1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Pierwiosnek
KRS 0000224878

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspieramy wszechstronny rozwój niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rewalidacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie. Jego działalność jest ukierunkowana na:
-wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie,
-tworzenie sprzyjających warunków prawnych,
-umożliwianie uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
-wieloaspektowe wspieranie rodzin uczniów.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Z przekazanego nam 1% dofinansowujemy uczniom naszej szkoły zajęcia dodatkowe: dogoterapię, hipoterapię, zajęcia na basenie, zajęcia z alpakami, zajęcia plastyczne prowadzone przez specjalistów. Dofinansowwujemy wyjazdy na zielone szkoły i wycieczki tak by jak najwieksza ilość uczniów mogła wziąść w nich udział. Dzięki naszemu wsparciu wszyscy uczniowie naszej szkoły korzystają z zajęć dodatkowych, które wspierają ich rehabilitację społeczną i własny rozwój. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i nauki uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie. Swoje działania Stowarzyszenie ukierunkowuje na:  

 • Wspieranie działań edukacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych placówki 
 • Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym
 •  Wspieranie rodzin uczniów

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Pierwiosnek” realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej

2. Wspieranie działalności rewalidacyjnej i terapeutycznej szkoły poprzez dofinansowywanie zajęć dodatkowych oferowanych przez szkołę takich jak :

 • dogoterapia odbywająca sie na terenie szkoły prowadzona przez specjalistę Magdalenę Zazulę,
 • hipoterapia - na którą uczniowie jeżdżą do TKKF Przyjaciel Konika,
 • zajęcia z alpakami organizowane w gospodarstwie Jeziorkowo,
 • zajęcia kreatywne organizowane w Domu Kultury Art Zone,
 • zajęcia na ściance wspinaczkowej w Avatar,
 • zajęcia na basenie w Parku Wodnym, 

3. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego w celach rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

Doposarzamy sale lekcyjne w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zakupujemy sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć w pracowni gospodarstwa domowego, komputerowej , logopedycznej, sali gimnastyki korekcyjnej, sali Integracji Sensorycznej. Kupujemy pomoce wykorzystywane do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

4. Wspieranie prowadzonej przez szkołę działalności: artystycznej (muzycznej, plastycznej, filmowej). Stowarzyszenie zakupuje potrzebne materiały do zajęć w pracowni plastycznej, dofinansowuje zakup nagród na organizowany przez szkołę Festiwal Filmów FilmON. 

Wspieranie prowadzonej przez szkołę działalności sportowej i rekreacyjnej. Stowarzyszenie pokrywa przejazd uczniów na zielone szkoły i wycieczki, dofinansowuje zaplanowane dla uczniów atrakcje np zwiedzanie obiektów, rejs statkiem itp. Funduje nagrody z okazji Dnia Sportu, zakupiło pomoce do gry w bocce, finansuje przejazd zawodników na zawody.sportowe

5. Współorganizowanie imprez i uroczystości służących kultywowaniu tradycji.Stowarzyszenie włącza się w organizowanie Dnia Rodzica, Dnia Dziecka zakupując drobne upominki dla uczniów i ich rodzin, bądź materiały które posłużą do ich wykonania. Aby podnieść znaczenie tych uroczystości stara się o bogatą oprawę (dekoracje, poczęstunek)

6. Współpracę z instytucjami organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i kościołami innych wyznań oraz osobami fizycznymi. Stowarzyszenie współpracuje z parafią sw. Bartłomieja w Mogile, pocztą polską, innymi stowarzyszeniami działajacymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i kadry zatrudnionej na terenie placówki. Szkolenia dotyczą pierwszej pomocy przedmedycznej, szeroko pojętej pedagogizacji rodziców (pomoc w opiece, podpowiadanie rozwiązań w trudnych sytuacjach, kierowanie do specjalistów).

8. Finansowanie szkoleń, konferencji, kursów dla nauczycieli prowadzonych na terenie szkoły i poza nią.

9. Pomoc finansową i rzeczową uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Uczniom w trudnej sytuacji finansowej stowarzyszenie pokrywa koszt obiadów w szkole, dofinansowuje w większym stopniu zajęcia dodatkowe na które uczniowie uczęszczają, pokrywa koszty zielonej szkoły. Zakupuje dla uczniów płytki do prowadzonej przez logopedów w szkole terapii  Johansena.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000224878
 • Konto:85 1240 2294 1111 0010 0555
 • Adres:ul. Tadeusza Ptaszyckiego 9 31-979 Kraków
 • WWW:www.zss6.krakow.pl/stowarzyszenie
 • E-mail:sps_pierwiosnek@tlen.pl
 • Telefon:12 6440783Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Pierwiosnek

KRS 0000224878

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Pierwiosnek

 • Wspieramy wszechstronny rozwój niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6

  Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rewalidacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie. Jego działalność jest ukierunkowana na:
  -wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie,
  -tworzenie sprzyjających warunków prawnych,
  -umożliwianie uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
  -wieloaspektowe wspieranie rodzin uczniów.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Z przekazanego nam 1% dofinansowujemy uczniom naszej szkoły zajęcia dodatkowe: dogoterapię, hipoterapię, zajęcia na basenie, zajęcia z alpakami, zajęcia plastyczne prowadzone przez specjalistów. Dofinansowwujemy wyjazdy na zielone szkoły i wycieczki tak by jak najwieksza ilość uczniów mogła wziąść w nich udział. Dzięki naszemu wsparciu wszyscy uczniowie naszej szkoły korzystają z zajęć dodatkowych, które wspierają ich rehabilitację społeczną i własny rozwój. 

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i nauki uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie. Swoje działania Stowarzyszenie ukierunkowuje na:  

  • Wspieranie działań edukacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych placówki 
  • Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym
  •  Wspieranie rodzin uczniów

  Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Pierwiosnek” realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej

  2. Wspieranie działalności rewalidacyjnej i terapeutycznej szkoły poprzez dofinansowywanie zajęć dodatkowych oferowanych przez szkołę takich jak :

  • dogoterapia odbywająca sie na terenie szkoły prowadzona przez specjalistę Magdalenę Zazulę,
  • hipoterapia - na którą uczniowie jeżdżą do TKKF Przyjaciel Konika,
  • zajęcia z alpakami organizowane w gospodarstwie Jeziorkowo,
  • zajęcia kreatywne organizowane w Domu Kultury Art Zone,
  • zajęcia na ściance wspinaczkowej w Avatar,
  • zajęcia na basenie w Parku Wodnym, 

  3. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego w celach rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

  Doposarzamy sale lekcyjne w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zakupujemy sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć w pracowni gospodarstwa domowego, komputerowej , logopedycznej, sali gimnastyki korekcyjnej, sali Integracji Sensorycznej. Kupujemy pomoce wykorzystywane do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  4. Wspieranie prowadzonej przez szkołę działalności: artystycznej (muzycznej, plastycznej, filmowej). Stowarzyszenie zakupuje potrzebne materiały do zajęć w pracowni plastycznej, dofinansowuje zakup nagród na organizowany przez szkołę Festiwal Filmów FilmON. 

  Wspieranie prowadzonej przez szkołę działalności sportowej i rekreacyjnej. Stowarzyszenie pokrywa przejazd uczniów na zielone szkoły i wycieczki, dofinansowuje zaplanowane dla uczniów atrakcje np zwiedzanie obiektów, rejs statkiem itp. Funduje nagrody z okazji Dnia Sportu, zakupiło pomoce do gry w bocce, finansuje przejazd zawodników na zawody.sportowe

  5. Współorganizowanie imprez i uroczystości służących kultywowaniu tradycji.Stowarzyszenie włącza się w organizowanie Dnia Rodzica, Dnia Dziecka zakupując drobne upominki dla uczniów i ich rodzin, bądź materiały które posłużą do ich wykonania. Aby podnieść znaczenie tych uroczystości stara się o bogatą oprawę (dekoracje, poczęstunek)

  6. Współpracę z instytucjami organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i kościołami innych wyznań oraz osobami fizycznymi. Stowarzyszenie współpracuje z parafią sw. Bartłomieja w Mogile, pocztą polską, innymi stowarzyszeniami działajacymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

  7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i kadry zatrudnionej na terenie placówki. Szkolenia dotyczą pierwszej pomocy przedmedycznej, szeroko pojętej pedagogizacji rodziców (pomoc w opiece, podpowiadanie rozwiązań w trudnych sytuacjach, kierowanie do specjalistów).

  8. Finansowanie szkoleń, konferencji, kursów dla nauczycieli prowadzonych na terenie szkoły i poza nią.

  9. Pomoc finansową i rzeczową uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Uczniom w trudnej sytuacji finansowej stowarzyszenie pokrywa koszt obiadów w szkole, dofinansowuje w większym stopniu zajęcia dodatkowe na które uczniowie uczęszczają, pokrywa koszty zielonej szkoły. Zakupuje dla uczniów płytki do prowadzonej przez logopedów w szkole terapii  Johansena.

   

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000224878
 • Konto:85 1240 2294 1111 0010 0555
 • Adres:ul. Tadeusza Ptaszyckiego 9 31-979 Kraków
 • WWW:www.zss6.krakow.pl/stowarzyszenie
 • E-mail:sps_pierwiosnek@tlen.pl
 • Telefon:12 6440783
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00