1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

KRS 0000221725

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

KRS 0000221725

Prezent OPP

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Mt 25,40

Caritas Archidiecezji Katowickiej koordynuje działalność instytucji dobroczynnych na terenie archidiecezji katowickiej oraz prowadzi szereg projektów i programów na rzecz osób potrzebujących. Wspieramy dzieci, młodzież, chorych, osoby z niepełnosprawnościami, seniorów, bezdomnych. Świadczymy wsparcie humanitarne dla osób indywidualnych w nagłej potrzebie oraz prowadzimy działalność zorganizowaną w 60 placówkach. Reagujemy na nagłe nieszczęścia, katastrofy. Monitorujemy obszary biedy i staramy się przeciwdziałać im poprzez szukanie właściwych rozwiązań. Współpracujemy z parafiami, organizacjami partnerskimi, instytucjami samorządowymi, rządowymi i międzynarodowymi. Koordynujemy działalność Parafialnych Zespołów Caritas w 322 parafiach archidiecezji katowickiej. Pod naszą opieką jest 50 Szkolnych Kół Caritas. Mamy 13500 beneficjentów, 2600 podopiecznych, 40 stypendystów, 13 stałych akcji charytatywnych, rozdajemy 60 ton żywności miesięcznie. W swoich działaniach opieramy się na wolontariacie szkolnym, parafialnym i indywidualnym oraz zatrudniamy 1100 pracowników. Działamy na rzecz ekologii integralnej w duchu encykliki papieża Franciszka Laudato Si`. Wspomagamy wdowy górnicze, dzieci potrzebujące rehabilitacji, ubogich, samotne matki, osoby będące w kryzysie. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki zostaną wykorzystane na rzecz dzieci, osób z niepełnosprawnościami, bezdomnych, ubogich seniorów, chorych i potrzebujących w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Opis Organizacji — Caritas Archidiecezji Katowickiej jest instytucją charytatywną archidiecezji katowickiej, erygowaną przez Arcybiskupa Katowickiego 12 listopada 1989 r. Działalność jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb osób wymagających wsparcia bez względu na wyznanie, pochodzenie i światopogląd. W codziennej działalności Caritas udziela wsparcia osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Misją naszej organizacji jest czynienie dobra rozumianego w duchu ewangelicznej miłości bliźniego. Naszą motywacją jest czynienie dobra ze względu na Jezusa Chrystusa, który utożsamia się z każdym potrzebującym: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 25, 40.

Nasze główne cele to szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie, na podstawie Katolickiej Nauki Społecznej; bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywna; koordynowanie i kierowanie całą akcją kościelną (charytatywną) na terenie archidiecezji katowickiej oraz współpraca ze stowarzyszeniami kościelnymi, ze świeckimi instytucjami socjalnymi i dobroczynnym oraz ludźmi dobrej woli.

Prowadzone działania
Organizacja świadczy indywidualną pomoc humanitarną. Staramy się pomagać w sposób przemyślany i skuteczny. Pomagamy wszystkim, którzy zwracają się do nas po pomoc oraz wychodzimy do osób potrzebujących, szukając ich w lokalnym środowisku, we współpracy z naszymi placówkami, instytucjami, parafiami i lokalnymi mediami.  
Prowadzimy w sposób zorganizowany pomoc charytatywną, prowadząc 60 różnego rodzaju placówek: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Zakłady Aktywności Zawodowej, Domy Całodobowej Opieki, Noclegownie, Jadłodajnie, Świetlice Socjoterapeutyczne dla dzieci, Hospicja domowe i stacjonarne, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Stacje Opieki Caritas, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.
Poprzez Parafialne Zespoły Caritas organizujemy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zbiórkę odzieży i żywności oraz wspieramy potrzebujących poprzez różnego rodzaju programy. 

Oprócz bieżącej działalności nasza pomoc opiera się również na projektach i programach na rzecz dzieci i młodzieży: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Tornister Pełen Uśmiechów, Żółty Talerz; programy stypendialne: Skrzydła i Skrzydła Dwa Talenty, wsparcie na leczenie i rehabilitacje.

Prowadzimy programy i projekty na rzecz seniorów: Karta Na Codzienne Zakupy, Pomoc dla Seniora, Aktywni+, Domy Senior+

Projekty Żywnościowe: Spiżarnia Caritas — przeciwdziałanie marnowaniu żywności, FEAD Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej, Zbiórki żywności "Tak Pomagam!"

Promocja Wolontariatu: utworzyliśmy Centrum Wolontariatu Caritas, które koordynuje wolontariat parafialny, szkolny i indywidualny; Współpracujemy  w nowym projekcie Dzień Dobra promującym wolontariat i dzieła Caritas w Polsce.  

Reagujemy na lokalne i globalne katastrofy oraz ludzkie tragedie prowadząc zbiórki na konkretne cele. Reagujemy szybko i natychmiastowo na powodzie, pożary i ludzkie dramaty. 

Promujemy ekologię integralną łączącą dbanie o czystość środowiska z tematyką społeczną, czyli warunkami, w jakich ludzie żyją, zwracając uwagę w szczególności na tych najbiedniejszych. Mamy za sobą udział w projekcie Caritas Laudato Si` promujący ekologię integralną według nauczania papież Franciszka.  

Realizujemy zadania publiczne we współpracy z PFRON np. "Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii wywołanych izolacją społeczną". Aktywizujemy na Śląsku osoby z niepełnosprawnościami, poprzez program "Razem w przyszłość!" zwiększając poziom i jakość ich zatrudnienia. 

Wspieramy osoby bezdomne, prowadząc schronisko dla 50 mężczyzn w Katowicach oraz otwarliśmy Centrum Integracji Społecznej, którego zadaniem jest aktywizacja osób bezdomnych i przywracanie ich na rynek pracy.

Staramy się wprowadzać standardy działania na podstawie wytycznych Caritas Internationalis we współpracy z Caritas Polska oraz innymi 43 Caritas diecezjalnymi. 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000221725
 • Konto:96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
 • Adres:ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice
 • WWW:https://katowice.caritas.pl/1-procent.php
 • E-mail:katowice@caritas.pl
 • Telefon:32 251 67 22

Formularze PIT 2022/2023 dla
CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

KRS 0000221725

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00