozwój życia małżeńskiego i rodzinnego na każdym z jego etapów. Wspieranie relacji damsko-męskich oraz dostarczanie rodzicom narzędzi służących do efektywnego wspierania procesu wychowawczego to działalność gałęzi Kursów Rodzicielskich, których prowadzeniem i dystrybucją zajmuje się także SAP.

Głęboko zakorzeniona w nas idea wolontariatu oraz działalność na rzecz budowania lokalnych społeczności przyczynia się do tego, że każdego roku działaniami Alpha zostaje objętych od 25 do 30 tys. Polaków.

Dziękujemy za wsparcie naszej działalności i zapraszamy - dołącz do nas!

Jak wykorzystamy 1%

Za rok 2018 wpłynęła rekordowa dla nas kwota 16 197,60 zł ze środków przekazanych na konto Stowarzyszenia Alpha Polska w ramach 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.
DZIĘKUJEMY!

Za taką kwotę mogliśmy przygotować 13 odcinków Młodzieżowej Serii Alpha (Alpha Youth Series) oraz trailer całej serii.

Młodzieżowa Seria Alpha dostępna jest w Cyfrowej Platformie Alpha za darmo!

Bardzo dziękujemy!

W poszczególnych latach przekazujemy kwotę z 1% na działalność i rozwój różnych kontekstów Alpha. W najbliższym czasie będzie to nadal wspieranie kontekstu Alpha dla Młodzieży, ponieważ wierzymy, że każdy młody człowiek poszukujący prawdy i sensu, ma prawo wspólnie z innymi poszukiwać odpowiedzi na ważne dla niego pytania.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Alpha Polska powstało 17 kwietnia 2004 roku  i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 października 2004 roku. Utworzyli je pasjonaci Kursu, którym zależało na rozwijaniu tego dzieła w naszym kraju.

Misją Alpha jest wyposażanie Kościoła i służenie mu w wypełnianiu jego misji, by pomagać ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu relacji z Jezusem poprzez Alpha.

Alpha to narzędzie, które ma na celu zachęcić każdego do poszukiwania oraz zgłębiania podstaw wiary chrześcijańskiej w przyjaznej, otwartej i swobodnej atmosferze. Nikogo nie można zmusić do wiary. Przez lata odkryliśmy, że jeżeli będziemy gościnni i pozwolimy ludziom być sobą, ich życie zmieni się.

Celem Stowarzyszenia Alpha Polska jest udostępnienie Kościołowi w Polsce praktycznego i adekwatnego do współczesnej kultury narzędzia ewangelizacji, jakim jest wypracowana w anglikańskiej parafii Św. Trójcy w Londynie Alpha. W nawiązaniu do pilnej potrzeby nowej ewangelizacji skierowanej do osób, które oddaliły się od Kościoła, lub są zainteresowane poznaniem chrześcijaństwa, Stowarzyszenie Alpha Polska pragnie umożliwić każdemu Kościołowi chrześcijańskiemu w Polsce rozpoczęcie i prowadzenie Alpha jako ciągłego procesu docierania z Ewangelią do tych właśnie ludzi.

Prowadzone przez Stowarzyszenie Alpha Polska działania:
1. Edukacja w zakresie prowadzenia kursów i szkolenień dla ekip prowadzących Alpha. Przygotowywanie, rozwijanie i wybieranie trenerów upoważnionych do prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia Alpha oraz innych Kursów.

2. Rozwijanie kontekstu Alpha, Alpha dla Młodzieży, Alpha w Więzieniu oraz Alpha w kontekście katolickim.

3. Przygotowywanie i wydawanie materiałów, w tym także materiałów audiowizualnych, oraz literatury związanej z prowadzoną działalnością i wspierającej liderów.

4. Organizowanie konferencji, konferencji regionalnych oraz wydarzeń związnych z Alpha, bliskich misji i wizji Alpha. Wspieranie działań pokrewnych i pośrednich do Alpha.

5. Wspieranie i rozwój kontekstu Kursów Małżeńskich, w tym: Kursu Małżeńskiego, Kursu Przedmałżeńskiego, Kursu dla Rodziców oraz Kursu dla Rodziców Natolatków.

6. Wspieranie i rozwój Kursu Uwielbiania - Worship Central.

7. Prowadzenie oraz organizowanie Misji Alpha i/lub inicjatyw podobnych, tak aby narzedzie Alpha mogło być wykorzystywane wśród Polonii oraz tych, dla których społeczność lokalna może być podstawą do budowania środowiska, w którym w otwartej, przyjaznej atmosferze będzie można odkrywać kwestie związane z sensem życia, prawdą oraz Bogiem.

8. Aktywne wspieranie dzieł i inicjatyw związanych z nową ewangelizacją oraz budowaniem społeczności i sieci lokalnych. Promowanie ideii wolontariatu oraz zaangażowania ludzi będących w obszarze ryzyka patologii społecznych. Przeciwdziałania im.

9. Rozwój Alpha w Regionach, szkolenie regionalnych koordynatorów i przedstawicieli strategicznych grup lokalnych, których staraniem jest rozwój lokalnych społeczności oraz umożliwianie nowym ośrodkom zdobycia doświadczenia w prowadzeniu Alpha.

10. Działania promujące uniwersalne wartości chrześcijańskie, jak otwartość, afirmacja życia, służenie innym, wspieranie działań na rzecz lokalnego kościoła i budowania Ciała Chrystusa.

Stowarzyszenie Alpha Polska na podstawie Umowy Licencyjnej z Alpha International (31.12.2005) jest jedynym upoważnionym podmiotem w Polsce do posługiwania się metodą Alpha i jej upowszechniania, w tym do tłumaczenia, wydawania, dystrybułowania i sprzedawania wszystkich materiałów niezbędnych do prowadzenia Alpha (a także innych kursów opracowanych przez Alpha International, jak np. Kurs Małżeński, Kurs Przedmałżeński, Kurs dla Rodziców, Kurs dla Rodziców Nastolatków, Kurs Uwielbienia - Worship Central).


 • Obszar działalności:Religia
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000219444
 • Konto:55 105 0 19 79 1 000 0022 917 1 79 20
 • Adres:ul. Markiewicza 1
 • WWW:https://polska.alpha.org/wiadomosci/przekaz1procent
 • E-mail:biuro@alphapolska.org
 • Telefon:663573860Formularze PIT 2019/2020 dla
Alpha Polska

KRS 0000219444

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Alpha Polska

 • Odkrywaj życie, wiarę, sens.

  Stowarzyszenie Alpha Polska jest organizacją pożytku publicznego, która w naszym kraju realizuje wizję Alpha International, którą jest ewangelizacja narodów, rewitalizacja Kościoła oraz transformacja społeczeństwa poprzez zmianę życia jednostek. Wierzymy, że każda osoba poszukująca w życiu głębokiego sensu może odkryć go razem z innymi na łamach małej, lokalnej społeczności.

  Naszą misją jest wspieranie lokalnych wspólnot, parafii, szkół, kościołów i organizacji w prowadzeniu Alpha, by poprzez to narzędzie mogli skutecznie przekazywać innym ludziom Ewangelię.

  Wolontariusze zaangażowani w prowadzenie Alpha w Więzieniu docierają także do jednostek penitencjarnych, by tam służyć wśród osadzonych. Stowarzyszenie stara się także włączać w inicjatywy, które przeciwdziałają przestępczości, są związane z resocjalizacją osób wykluczonych albo są działaniami profilaktycznymi przeciw patologiom społecznym.

  Wśród naszej działalności staramy się także o rozwój życia małżeńskiego i rodzinnego na każdym z jego etapów. Wspieranie relacji damsko-męskich oraz dostarczanie rodzicom narzędzi służących do efektywnego wspierania procesu wychowawczego to działalność gałęzi Kursów Rodzicielskich, których prowadzeniem i dystrybucją zajmuje się także SAP.

  Głęboko zakorzeniona w nas idea wolontariatu oraz działalność na rzecz budowania lokalnych społeczności przyczynia się do tego, że każdego roku działaniami Alpha zostaje objętych od 25 do 30 tys. Polaków.

  Dziękujemy za wsparcie naszej działalności i zapraszamy - dołącz do nas!

 • Jak wykorzystamy 1%

  Za rok 2018 wpłynęła rekordowa dla nas kwota 16 197,60 zł ze środków przekazanych na konto Stowarzyszenia Alpha Polska w ramach 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.
  DZIĘKUJEMY!

  Za taką kwotę mogliśmy przygotować 13 odcinków Młodzieżowej Serii Alpha (Alpha Youth Series) oraz trailer całej serii.

  Młodzieżowa Seria Alpha dostępna jest w Cyfrowej Platformie Alpha za darmo!

  Bardzo dziękujemy!

  W poszczególnych latach przekazujemy kwotę z 1% na działalność i rozwój różnych kontekstów Alpha. W najbliższym czasie będzie to nadal wspieranie kontekstu Alpha dla Młodzieży, ponieważ wierzymy, że każdy młody człowiek poszukujący prawdy i sensu, ma prawo wspólnie z innymi poszukiwać odpowiedzi na ważne dla niego pytania.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Alpha Polska powstało 17 kwietnia 2004 roku  i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 października 2004 roku. Utworzyli je pasjonaci Kursu, którym zależało na rozwijaniu tego dzieła w naszym kraju.

