1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  STOWARZYSZENIE ŚW. DOMINIKA STOWARZYSZENIE OPP
  KRS 0000221174

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

MOJA OJCZYZNA MOJA PARAFIA MÓJ DOM

Misja
- rekonstrukcja, konserwacja i odnowa zabytków sakralnych znajdujących się na terenie Parfii św. Dominika
- odbudowa i zagospodarowanie zbytkowych obiektów znajdujących się na terenie parafii św. Dominika
- popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych Parafii św. Dominika
- kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców Parafii
- działalność charytatywna
 

Jak wykorzystamy 1%

Przedmiotem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

1.OCHRONA ZABYTKÓW

2. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW  KULTURALNYCH

3 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI  RELIGIJNYCH

 4 DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI  TURYSTYCZNYCH

5 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW  KULTURALNYCH

Więcej o nas

Stowarzyszenie św. Dominika Stowarzyszenie  Użyteczności Publicznej  powstało z inicjatywy Ks. Proboszcza oraz parafian  w dniu 8.11.2014 r.

Celami Stowarzyszenia są między innymi:

1. Rekonstrukcja , konserwacja i odnowa zabytków sakralnych znajdujących się na terenie działania Parafii św. Dominika

2. Odbudowa i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie działania Parafii Św. Dominika

3.Organizowanie, wspieranie i programowanie działalności na rzecz społeczności parafialnej w dziedzinie:

 •  nauki, oświaty i wychowania,
 • wzrostu atrakcyjności turystycznej.

4.Popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych Parafii św.Dominika.

5. Kształtowanie poczucia lojalnej tożsamości kulturowej mieszkańców parafii.

6. Propagowanie kultury, zarówno materialnej jak i duchowej i poszerzenie wiedzy historycznej o Parafii św. Dominika o Nysie jak i o Polsce.

7. Działalność charytatywna

Przedmiotem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

1.OCHRONA ZABYTKÓW

2. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW  KULTURALNYCH

3 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI  RELIGIJNYCH

4 DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI  TURYSTYCZNYCH

5 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW  KULTURALNYCH

Stowarzyszenie dofinansowało:

-  Remont dachu na kościele św. Krzyża i św.     Dominika  w Nysie

-  Konserwacja i restauracja obrazu „Święty Dominik”      z kościoła p.w. św. Dominika w Nysie

-  Prace konserwatorskie i restauratorskie obramienia    obrazu ołtarza głównego z kościoła św. Dominika w     Nysie

-  Remont i malowanie elewacji kościoła p.w. św.      Krzyża w  Nysie (cmentarnego) i ścian wewnątrz    nawy głównej kościoła św. Dominika w Nysie

-  Konserwację i restaurację ołtarza głównego, ołtarza     bocznego Matki Boskiej Bolesnej wraz z obrazem   „Matka Boska Bolesna” w kościele parafialnym  p.w.    św. Dominika w Nysie.

-  Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie    w kościele parafialnym p.w. św. Dominika w Nysie

Stowarzyszenie św. Dominika Stowarzyszenie Pożytku Publicznego zgodnie ze swoim statutem, jest w świetle Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  organizacją uprawnioną do pozyskiwania środków z darowizn na cele prowadzonej działalności zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

Podejmowane działania

Zakres prac i działań Stowarzyszenia na następne lata   to przede wszystkim w dalszym ciągu podejmowanie działań związanych z renowacją naszych zabytków.

Oprócz zbiórki z 1% pozyskujemy środki z dochodów uzyskanych podczas  kiermaszu wielkanocnego.

Jak co roku jesteśmy współorganizatorami Festynu Parafialnego którego głównym celem jest  integracja parafian a także przedstawienie dorobku artystycznego lokalnych grup artystycznych.

Stowarzyszenie wspiera wydawnictwa promujące wiedzę historyczną o naszym Kościele i o naszej parafii. Broszury wydawane przez Stowarzyszenie mają przyczynić się do pogłębienia  wiedzy o skomplikowanych dziejach naszego regionu do wzrostu świadomości narodowej .

Promujemy szlaki historyczne wiodące z Nysy do Otmuchowa i dalej w Sudety- przy tym szlaku stoi nasz kościół pw. Świętego  Krzyża Jerozolimskiego zwany też kościołem jerozolimskim.

Ks. Proboszcz oprowadza wycieczki i opowiada o historii późnobarokowego parafialnego kościoła.

Dzięki państwa hojności pozostawimy dla następnych pokoleń piękną świątynię a młodzieży zapewnimy udział w wartościowych imprezach kulturalnych.

