1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi

KRS 0000224133PodajCel

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi

KRS 0000224133PodajCel

Prezent OPP

Jesteśmy między ludźmi, by świat był lepszy

Jesteśmy grupą osób aktywnych zawodowo i jednocześnie przyjaciół, którzy wierzą, że razem mogą robić rzeczy ważne i potrzebne.

Organizujemy sieć ludzi dobrej woli, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy losu najbardziej potrzebujących. 

Pomagamy tym, którzy mieli trochę mniej szczęścia w życiu - zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nasi mali podopieczni to wychowankowie domów dziecka i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych borykających się z różnymi trudnościami. Zapewniamy im nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim staramy się pomagać w ich rozwoju tak, by umiały funkcjonować w społeczeństwie.

Wspieramy także dorosłych w sytuacjach kryzysowych, cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne, osoby uzależnione i zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Oferujemy nie tylko pomoc materialną, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, ale także możliwość uczenia się właściwych zachowań społecznych i zdrowych relacji międzyludzkich.

Praca w naszym Stowarzyszeniu opiera się na zasadach wolontariatu. Stowarzyszenie ma charakter otwarty - to znaczy, że jedyną weryfikacją członków jest ich otwartość na potrzeby innych ludzi.

Nasze motto to: Jesteśmy między ludźmi, by świat był lepszy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

"Wakacje za 1,5%" - wakacyjne warsztaty socjoterapeutyczne dla naszych podopiecznych - dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk wychowawczych: z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin o obniżonych kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych.

Warsztaty mają na celu integrację dzieci i młodzieży oraz modelowanie prawidłowych zachowań społecznych. Uczestnicy rozwijają umiejętności współpracy w grupie, pogłębiają kompetencje społeczne oraz uczą się zdrowych form spędzania czasu wolnego takich jak: spacery i gry zespołowe na świeżym powietrzu, wycieczki poszerzające wiedzę kulturową, historyczną i geograficzno-przyrodniczą, zajęcia teatralne i plastyczne.

Dla niektórych dzieci to jedyna szansa na beztroski wakacyjny wypoczynek w bezpiecznym środowisku.

Część dzieci potrzebuje specjalistycznej pomocy również w ciągu roku szkolnego. Dlatego staramy się zdobywać środki na ich rehabilitację fizyczną możliwą dzięki zajęciom na basenie, hipoterapii czy ćwiczeniom z fizjoterapeutą. Wielokrotnie poszukujemy pieniędzy na przeprowadzenie badań lekarskich niezbędnych do prawidłowej diagnozy i leczenia podopiecznych. Pomagamy także najbiedniejszym rodzinom zapewnić wyposażenie pokoi dla dzieci, odpowiedni sprzęt do nauki i rehabilitacji czy - niestety coraz częściej - paczki żywnościowe.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI istnieje od 20 lat i gromadzi 30 członków, którzy działają na zasadzie wolontariatu. Mamy 5 oddziałów: Łódź, Konin, Płock, Kielce, Warszawa. Prowadzimy działania na terenie całego kraju w następujących obszarach:

- wsparcie placówek edukacyjnych i wychowawczych,

- prowadzenie interwencji kryzysowej (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, psychiatryczna),

- działania wspierające rodziny w trudnej sytuacji materialnej i/lub niewydolne wychowawczo,

- pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,

- pomoc ubogim,

- pomoc uzależnionym i ich bliskim,

- profilaktyka uzależnień,

- pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym,

- edukacja i promowanie postaw obywatelskich oraz wartości demokratycznych,

- wspieranie innych instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich,

- promocja wolontariatu.

Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI łączy trzy grupy społeczne:

- osoby różnych zawodów, o różnym statusie społecznym, które poprzez swoją aktywność uczą się prawidłowych zachowań i tworzenia dojrzałych relacji międzyludzkich,

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu biedy, chorób, dysfunkcji rodziny, bezrobocia oraz innych przyczyn,

- profesjonalnych pomagaczy (lekarze, psychologowie, pedagodzy).

Zadania statutowe są realizowane przez grupy wsparcia (dla osób uzależnionych i ich rodzin, dla rodzin borykających się z problemem choroby); pomoc materialną (zbiórka ubrań, żywności, zabawek i pomocy dydaktycznych, potrzebnych przedmiotów dnia codziennego, zakup lekarstw, opłacenie wyjazdów dzieci na obozy wakacyjne i zimowe, organizowanie akcji pomocowych w zależności od potrzeb chwili); wspólne dla wszystkich trzech grup spotkania oraz wyjazdy integracyjne (wycieczki, pielgrzymki, wyprawy do teatru, wspólne spotkania przy stole wigilijnym, na jajeczku wielkanocnym); opiekę i wsparcie osób z zaburzeniami oraz chorobami psychicznymi, ich aktywizację i adaptację do życia społecznego; promowanie wiedzy na temat zdrowia (poradnictwo, diagnostykę i terapię psychiatryczną, psychologiczną i pedagogiczną); projekty i programy grantowe.

ROBIĄC COŚ DLA INNYCH, OTRZYMUJEMY BARDZO WIELE W ZAMIAN.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000224133
 • Konto:61 1020 1013 0000 0002 0132 6537
 • Adres:Olszewska 7/9/11 Warszawa
 • WWW:www.miedzyludzmi.pl
 • E-mail:miedzyludzmi@miedzyludzmi.pl
 • Telefon:606195808

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi

KRS 0000224133

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00