1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - SOPOT

KRS 0000221661

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - SOPOT

KRS 0000221661

Prezent OPP

Pomoc duchowa i materialana dla osób wpotrzebie.

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia realizowanego w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, oraz działalność pożytku publicznego określona w Statucie, w tym działalność humanitarna i charytatywna w sferze zadań określonych w Statucie świadczona w duchu poszanowania ludzkiej godności bez względu na światopogląd, rasę, narodowość. Pogłębianie życia religijnego swoich członków i ścisłe powiązanie działalności charytatywnej z tradycją św. Wincentego a Paulo oraz poznawanie zagadnień społecznych i socjalnych, a także kształtowanie odpowiedniej formacji swoich członków.

WSZYSTKIE OSOBY WYPEŁNIAJĄCE FORMALNE FUKCJE W STOWARZYSZENIU ORAZ WOLONTARIUSZE NIE POBIERAJĄ ZA SWOJĄ PRACĘ ŻADNEGO WYNAGRODZENIA.

Cele Stowarzyszenia osiągamy poprzez:

1) organizowanie szeroko rozumianej działalności opiekuńczej, pomoc społeczna rodzinom, osobom
życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin;
2) odwiedzanie osób chorych, samotnych i potrzebujących;
3) obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci;
4) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa upowszechniania i ochrony praw dziecka;
5) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom;
6) organizowanie i świadczenie pomocy materialnej potrzebujących;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja i organizacja wolontariatu;
9) działalność na rzecz integracji i reintegracji zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

W ostatnich latach pomoc była realizowana w formie:

1) bezpłatnych obiadów wydawanych osobom bezdomnym oraz dostarczanych do osób chorych i samotnych na terenie Sopotu,

2) częściowej refundacji leków dla osób najgorzej uposażonych,

3) paczek żywieniowych dla osób potrzebujących.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Pomoc charytatywna w szerokim zakresie w rejonie parafii Pod wezwaniem Zesłania Ducha św. w Sopocie.

Prowadzone działania
Podpisanie umowy partnerskiej z Caritas archidiecezji gdańskiej pozwoliło w ostatnich dwóch latach na rozdanie ubogim towarów (20 ton produktów żywnościowych : ser żółty, ser topiony, mąka, cukier, makaron, ryż, kasza, mleko). Są to produkty z pomocy Unii Europejskiej dla najuboższej ludności z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Towar ten rozdajemy bezdomnym, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym,samotnym matkom, ludziom starszym i chorym.
Systematycznie opłacamy dla 10-cioro dzieci z rodzin ubogich obiady w szkole podstawowej na terenie naszej parafii.
Prowadzimny dla dzieci z rodzin patolopgicznych korypetycje z matemetyki, j. angielskiego.

Członkowie Jednostki Terenowej aktywnie uczestniczą w działaniu Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i reprezentują nasz Kraj w spotkaniach, seminariach czy Zebraniach Delegfatów organizowanych przez Biuro Międzynarodowej Organizacji Miłosierdzia - AIC z siedzibą w Belgii.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000221661
 • Konto:15 1090 1098 0000 0001 4671 2872
 • Adres:81-862 Sopot ul. Kujawska 50-52
 • WWW:https://misjonarzesopot.pl/stowarzyszenie-milosierdzia-sw-wincemtego-a-paul
 • E-mail:milosierdzie.sopot@gmail.com
 • Telefon:600 078 702

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - SOPOT

KRS 0000221661

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00