  Misją Alpha jest wyposażanie Kościoła i służenie mu w wypełnianiu jego misji, by pomagać ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu relacji z Jezusem poprzez Alpha.

  Alpha to narzędzie, które ma na celu zachęcić każdego do poszukiwania oraz zgłębiania podstaw wiary chrześcijańskiej w przyjaznej, otwartej i swobodnej atmosferze. Nikogo nie można zmusić do wiary. Przez lata odkryliśmy, że jeżeli będziemy gościnni i pozwolimy ludziom być sobą, ich życie zmieni się.

  Celem Stowarzyszenia Alpha Polska jest udostępnienie Kościołowi w Polsce praktycznego i adekwatnego do współczesnej kultury narzędzia ewangelizacji, jakim jest wypracowana w anglikańskiej parafii Św. Trójcy w Londynie Alpha. W nawiązaniu do pilnej potrzeby nowej ewangelizacji skierowanej do osób, które oddaliły się od Kościoła, lub są zainteresowane poznaniem chrześcijaństwa, Stowarzyszenie Alpha Polska pragnie umożliwić każdemu Kościołowi chrześcijańskiemu w Polsce rozpoczęcie i prowadzenie Alpha jako ciągłego procesu docierania z Ewangelią do tych właśnie ludzi.

  Prowadzone przez Stowarzyszenie Alpha Polska działania:
  1. Edukacja w zakresie prowadzenia kursów i szkolenień dla ekip prowadzących Alpha. Przygotowywanie, rozwijanie i wybieranie trenerów upoważnionych do prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia Alpha oraz innych Kursów.

  2. Rozwijanie kontekstu Alpha, Alpha dla Młodzieży, Alpha w Więzieniu oraz Alpha w kontekście katolickim.

  3. Przygotowywanie i wydawanie materiałów, w tym także materiałów audiowizualnych, oraz literatury związanej z prowadzoną działalnością i wspierającej liderów.

  4. Organizowanie konferencji, konferencji regionalnych oraz wydarzeń związnych z Alpha, bliskich misji i wizji Alpha. Wspieranie działań pokrewnych i pośrednich do Alpha.

  5. Wspieranie i rozwój kontekstu Kursów Małżeńskich, w tym: Kursu Małżeńskiego, Kursu Przedmałżeńskiego, Kursu dla Rodziców oraz Kursu dla Rodziców Natolatków.

  6. Wspieranie i rozwój Kursu Uwielbiania - Worship Central.

  7. Prowadzenie oraz organizowanie Misji Alpha i/lub inicjatyw podobnych, tak aby narzedzie Alpha mogło być wykorzystywane wśród Polonii oraz tych, dla których społeczność lokalna może być podstawą do budowania środowiska, w którym w otwartej, przyjaznej atmosferze będzie można odkrywać kwestie związane z sensem życia, prawdą oraz Bogiem.

  8. Aktywne wspieranie dzieł i inicjatyw związanych z nową ewangelizacją oraz budowaniem społeczności i sieci lokalnych. Promowanie ideii wolontariatu oraz zaangażowania ludzi będących w obszarze ryzyka patologii społecznych. Przeciwdziałania im.

  9. Rozwój Alpha w Regionach, szkolenie regionalnych koordynatorów i przedstawicieli strategicznych grup lokalnych, których staraniem jest rozwój lokalnych społeczności oraz umożliwianie nowym ośrodkom zdobycia doświadczenia w prowadzeniu Alpha.

  10. Działania promujące uniwersalne wartości chrześcijańskie, jak otwartość, afirmacja życia, służenie innym, wspieranie działań na rzecz lokalnego kościoła i budowania Ciała Chrystusa.

  Stowarzyszenie Alpha Polska na podstawie Umowy Licencyjnej z Alpha International (31.12.2005) jest jedynym upoważnionym podmiotem w Polsce do posługiwania się metodą Alpha i jej upowszechniania, w tym do tłumaczenia, wydawania, dystrybułowania i sprzedawania wszystkich materiałów niezbędnych do prowadzenia Alpha (a także innych kursów opracowanych przez Alpha International, jak np. Kurs Małżeński, Kurs Przedmałżeński, Kurs dla Rodziców, Kurs dla Rodziców Nastolatków, Kurs Uwielbienia - Worship Central).

 • Obszar działalności:Religia
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000219444
 • Konto:55 105 0 19 79 1 000 0022 917 1 79 20
 • Adres:ul. Markiewicza 1
 • WWW:https://polska.alpha.org/wiadomosci/przekaz1procent
 • E-mail:biuro@alphapolska.org
 • Telefon:663573860
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00