1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polski Czerwony Krzyż

KRS 0000225587

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polski Czerwony Krzyż

KRS 0000225587

Prezent OPP

Pomagamy razem, przekaż 1,5 % podatku dla PCK

Nie musisz być wolontariuszem, krwiodawcą lub ratownikiem, by pomagać innym. Jeżeli nie masz czasu albo nie możesz zaangażować się osobiście, to nie znaczy, że nie możesz pomóc. Wystarczy, że przekażesz 1,5% podatku na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, a my dzięki Twojemu gestowi będziemy mogli odmienić los potrzebujących osób. Razem możemy więcej.

Polski Czerwony Krzyż ponad 104 lat wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. W 2021 roku PCK prowadził 13 magazynów pomocy doraźnej, z których każdego roku korzysta prawie 90 411 osób. Ponad 5047 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Pod szyldem PCK działa 84 punktów opieki, z którego korzysta ponad 14 158 osób oraz ponad 80 różnego rodzaju placówek (jadłodajnie, noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej oraz świetlice integracyjne).

Nie musisz być wolontariuszem, by pomagać

W PCK działa ponad 41 500 wolontariuszy, którzy zaangażowani są kwesty, zbiórki żywności oraz niesienie pomocy humanitarnej potrzebującym. Od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie dzięki wsparciu wolontariuszy udzieliliśmy pomocy prawie 1 000 000 osób. Wolontariusze w PCK to również ratownicy, czy członkowie Grup Pomocy Humanitarnej, a także członkowie organizacji.  

Nie musisz być ratownikiem, by ratować życie

Wspieramy poszkodowanych przez klęski i katastrofy. W Polskim Czerwonym Krzyżu działa 428 ratowników w 19 Grupach Ratownictwa. W minionym roku (2022) ratownicy brali udział w 114 poszukiwaniach osób zaginionych oraz zabezpieczali 1182 imprezy, podczas których udzielili pomocy 5040 osobom.

Przez ponad 5 tygodni (na przełomie lutego i marca 2022 r.) na Podkarpaciu Grupy Ratownictwa PCK pełniły dyżury w 5 punktach recepcyjnych, gdzie przebywało najwięcej uchodźców (Medyce, Przemyślu, Korczowej, Krościenku i Budomierzu). W tym czasie udzielili pomocy medycznej ponad 8 500 osobom.

Nie musisz być krwiodawcą, by ratować życie

W PCK działa 922 kluby honorowych dawców krwi, zrzeszających ponad 52 000 członków. Dzięki nim w ciągu roku oddano prawie 120 000 litrów krwi.

Aby pomagać razem z PCK możesz być wolontariuszem, krwiodawcą czy ratownikiem, albo po prostu podarować nam 1,5% podatku, a my dzięki Tobie pomożemy potrzebującym.

 Bądź świadomy. Bądź aktywny. Bądź z nami.

Pamiętaj, wypełniając swój PIT, wpisz numer KRS 0000225587.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przekazując 1,5% podatku na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża pomagasz odmienić los potrzebujących osób. Polski Czerwony Krzyż pomaga wszystkim poszkodowanym w wyniki klęsk i katastrof, konfliktów zbrojnych, czy pokrzywdzonych przez los (osobom samotnym, chorym, w kryzysie bezdomności, czy bezrobotnym).

Dzięki 1,5% prowadzimy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Uczymy zdrowych nawyków, pokazujemy, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym, a także jak przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego. Promujemy ideę honorowego krwiodawstwa.

Posiadamy 19 Grup Ratownictwa PCK oraz Grupę Pomocy Humanitarnej, których członkowie gotowi są nieść pomoc poszkodowanym osobom, w sytuacjach kryzysowych.

W naszej codziennej działalności ważne jest, że realizujemy zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne projekty dostosowane do potrzeb naszych beneficjentów.

CK pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, przeciwdziała wykluczeniu społecznym i stara się wyrównać szanse na godne życie swoim podopiecznym.

PCK finansuje obiady dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin potrzebujących, wydaje żywność dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, aktywizuje seniorów, przekazuje dary rzeczowe,
a także świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych i chorych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Polski Czerwony Krzyż od ponad 104 lat wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. PCK prowadzi działania w trzech strategicznych obszarach: gotowość do działania w czasach kryzysu, działania na rzecz zdrowia i profilaktyki, aktywizacja społeczeństwa i niwelowanie nierówności społecznych. Organizacja działa zgodnie z 7 zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, niezależnością, dobrowolnością, jednością i powszechnością. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. PCK jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który obecny jest w ponad 190 krajach.

Polski Czerwony Krzyż powstał w niespełna rok po tym, jak Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Przez 100 lat towarzyszyliśmy kilku pokoleniom Polaków w ważnych dla nich wydarzeniach: podczas I i II Wojny Światowej, odbudowie naszego kraju, tworzeniu nowych struktur i instytucji. To z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża powstały pierwsze stacje krwiodawcze w naszym kraju. Podczas stanu wojennego pracownicy PCK, jako jedni z nielicznych, mogli odwiedzać osoby internowane. Ratownicy i tysiące wolontariuszy PCK pomagali poszkodowanym podczas powodzi tysiąclecia w 1997 oraz w 2010 roku.

Więcej na: www.pck.pl


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000225587
 • Konto:13 1160 2202 0000 0000 2987 3563
 • Adres:Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
 • WWW:www.pck.pl
 • E-mail:promocja@pck.pl
 • Telefon:22 32 61 200

Formularze PIT 2023/2024 dla
Polski Czerwony Krzyż

KRS 0000225587

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat