1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Na Recz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi"
KRS 0000224133

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Jesteśmy między ludźmi, by świat był lepszy

Pomagamy tym, którzy mieli trochę mniej szczęścia w życiu - zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nasi mali podopieczni to wychowankowie domu dziecka i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych borykających się z różnymi trudnościami. Wspieramy także dorosłych w sytuacjach kryzysowych, cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne, osoby uzależnione i zagrożone wykluczeniem ze społeczeństwa. 

Oferujemy nie tylko pomoc materialną, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, ale także możliwość uczenia się właściwych zachowań społecznych i zdrowych relacji międzyludzkich.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

"Wakacje za 1%" - wakacyjny turnusu dla naszych podopiecznych, dzieci z domów dziecka i rodzin dysfunkcyjnych. Pobyt ma na celu integracje dzieci z różnych środowisk wychowawczych oraz modelowanie prawidłowych zachowań społecznych. Dzieci będą uczestniczyć w ćwiczeniach socjoterapeutycznych mających na celu wzajemne poznanie się, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, pogłębianie kompetencji społecznych oraz wdrażanie zdrowych form spędzania czasu wolnego – spacery i gry zespołowe na świeżym powietrzu, wycieczki poszerzające wiedzę kulturową, historyczną i geograficzno-przyrodniczą.

Podaruj potrzebującym dzieciom upragnione wakacje.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie "Między Ludźmi" od 14 lat prowadzi szereg działań na rzecz przeciwdziałania
zjawiskom patologii społecznej.  

Główne działania to:

 • Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych
 • Pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność edukacyjna
 • Wolontariat

Zrealizowane projekty

Poniżej przedstawiamy projekty zrealizowane w poprzednich latach, z których część środków pochodziła z 1%.

Wakacje za 1% 2018

W dniach 26.07-05.08.2018 w Kudowie Zdroju  odbył się warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci, młodzieży oraz osób z doświadczeniem przewlekłej choroby psychicznej – podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „MIĘDZY LUDŹMI”.

Cele oddziaływań rehabilitacyjnych:

 • Dla osób z doświadczeniem przewlekłej choroby psychicznej spowolnienie procesu chorobowego, poprawę funkcjonowania poznawczo społecznego, otwartość w kontaktach społecznych, zaufanie do własnych kompetencji życiowych.
 • Integracja dzieci z różnych środowisk wychowawczych oraz modelowanie prawidłowych zachowań społecznych. 

Podczas pierwszego bloku zajęć nasi podopieczni uczestniczyli w ćwiczeniach socjoterapeutycznych mających na celu wzajemne poznanie się, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, pogłębianie kompetencji społecznych oraz wdrażanie zdrowych form spędzania czasu wolnego – spacery i gry zespołowe na świeżym powietrzu, wycieczki poszerzające wiedzę kulturową, historyczną i geograficzno-przyrodniczą: 

 • Piesza wycieczka do miejscowości Czermna, gdzie podopiecznie mogli zobaczyć ręcznie wykonaną za pomocą scyzoryka drewnianą szopkę z 200 figurkami, której wykonanie zajęło 20 lat. 
 • Podchody.
 • Wycieczka autokarowa do miejscowości Książ i zwiedzanie jednego z największych zamków w Polsce, położonego na Szlaku Zamków Piastowskich oraz Palmiarni, z jej piękną i oryginalną roślinnością.
 • Wycieczka do Błędnych Skał. Atrakcją było przeciskanie się przez wąskie szczeliny skalnego labiryntu oraz pokonywanie w drodze powrotnej szlaku turystycznego „Zielony Listek”.
 • Wycieczka do Kaplicy Czaszek.
 • Wycieczka szlakiem ginących zawodów i wizyta w mini zoo.
 • Spacer po Kudowskim Parku
 • Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, 
 • Wspólne zakupy, wyjście do pijalni wód, wyjście do kawiarni.

Plan dnia dla wszystkich uczestników warsztatu wyglądał następująco:

7:30 pobudka

8:00-8:30 gimnastyka poranna

9:00 – 10:00 śniadanie

10:00 – 13:00 zajęcia socjoterapeutyczne w grupach.

14:00 – 15:00 obiad

15:00 – 18:00 czas wolny spędzany z opiekunami

18:00 - 19:00 kolacja

19:00 – 22:00 Zajęcia socjoterapeutyczne w grupach

22:00 – 7:30 Cisza nocna.

Nasi podopieczni zostali podzieleni na dwie grupy:

 • Grupa dziecięca- liczyła czternastu uczestników w wieku od 8 do 12 lat. Dzieci pochodziły z różnych środowisk wychowawczych: z rodzin prawidłowo funkcjonujących, o mniejszych umiejętnościach wychowawczych oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Głównym celem zajęć była integracja dzieci z różnych środowisk w celu modelowania prawidłowych zachowań społecznych. Środkiem do realizacji tego celu był przygotowany plan zajęć. Zadaniem grupy było przygotowanie występu artystycznego na temat muzyki Reggae. Na początku prowadzący zapoznał dzieci z historią gatunku, następnie wsłuchując się w rytm wybranej melodii każde dziecko wymyślało swój ruch, który reszta grupy zaczynała naśladować. Ćwiczenie miało na celu uruchomienie ekspresji ciała oraz integrację grupy. Podczas zabawy wyodrębniły się 2 grupy: dzieci tańczących oraz grających na samodzielnie przygotowanych instrumentach. W ten sposób zaczął powstawać plan występu. Tancerze przygotowywali własny układ choreograficzny, a muzycy wystukiwali dźwięki do podkładu muzycznego. W trakcie prób grupa zgłosiła potrzebę przygotowania dla widzów krótkiej informacji na temat gatunku muzycznego. Podczas przygotowania do występu dzieci uczyły się pracy nad wspólnym zadaniem, dzieliły się pomysłami oraz zaczęły przyjmować informacje na temat jakości wykonywanego tańca oraz zaangażowania w grę na instrumentach. Zaczęły również dostrzegać, że na efekt wspólnie przygotowanego zadania składa się wkład pracy oraz zaangażowanie każdego z osobna.
 • Grupa młodzieżowa liczyła 12 podopiecznych w wieku od 13 do 17 lat oraz dwie osoby dorosłe objęte rehabilitacją psychospołeczną. Osoby te pochodziły z różnych środowisk wychowawczych – z rodzin prawidłowo funkcjonujących, o mniejszych umiejętnościach wychowawczych oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Głównym celem była integracja uczestników, modelowanie prawidłowych zachowań i umiejętności społecznych: uczenie się nawiązywania prawidłowych więzi społecznych, funkcjonowania w grupie i dbanie o wzajemne relacje w ramach pracy nad przygotowaniem występu artystycznego – muzyka RAP. Zajęcia miały na celu: budowanie oraz integrację grupy, wzajemne poznanie się, rozwijanie umiejętności współpracy, uczenia się wzajemnego szacunku, kulturalnego zwracania się do siebie oraz dorosłych, uczenie się szacunku do pracy własnej oraz innych osób. Potrzebne i ważne były także rozmowy i warsztat na temat roli i znaczenia zasad oraz norm w życiu osobistym i społecznym. Podczas warsztatów młodzież uczyła się dostosowywania do obowiązujących zasad, przestrzegania struktury zajęć i planu dnia. Nad stworzeniem występu grupa pracowała metodą projektu – w dużej grupie oraz podzieleni na mniejsze zespoły. Pomysł na występ powstał dzięki zastosowaniu techniki twórczego myślenia „Piramida Skojarzeń”. Grupa wybrała dla siebie nazwę: „Gang Twórców”. Uczestnicy zdecydowali, że w formie raperskiego tekstu każdy zaprezentuje siebie a następnie wszyscy razem przedstawią część odnoszącą się do całej grupy.

Ostatniego dnia warsztatów odbyło się uroczyste zakończenie , wspólne podziękowania i pożegnania. Obie grupy przedstawiły owoce swojej twórczości i wystąpiły na scenie we własnych projektach artystycznych. 

Podczas całego pobytu uczestnicy warsztatów mieli zapewnioną opiekę psychologiczno - pedagogiczną oraz medyczną.

Ochrona i promocja zdrowia

Odział Płocki Stowarzyszenia w ramach współpracy z Urzędem Miasta Płock w roku 2017 realizował 2 programy:

 • „Klub Zdrowia” - w ramach projektu Działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i prowadzenie poradnictwa, w tym w zakresie zdrowia psychicznego. Program ten kontynuujemy od 2010 r.
 • „Grupa wsparciowa dla osób uzależnionych ze współistniejącą chorobą psychiczną” - w ramach projektu
 • Zadanie z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

W ramach propagowania zdrowych zachowań i postaw w roku 2017 zorganizowaliśmy kilka spotkań okolicznościowych oraz wycieczek:

 • Spotkanie wielkanocne „JAJECZKO”
 • Spotkanie bożonarodzeniowe
 • Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach oraz Częstochowy
 • Wyjazd do ZOO Safari w Borysewie
 • Wyjazd w góry Tarnowskie

Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych

Członkowie Stowarzyszenia prowadzili  konsultacje, diagnostykę i terapię psychologiczno-psychiatryczną i pedagogiczną dla podopiecznych Stowarzyszenia. 2osoby - podopieczne Stowarzyszenia  pozostają w systematycznym leczeniu psychiatrycznym.

Działania dla Podopiecznych Oddziału Psychiatrycznego i Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Płocku w roku 2017:

 • Systematyczna całoroczna pomoc rzeczowa w postaci ubrań dla kobiet i mężczyzn, bielizny osobistej, skarpetek, środków higienicznych i pielęgnacyjnych typu: papier toaletowy, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, płyny do kąpieli i balsamy do ciała, szampony do włosów. 
 • Przekazanie pieniędzy na zakup klapek kąpielowych – 20 sztuk.
 • Organizacja 45 sztuk paczek świątecznych Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych (czekolada, herbata, kawa).

W 2017 roku zostały przeprowadzone ponadto akcje:

 • Organizacja paczek świątecznych Bożonarodzeniowych (artykuły spożywcze i higieniczne) dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną z rodzin wielodzietnych.
 • Przekazanie darów rzeczowych zgromadzonych przez inne oddziały dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym.

Objęcie opieką piątki wychowanków Domu Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie. Dzieci uczestniczyły we wszystkich formach wyjazdowych organizowanych przez stowarzyszenie w ramach wspierania procesu socjalizacji. Troje z nich dodatkowo kontynuowało program socjalizacji uczestnicząc w wakacyjnych warsztatach socjoterapeutycznych w Kudowie Zdrój w terminie od 24.07. do 03.08.2017 r


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000224133
 • Wizytówka:www.pitax.pl/między_ludźmi
 • Konto:61 1020 1013 0000 0002 0132 6537
 • Adres:ul. Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa.
 • WWW:miedzyludzmi.pl
 • E-mail:miedzyludzmi@miedzyludzmi.pl
 • Telefon:600381797Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Na Recz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi"

KRS 0000224133

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Na Recz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "Między Ludźmi"

 • Jesteśmy między ludźmi, by świat był lepszy

  Pomagamy tym, którzy mieli trochę mniej szczęścia w życiu - zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nasi mali podopieczni to wychowankowie domu dziecka i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych borykających się z różnymi trudnościami. Wspieramy także dorosłych w sytuacjach kryzysowych, cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne, osoby uzależnione i zagrożone wykluczeniem ze społeczeństwa. 

  Oferujemy nie tylko pomoc materialną, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, ale także możliwość uczenia się właściwych zachowań społecznych i zdrowych relacji międzyludzkich.

 • Jak wykorzystamy 1%

  "Wakacje za 1%" - wakacyjny turnusu dla naszych podopiecznych, dzieci z domów dziecka i rodzin dysfunkcyjnych. Pobyt ma na celu integracje dzieci z różnych środowisk wychowawczych oraz modelowanie prawidłowych zachowań społecznych. Dzieci będą uczestniczyć w ćwiczeniach socjoterapeutycznych mających na celu wzajemne poznanie się, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, pogłębianie kompetencji społecznych oraz wdrażanie zdrowych form spędzania czasu wolnego – spacery i gry zespołowe na świeżym powietrzu, wycieczki poszerzające wiedzę kulturową, historyczną i geograficzno-przyrodniczą.

  Podaruj potrzebującym dzieciom upragnione wakacje.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie "Między Ludźmi" od 14 lat prowadzi szereg działań na rzecz przeciwdziałania
  zjawiskom patologii społecznej.  

  Główne działania to:

  • Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych
  • Pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działalność edukacyjna
  • Wolontariat

  Zrealizowane projekty

  Poniżej przedstawiamy projekty zrealizowane w poprzednich latach, z których część środków pochodziła z 1%.

  Wakacje za 1% 2018

  W dniach 26.07-05.08.2018 w Kudowie Zdroju  odbył się warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci, młodzieży oraz osób z doświadczeniem przewlekłej choroby psychicznej – podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „MIĘDZY LUDŹMI”.

  Cele oddziaływań rehabilitacyjnych:

  • Dla osób z doświadczeniem przewlekłej choroby psychicznej spowolnienie procesu chorobowego, poprawę funkcjonowania poznawczo społecznego, otwartość w kontaktach społecznych, zaufanie do własnych kompetencji życiowych.
  • Integracja dzieci z różnych środowisk wychowawczych oraz modelowanie prawidłowych zachowań społecznych. 

  Podczas pierwszego bloku zajęć nasi podopieczni uczestniczyli w ćwiczeniach socjoterapeutycznych mających na celu wzajemne poznanie się, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, pogłębianie kompetencji społecznych oraz wdrażanie zdrowych form spędzania czasu wolnego – spacery i gry zespołowe na świeżym powietrzu, wycieczki poszerzające wiedzę kulturową, historyczną i geograficzno-przyrodniczą: 

  • Piesza wycieczka do miejscowości Czermna, gdzie podopiecznie mogli zobaczyć ręcznie wykonaną za pomocą scyzoryka drewnianą szopkę z 200 figurkami, której wykonanie zajęło 20 lat. 
  • Podchody.
  • Wycieczka autokarowa do miejscowości Książ i zwiedzanie jednego z największych zamków w Polsce, położonego na Szlaku Zamków Piastowskich oraz Palmiarni, z jej piękną i oryginalną roślinnością.
  • Wycieczka do Błędnych Skał. Atrakcją było przeciskanie się przez wąskie szczeliny skalnego labiryntu oraz pokonywanie w drodze powrotnej szlaku turystycznego „Zielony Listek”.
  • Wycieczka do Kaplicy Czaszek.
  • Wycieczka szlakiem ginących zawodów i wizyta w mini zoo.
  • Spacer po Kudowskim Parku
  • Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, 
  • Wspólne zakupy, wyjście do pijalni wód, wyjście do kawiarni.

  Plan dnia dla wszystkich uczestników warsztatu wyglądał następująco:

  7:30 pobudka

  8:00-8:30 gimnastyka poranna

  9:00 – 10:00 śniadanie

  10:00 – 13:00 zajęcia socjoterapeutyczne w grupach.

  14:00 – 15:00 obiad

  15:00 – 18:00 czas wolny spędzany z opiekunami

  18:00 - 19:00 kolacja

  19:00 – 22:00 Zajęcia socjoterapeutyczne w grupach

  22:00 – 7:30 Cisza nocna.

  Nasi podopieczni zostali podzieleni na dwie grupy:

  • Grupa dziecięca- liczyła czternastu uczestników w wieku od 8 do 12 lat. Dzieci pochodziły z różnych środowisk wychowawczych: z rodzin prawidłowo funkcjonujących, o mniejszych umiejętnościach wychowawczych oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Głównym celem zajęć była integracja dzieci z różnych środowisk w celu modelowania prawidłowych zachowań społecznych. Środkiem do realizacji tego celu był przygotowany plan zajęć. Zadaniem grupy było przygotowanie występu artystycznego na temat muzyki Reggae. Na początku prowadzący zapoznał dzieci z historią gatunku, następnie wsłuchując się w rytm wybranej melodii każde dziecko wymyślało swój ruch, który reszta grupy zaczynała naśladować. Ćwiczenie miało na celu uruchomienie ekspresji ciała oraz integrację grupy. Podczas zabawy wyodrębniły się 2 grupy: dzieci tańczących oraz grających na samodzielnie przygotowanych instrumentach. W ten sposób zaczął powstawać plan występu. Tancerze przygotowywali własny układ choreograficzny, a muzycy wystukiwali dźwięki do podkładu muzycznego. W trakcie prób grupa zgłosiła potrzebę przygotowania dla widzów krótkiej informacji na temat gatunku muzycznego. Podczas przygotowania do występu dzieci uczyły się pracy nad wspólnym zadaniem, dzieliły się pomysłami oraz zaczęły przyjmować informacje na temat jakości wykonywanego tańca oraz zaangażowania w grę na instrumentach. Zaczęły również dostrzegać, że na efekt wspólnie przygotowanego zadania składa się wkład pracy oraz zaangażowanie każdego z osobna.
  • Grupa młodzieżowa liczyła 12 podopiecznych w wieku od 13 do 17 lat oraz dwie osoby dorosłe objęte rehabilitacją psychospołeczną. Osoby te pochodziły z różnych środowisk wychowawczych – z rodzin prawidłowo funkcjonujących, o mniejszych umiejętnościach wychowawczych oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Głównym celem była integracja uczestników, modelowanie prawidłowych zachowań i umiejętności społecznych: uczenie się nawiązywania prawidłowych więzi społecznych, funkcjonowania w grupie i dbanie o wzajemne relacje w ramach pracy nad przygotowaniem występu artystycznego – muzyka RAP. Zajęcia miały na celu: budowanie oraz integrację grupy, wzajemne poznanie się, rozwijanie umiejętności współpracy, uczenia się wzajemnego szacunku, kulturalnego zwracania się do siebie oraz dorosłych, uczenie się szacunku do pracy własnej oraz innych osób. Potrzebne i ważne były także rozmowy i warsztat na temat roli i znaczenia zasad oraz norm w życiu osobistym i społecznym. Podczas warsztatów młodzież uczyła się dostosowywania do obowiązujących zasad, przestrzegania struktury zajęć i planu dnia. Nad stworzeniem występu grupa pracowała metodą projektu – w dużej grupie oraz podzieleni na mniejsze zespoły. Pomysł na występ powstał dzięki zastosowaniu techniki twórczego myślenia „Piramida Skojarzeń”. Grupa wybrała dla siebie nazwę: „Gang Twórców”. Uczestnicy zdecydowali, że w formie raperskiego tekstu każdy zaprezentuje siebie a następnie wszyscy razem przedstawią część odnoszącą się do całej grupy.

  Ostatniego dnia warsztatów odbyło się uroczyste zakończenie , wspólne podziękowania i pożegnania. Obie grupy przedstawiły owoce swojej twórczości i wystąpiły na scenie we własnych projektach artystycznych. 

  Podczas całego pobytu uczestnicy warsztatów mieli zapewnioną opiekę psychologiczno - pedagogiczną oraz medyczną.

  Ochrona i promocja zdrowia

  Odział Płocki Stowarzyszenia w ramach współpracy z Urzędem Miasta Płock w roku 2017 realizował 2 programy:

  • „Klub Zdrowia” - w ramach projektu Działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i prowadzenie poradnictwa, w tym w zakresie zdrowia psychicznego. Program ten kontynuujemy od 2010 r.
  • „Grupa wsparciowa dla osób uzależnionych ze współistniejącą chorobą psychiczną” - w ramach projektu
  • Zadanie z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

  W ramach propagowania zdrowych zachowań i postaw w roku 2017 zorganizowaliśmy kilka spotkań okolicznościowych oraz wycieczek:

  • Spotkanie wielkanocne „JAJECZKO”
  • Spotkanie bożonarodzeniowe
  • Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach oraz Częstochowy
  • Wyjazd do ZOO Safari w Borysewie
  • Wyjazd w góry Tarnowskie

  Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych

  Członkowie Stowarzyszenia prowadzili  konsultacje, diagnostykę i terapię psychologiczno-psychiatryczną i pedagogiczną dla podopiecznych Stowarzyszenia. 2osoby - podopieczne Stowarzyszenia  pozostają w systematycznym leczeniu psychiatrycznym.

  Działania dla Podopiecznych Oddziału Psychiatrycznego i Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Płocku w roku 2017:

  • Systematyczna całoroczna pomoc rzeczowa w postaci ubrań dla kobiet i mężczyzn, bielizny osobistej, skarpetek, środków higienicznych i pielęgnacyjnych typu: papier toaletowy, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, płyny do kąpieli i balsamy do ciała, szampony do włosów. 
  • Przekazanie pieniędzy na zakup klapek kąpielowych – 20 sztuk.
  • Organizacja 45 sztuk paczek świątecznych Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych (czekolada, herbata, kawa).

  W 2017 roku zostały przeprowadzone ponadto akcje:

  • Organizacja paczek świątecznych Bożonarodzeniowych (artykuły spożywcze i higieniczne) dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną z rodzin wielodzietnych.
  • Przekazanie darów rzeczowych zgromadzonych przez inne oddziały dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym.

  Objęcie opieką piątki wychowanków Domu Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie. Dzieci uczestniczyły we wszystkich formach wyjazdowych organizowanych przez stowarzyszenie w ramach wspierania procesu socjalizacji. Troje z nich dodatkowo kontynuowało program socjalizacji uczestnicząc w wakacyjnych warsztatach socjoterapeutycznych w Kudowie Zdrój w terminie od 24.07. do 03.08.2017 r

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000224133
 • Wizytówka:www.pitax.pl/między_ludźmi
 • Konto:61 1020 1013 0000 0002 0132 6537
 • Adres:ul. Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa.
 • WWW:miedzyludzmi.pl
 • E-mail:miedzyludzmi@miedzyludzmi.pl
 • Telefon:600381797
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00