Jeszcze raz dziękuję Państwu za wyrozumiałość, życzliwość i dotychczasowe wspieranie działalności   Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Renowacja zabytkowego kościoła św. Krzyża na terenie cmantarza komunalnego.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000221174
 • Konto:
 • Adres:48-300 Nysa ul. Głowackiego 12
 • WWW:www.dominiknysa.pl
 • E-mail:mariola.chwalenia@gmail.com
 • Telefon:608591190 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  STOWARZYSZENIE ŚW. DOMINIKA STOWARZYSZENIE OPP

  KRS 0000221174

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE ŚW. DOMINIKA STOWARZYSZENIE OPP

 • MOJA OJCZYZNA MOJA PARAFIA MÓJ DOM

  Misja
  - rekonstrukcja, konserwacja i odnowa zabytków sakralnych znajdujących się na terenie Parfii św. Dominika
  - odbudowa i zagospodarowanie zbytkowych obiektów znajdujących się na terenie parafii św. Dominika
  - popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych Parafii św. Dominika
  - kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców Parafii
  - działalność charytatywna
   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przedmiotem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

  1.OCHRONA ZABYTKÓW

  2. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW  KULTURALNYCH

  3 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI  RELIGIJNYCH

   4 DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI  TURYSTYCZNYCH

  5 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW  KULTURALNYCH

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie św. Dominika Stowarzyszenie  Użyteczności Publicznej  powstało z inicjatywy Ks. Proboszcza oraz parafian  w dniu 8.11.2014 r.

  Celami Stowarzyszenia są między innymi:

  1. Rekonstrukcja , konserwacja i odnowa zabytków sakralnych znajdujących się na terenie działania Parafii św. Dominika

  2. Odbudowa i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie działania Parafii Św. Dominika

  3.Organizowanie, wspieranie i programowanie działalności na rzecz społeczności parafialnej w dziedzinie:

  •  nauki, oświaty i wychowania,
  • wzrostu atrakcyjności turystycznej.

  4.Popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych Parafii św.Dominika.

  5. Kształtowanie poczucia lojalnej tożsamości kulturowej mieszkańców parafii.

  6. Propagowanie kultury, zarówno materialnej jak i duchowej i poszerzenie wiedzy historycznej o Parafii św. Dominika o Nysie jak i o Polsce.

  7. Działalność charytatywna

  Przedmiotem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

  1.OCHRONA ZABYTKÓW

  2. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW  KULTURALNYCH

  3 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI  RELIGIJNYCH

  4 DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI  TURYSTYCZNYCH

  5 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW  KULTURALNYCH

  Stowarzyszenie dofinansowało:

  -  Remont dachu na kościele św. Krzyża i św.     Dominika  w Nysie

  -  Konserwacja i restauracja obrazu „Święty Dominik”      z kościoła p.w. św. Dominika w Nysie

  -  Prace konserwatorskie i restauratorskie obramienia    obrazu ołtarza głównego z kościoła św. Dominika w     Nysie

  -  Remont i malowanie elewacji kościoła p.w. św.      Krzyża w  Nysie (cmentarnego) i ścian wewnątrz    nawy głównej kościoła św. Dominika w Nysie

  -  Konserwację i restaurację ołtarza głównego, ołtarza     bocznego Matki Boskiej Bolesnej wraz z obrazem   „Matka Boska Bolesna” w kościele parafialnym  p.w.    św. Dominika w Nysie.

  -  Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie    w kościele parafialnym p.w. św. Dominika w Nysie

  Stowarzyszenie św. Dominika Stowarzyszenie Pożytku Publicznego zgodnie ze swoim statutem, jest w świetle Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  organizacją uprawnioną do pozyskiwania środków z darowizn na cele prowadzonej działalności zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

  Podejmowane działania

  Zakres prac i działań Stowarzyszenia na następne lata   to przede wszystkim w dalszym ciągu podejmowanie działań związanych z renowacją naszych zabytków.

  Oprócz zbiórki z 1% pozyskujemy środki z dochodów uzyskanych podczas  kiermaszu wielkanocnego.

  Jak co roku jesteśmy współorganizatorami Festynu Parafialnego którego głównym celem jest  integracja parafian a także przedstawienie dorobku artystycznego lokalnych grup artystycznych.

  Stowarzyszenie wspiera wydawnictwa promujące wiedzę historyczną o naszym Kościele i o naszej parafii. Broszury wydawane przez Stowarzyszenie mają przyczynić się do pogłębienia  wiedzy o skomplikowanych dziejach naszego regionu do wzrostu świadomości narodowej .

  Promujemy szlaki historyczne wiodące z Nysy do Otmuchowa i dalej w Sudety- przy tym szlaku stoi nasz kościół pw. Świętego  Krzyża Jerozolimskiego zwany też kościołem jerozolimskim.

  Ks. Proboszcz oprowadza wycieczki i opowiada o historii późnobarokowego parafialnego kościoła.

  Dzięki państwa hojności pozostawimy dla następnych pokoleń piękną świątynię a młodzieży zapewnimy udział w wartościowych imprezach kulturalnych.

  Jeszcze raz dziękuję Państwu za wyrozumiałość, życzliwość i dotychczasowe wspieranie działalności   Stowarzyszenia.

  Prowadzone działania
  Renowacja zabytkowego kościoła św. Krzyża na terenie cmantarza komunalnego.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000221174
 • Konto:
 • Adres:48-300 Nysa ul. Głowackiego 12
 • WWW:www.dominiknysa.pl
 • E-mail:mariola.chwalenia@gmail.com
 • Telefon:608591190
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00